jump to navigation

Debatt om upphovsrätt och fildelning maj 21, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Seminarier.
17 comments

Frågan om upphovsrätt och fildelning är en av vår tids allra största ungdomsfrågor. De flesta av dagens ungdomar har någon gång laddat ner och delat med sig av upphovsrättsskyddat material. Många gör det regelbundet. Detta innebär att de flesta ungdomar idag faktiskt är brottslingar i lagens ögon. Att de är att betraktas som laglösa pirater som jagas av den mäktiga film- och musikindustrin.

Trots att ingen annan fråga engagerar lika många ungdomar, tigs den mer eller mindre ihjäl av de etablerade politiska partierna. Det ordnas inga debatter, partierna har ingen officiell hållning i frågan, det utarbetas inga partipolitiska program, ingen tar några initiativ—faktum är att väldigt få etablerade politiker ens erkänner att de någon gång laddat ner en film.

Av bland annat dessa skäl kommer ett nyetablerat nätverk, bestående av politiskt intresserade personer under 30år, att anordna en debatt om fildelning och upphovsrätt tisdagen den 29:e maj klockan 18.00 i lagtingshuset i Mariehamn. Debatten riktar sig till alla under 30år som är intresserade av frågan, och syftar till att lyfta upp frågan på den politiska dagordningen. Någon kommer att möta deltagarna vid dörren och visa dem var lokalen är, och det kommer även att bjudas på kaffe och småbröd.

Fredrik Gustafsson (lib), flitig samhällsdebattör och forskare, kommer att inleda debatten med ett kort anförande. Efter detta är ordet fritt. Bland de som redan anmält intresse återfinns bland andra Simon Pellas, nyvalt språkrör för Ungcentern och studerande vid Ålands Lyceum, samt Oskar Hellstrand, studerande vid Ålands Sjömansskola och aktiv inom Piratpartiet.

Frågor kan riktas till:
Fredrik Gustafsson
tel.nr: 0400-962999
E-post: mail[at]fredrik.ax

Annonser