jump to navigation

Årets domedagsprofetia februari 4, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Miljö.
trackback

Förra året var det fågelinfluensan, innan dess var det milenniebuggen, och i år är det den globala uppvärmningen som skall omintetgöra oss alla. Enda sedan människan tog sina första stapplande steg på denna jord, har kanske hennes största nöje varit att förutspå att jorden skall gå under och att vi alla skall dö. Det är lätt att konstatera att ingen har haft rätt hittills.

Stefan Ruthström har skrivit ett bra inlägg om klimatfrågan, som verkar bli detta års domedagsprofetia, och jag måste citera ett stycke som jag tycker är bra:

Det är möjligt att […] en global koldioxidskatt, eller med någon annan form att statlig intervention, skulle vara bättre för miljön[…] Men jag är långt ifrån övertygad då regleringar och skatter alltid har visat sig skadliga och då regleringar och skatter alltid innebär inskränkningar av individens fri- och rättigheter. Skatt är i varje fall aldrig en bästa lösning. Det måste gå att finna en lösning som innebär att människor kan vara fria att byta varor och tjänster med varandra utan att vare sig tvång är inblandat eller att miljön tar skada. Stärka skyddet för individens fri- och rättigheter, någon?

Annonser

Kommentarer»

1. Jakob Lundberg - februari 5, 2007

Någon som kommer ihåg de hemska hålen i ozonlagret?

Vad kul det skulle vara om miljöforskare skulle be om ursäkt när det visar sig att de hade fel.

2. Fredrik Gustafsson - februari 5, 2007

Jag skulle kunna tänka mig följande upplägg: miljöforskarna kallar till en presskonferens där de, på Japanskt maner, storgråtandes ber allmänheten om ursäkt för de för femtioelfte gången skrämt slag på oskyldiga, intet ont anande människor med sitt prat om att jordens resusrer skulle ta slut, att vi alla skulle få hudcancer elle drunka i översvämningar. Jag menar, 1975 försökte de skrämma upp oss genom att hävda att vi stod inför en global nedkylning. Hur skall de ha det egentligen?

Alla vet att naturen är farlig. En sak är dock säker, den är bra mindre farlig för människan idag är för 500 år sedan och det beror inte på att vi blivit snällare med den. Det är tack vare att vi idag, mer än någon annan gång, kan kontrollera naturen och skydda oss mot dess destruktiva krafter.

3. Fredrik Gustafsson - februari 5, 2007

”Någon som kommer ihåg de hemska hålen i ozonlagret?”

[grav cynism]Jag brukar faktiskt använda det som en bra ursäkt för att slippa sola. Dessutom är det bra att intelligensbefriade personer som inte har något bättre för sig än att ”jobba på sin bränna” dag ut och dag in drabbas av lite hudcancer då och då. That’s natural selection for you 🙂 [/grav cynism]

Undrar förresten vad priset på Tamiflu med kort datum är i dagens läge. Det kan inte vara högt 🙂

4. Johan Nilsson - februari 5, 2007

Var finns belägg för att ozonhålet inte på något vis påverkats av mänsklig aktivitet?

5. Kaj Grüssner - februari 6, 2007

All respekt för forskare och vetenskapsmän, men…

Man hävdar att människans utsläpp sedan 1950-talet är ”en stark bidragande faktor till temperaturhöjningen”. Jorden är väl en si så där 4-5 miljarder år gammal. Industriområden och motorvägar täcker en försvinnande liten bråkdel av dess yta, jag skulle bli förvånad om det var mer än någon procent. Ändå menar de att vi under 50 års period hunnit påverka klimatet till den grad att de arktiska isarna kommer att smälta, hela Afrika förvandlas till öken, Golfströmmen saktas ner till så gott som ingenting och havet kommer att sluka oss alla.

Jag är ingen klimatforskare, men nog verkar det som de glömt Occams rakkniv någonstans på vägen. Kanske på en av de otaliga konferenser som finasierats med skattepengar..?

6. Fredrik Gustafsson - februari 6, 2007

Hörde faktiskt nyligen att Sahara blir grönare och grönare, att den faktiskt numer minskar i storlek för varje dag.

7. Xip - februari 6, 2007

Eh, förtunnat ozonlager en bluff? Den pågående globala uppvärmningen är en naturlig variation i klimatet? Jisses killar. Jag har inte riktigt fattat hur mycket ironi det finns i bloggen och kommentarerna när det debatteras på fredrik.ax, eller om ni faktiskt är helt gravallvarliga?

Nej, jag har inget eget forskningsresultat att stöda mig mot om förtunning av ozonlager, den globala uppvärmingen etc, men jag utgår från att det finns ett viss korn av sanning i det som i princip en helt enig forskarvärld har kommit fram till. Är allt en konspiration? Det är väl ställt utom allt tvivel att den nuvarande, extremt snabba temperaturhöjningnen beror på mänsklig aktivitet.

Men i och för sig finns de som hävdar att: förintelsen aldrig ägt rum, ingen har satt sin fot på månen, Elvis lever, Dolly Parton kan sova på mage…

8. Kaj Grüssner - februari 6, 2007

Xip

Du kan ju passa på att förklara vad de tämligen märkbara klimatvariationer som skedde långt innan människan kom till berodde på. Vad är det som gjort att Jorden gått från mestadels tropisk till istid fram och tillbaka under sin nästan 5 miljarder år långa existens? Tycker du själva att det verkar rimligt att vi under en så försvinnande kort tid lyckats påverka klimatet så mycket som forskarna påstår? De vet ju inte ens själva vad de talar om. Jag menar, de babblar på om klimatvariationer på mellan 1-10 grader under detta sekel. Kan man inte vara mer precis än så, kan man nog lika gärna hålla tyst.

Att forskare sponsrade av politiker säger det politikerna vill att de skall säga är väl knappast något konstigt? Är det förresten någon som ens bemödat sig förklara exakt vad koldioxiden faktiskt gör där uppe i himlen? Exakt vilka kemiska och fysiska reaktioner äger rum och vad ger de upphov till.
Eftersom du verkar övertygad om att forskarna har rätt, kan du kanske förklara detta för oss tvivlare.

Dina jämförelser med förintelseförnekelse och dylikt är för övrigt långt under din värdighet.

9. Fredrik Gustafsson - februari 6, 2007

Nej, jag hävdar inte att det är en bluff. Det är klart att utsläppet av freoner skadar ozonlagret och att våra utsläpp av koldioxid snabbar på växthuseffekten. Det jag ironiserar över är de enorma proportioner detta tar. Har du sett The Day After Tomorrow? Det är ungefär det budskapet som sprids, att vi alla kommer att dö imorgon.

Om vi inte skapar ett system där man betalar den fulla kostnaden av sin förbränning av fossila bränslen kommer vi antagligen att skapa stora skador i vissa delar av världen. Dock, de åtgärder som föreslås av miljömupparna, där friheten skall begränsas och tillväxten stoppas, innebär något mycket värre. Miljontals människor skulle förhindras att själva tar sig ut ur den fattigdom de nu lever i. Kostnaderna av dessa åstgärder står inte öht i proportion till de potentiella skadorna.

10. Jakob Lundberg - februari 6, 2007

Orsaken till att människor blir kritiska till existensen av miljö problem och kanske till och med börjar söka konspirationer är att det har ropats varg många gånger förut.

Vad gäller jordens klimat har det före den nuvarande uppvärmnings teorin funnits en nedkylnings teori på 70 talet, en uppvärmnings teori på 30 talet samt en nedkylnings teori på 1890 talet. Så när det för fjärde gången ropas på samma varg bör man ändå ha en viss förståelse för dem som inte längre blir rädda.

11. Xip - februari 6, 2007

Har tyvärr inte sett ”The day after tomorrow”. Men om en dokumentär ska sälja och få genomslag krävs ju lite skräckpropaganda och skådespel. Men jag tror säkert att den väcka en och annan.

Kaj, ursäkta jfr med förintelsen och Dolly Parton (var kanske lite väl ironiskt). Klimatvariationer har ständigt funnits, ja. Även nu pågår en naturlig klimatvariation. Men händelseförloppet nu är för snabbt för att kunna förklaras naturligt och koldioxidnivån i atmosfären är på en sådan nivå som inte kan förklaras uppkomma på ”naturlig” väg. Det anses som helt säkerställt inom forskarvärlden. Visst kan man alltid ställa sig tvivlande till forskningsresultat och ifrågasätta. Det har alla rätt till och det ska man göra, men jag ser ingen anledning till varför jag ska tvivla i detta fall. Däremot går jag ju inte omkring och oroar mig tror att domedagen är nära.

