jump to navigation

Pragmatism maj 26, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Val 2007.
23 comments

Efter att ha stött på och råkat i samspråk med en känd Åländsk politiker på Sparhallen idag började jag fundera på detta med pragmatism, bland annat eftersom denne politiker i grund och botten har väldigt sunda värderingar men ofta har tvingats vara pragmatisk. Är det försvarligt att stöda ett förslag bara för att det är ”the lesser of two evils” och för att undvika att ett ännu värre förslag drivs igenom?

Efter att ha funderat en stund tror jag att jag kommit fram till vad jag tycker i frågan, och jag kan illustrera min ståndpunkt med hjälp av två exempel. Det första situationen gäller en skattesäkning. Tänk dig att du är politiker och att du skulle vilja sänka skatten väldigt mycket, men du vet att du inte kommer att få något stöd för detta. Istället tvingas du ta ställning till två olika förslag: ett där skatten hålls oförändrad och ett där skatten sänks med fem procent. I detta fall tycker jag att man kan vara pragmatisk och rösta för den lilla skattesänkningen. Även om den inte är så stor som du egentligen vill, är det ändå ett steg i rätt riktning: ett steg mot ökad frihet och minskad statlig intervention.

Den andra situationen gäller istället en skattehöjning. Du vill egentligen inte höja skatten alls, men situationen är nu sådan att det är dött lopp mellan förslaget att höja skatten med 5% och förslaget att höja den med 10%. Om du röstar på förslaget att höja skatten med 5% vinner detta förslag. Om du lägger ner din röst vinner det andra förslaget, vilket innebär att skatten kommer att höjas med 10%. Till skillnad från det föregående fallet tycker jag inte att man bör vara pragmatisk i detta fall. Jag skulle lägga ner min röst, även om detta innebar att skatten höjs med 10 snarare än 5%.

För att generalisera tycker jag det alltid är okej att rösta för ett förslag som ökar friheten och minskar den statliga interventionen. Det vill säga, ett förslag som är ett steg i rätt riktning, oavsett hur litet steget är. Om skattetrycket är 50% och man röstar för att det skall sänkas till 45%, betyder detta inte att man har röstat för att skattetrycket bör vara 45%. I alla fall är det inte så jag ser det.

Jag tycker dock inte att det är försvarbart att rösta för ett förslag som minskar friheten och leder till ökad statlig intervention bara för att undvika att ett ännu värre förslag går igenom. Något sådant skulle jag aldrig kunna leva med.

Annonser