jump to navigation

Inkonsekvent argumentation april 12, 2006

Posted by Fredrik Gustafsson in Debatt.
2 comments

Som vissa kanske har noterat har Gerry Allgode i en rad insändare argumenterat för att prostitution borde vara lagligt. Huvudargumentet har varit att det som två myndiga människor frivilligt kommer överens om har staten inte med att göra, så länge överenskommelsen inte skadar en tredje part. Låter vettigt.

Jag kan komma på en till sådan frivillig överenskommelse som idag är förbjuden i lag. Säg att en person på Brändö, som äger ett stycke strandtomt, och en person från, säg Åbo, kommer överens om en tomtaffär.  Brändöbon går, frivilligt, med på att sälja sin tomt och Åbobon går, återigen frivilligt, med på att köpa den. Trots att detta är en frivillig överenskommelse mellan två myndiga personer, som inte skadar tredje part, finns det en lag som förbjuder den. Lagen heter hembygdsrätten.

Jag har tidigare i en insändare argumenterat för att denna lag bör avskaffas. Gerry Allgode var en av dem som kommenterade insändaren på Ålandstidningens hemsida, och han skrev då att ”vi skall ha vår hembygdsrätt kvar”. Varför vill Gerry Allgode avskaffa ett förbud mot en frivillig överenskommelse (prostitution) men behålla en annan (hembygdsrätt)? Är det fler än jag som tycker mig se en viss inkonsekvens i Allgodes argumentation?

Bannad från socialism.nu april 11, 2006

Posted by Fredrik Gustafsson in Debatt.
3 comments

Igår tänkte jag att det skulle vara kul att debattera mot personer med en lite annorlunda politisk uppfattning. Jag registrerade därför mig på socialism.nu. Jag skrev ett par inlägg igår, men idag när jag skulle logga in fick jag meddelandet att jag inte längre är välkommen: jag hade blivit IP-bannad med motiveringen “du är icke-socialist”.

Vad var det då för hemskheter jag skrev för att bli bannlyst? Jo, jag undrade i en tråd vilken rätt vi har att stänga ute människor som vill flytta till Sverige: vore det inte rätt att släppa invandringen fri? Jag fick medhåll, men vissa påpekade att det kunde bli problem med att människor bara skulle komma hit för att utnyttja vårt generösa bidragssystem.

Jag påpekade då att det kanske vore en ide att skära ner lite i välfärdsstaten och sänka bidragen: på så sätt skulle bara individer som var intresserade av att producera och byta varor och tjänster, och inte få bidrag, komma till Sverige. Dessa finns de all anledning att släppa in. Visst, nedskärningarna i välfärdsstaten skulle skapa ett visst lidande bland de som föll igenom skyddsnätet i Sverige, men detta lidande är en droppe i havet mot det som den slutna välfärdsstaten idag skapar hos de som inte får komma till Sverige.

Detta blev det sista jag skrev på socialism.nu. Bara för att jag uttryckt åsikten att lidande bland tiotusen bangladeshier eller somalier kanske är i paritet med lidandet hos en svensk, bannlystes jag för all framtid från socialism.nu. Nej, yttrandefrihet och vänstern går inte ihop. Jag fortsätter istället mitt debatterande på Liberal Debatt, där alla, oavsett politisk åskådning, är välkomna att vädra sina åsikter; även om den är främlingsfientlig, kommunistisk eller något ännu värre.

Näringspolitik är det intressantaste och kanske det viktigaste som finns! april 5, 2006

Posted by Fredrik Gustafsson in Debatt.
2 comments

Så skriver faktiskt Eva Fellman i dagens ledare i Nya Åland:

Näringspolitik är bland det intressantaste som finns, och kanske också det viktigaste

För en som jag, som ägnar större delen av sin vakna tid åt industripoltik (elller näringspolitik) är detta givetvis mycket roligt att höra.

Det pågår för närvarande en mycket intensiv och intressant debatt om industripolitik på Åland. Tyvärr har jag lite för mycket att göra för närvarande för att kommentera den, men det kommer.