jump to navigation

Förpliktelser maj 18, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Skatter.
4 comments

Gerry Allgode skriver i en lång insändare (Ålandstidningen 18.5) att det faktum att företag lyfter bidrag bekostade av oss skattebetalare skall medföra vissa förpliktelser. Han skriver att företagen inte bör kunna göra som de vill med sina pengar, eftersom delar av deras verksamhet bekostas genom skattefinansierade bidrag.

Det Allgode glömmer är att de som äger företagen också betalar en mängd skatter. Faktum är att de allra flesta företag betalar långt mer i skatt än de någonsin får tillbaka i bidrag. Hur det faktum att staten tar pengar av företagen i skatt och sedan betalar tillbaka en bråkdel av denna skatt i bidrag kan medföra förpliktelser för företagen (och inte staten) övergår mitt förstånd. Om jag bryter mig in i Gerrys hus och stjäler €50, bara för att nästa dag lämna tillbaka €10 av dessa, har Gerry förpliktelser gentemot mig då?

Publicerad i Tidningen Åland 19.5