jump to navigation

Försvaren för jordförvärvslagen, en motsägelsefull historia december 12, 2006

Posted by Fredrik Gustafsson in Hembygdsrätten.
trackback

Andrew Hagmark-Cooper har skrivit ett ganska läsvärt svar på mitt tidigare inlägg om inflyttade och den Åländska jordförvärvslagen. Generellt kan man säga att det finns två försvar för den lag som kräver att, för att köpa mark utanför ett planerat område, som är över en viss yta eller ligger vid havet, måste man ha bott fem år på Åland, ha finskt medborgarskap och Åländsk hembygdsrätt.

Antingen brukar man hävda att hembygdsrätten i realiteten inte innebär något hinder för att flytta till Åland tack vare de undantag som görs för tomter just inom dessa planerade områden. En liberalisering skulle varken göra bu eller bä, hävdar man. Eller, så hävdar man att jordförvärvslagen är ett livsviktigt skydd av den Åländska självstyrelsen, och om inte lagen fanns skulle Åland raskt köpas upp av utlänningar. Andrew Hagmark Cooper sällar sig till den första skaran.

Exakt hur många som skulle flytta till Åland om man liberaliserade jordförvärvslagen är givetvis svårt att veta. Om Åland, den dag jordförvärvslagen liberaliseras, aktivt marknadsförde det faktum att köp av mark i öriket nu är fritt, är det inte omöjligt att vi skulle se en större inflyttning. Personligen tror jag att landsbygden och framförallt skärgården skulle kunna locka till sig, inte bara sommarstugespekulanter som i första hand efterfrågar fritidsaktiviteter, utan också mycket köpstarka yrkesarbetande.

De Åländska företagen skulle få en mycket stor konkurrensfördel i och med att man skulle kunna locka kompetent personal och företagsledning med ett mycket attraktivt havs- och naturnära boende, något man inte kan göra idag. Jag tror vi, efter hand, skulle kunna observera en, om än liten, ström av människor som lockas hit att arbeta och driva företag i en naturskön och havsnära miljö och som också uppskattar och vill värna om Ålands unika natur.

Jag skulle kunna räkna upp otaliga skäl till varför vi bör liberalisera jordförvärvslagen. Sist och slutligen handlar frågan dock om att vi måste stå upp för den rättighet som utgör grundbulten i det Västerländska samhället: den privata äganderätten. Du bör ha en rättighet att få sälja det du äger till vem du vill, till vilket pris du vill, annars är det du äger inte ditt.

Alla människor bör också ges samma rättigheter, oavsett deras ursprung. Det spelar ingen roll om man bott hela sitt liv i Sund eller just flyttat till Åland från Storbritannien, man bör ha en rätt ingå frivilliga köpeavtal med andra personer, även när det gäller mark. Staten, och detta gäller även den Åländska, har inte rätt att kränka individers grundläggande rättigheter eller diskriminera mot personer från andra länder, oavsett om det sker i bevarandet av den Åländska självstyrelsens namn.

Annonser

Kommentarer»

1. Nöjd Ålänning - december 12, 2006

Åland har hembygdsrätt och övriga Finland har det inte. Är då hembygdsrätten ett allvarligt hinder för inflyttning till Åland?

En titt på officiell statistik visar att Åland har uppnått en inflyttning på hela 30 procent men att den endast är 3 procent i övriga Finland.

Min slutsats är att Åland inte har några allvarliga hinder för inflyttning. Hur skulle vi i så fall kunnat uppnå hela tio gånger större inflyttning än övriga Finland?

Hembygdsrätten kanske är ett av våra privilegier som lockar 😉

2. Fredrik Gustafsson - december 12, 2006

En inte helt vattentät slutledning om jag får säga det själv 😉

Åland har genom historien varit ett mycket ”kosmopolitiskt” ställe med en mycket hög inflyttning. Så gott som alla Ålänningar r själv inflyttade eller har en inflyttad förälder.

Jag tycker denna öppenhet är det som tydligast kännetecknar Åland, och då rimmar det väldigt illa när vi sätter upp hinder för utländska företag som vill etablera sig eller utländska personer som vill köpa land här och flytta hit.

Dessutom är förbudet att inte få sälja sin land till vem man vill ett privilegie; hur kan ett förbud som drabbar en själv någonsin vara ett privilegie?

3. Nöjd Ålänning - december 12, 2006

Privilegiet är att vi som varaktigt bor på Åland får göra mer än den som inte gör det. Det skapas därmed ett ”konstgjort värde” som hänger samman med bosättningen. Det fina i kråksången är att vårt svenska språk stärks och att ”makten över Åland” hålls i åländska händer samtidigt som precis alla i hela världen har samma möjlighet till privilegiet, det enda som behövs är ju att personen varaktigt bor på Åland.

Så här säger LR om Åländsk hembygdsrätt:
Den åländska hembygdsrätten utgör en förutsättning för att rösta och vara valbar i lagtingsval, att äga och besitta mark på Åland, rätt att utöva näring på Åland. Den åländska hembygdsrätten utgör en garant för att rätten att fatta beslut i den för självstyrelsen viktiga frågor tillkommer ålänningarna själva. Vidare fungerar den som en garant för att hålla Åland enspråkigt svenskt samt hålla marken i åländsk ägo. Den åländska hembygdsrätten är därför avhängig av att man är bosatt på Åland. Efter fem års oavbruten bosättning utanför Åland förlorar man den åländska hembygdsrätten.

Och jag håller med LR i allt, som ålänning känner jag mig gynnad och privilegierad. Gör inte du det?

4. Fredrik Gustafsson - december 12, 2006

”Privilegiet är att vi som varaktigt bor på Åland får göra mer än den som inte gör det.”

Personer utan hembygdsrätt är helt förbjudna från att köpa viss mark på Åland. Ålänningar är förbjudna att sälja viss mark till personer utan hembygdsrätt. Så, visst förbudet är i en mening mindre omfattande för de som bor varkatigt på Åland. Men att säga att detta förbud ger oss något ”privilegie” är som att säga att en mördare ger dig privilegie när han bara misshandlar dig, när han mördat alla sina andra offer.

”“makten över Åland” hålls i åländska händer”

Iom att vi inte får sälja vår jord till vem vi vill har vi ingen makt över jorden. Något du inte kan sälja till vem du vill äger du inte. Jordförvärvslagen tar ifrån oss matk, den ger oss inte makt.

”Den åländska hembygdsrätten utgör en förutsättning för…att utöva näring på Åland.”

På allar andra håll i världen har man insett vikten av att locka till sig utländska investeringar, men på Åland gör vi vårt bästa för att skrämma bort dem. Personligen ansre jag att näringsrätten är den enskilda faktor som förklarar bäst varför matpriserna på Åland är så höga.

Och för det sista anser jag inte att det är ett privilegie att få bo på Åland, det är en rättighet. Om jag hyr eller köper en bit mark eller en bostad i ett land, har jag en rätt att få bosätta mig där utan att tredje part hindrar mig.

5. Nöjd Ålänning - december 12, 2006

Tack för en givande debatt!
En sista sak, ett annat av våra åländska privilegier är att vi ålänningar själva bestämmer över hembygdsrätten. Vi har en rättighet at ha den kvar men vi har ingen skyldighet att ha den kvar. Däremot får vi inte återinföra den om vi en gång gjort oss av med den, vilket också är en viktig sak att beakta.

PS.
Höga matpriser är bra för företag som säljer mat 😉

6. Fredrik Gustafsson - december 13, 2006

Tack själv 🙂

7. Danne Sundman - december 13, 2006

Hej! Blev uppmärksammad om att jag figurerar på din blogg och tittade in. Hembygdsrätts/jordförvärvsrätts-diskussionen är intressant. Vad debattörena inte verkar känna till är kraven på icke diskriminerande grund som EU-anslutningsavtalet ställer krav på. Det innebär att alla EU-medborgare efter att ha bott fem år på Åland har samma rättigheter som en ålänning med hembygdsrätt förutom en enda sak: att rösta i lagtingsvalet. Att äga mark och bedriva näring är inga problem. Vidare ger jordförvärvlagstiftningen goda möjligheter till undantag. I praktiken har EU-medlemsskapet inneburit en stor inskränkning i det nationalitetsskydd som självstyrelsen från början utgjorde, så mycket att politiker som var med om att ansluta Åland till EU (alla utom Obunden Samling) inte tål se sanningen. Jag har vid ett flertal tillfälle fört fram att man borde utvärdera EU-medlemsskapet utgående från detta men det vill man inte.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: