jump to navigation

Självständighet och det svenska språket mars 27, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Ålands självständighet, Diskriminering.
2 comments

En av de mer intressanta inlägg i språkdebatten häromdan, var när det påpekades att det inte alls är säkert att det svenska språkets ställning på Åland förstärks om Åland blir självständigt, tvärtom. Idag garanterar självstyrelsen att Åland är och skall förbli enspråkigt svenskt, men om Åland skulle bli självständigt upphör givetvis denna garanti att gälla, och Åland blir tvunget att anpassa sig till internationella konventioner.

En av alla dessa konventioner–som jag inte har så mycket till övers för–är FN:s deklaration om rättigheter för personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa och lingvistiska minoriteter. Om Åland blir självständigt, bör landet rimligtvis vara tvunget att ställa sig bakom denna.

Cirka 5 procent av Åländsk befolkning tillhör en finsktalande minoritet. Om Åland skulle bli självständigt, vilka rättigheter skulle denna grupp få då, som den inte har idag? Låt oss se vad som står skrivet i ovannämnda deklaration.

Persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities … have the right to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, and to use their own language, in private and in public, freely and without interference or any form of discrimination.

Det skulle med andra ord inte vara tillåtet att diskriminera mot Finnar på Åland på något sätt. Deklarationen fortsätter:

States should take appropriate measures so that, wherever possible, persons belonging to minorities may have adequate opportunities to learn their mother tongue or to have instruction in their mother tongue.

Kort sagt: om Åland blir självständigt kommer den finska minoriteten bland annat att ha laglig rätt till undervisning på deras modersmål, finska.

Man kan verkligen undra om ÅF har tänkt igenom detta. Tänker de ställa sig utanför FN, EU och alla andra organ som har antagit deklarationer om minoriteters rättigheter? Det råder viss oklarhet i denna fråga, minst sagt.

Skyddad verkstad mars 27, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Näringsrätten.
12 comments

Rolf Granlund (åf) fäller en ganska besynnerlig kommentar i en insändare i dagens tidning:

Merparten av det åländska näringslivet lever inte i en skyddad verkstad och har inte någon konkurrensfördel av näringsrätten. Dispenser från näringsrätten beviljas på löpande band och är i dag en standard procedur.

Detta hindrar givetvis inte det faktum att ett stort antal företag varje år väljer att inte etablera sig på Åland eftersom de antingen vet att de inte kommer att beviljas undantag eller att ansöknings proceduren och de åtgärder de måste genomföra för att för näringsrätt innebär för höga kostnader. Det finns trots allt undersökningar som visar att den Åländska marknaden upplevs som oerhört stängd av inte minst finska företag.

Att näringsrätten kostar Åland väldigt mycket varje år i form av förlorade investeringar och, arbetstillfällen, lägre tillväxt och högre priser är glasklart. Den enda frågan är hur stor denna förlust är. Sedan kan givetvis Rolf Granlund tycka att vi skall förbjuda, eller åtminstone försvåra för, utländska företag att etablera sig på Åland för att det ”gynnar självstyrelsen”. Men låtsas inte då som om detta inte innebär en stor kostnad.

Rockoff inställt mars 27, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Naturliga rättigheter.
2 comments

Så kom då det smått väntade beskedet att även Frisinnad Samverkan, tillsammans med Liberalerna och De Obundna, säger nej till att staden skall köpa Mariepark. Ett klokt beslut: sättet staden skött denna affär på har varit under all kritik, men att köpa tilbaka Mariepark löser inget. Problemet uppstod därför att staden höll på med något den inte bör hålla på med–dvs äga kommersiella fastigheter–och problemet löses då givetvis inte av att staden köper tillbaka denna kommersiella fastighet; det gör bara saken ännu värre.

I samband med detta meddelar även Dennis Jansson att Rockoff, denna musikfestival som varje år lockar tusentals besökare till Mariehamn, ställs in i sommar. Givetvis ett tråkigt besked som delvis är ett resultat av att staden har fört Jansson bakom ljuset när den lovade, vid försäljningen att Mariepark, att Jansson skulle få arrangera Rockoff, trots att festivalen stred mot stadsplanen. Men det är även ett resultat av Janssons godtrogenhet. Han visste mycket väl att Rockoffs grannar har rätt till ett visst mått av lugn och på sin egna tomter, och att de hade lagen på sin sida.

Frisinnad Samverkan meddelar samtidigt att man skall ändra stadsplanen så att Rockoff kan hållas i Mariepark nästa år. Personligen tycker jag inte att detta är en god idé. Lagstiftningen skall vara allmän, och bör ange hur många decibel man får utsätta sina grannar för, oavsett vad det är man håller på med. Om man vill ordna en Rockfestival har man två alternativ: håll festivalen långt från alla grannar eller bredvid grannar som kan tänka sig att tillåta oljudet, mot en viss kompensation.