jump to navigation

Fildelning mars 20, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Naturliga rättigheter.
4 comments

När sossarnas Martin Nilsson på valvakan fick frågan vilken fråga som är viktigast bland unga väljare svarade han föga överraskande fildelning. Jag har debatterat denna fråga otaliga gånger på andra ställen, men jag tror inte att jag skrivit något om saken på denna blogg.

Generellt kan man säga att just fildelningens vara eller icke vara är den enskilda fråga som delar liberaler allra mest. När man diskuterar fildelning kan man antingen se frågan ur ett rättighets- (huruvida nedladdning kränker upphovsmannens rättigheter) eller ett nyttoperspektiv (om nedladdning innebär att det inte finns några incitament för att producera musik, filmer, spel och så vidare).

Om man ser det hela ur ett rättighetsperspektiv är det till att börja med ganska enkelt. När du köper en CD-skiva en DVD eller ett spel, godkänner du samtidigt en licensavtal. I det licensavtalet går du bland annat med på att inte dela ut musiken, filmen, spelet, eller vad det nu gäller, till dina kompisar på Internet.

Ur ett rättighetsperspektiv är detta givetvis ett frivilligt ingånget avtal som måste respekteras. Om du först går med på att inte dela ut musiken (vilket är att krav för att du skall få köpa CD:n) får du givetvis inte sedan göra detta, utan att säljaren kan kräva skadestånd av dig. Att göra det lagligt att rippa ner musik på datorn och dela ut den på Internet vore att inskränka avtalsfriheten, eftersom man skulle förbjuda just dessa licensavtal.

Det är dock nu det blir knepigt. För faktum är att de flesta som laddar ner upphovsrättsskyddad musik eller film inte själv har godkänt något licensavtal, utan utnyttjar endast att någon annan har gjort sig skyldig till ett avtalsbrott. Frågan är: kränker du upphovsmannens rättigheter om du laddar ner en film som du vet finns tillgänglig på Internet endast tack vare att någon begått ett avtalsbrott och kränkt upphovsmannens rättigheter?

Fallet kan jämföras med om du köper till exempel en dator som du vet att någon antagligen stulit. Du har inte själv stulit den, men om inte ett brott hade begåtts hade du aldrig haft möjlighet att köpa den, och den som säljer datorn till dig har egentligen ingen rätt att sälja den, eftersom han inte äger datorn.

Frågan är nu givetvis: vad skall hända med den som laddade ner filmen eller köpte den stulna datorn, i ont uppsåt. För det första tycker jag att det är självklart att personen i fråga inte har någon rätt att behålla filmen eller den stulna datorn. Det vill säga, om det upptäcks att en person har upphovsskyddat material på sin datorn, bör upphovsmannen kunna kräva att dessa filer raderas från personens dator.

Frågan är dock om upphovsmannen kan kräva ersättning av personen i fråga, vilket lagen säger idag. Jag tycker denna fråga är jättesvår, men min personliga åsikt är att upphovsmannen inte kan göra detta. Det enda som bör hända med den som köpt stöldgodset eller laddat ner filmen, är att han eller hon förlorar dessa utan att någon ersättning betalas ut. Om du köpt en dator som du visste var stulen, kan du inte kräva dina pengar tillbaka när polisen för den tillbaka till den riktiga ägaren; om du laddat ner en film som du visste någon antagligen lagt upp på Internet utan lov, får du vackert finna dig i att filen raderas utan ersättning. Alla ersättningskrav från upphovsmannens sida bör istället riktas mot den person som bröt mot licensavtalet och såg till att filmen blev tillgänglig på Internet.

Så, min slutsats i frågan är att det skall vara olagligt att dela ut en film som man köpt på Internet om man godkänt ett licensavtal. Det skall naturligtvis även vara olagligt att låna ut filmen till någon som lägger upp den på Internet (om detta stod i licensavtalet) och även givetvis att stjäla en film och dela ut den på Internet. Ingångna avtal måste följas.

Dock, jag anser inte att en person som laddar ner till exempel denna film skall behöva betala någon ersättning till upphovsmannen eller dylikt. Det enda ”straff” som bör utmätas är att den aktuella filmen raderas från datorn.