Klart att ingen kan säga exakt om tempertauren höjs 1 grad eller 5 grader det närmaste seklet, men våra efterföljare lär se svaret på det experiment som just nu pågår. Kanske händer inget alls och vad är bättre än det. Vi som debatterar här lär knappast behöva oroa oss.

12. Fredrik Gustafsson - februari 6, 2007

En stor del av världens befolkning njuter idag av en levnadsstandard som heller inte kan förklara på ”naturlig” väg. Det naturliga vore att naturen hade ihjäl oss innan vi fyllde 30. Det var först efter att vi lärde oss ta kontrollen över naturen, och använda den till vår fördel, som vi klarade av att leva långa liv i denna ogästvänliga miljö, där sjukdomar, svält och naturkatastrofer lurar runt varje hörn. Klimatförändringar är bara ett bland mycket många hot miljön utsätter oss för, och vi kan bara tackla detta hot på ett sättt: mera utveckling och mera tillväxt.

13. Kaj Grüssner - februari 6, 2007

Xip

Jag betvivlar heller inte det minsta att koldioxidhalten i atmosfären är bra mycket högre idag än för säg 1000 år sedan, och att det är människan som är orsaken till denna ”onatrurliga” höjning. Vad jag däremot fortfarande inte har klart för mig är exakt vad för kemiska och fysiska reaktioner denna förhöjda koldioxidhalt ger upphov till.

Jag har heller inte hört exakt vad det är som bevisar att klimatförändringen sker ”för snabbt” för den skulle kunna vara naturlig. Nog har ju Jorden trots allt genomgått bra mycket mer omfattande förändringar under kort tid än vad som nu förutspås.

Det kan också mycket väl vara att människan påverkat klimatförändringen som nu tycks vara på väg. Men ingen kan tycks ju kunna uppskatta hur mycket. Beror klimatförändringen till 100% på människans aktivitet de senaste 50 åren, eller är det snarare fråga om 0,01%?

Personligen anser jag att denna hysteri, som trots ”en enig forskarvärld” lämnar så många så grundläggande frågor obesvarade är fullkommligt ansvarslös. Det, mer än något annat, ger kött på benen åt diverse liberala konspirationsteoretiker som Fredrik, Jakob och annat löst folk som vägrar rätta sig efter överheten 😉

14. Xip - februari 6, 2007

Genom analys av isborrningar vid ex Arktis tror jag man har konstaterat av koldioxdnivåerna inte varit i närheten av de nivåer vi har idag och då pratar vi flera 100000 år tillbaka. Enkelt innebär mer koldioxid i atmosfören en större växthuseffekt och därmed temperaturförhöjning.

Om du vill tänka på dina arvingar kan du börja spekulera framtida strandtomter när havsnivån höjs och vi får Riveraklimat 😉

15. Kaj Grüssner - februari 6, 2007

Hehe, jo jag har ju tänkt äga hela kustremsor jag 🙂

Alltså, jag vet att det -påstås- att CO2 ger upphov till växthuseffekt. Jag har även hört att CO2 inte är en växthusgas i sig. Vad jag vill veta är exakt vad som händer däruppe.

16. Johan Nilsson - februari 6, 2007

Det finns skäl att vara skeptisk mot både människoorsakad global uppvärmning och förstorat ozonhål. Hela människosläktet ryms på Gotlands yta. Helt säker kan man dock inte vara så jag brukar nöja mig med att ”luta” åt det skeptiska hållet.

Vad gäller ozonhålet så har det minskat trots att klorföreningarna i atmosfären fortsätter att öka:
http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=3842

Koldioxidhalt och temperatur verkar kunna samvariera, men därifrån till ett orsakssamband åt ena eller andra hållet är vägen lång. CO2-halten har historiskt visat sig stiga efter temperaturhöjningar. Danne Nordling har tagit upp detta på sin blogg:
http://danne-nordling.blogspot.com/2005/11/vxthuseffekten-i-gungning-visar.html

I vetenskaper som har politiska konsekvenser litar jag inte ett ögonblick på auktoriteter eller konsensus. Man måste lyssna på argumenten och bilda sig en egen uppfattning.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: