jump to navigation

Vi skiter väl i vad ni tycker december 15, 2006

Posted by Fredrik Gustafsson in Bostad, Okategoriserat.
add a comment

I dagens Nya Åland återfinns en notis som både är lite smickrande för min egen del (i den meningen att de tar fasta på debatten jag hjälpte till att skapa), men samtidigt lite, eller rättare sagt mycket, sorglig. Nya Åland skriver att det uppstod en debatt i stadsfullmäktige kring Mariehamns bostadspolitik i tisdags. Notisen fortsätter:

Man tog fasta på insändardebatten tidigare om att stadens fastighetsbolag Marstad förstör marknaden för privata byggare. Tom Pussinen (fs) föreslog […] att staden skall fråga privata byggare hur Marstad påverkar deras möjligheter att bygga. Klämförslaget röstades emellertid ned med siffrorna 14 mot 11 och två nedlagda röster.

Visserligen så är metoden där man frågar privata byggare hur den offentliga sektorns byggande påverkar dem inte helt felfri. Det är svårt för ett enskilt företag att korrekt uppskatta alla effekter ett omfattande byggande i offentlig regi har på hyresnivån, priser på byggnadsmaterial och byggnadsarbetare, och så vidare.

Det skulle dock ha varit mycket intressant att få höra vad de privata byggarna tycker. Hittills har hyresgästföreningen, som vanligt med starka kopplingar till socialdemokraterna, kommit till tals otaliga gånger om bostadsfrågan i Mariehamn. De privata byggarnas talan har först av mig och Antonio Salminen, helt på eget bevåg.

Att stadsfullmäktige försatte denna chans att öka sin kunskap om hur kommunens verksamhet påverkar det privata byggande visar på ett par saker. För det första är majoriteten i stadsstyrelsen uppenbarligen helt ointresserad av att ens försöka skapa en fungerande bostadsmarknad och underlätta för privat byggande i Mariehamn. Man har bestämt sig för att det offentliga skall ta över, oavsett vilka negativa konsekvenser detta har. Man visar också att man fullständigt struntar i de privata byggarna. Inställningen som verkar råda är att, den som är dum nog och bygger en privat hyresfastighet i Mariehamn, får helt enkelt skylla sig själv.

Annonser

Offentlig sjukvård dödar december 15, 2006

Posted by Fredrik Gustafsson in Privatiseringar, Skatter.
13 comments

En vanlig reaktion bland vänstermänniskor när man föreslår att vi skall införa en nattväktarstat eller åtminstone en privatiserad sjukvård, är att tusentals människor kommer att dö av behandlingsbara sjukdomar och att människor kommer att dö till följd av att de avvisas från sjukhus och vårdcentraler i brist på pengar eller försäkring.

Annat är det med den mänskliga och effektiva socialistiska sjukvården vi har idag. Eller är det? I höst hävdade en överläkare på karolinska universitetssjukhuset att så mycket som en tredjedel av alla dödsfall i Stockholms läns landsting orsakas av behandlingsbara infektioner.

Denna morgon kan man läsa ytterligare en nyhet om hur ”fantastisk” den offentliga sjukvården är. Södermanlands nyheter (SN) skriver idag att en kvinna i torsdags sökte hjälp på en vårdcentral för smärtor i bröstet, men hon skickades vidare till fots, till lasarettets akutmottagning. SN skriver:

I en av kulvertarna föll kvinnan ihop, livlös. Sjukhuspersonal på väg från lasarettets julfest uppmärksammade den livlösa kvinnan och påbörjade återupplivningsförsök. Efter ytterligare en kvart fanns en defibrilator på plats, men då var det redan försent och kvinnans liv gick inte att rädda. SN försökte under torsdagen förgäves nå ansvariga läkare för en kommentar.

Detta är scener som utspelar sig dagligen i den offentliga sjukvårdens förlovade land Sverige. Tusentals människor dör årligen i olika vårdköer, som en följd av felbehandling och som en följd att de skickats hem med livshotande skador. Jag har en gång i mitt liv befunnit mig på en svensk akutmottagning, och bevittnade bland annat att en man som blivit påkörd av en bil och hade smärtor i bröstet, tröttnade på att han inte fick någon hjälp och begav sig hem. Hur det gick för honom vet jag inte.