jump to navigation

LOL mars 30, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Småprat.
2 comments

Jag är ett stort fan av hip-hop, men om jag någonsin blir gammal (vilket jag i och för sig betvivlar, jag planerar att vara ung för evigt), påminn mig då att börja lyssna på något annat; annars kan det gå så här.

Ålborgåtagandena innebär en socialdemokratisk politik mars 30, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Insändare, Miljö.
5 comments

Noterade i torsdagens Ålandstidning att Mariehamn numera återfinns i samma miljöklass som Wien och Paris i och med att stadsstyrelsen, där Anneli Ahlgren (fs) höll i pennan, har undertecknat de så kallade Ålborgåtagandena.

Vad har då Mariehamns stad åtagit sig? Jo, förutom att man gått med på att förbättra miljön på olika sätt och att minska fattigdomen, har man även gått med på att säkra tillgången till offentlig service, utbildning, kulturell verksamhet och även boende, samt att verka för en ökad jämställdhet.

Förutom att man kan undra vad dessa åtaganden överhuvudtaget har med miljö att göra, kan man även undra varför en representant Frisinnad Samverkan, som skall låtsas vara ett borgerligt parti, undertecknar detta dokument, som mer eller mindre innebär att Mariehamn går med på att föra en socialdemokratisk vänsterpolitik.

Det är förstås inget fel på åtagandena i sig: det går att säkra tillgången till vård, skola, omsorg, kultur och bostäder utan att det offentliga nödvändigtvis skall producera dessa, och på så sätt konkurrera ut privata företag. Och det går även att verka för en ökad jämställdhet utan att införa kvotering i bolagsstyrelser och tvinga föräldrar att ta ut lika mycket i föräldraledighet.

Andemeningen i åtagandet är dock att detta skall åstadkommas med en traditionell socialdemokratisk vänsterpolitik (bland annat klargörs det att det är ”offentlig service” som skall säkras), och då kan man verkligen undra varför en frisinnad håller i pennan.

Publicerad i Tidningen Åland 3.4

Taxitillstånd mars 30, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Ekonomisk politik.
7 comments

Sitter och lyssnar lite på lagtingets frågestund, och den hittills intressantaste frågan tycker jag Roger Eriksson har kommit med. Frågan var ställd till trafikminister Runar Karlsson (c), och gällde varför taxitillstånd endast ges till personer, vilket innebär problem om man vill överlåta sin taxirörelse.

Runars förklaring till varför tillståndet i även fortsättningen skall vara personliga var minst sagt underlig. Han hävdade att om tillstånden skulle ges till företag, och inte personer, skulle detta innebära att ”två eller tre företag” skulle monopolisera den Åländska taxiverksamheten.

Vadå? I detta sammanhang är det enda som kan skapa en monopolställning och en bristande konkurrens det faktum att landskapet kräver tillstånd för att bedriva taxiverksamhet och att man är snål med att bevilja dessa tillstånd. Tanken är med andra ord att bekämpa brist på konkurrens med den politiska åtgärden som skapar denna brist på konkurrens? Snacka om att hälla bensin på elden.

Låt alla som vill bedriva taxiverksamhet på Åland göra det, utan att det krävs tillstånd från landskapet. Ingen människa borde tvingas fråga regeringen om lov att förtjäna sitt leverbröd och försörja sin familj.

Språkdebatten, del femtioelva mars 29, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Diskriminering.
2 comments

Språkdebatten går vidare. Senast i raden är Gunilla Sanders som i en kolumn i Ålandstidningen kritiserar de Åländska företagen bristande ansvar när de anställer personer som har den fördelen att de talar finska. En kolumn som även Andrew Hagmark-Cooper har kommenterat.

Om man läser det Sanders skriver får man lätt uppfattningen att Ålänningar har ett otroligt handikapp på den Åländska arbetsmarknaden. Jag tror dock inte detta är helt sant. När jag bodde i Lund hade jag väldigt många studiekamrater från andra orter som efter att ha avslutat sina studier, valde att stanna kvar i Lund och söka jobb där, och inte i Göteborg, Växjö eller var de nu kom ifrån.

Problemet var att personer som var hemma från Skåne hade mycket lättare att hitta jobb, trots likvärdiga meriter. Och detta handlade inte bara om kontakter. De flesta företag gör när de går igenom de olika kandidaterna till ett jobb en bedömning hur sannolikt det är att personen kommer att stanna på orten, och inte flytta därifrån efter något år.

Bland annat tittar de på personens familjesituation, men främst tittar de på var personen är ifrån. Var kommer han ifrån? Är han från landet, en små- eller en storstad? Generellt sätt är det mest troligt att de som kommer från ett liknade ställe, eller allra helst är hemma från orten där jobbet finns, kommer att stanna.

Personer jag talar med säger att detta i allra högsta grad gäller även på Åland. När ett Åländskt företag tvingas välja mellan att anställa en person från Åland och en från Helsingfors, kommer de att välja Ålänningen om de har likvärdiga meriter. Anledningen är helt enkelt att chansen att personen från Åland stannar kvar på Åland för gott, eller i alla fall väldigt läge, är mycket större. Personen från Helsingfors kan snabbt få lappsjuka eller hemlängtan.

Så, det är självklart att personer som talar finska har en fördel på den Åländska arbetsmarknaden, precis som personer som kan finska har en fördel på den svenska arbetsmarknaden. Jag känner faktiskt flera personer i Sverige som inte fått ett jobb på grund av att de inte kunnat finska. Det är dock så att Ålänningar, som vanligtvis inte kan finska, har många andra fördelar när det gäller att få ett jobb på Åland, bland annat tack vare bättre kontakter med också på att det bedöms som mer sannolikt att de stannar kvar på Åland. Att påstå att Ålänningar har ett handikapp på en Åländska arbetsmarknaden är därmed helt fel.

Dåliga förslag mars 28, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Rättighetskränkningar.
1 comment so far

De dåliga förslagen om vad som skall göras för att Rädda Rockoff haglar.
Senast i raden är att staden skall hyra Mariepark tills de fått ordning på tillstånden. Vad dock staden skall göra med Mariepark under dessa år är det dock ingen som vet. Jag skulle önska att någon kom på en lösning som inte innebär att staden betalar för sitt eget misstag med mina pengar, men det är väl för mycket begärt. Tycker det även är roligt att notera hur partierna på landskapsnivå inte ens vill ta i denna fråga med tång, och det gör de nog klokt i.

Självständighet och det svenska språket mars 27, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Ålands självständighet, Diskriminering.
2 comments

En av de mer intressanta inlägg i språkdebatten häromdan, var när det påpekades att det inte alls är säkert att det svenska språkets ställning på Åland förstärks om Åland blir självständigt, tvärtom. Idag garanterar självstyrelsen att Åland är och skall förbli enspråkigt svenskt, men om Åland skulle bli självständigt upphör givetvis denna garanti att gälla, och Åland blir tvunget att anpassa sig till internationella konventioner.

En av alla dessa konventioner–som jag inte har så mycket till övers för–är FN:s deklaration om rättigheter för personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa och lingvistiska minoriteter. Om Åland blir självständigt, bör landet rimligtvis vara tvunget att ställa sig bakom denna.

Cirka 5 procent av Åländsk befolkning tillhör en finsktalande minoritet. Om Åland skulle bli självständigt, vilka rättigheter skulle denna grupp få då, som den inte har idag? Låt oss se vad som står skrivet i ovannämnda deklaration.

Persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities … have the right to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, and to use their own language, in private and in public, freely and without interference or any form of discrimination.

Det skulle med andra ord inte vara tillåtet att diskriminera mot Finnar på Åland på något sätt. Deklarationen fortsätter:

States should take appropriate measures so that, wherever possible, persons belonging to minorities may have adequate opportunities to learn their mother tongue or to have instruction in their mother tongue.

Kort sagt: om Åland blir självständigt kommer den finska minoriteten bland annat att ha laglig rätt till undervisning på deras modersmål, finska.

Man kan verkligen undra om ÅF har tänkt igenom detta. Tänker de ställa sig utanför FN, EU och alla andra organ som har antagit deklarationer om minoriteters rättigheter? Det råder viss oklarhet i denna fråga, minst sagt.

Skyddad verkstad mars 27, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Näringsrätten.
12 comments

Rolf Granlund (åf) fäller en ganska besynnerlig kommentar i en insändare i dagens tidning:

Merparten av det åländska näringslivet lever inte i en skyddad verkstad och har inte någon konkurrensfördel av näringsrätten. Dispenser från näringsrätten beviljas på löpande band och är i dag en standard procedur.

Detta hindrar givetvis inte det faktum att ett stort antal företag varje år väljer att inte etablera sig på Åland eftersom de antingen vet att de inte kommer att beviljas undantag eller att ansöknings proceduren och de åtgärder de måste genomföra för att för näringsrätt innebär för höga kostnader. Det finns trots allt undersökningar som visar att den Åländska marknaden upplevs som oerhört stängd av inte minst finska företag.

Att näringsrätten kostar Åland väldigt mycket varje år i form av förlorade investeringar och, arbetstillfällen, lägre tillväxt och högre priser är glasklart. Den enda frågan är hur stor denna förlust är. Sedan kan givetvis Rolf Granlund tycka att vi skall förbjuda, eller åtminstone försvåra för, utländska företag att etablera sig på Åland för att det ”gynnar självstyrelsen”. Men låtsas inte då som om detta inte innebär en stor kostnad.

Rockoff inställt mars 27, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Naturliga rättigheter.
2 comments

Så kom då det smått väntade beskedet att även Frisinnad Samverkan, tillsammans med Liberalerna och De Obundna, säger nej till att staden skall köpa Mariepark. Ett klokt beslut: sättet staden skött denna affär på har varit under all kritik, men att köpa tilbaka Mariepark löser inget. Problemet uppstod därför att staden höll på med något den inte bör hålla på med–dvs äga kommersiella fastigheter–och problemet löses då givetvis inte av att staden köper tillbaka denna kommersiella fastighet; det gör bara saken ännu värre.

I samband med detta meddelar även Dennis Jansson att Rockoff, denna musikfestival som varje år lockar tusentals besökare till Mariehamn, ställs in i sommar. Givetvis ett tråkigt besked som delvis är ett resultat av att staden har fört Jansson bakom ljuset när den lovade, vid försäljningen att Mariepark, att Jansson skulle få arrangera Rockoff, trots att festivalen stred mot stadsplanen. Men det är även ett resultat av Janssons godtrogenhet. Han visste mycket väl att Rockoffs grannar har rätt till ett visst mått av lugn och på sin egna tomter, och att de hade lagen på sin sida.

Frisinnad Samverkan meddelar samtidigt att man skall ändra stadsplanen så att Rockoff kan hållas i Mariepark nästa år. Personligen tycker jag inte att detta är en god idé. Lagstiftningen skall vara allmän, och bör ange hur många decibel man får utsätta sina grannar för, oavsett vad det är man håller på med. Om man vill ordna en Rockfestival har man två alternativ: håll festivalen långt från alla grannar eller bredvid grannar som kan tänka sig att tillåta oljudet, mot en viss kompensation.

Sommarkurs mars 22, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Utbildning.
2 comments

Har tackat ja till att undervisa en sommarkurs i ekonomisk historia vid Lunds Universitet i augusti. Kommer i första hand att hålla tre föresläsningar om u-länder baserat på boken Tillväxt, stagnation och kaos. Lite segt att behöva spendera juli med att förbereda undervisning, men vad gör man inte för vetenskapen. Fick frågan om jag ville hålla i hela kursen själv, men nån’ måtta får det va’.

Likriktning och droger mars 21, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Naturliga rättigheter, Val 2007.
11 comments

Kan rekommendera en insändare i gårdagens Ålandstidning och även efterföljande debatt. Dessutom har Nyan en ganska bra ledare idag.