jump to navigation

Mot alla odds juni 26, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Val 2007.
2 comments

När han diskuterar medianväljarteorin i sin bok Den politiska marknaden skriver Gordon Tullock:

Politiker som Barry Goldwater, George McGovern eller Enoch Powell demonstrerar det öde som drabbar politiker med starka åsiktsövertygelser som försöker övertyga väljarna om sina sanningar. Fastän alla tre erhöll betydande nationell uppmärksamhet har ingen av dem nått nämnvärda framgångar.

Förhoppningsvis lyckas jag motbevisa detta i höst. Jag har en stark känsla om att det kommer att gå rätt bra. Börjar faktiskt tro att det finns en hel del som delar vissa av mina åsikter.

Låt idrottarna bestämma juni 26, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Insändare, Naturliga rättigheter.
1 comment so far

Jag håller med kultur- och idrottsminister Stefan Wallin (Hbl 26.6) när han säger att att EU eller Finland inte skall förbjuda sina idrottsmän och –kvinnor att delta i OS i Peking av politiska skäl. Ett land skall inte tvinga enskilda idrottsutövare till bojkotter. Detta är någon de själva måste få bestämma över. Med tanke på Kinas bristande respekt för de mänskliga rättigheterna skulle jag dock gärna se att någon känd idrottsman eller –kvinna bojkottade OS i Peking frivilligt och av egen övertygelse. Detta skulle antagligen sända en ännu tydligare signal till Peking än en bojkott som beordrats ovanifrån.

Publicerad i Hufvudstadsbladet 28.6

Incentives matter juni 26, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in _In English_.
2 comments

Dani Rodrik, one of the most promising and interesting economists at the moment, has posted a highly readable entry on aid. The book that perhaps epitomizes the second view on the plight of poor countries is William Easterly’s The Elusive Quest for Growth, I book a highly recommend. Similar reasoning can also be found in The White Man’s Burden, by the same author.