jump to navigation

Skyddad verkstad mars 27, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Näringsrätten.
trackback

Rolf Granlund (åf) fäller en ganska besynnerlig kommentar i en insändare i dagens tidning:

Merparten av det åländska näringslivet lever inte i en skyddad verkstad och har inte någon konkurrensfördel av näringsrätten. Dispenser från näringsrätten beviljas på löpande band och är i dag en standard procedur.

Detta hindrar givetvis inte det faktum att ett stort antal företag varje år väljer att inte etablera sig på Åland eftersom de antingen vet att de inte kommer att beviljas undantag eller att ansöknings proceduren och de åtgärder de måste genomföra för att för näringsrätt innebär för höga kostnader. Det finns trots allt undersökningar som visar att den Åländska marknaden upplevs som oerhört stängd av inte minst finska företag.

Att näringsrätten kostar Åland väldigt mycket varje år i form av förlorade investeringar och, arbetstillfällen, lägre tillväxt och högre priser är glasklart. Den enda frågan är hur stor denna förlust är. Sedan kan givetvis Rolf Granlund tycka att vi skall förbjuda, eller åtminstone försvåra för, utländska företag att etablera sig på Åland för att det ”gynnar självstyrelsen”. Men låtsas inte då som om detta inte innebär en stor kostnad.

Annonser

Kommentarer»

1. självstyrd ålänning - mars 27, 2007

Jag håller med Rolf Granlund. Näringsrätten är ett bra språkskydd för Åland som dessutom är till fördel för Ålands näringsliv.

2. Fredrik Gustafsson - mars 28, 2007

Det kan hända att några få redan etablerade Åländska företag gynnas av näringsrätten tack vare att de slipper ökad konkurrens. Som helhet missgynnas dock det ”Åländska näringslivet” (som ju är ett mycket vidare begrepp än några få Åländska företag) på grund av att utländska företag stängs ute, att Ålänningar utan hembygdsrätt endast har begränsad rätt att starta företag, och att företag inte får sätta ihop den bästa företagsledningen de förmår, utan att styrelsens utseende dikteras av staten.

3. Jakob Lundberg - mars 28, 2007

Kort sagt, åländska företagare gynnas och åländska arbetstagare samt konsumenter skadas.

4. nöjd ålänning - mars 28, 2007

Nej, tvärt om. Näringsrätten är en delförklaring till att Ålands näringsliv blomstrar och att Ålands BNP per capita är i toppklass jämfört med resten av Europa. Näringsrätten har alltså i huvudsak gynnat företagare, arbetstagare och konsumenter på Åland.

5. Fredrik Gustafsson - mars 28, 2007

Vilken teori och vilka fakta stöder du detta uttalande på? Det räcker givetvis inte att konstatera att Åland både är rikt och har implementerat denna näringsrätt för att kunna dra slutsatsen att Åland är rikt delvis tack vare denna näringsrätt.

Jag skriver min doktorsavhandling om denna typ av politik (näringspolitik) och jag kan bara komma på ett argument som kan förklara varför denna typ av protektionism (som inte skyddar en viss industri, utan skyddar inhemska investeringar i allmänhet mot utländska investeringar inom alla industrigrenar) skulle ha varit bra för Åland.

Ett argument mot att diskriminera mot utländska investeringar är nämligen att de producerar mindre positiva externa effekter än inhemska företag; det vill säga, även om de utländska investeringar har en större privat lönsamhet, har de inhemska en större samhällelig lönsamhet.

Forskning har dock visat att detta argument i de allra flesta fall inte stämmer. Tvärtom har det visat sig att utländska investeringar har större externa effekter, tack vare att inhemska företag får ta del av teknologi från utlandet. Jag anser att det är ytterst osannolikt att näringsrätten har löst ett sådant marknadsmisslyckande.

Så, det är helt enkelt upp till dig att förklara varför näringsrätten har varit bra för den Åländska ekonomin…

6. Fredrik Gustafsson - mars 28, 2007

kan klistra in några kommentarer jag fällt på Ålandstidningens hemsida:

Rolf, jag förstår inte hur du får ”en fullt utvecklad marknadsekonomi, fri från samhällets inblandning” och en ”strängt kontrollerad miljö för näringslivet” att gå ihop. Tycker det låter som motsatspar.

Utomåländska företag beviljas i allmänhet näringsrätt då till exempel deras priser är längre än åländska företags.

Du har inte riktigt förstått detta med marknadsekonomi. I en marknadsekonomi är det _konsumenterna_ som avgör om ett företags produkter och service är tillräckligt billiga och bra. Detta är inget som politiker och byråkrater skall sitta och avgöra: det är planekonomi.

Med näringsrätten kan man också se till att man får det näringsliv man önskar att bedriva på Åland och kontrollera att eventuella nyetableringar står för en hållbar ekologisk miljöpåverkan.

Arbeta istället för att det delvis självständiga Åland tar över den lagstiftning som behövs för att skapa en dynamisk, obyråkratisk och konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för näringslivet

Där politiker skall sitta och detaljstyra vilka företag som får etablera sig beroende på vilket verksamhestspråk de har, hur billiga dess produkter är, hur många arbetstillfällen de skapar, vilket påverkan på miljön de har.

Förstår du inte att du motsäger dig själv. Du säger 1. Jag vill skapa en företagsklimat fri från regeringar och förbud och 2. Jag vill införa en och bevara en hord av regelringar och förbud och bibehålla en sträng kontroll över näringslivet”. Du kan inte både äta kakan och ha den kvar Rolf.

7. TS - mars 28, 2007

Man kan säga vad man vill men jag har varit i kontakt, samt inhandlat tjänster, av företag utifrån som etablerat sig här permanent och ibland tillfälligt. Dom verkar nöjda med systemet och förstår varför vi har en näringsrätt. Jag kan inte komma på ett enda företag som fått back på näringsrätten (förutom de fall som är helt uppenbara, oseriösa etc).

Vi ska inte göra detta problem större än vad det är. Och är ett företag intresserat av att komma in på marknaden och konkurrera så är det fritt fram, nog orkar dom fylla i en ansökan. Se på Lämminkäinen, asfalterar, dom har varit här och försökt konkurrera ut lokala producenter utan större framgång. Ibland tror jag faktiskt att vi är ganska duktiga på Åland…

8. Fredrik Gustafsson - mars 28, 2007

Dom verkar nöjda med systemet och förstår varför vi har en näringsrätt. Jag kan inte komma på ett enda företag som fått back på näringsrätten (förutom de fall som är helt uppenbara, oseriösa etc)

Fast då inkluderar du inte de företag som inte valt att komma till Åland på grund av näringsrätten. Och det är inte bara finska företag som inte får näringsrätt, utan även Åländska.

Och är ett företag intresserat av att komma in på marknaden och konkurrera så är det fritt fram, nog orkar dom fylla i en ansökan.

Det handlar inte om vad företag orkar och inte orkar. Det handlar om det faktum att ta reda på vad som krävs för att får näringsrätt, fylla i ansökan och vänta på att den godkänns kostar pengar. Det handlar om att landskapet dikterar hur företagets styrelse skall se ut, och att man inte tillåts rekrytera den bästa styrelsen man få tag i.

Se på Lämminkäinen, asfalterar, dom har varit här och försökt konkurrera ut lokala producenter utan större framgång. Ibland tror jag faktiskt att vi är ganska duktiga på Åland…

Det tror jag också. Ökad konkurrens är dock till gagn för konsumenterna, även om det inte innebär att enda ett anda företag lyckas slå sig in på den Åländska marknaden.

9. Jakob Lundberg - mars 28, 2007

”Vi måste ha näringsrätten, för alla som söker den får den”

Är ditt argument för näringsrätten faktiskt att den är helt verkningslös byråkrati?

10. Fredrik Gustafsson - mars 28, 2007

Har också noterat att de ofta påstår att ”näringsrätten är ett livsviktigt språkskydd för Åland” samtidigt som de påstår att ”näringsrätten utgör öht inget hinder för att etablera sig på Åland”. Har även försökt påpeka det, men det går inte hem. Det är ungefär som när Rolf Granlund säger att han vill ha ett fritt och starkt kontrollerat näringsliv. Man borde slå dem i huvudet med Atlas Shrugged, den inbundna versionen, tills de lär sig att inte motsäga sig själva 🙂

11. ålänning - mars 28, 2007

Fredrik, du är säkert en mycket duktig forskare i ekonomisk historia men när du debatterar ämnet ”näringsrätten” så måste du komma ihåg att den handlar om politik och inte vetenskap.

12. Fredrik Gustafsson - mars 28, 2007

Du har delvis rätt. Om Åland _bör_ skydda det svenska språket med till exempel en näringsrätt är en politisk fråga. Vilka effekter näringsrätten har på ekonomin, det är i högsta grad en vetenskaplig fråga.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: