jump to navigation

Underhåll av busskurer (mer spännande än det låter) augusti 4, 2006

Posted by Fredrik Gustafsson in Frivilligt samarbete.
3 comments

I en artikel i gårdagens Ålandstidning tas skötseln av Ålands busskurer upp. Bland annat skriver artikeln att det är, i Joamala, upp till dem som utnyttjar busskurerna att sköta underhållet. Tidningen citerar den tekniska chefen i Jomala Michael Lindbäck:

Det är upp till dem som utnyttjar kuren att se till att den är i skick […] Skall den bara underhållas blir det att ta hammare, spik och brädor.

Ålandstidningens reporter frågar om inte detta är synd och det håller Lindbäck med om. Artikeln skriver även om Eckerö där byalaget har hand om busskurerna. Där fungerar allting tydligen jättebra, och ordföranden för byalaget säger att han ”inte hört att det skulle ha varit några problem, varken att de skulle varit utsatta för vandalism eller vara snuskiga”.

Jag tycker inte detta är synd, faktum är att jag tycker det låter jättebra! Iden att de som utnyttjar offentliga utrymmen (såsom parker, busskurer, badstränder, fotbollsplaner) själva står för underhållet av dessa är en genialisk ide.

Detta system, har jag fått berättat för mig, anammas tex i New Hampshire i USA där människor får adoptera offentliga plaster och se till att de ser snygga ut. Genom att låta de som utnyttjar en offentlig plats sköta underhållet, kan man båda hålla nere skatterna och vandalismen, eftersom få ungdomar får för sig att slå sönder en busskur som deras pappa måste betala underhållet för. Dessutom kan människor själva bestämma hur mycket som bör läggas ner på en busskur: om de verkligen behöver en i plexiglas med fint tak, eller om de nöjer sig med en stolpe. Det är en helt annan sak när det gäller ens egna pengar.

Anledningen till att det inte fungerar i Jomala, och på vissa andra ställen, är att det inte finns en tydlig ansvarfördelning och att människor är så vana att kommunen skall ta hand om saken. Se bara på byalagen på landsbygden som sköter om underhållet av busskurer, fiskevatten (genom utplantering av yngel och försäljning av fiskekort), byggande av vägar, plogning av vägar på vintern (vår stugväg plogas tex mot betalning av byalaget), osv. Vi har verkligen något att lära av våra landsbygdskommuner och deras byalag!

Jag är fullt övertygad om att detta skulle kunna fungera i Mariehamn och Jomala också. Tex är jag övertygad att mitt gamla kvarter, i Västa Ytternäs, skulle kunna ta hand om skötseln av fotbollsplan, spolning av is på vintern, lekparken och busskuren bara det gjordes klart att det är deras ansvar. Jag minns när jag var liten och det ordnades kvartersfester och liknande; idag är alla så vana med att kommunen eller staten skall få något att hända att vi har blivit passiva. Jag tycker det är dags att vända denna utveckling och själva ta på oss ansvaret att underhålla de busskurer vi utnyttjar.

Pajkastning med en objektivist augusti 1, 2006

Posted by Fredrik Gustafsson in Debatt.
3 comments

Det kom en minst sagt häftig respons från herr Svanberg på mitt korta blogginlägg. I sann objektivistisk anda fullkomligt spyr han galla över allt och alla som vågar säga mot honom (i det här fallet mig). Jag censurerar bort osakligheterna i detta inlägg men för den som vill beskåda spektaklet är det bara att läsa hans originalpost.

Hur kommer det sig att vi inte ser fattigdomen i andra delar av världen resultera i islamiska terrorister som utsätter andra oskyldiga för självmordsattacker?

Varför skulle en icke-muslim (dvs en person i andra delar av världen) utföra något islamskt ö.h.t.?

Kanske Svanberg menar att det inte förekommer självmordsattacker eller våldshandlingar i andra delar av världen? Men detta stämmer inte heller. Mellan 1980 och 2001 var den grupp som flitigaste använde sig av självmordsattacker de (sekulära, icke-muslimska) Tamilska Tigrarna (de stod för 68 stycken). Två tredjedelar av självmordsattackerna under de två senaste årtiondena utfördes av icke-muslimer.

Hur kommer det sig att vi inte ser en framväxt av islamisk fanatism och terrorism i icke-islamiska diktaturer?

Vore det inte ganska konstigt om islamsk fanatism skulle växa fram i ett icke-muslimskt land? Återigen så kan vi se observera icke-muslimsk fanatism växa fram i icke-muslimska diktaturer, tex på Sri Lanka.

Hur kommer det sig att självmordsbombare och terrorister inte betraktas som hjältar i andra delar av världen?

Fel igen. Kamikazepiloterna betraktades som hjältar i Japan och de Tamilska Tigrarna betraktas som hjältar på Sri Lanka.

Hur förklarar han det uppenbart religiöst motiverade mordet – ett mord som inte på något sätt är ett unikt fall – av Theo van Gogh?

Är alla mord som någonsin begåtts ett resultat av islamsk fanatism? Man kan ha vilka vansinniga skäl som helst för att mörda. Jag skulle kunna gå ut och slå ihjäl första bästa person jag möter i Ayn Rands namn, det gör inte objektivismen till fanatism som leder till filosofiskt motiverade mord (även om jag inte utesluter saken). Folk slår ihjäl varandra av de mest konstiga skäl.

Hur förklarar han de 17 muslimer som nyligen försökte genomföra en stor terrorattack i Kanada?

Jag förnekar inte att muslimer begår brott och våldshandlingar, jag förnekar att de begår våldshandlingar för att de är muslimer.

Det är ofta sant att terroristerna lever i ofria länder, men om detta är vad som driver honom till terrorism, hur kommer det sig då att han inte som andra genuina frihetskämpar för ett krig mot sina “förtryckare”? Varför för han istället krig mot fria länder (som USA, Israel, Storbritannien, Holland och Kanada)?

Ingen har påstått att terrorister är rationella.

Sanningen är ju att de islamiska terroristerna sponsras och uppmuntras av de totalitära teokratierna Iran och Saudiarabien.

Det är sant. Men är det inte då fel på de totalitära regimerna I dessa länder (och terroristerna) och inte på islam som religion?

Islamisterna vill inte att Mellanöstern ska bli rikt; de hatar välstånd.

Snacka om generalisering. De flesta “islamister”/muslimer i tex Malaysia (där jag har bott) vill definitivt att Malaysia, och även mellanöstern, skall bli ett land av välstånd. Att det finns några jeppar som inte vill det bör inte kasta en skugga över en hel religion eller ett helt folk. Det finns svenskar som inte heller vill ha välstånd, men inte skulle jag säga att svenskarna hatar välstånd för det. Det finns inget svenskt i att hata välstånd och det finns inget islamiskt med att göra detsamma.

Däremot finns det vissa belägg för att muslimska länder har ett lägre välstånd än andra länder när man kontrollerat för samtliga andra variabler, men detta betyder inte att alla muslimer hatar välstånd (bara att islam kanske inte ger ideala förutsättningar för densamma)

Detta är inte heller första gången som “butjo” häver ur sig rent nonsens och rena lögner, så jag är knappast förvånad. Se, bara för att ta ett exempel ur högen, hans oseriösa nonsensinlägg om guldmyntfotenhttp://www.liberaldebatt.com.

Citaten av mig som POS stulit från LD är tagna ur sitt sammanhang. Hänvisa till tråden på Liberal Debatt istället.

Dessutom tycker jag att vad jag skrev om guldmyntfoten på ett liberalt debattforum för ett år sedan har väldigt lite, för att säga inget, att göra med islamism. Om något så visar det faktum att du tog upp detta snarare på din bristande mognadsnivå och oförmåga att hålla dig till sak.

Kriget mot terrorismen och islam (nej, inget seriöst) augusti 1, 2006

Posted by Fredrik Gustafsson in Debatt.
7 comments

Jag måste skriva en kort kommentar till ett blogginlägg om kriget mot terrorismen (eller egentligen ett blogginlägg om en film som handlar om detta krig) författat av Carl Svanberg (även denna blogg innehåller en kommentar). Han skriver:

Orsaken är inte, som vänstern säger, fattigdom. Orsaken är inte, som de neokonservativa säger, för lite demokrati. Orsaken är inte, som libertarianerna säger, amerikansk närvaro i Mellanöstern. Orsaken är inte, som “experterna” i medierna säger, Israel. Orsaken är inte, som de kristna säger, för lite kristendom i Mellanöstern. Orsaken är islam.

Detta är helt enkelt ett påstående som det ö.h.t. inte finns några vetenskapliga belägg för. Jag är inte någon expert på terrorism, men jag har haft förmånen att lyssna på flera intressanta presentationer i detta ämne på vetenskapliga konferenser.

Kortfattat så är den genomsnittlige terroristen inte speciellt religiös. Han har oftast inte en utbildning från en religiös skola, utan en bakgrund som civilingenjör. Han kommer oftast från ett land med få politiska fri- och rättigheter och tillhör oftast medelklassen (ofta har han gjort en misslyckad klassresa).

Vad driver dessa ganska vanliga människor att begå hemska terroristdåd? Detta är givetvis svårt att spekulera i, men en nödvändig förutsättning verkar vara att det råder en syn i samhället där terrorister betraktas som hjältar. De flesta terrorister verkar inte drivas av en religiös övertygelse, utan helt enkelt av önskan att bli betraktad som en hjälte av sina medmänniskor.

Så det farliga är inte mullorna, religiösa skolor eller ens Islam. Det är de vanliga, oftast ganska sekulära människorna i Indonesien, Mellanöstern, osv som i sitt hat mot Väst upphöjer mördare till hjältar. Och detta, att de betraktar terrorister som hjältar, har, tror jag, väldigt lite med Islam att göra (även om den används för att motivera varför terrorister skulle vara hjältar). Snarare beror det på fattigdom, brist på demokrati och amerikansk närvaro i mellanöstern.