jump to navigation

Andrews vision juni 20, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Språkpolitik, Val 2007.
2 comments

Andrew Hagmark-Cooper inledde idag den serie ledare där unga politiker ger sin syn på hur framtida Åland skall utformas. Jag har också skrivit en ledare till denna serie, och om jag förstått saken rätt publiceras den nästa vecka.

För det första kan man konstatera att Andrew fokuserar på väldigt konkreta åtgärder. Merparten av ledaren går åt till att diskutera två väldigt konkreta förslag, och det ryms ganska lite visioner i ledaren. De visioner som finns handlar dessutom endast om språk. Grundpremissen, att Åland berikas av inflyttade, håller jag med om. Åland skall vara öppet mot omvärlden, både när det gäller människor, kapital och företag. Jag tänkte dock att jag skulle kommentera Andrews två mer konkreta förslag.

För det första vill Andrew, ”utveckla ett välfungerande undervisningssystem som tillfredsställer de olika behov av svenskundervisning som inflyttare har.” Han konstaterar att dagens system inte fungerar och att, ”utbudet inte möter efterfrågan.” Han fortsätter med att konstatera att, ”Det ska finnas kurser för dem som jobbar samt för dem som är arbetslösa, för dem som inte kan ett ord svenska samt för dem som vill läsa på en mycket avancerad nivå.”

Han skriver inte detta explicit, men man får anta att han anser att denna undervisning skall ske i offentlig regi. Jag hade önskat att han istället drog den naturliga slutsatsen att dagens system, med offentlig svenskundervisning, inte fungerar och att det är bättre för att gå in för ett privat system som kan erbjuda större flexibilitet.

Andrews andra förslag är att, ”erbjuda hemspråksundervisning för barn som talar ett annat språk än svenska hemma, under förutsättning att det finns lämpliga lärare och ett tillräckligt stort elevunderlag.” Här tycker jag at man kan gå ett steg längre. Jag skulle vilja se en skolpeng på Åland som skulle göra det möjligt att öppna friskolor som till exempel kunde erbjuda språkundervisning. På så sätt behöver samhället inte lägga ner några extra pengar på detta och försöka fundera över om det finns ”lämpliga lärare och ett tillräckligt stort elevunderlag.” Detta sköter marknaden bäst.

Sammanfattningsvis kan man säga att jag delar Andrews vision om Åland som ett öppet samhälle, även om vi inte är överrens om hur vi bäst åstadkommer detta. Man kan också dra slutsatsen att Socialdemokraterna än en gång gör det klart att man kommer att försöka göra språkfrågan till den stora valfrågan i höst. Detta är inte mig emot, eftersom de flesta borgerliga partierna intar en ganska konservativ hållning i denna fråga. Jag tror detta kan skjuta över en del marknadsliberala röster till mig. Jag tror dock inte språkfrågan kommer att bli den stora valfrågan i höst. Den känns redan ganska uttjatad.