jump to navigation

Pragmatism maj 26, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Val 2007.
trackback

Efter att ha stött på och råkat i samspråk med en känd Åländsk politiker på Sparhallen idag började jag fundera på detta med pragmatism, bland annat eftersom denne politiker i grund och botten har väldigt sunda värderingar men ofta har tvingats vara pragmatisk. Är det försvarligt att stöda ett förslag bara för att det är ”the lesser of two evils” och för att undvika att ett ännu värre förslag drivs igenom?

Efter att ha funderat en stund tror jag att jag kommit fram till vad jag tycker i frågan, och jag kan illustrera min ståndpunkt med hjälp av två exempel. Det första situationen gäller en skattesäkning. Tänk dig att du är politiker och att du skulle vilja sänka skatten väldigt mycket, men du vet att du inte kommer att få något stöd för detta. Istället tvingas du ta ställning till två olika förslag: ett där skatten hålls oförändrad och ett där skatten sänks med fem procent. I detta fall tycker jag att man kan vara pragmatisk och rösta för den lilla skattesänkningen. Även om den inte är så stor som du egentligen vill, är det ändå ett steg i rätt riktning: ett steg mot ökad frihet och minskad statlig intervention.

Den andra situationen gäller istället en skattehöjning. Du vill egentligen inte höja skatten alls, men situationen är nu sådan att det är dött lopp mellan förslaget att höja skatten med 5% och förslaget att höja den med 10%. Om du röstar på förslaget att höja skatten med 5% vinner detta förslag. Om du lägger ner din röst vinner det andra förslaget, vilket innebär att skatten kommer att höjas med 10%. Till skillnad från det föregående fallet tycker jag inte att man bör vara pragmatisk i detta fall. Jag skulle lägga ner min röst, även om detta innebar att skatten höjs med 10 snarare än 5%.

För att generalisera tycker jag det alltid är okej att rösta för ett förslag som ökar friheten och minskar den statliga interventionen. Det vill säga, ett förslag som är ett steg i rätt riktning, oavsett hur litet steget är. Om skattetrycket är 50% och man röstar för att det skall sänkas till 45%, betyder detta inte att man har röstat för att skattetrycket bör vara 45%. I alla fall är det inte så jag ser det.

Jag tycker dock inte att det är försvarbart att rösta för ett förslag som minskar friheten och leder till ökad statlig intervention bara för att undvika att ett ännu värre förslag går igenom. Något sådant skulle jag aldrig kunna leva med.

Annonser

Kommentarer»

1. Fredrik Gustafsson - maj 26, 2007

Man kan väl jämföra det andra fallet ovan med fallet när du står på en tågperrong och ser ett tåg komma i full fart mot fem arbetare som står på rälsen. Du skulle hinna fram till spaken som gör att tåget åker in på ett annat spår, men problemet är att det står en annan arbetare på detta spår. Ditt val är alltså följande:

1. Dra i spaken: en person dör
2. Gör ingenting: fem personer dör.

Jag skulle välja alternativ 2.

2. Carl-Anton Kiviö - maj 26, 2007

Självklart har du rätt i det du skriver, oavsett hur små steg är det alltid värt att ta ett steg i rätt riktning.

3. Andrew Hagmark-Cooper - maj 26, 2007

Jag håller inte helt med dig. Det beror på hur dåliga alternativen är. Om det ena förslaget är ett litet steg i fel riktning och det andra är ett kolossalt steg i fel riktning skulle jag ha svårt att avstå. De som avstår bär också ansvar för beslut som fattas i deras frånvaro.

Skulle du aldrig dra i spaken oavsett hur många liv stod på spel?

4. Fredrik Gustafsson - maj 28, 2007

Valet blir givetvis svårare ju mer extremt exemplet blir. Om valet stod mellan att ge en person en hjänskakning och rädda livet på 5 miljoner människor skulle jag antagligen dra i spaken. I politiken ställs man dock sällan inför så extrema val, så jag tror man konsekvent skulle kunna följa principen att aldrig rösta för att förslag för att det är ett lesser of two evils.

5. Kaj Grüssner - maj 28, 2007

Det ideologiska problemet i exemplet med spaken har ingenting med antalet döda att göra, utan konsekvensen av en faktisk handling.

Om du inte drar i spaken dör människor, men deras död är inte ditt fel. Drar du i spaken begår du en handling vars konsekvens är att en människa dör. Enkelt uttryckt, du begår ett mord.

Vill man hålla sig ideologiskt konsekvens drar man alltså -aldrig- i spaken oavsett hur många liv som står på spel. Men naturligtvis kan man ju aldrig veta vad man skulle göra i en sådan extrem situation.

6. Fredrik Gustafsson - maj 28, 2007

Jag tycker det dock är skillnad på om personen dör eller om han får till exempel en hjärnskakning. Om man bara skadas kan man dra i spaken för att rädda en massa liv, och dessa personer kan sedan kompensera han som fått hjärnskakning så generöst att han är glad att det hela inträffade och att man drog i spaken. Om personer riskerar att dö tycker jag dock aldrig det är moraliskt försvarbart att dra i spaken, oavsett hur många som dör om du inte gör det.

Hur ser ni på detta exempel: Du står på det ena spåret och ett tåg är på väg mot dig. Om du inte drar i spaken dör du, men om du drar i den åker tåget in på en annan räls och dödar fem personer. Har du rätt att dra i spaken eller inte?

7. Jakob Lundberg - maj 28, 2007

Varför skulle handlingen ‘att dra i spaken’ utgöra mord medan handlingen ‘inte dra i spaken’ inte är det? Att välja att inte göra något är också en handling. Jag skulle säga att ingen av handlingarna skapar olyckan och kan därför anklagas för att vara orsakande av dödsfall.

Det enda farliga med pragmatism är när det används som en motivation till omoraliska handlingar.

Om man själv står på spåret måste man fråga sig om man därigenom är orsaken till olyckan. Om så är fallet har man ingen rätt att flytta över olyckan på någon annan.

8. Kaj Grüssner - maj 28, 2007

Varför skulle det vara mer rätt att låta tåget rulla på bara för att man står vid sidan av spåret än om man själv står på det? Det håller jag inte alls med om.

9. Fredrik Gustafsson - maj 28, 2007

”Varför skulle handlingen ‘att dra i spaken’ utgöra mord medan handlingen ‘inte dra i spaken’ inte är det?”

Av samma skäl som det inte är mord att man låter hundratals barn i Afrika svälta ihjäl fast man har pengar på banken, trots att det är mord att låsa in ett barn i ett rum tills det svälter ihjäl.

”Att välja att inte göra något är också en handling.”

Nej, det är ett val. Ett val att inte handla. Man kan dock hävda att valet och det faktum att man inte handlar är omoraliskt (om man till exempel att lyckomaximering avgör vad som är eller inte är moraliskt) men du kan aldrig kränka någons negativa rättigheter genom att välja att inte göra något. Det är därför de kallas negativa rättigheter. De enda som krävs för att du skall följa dem är att du inte utför en viss handlingen (mördar, misshandlar, rånar någon). Att jag väljer att inte gå in till min granne och styckmörda henne i detta nu är inte en handling.

”Jag skulle säga att ingen av handlingarna skapar olyckan och kan därför anklagas för att vara orsakande av dödsfall.”

Jag håller inte med. Om du drar i spaken skapar du olyckan där en person dör. Om du inte hade varit där hade han aldrig dött. Du förhindrar en olycka med skapar istället en annan.

10. Jakob Lundberg - maj 28, 2007

”…trots att det är mord att låsa in ett barn i ett rum tills det svälter ihjäl.”
Jag ser inte parallellen här.

”Nej, det är ett val. Ett val att inte handla.”
Men att göra ett val är en handling.

”…men du kan aldrig kränka någons negativa rättigheter genom att välja att inte göra något.”
Min ståndpunkt är att ingen har kränkt någons rättigheter.

Som jag ser det hela har en olycka redan skett. Inget av de potentiella offren är ansvarig för olyckan. Och det är ännu inte avgjort vem som kommer att vara offren. Personen vid spaken har den mycket speciella möjligheten att påverka vem offren kommer att vara utan att ha något ansvar för att olyckan inträffar. Han kan påverka olyckan men han skapar ingen olycka.

11. Fredrik Gustafsson - maj 28, 2007

Jag ser helt klart din poäng. Ett annat exempel är när en person griper tar i dig och säger att han kommer att mörda fem personer om inte du mördar en person som du väljer ut själv först. Man kan hävda att man inte kränker någons rättigheter när man dödar den oskyldiga människan (eftersom det är personen som tvingar dig att välja som begår kränkningen), men jag tycker det långt ifrån är självklart att det är så.

Men, för att återgå till det diskussionen ursprungligen handlade om. Håller du med om att det är omoraliskt att rösta för en 5%-ig skattehöjning för att undvika en 10%-ig höjning, istället för att helt enkelt lägga ner sin röst? Premisserna är trots allt lite annorlunda i detta fall eftersom man, om man röstar för en skattehöjning, de facto gör sig delskyldig till rättighetskränkningen. Eller ligger det omoraliska i att man från början valt att delta i en församling som förbehåller sig rätten att kränka folks rättigheter bara detta sker genom majoritetsbeslut (jag kan inte tro att jag ger detta alternativ till en anarkist :)?

12. Kaj Grüssner - maj 28, 2007

Min poäng är alltså denna:

Genom att inte dra i spaken har jag ingen del i olyckan. Alltså kan jag inte beskyllas för något.

Genom att dra i spaken tar jag del av olyckan, och kan således klandras av offerns anhöriga.

Denna princip gäller oavsett om jag själv står på spåret eller inte.

Därför drar jag aldrig i spaken. Det är helt sant att ”inte välja” också är ett val, en handling. Men med denna non-handling håller jag mig utanför olyckan och undgår därmed skuld. Drar jag i spaken gör jag mig delaktig och kan därmed belastas med skuld.

Valet är alltså följande:

1. Dra i spaken och bli medskyldig.
2. Dra inte i spaken och förbli odelaktig.

Vad gäller skattehöjningen.

Att lägga ner sin röst är nog det enda rätta, även om det kanske leder till en allvarligare kränkning. Annars är man ju pragmatiker 😉

13. Jakob Lundberg - maj 28, 2007

Där tycker jag att det finns en skillnad. I tåg-fallet är man inte orsaken till olyckan men i utpressar-fallet är man orsaken till mordet. Morden som utpressaren hotar med är en skild händelse som inte har en direkt kausal förbindelse.

Samma sak gäller skattehöjningen. Jag kan inte se att det skulle finnas en direkt kausal förbindelse mellan att rösta emot en 5% skattehöjning och en 10% skattehöjning. Därför är röstande för en 5% skattehöjning omoralisk i sig.

Vad gäller moraliteten i att rösta så kan man inte annat säga än att det är en snårskog. Vad gäller röstande på sakfrågor så får man väl se det som ge stöd åt att någon annan gör saken i fråga. Vad gäller röstande på representanter blir det kanske lite svårare. Man måste analysera den handlingen noga för att lista ut vad den egentligen innebär. Godkänner man att personen man röstar på får göra allt som grundlagen tillåter? Eller är det bara ett uttryck av personligt stöd?

14. Jakob Lundberg - maj 28, 2007

Kaj, det är alltid enklast att vände sig bort och frånsäga sig all skuld. Men delaktig är inte nödvändigtvis skyldig.

”De hetaste platserna i helvetet är förbehållet dem som i tider av stor moralisk kris behåller sin neutralitet.”

Dante

15. Fredrik Gustafsson - maj 28, 2007

Fast helvetet blir enligt Dante kallare och kallare ju längre ner man kommer. De värsta syndarna (Judas, osv) är som bekant fastfrusna i is. Så ”de neutrala” är faktiskt de minst onda i helvetet (förutom de i skärselden) enligt Dante, trots att de nu råkar ha det varmast. Så Kaj och jag behöver inte vara så rädda, bara lite 🙂

16. Fredrik Gustafsson - maj 28, 2007

”Där tycker jag att det finns en skillnad. I tåg-fallet är man inte orsaken till olyckan men i utpressar-fallet är man orsaken till mordet. Morden som utpressaren hotar med är en skild händelse som inte har en direkt kausal förbindelse.”

Det må jag säga vara ett överraskande svar. Trodde att du skulle svara likadant som i tågfallet. Måste fundera på saken medan jag är på gymet. Om jag kommer på något smart återkommer jag 🙂

17. Kaj Grüssner - maj 28, 2007

Om jag genom min handling direkt orsakar en människas död, dvs genom att dra i spaken, så är jag medskyldig till dennes död. Om jag bara tittar på är jag inte medskyldig. Mycket enkelt.

Desto svårare blir det om det ena spåret är tomt och det andra befolkat. Genom att dra i spaken räddar du liv utan någonsomhelst kostnad. Drar du inte dör folk. Vad skall man göra i det läget?

18. Jakob Lundberg - maj 28, 2007

”Fast helvetet blir enligt Dante kallare och kallare ju längre ner man kommer.”

Det tänkte jag inte på 🙂
Fegisar blev uppenbarligen satta just innanför helvetes portar men utanför floden Acheron.

Som icke troende hamnar man ju i faktiska helvetets första nivå 😦

19. Fredrik Gustafsson - maj 28, 2007

”Desto svårare blir det om det ena spåret är tomt och det andra befolkat. Genom att dra i spaken räddar du liv utan någonsomhelst kostnad. Drar du inte dör folk. Vad skall man göra i det läget?”

Om man kan rädda ett liv utan att utsätta sig själv eller någon annan för risk och utan att det innebär en väsentlig kostnad för en själv tycker jag att man bör rädda livet i fråga. Du riskerar inget om du drar i spaken och det kostar inte dig något, så då bör du göra det. Dessutom kan du förvänta dig att du blir rikligt belönad av de du räddar om du drar i spaken, så du kan göra det av rent själviska skäl.

20. Kaj Grüssner - maj 28, 2007

Jag håller med. Naturligtvis bör man dra i spaken, men rent principiellt begår man inget fel om man låter bli. Dock lär man ju bli ostrakiserad(?) om det kommer ut att man lät människor dö helt i onödan. Det i sig verkar också som incentiv till att göra ”rätt”, liksom den potentiella belöningen.

Vad gäller Dante’s helvete. Check this out och se i vilken cirkel ni hamnar!

http://www.4degreez.com/misc/dante-inferno-test.mv

21. Andrew Hagmark-Cooper - maj 29, 2007

Utmärkt diskussion, killar. I den här frågan skulle jag resonera precis som Jakob gör.

Här skulle jag hamna om Dante hade rätt:

http://hagmarkcooper.wordpress.com/2007/05/29/my-fate-according-to-dante/

22. Jakob Lundberg - maj 29, 2007

Tack Andrew, och vad glad jag blir att du äntligen håller med om att beskattning är omoraliskt 🙂

23. Kaj Grüssner - juni 5, 2007

The Dante’s Inferno Test has banished you to the Eigth Level of Hell – the Malebolge!Here is how you matched up against all the levels:LevelScorePurgatory (Repenting Believers)Very LowLevel 1 – Limbo (Virtuous Non-Believers)Very LowLevel 2 (Lustful)HighLevel 3 (Gluttonous)HighLevel 4 (Prodigal and Avaricious)HighLevel 5 (Wrathful and Gloomy)HighLevel 6 – The City of Dis (Heretics)ModerateLevel 7 (Violent)ModerateLevel 8- the Malebolge (Fraudulent, Malicious, Panderers)Very HighLevel 9 – Cocytus (Treacherous)HighTake the Dante’s Inferno Hell Test


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: