jump to navigation

Högt till tak maj 8, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Insändare, Val 2007.
13 comments

Eftersom det nu uppstått en debatt kring mina politiska åsikter, dels genom ett reportage i Ålandstidningen, som skrevs utan min vetskap, och även en insändare av Andrew Hagmark-Cooper, känner jag mig manad att ta bladet från munnen. För det första vill jag bekräfta att jag faktiskt har de åsikter som tillskrivits mig. Reportaget i Ålandstidningen är baserat på material som finns på min hemsida fredrik.ax och allt som står skrivet där står jag för. Anledningen till att jag är tydlig med vad jag egentligen tycker i olika frågor, även om jag inte för närvarande driver dem, är att jag inte vill gå in i politiken med en dold agenda, vilket tyvärr de flesta politiker gör. Bättre att lägga alla kort på bordet.

Som Viveka Eriksson sade i det aktuella reportaget, ställer jag mig dock bakom nästa samtliga av liberalernas program, inte minst partiprogrammet. Jag delar till exempel partiets syn i språk-, Struktur 07- och kommunreformfrågan. Dessutom har jag fått uppfattningen att det även finns personer som delar min syn på näringsrätten och jordförvärvsreglerna, och jag har även fått uppfattningen om att synen på stöden till bostadssektorn och Marstads agerande har börjat förändrats. När jag går in i valrörelsen kommer jag att dra åt samma håll som alla andra i partiet. Det vill säga, jag kommer att verka för att liberalernas program implementeras. Och anledningen till att jag kommer att göra detta, är att jag tycker att implementeringen av dessa program för Åland närmare mitt drömsamhälle, även om det sker med väldigt små steg.

Som alla andra inom partiet kommer jag att ha vissa egna profilfrågor, där mitt engagemang för en friare och bättre fungerande bostadsmarknad är ett exempel, men jag kommer att ha samma plattform som alla andra kandidater. Det kan dock givetvis hända att jag i framtiden, när vi närmat oss mitt slutmål, kommer till en punkt där jag och liberalerna går skilda vägar. Det vill säga, om vi kommer till den punkt där liberalerna är nöjda med hur det Åländska samhället ser ut och inte längre vill genomföra reformer som gör Åland mer liberalt, medan jag vill fortsätta göra Åland ännu mer liberalt genom att till exempel öka valfriheten inom sjukvården eller skolan. Den dagen, den sorgen.

Att sedan det inte skulle finnas plats för personer med avvikande åsikter inom de Åländska partierna tror jag inte. Att det inte skulle finnas plats för en liberal inom liberalerna låter jättekonstigt. Detta borde inte minst Andrew Hagmark-Cooper veta. Till skillnad från de flesta andra i socialdemokraterna vill till exempel Hagmark-Cooper att staden anordnar boxningsgalor och andra former av kontaktssportsgalor i till exempel Baltichallen. Bara för en månad sedan valde Åke Nylund att lämna socialdemokraterna för liberalerna, just för att han hade en avvikande åsikt i bland annat denna fråga. Han upplevde att partipiskan inom socialdemokraterna ven för hårt och att det var för lågt till tak. Detta om något borde säga något om den tolerans och det höga tak som finns inom liberalerna, där vi bara för några månader sedan hade just ett seminarium om liberalism som ideologi och där Olof Erland talade om hur marknads- och socialliberaler har kommit att samarbeta inom samma parti.

Jag har full förståelse för att en socialdemokrat finner det konstigt att personer med olika uppfattningar kan samarbeta sida vid sida i samma parti. Socialdemokraterna har knappast gjort sig kända som ett tolerant parti där det är högt till tak. I liberalerna är det dock högt till tak och vi kan faktiskt samarbeta trots att vi ibland inte har samma uppfattning i olika frågor. Att vara liberal är att vara just tolerant gentemot andras livsstilsval och andras politiska åsikter, och att kunna enas kring ett gemensamt mål, även de olika personernas slutmål skiljer sig från varandra. Jag tror socialdemokraterna kan dra stor lärdom av detta.