jump to navigation

Skräckbilder augusti 21, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Droger, Småprat.
trackback

Nu röker jag i och för sig inte, och jag har till och med pressat min fru till att sluta röka, men att tvinga tobaksproducenter att pryda sina tobakspaket med bilder på svarta lungor och ruttna tänder är väl lite att ta i ändå. Undrar hur länge det kommer att dröja innan alla biltillverkare tvingas pryda alla karosser på sina nya bilar med bilder på trafikoffer med krossade skallar och avhuggna lemmar.

Uppdatering: När jag redan är inne på detta med droger och det faktum att staten hemskt gärna vill kunna styra vad du stoppar i dig, kan jag nämna att Folkhälsoinstitutets generaldirektör Pekka Puska nu inte bara vill höja skatten på öl utan även förbjuda försäljningen av mellanöl i butiker (han vill istället ha folköl som i Sverige). En dag som denna känner jag mig speciellt glad över min nya hobby där jag tillverkar garanterat skattefri öl.

Annonser

Kommentarer»

1. Bengan - augusti 21, 2007

Fredrik

En fråga. Om du kom in i Lagtinget i höst, skulle du då aktivt jobba för en liberalare narkotikapolitik?

Själv skulle jag gärna se en mer sansad tankegång på åland, speciellt när det gäller lätta droger. Däremot vill jag se hårdare tag mot alkoholen och speciellt då mot de alkoholmissbukande personer som ställer till med så mycket oreda, våld och brottslighet på helgerna.

2. Fredrik Gustafsson - augusti 21, 2007

”Om du kom in i Lagtinget i höst, skulle du då aktivt jobba för en liberalare narkotikapolitik?”

Mycket bra fråga. Jag skulle åtminstone inte verka för hårdare straff för innehav av lätta droger. Om en vuxen människa odlar lite cannabis hemma för eget bruk lider ingen någon skada av det (förutom kanske han själv då). Däremot skulle jag nog inte verka för en omfattande liberalisering. Åland kan inte unilateralt börja föra en markant liberalare drogpolitik. Om drogpolitiken skall bli liberalare måste det ske på EU-nivå.

”Däremot vill jag se hårdare tag mot alkoholen och speciellt då mot de alkoholmissbukande personer som ställer till med så mycket oreda, våld och brottslighet på helgerna.”

Jag vill inte se hårdare tag mot de som dricker alkohol per se, utan hårdare tag mot de som ställer till med oreda, våld och brottslighet (oavsett om de är fulla eller inte). Deras brott ligger inte i att de är fulla (så länge de befinner sig på ett ställer där det är tillåtet att vara full, till exempel i sitt hem eller på en bar) utan att de begår andra brott.

Ett problem är dock att vårt samhälle till så stor del består av allmänna gator, parker och så vidare. Det är oftast på dessa ställer man råkar ut för fulla personer som kan vara rätt obehagligt. Om en större del av de ytor vi rör oss på vore privatägda, tror jag att man inte alls skulle behöva oroa sig för att stöta på fulla och hotfulla människor jämt och ständigt. Fulla människor skulle helt enkelt vara hänvisade till sina hem eller till barer, där man inte tvingas stöta på dem.

3. TS - augusti 21, 2007

Detta var för ”liberalt” för mig. Du menar att straff för att avskräcka från drog-användande inte fungerar antar jag? Du menar att ingen annan skadas om du använder droger? Inte dina föräldrar, syskon eller nära anhöriga? Du skadar MÅNGA med ditt missbruk som det i slutänden oftast blir. Hur skulle du reagera om dina barn en dag skulle bli missbrukare? Bevisligen förstör narkotika väldigt mycket därför tycker jag att man gott kunde höja straffet och komplettera det med vård. Jag vill inte att mina barn ska bli missbrukare och vi behöver inte fler alternativ till missbruk än vad alkoholen redan är.

4. Fredrik Gustafsson - augusti 21, 2007

”Du menar att ingen annan skadas om du använder droger? Inte dina föräldrar, syskon eller nära anhöriga? Du skadar MÅNGA med ditt missbruk som det i slutänden oftast blir.”

Mina anhöriga skulle ”skadas” om jag slutade mitt jobb också, men inte skall det vara olagligt att sluta sitt jobb för det. Du använder helt enkelt en alltför vid definition av ”skadas”. Mina anhöriga har ingen rätt att kräva att jag inte skall ta droger, och därmed kränker jag inte deras rättigheter om jag gör det. Däremot så sårar jag dem, vilket man givetvis inte bör göra om man bryr sig om sina anhöriga.

”Hur skulle du reagera om dina barn en dag skulle bli missbrukare?”

Om de fortfarande vore barn skulle jag förbjuda dem att använda droger. Om de var vuxna skulle jag försöka övertala dem att sluta. Hur skulle du reagera om dina barn kastades i fängelse för att de odlat lite cannabis hemma, eller mördats av en droghandlare som lurat dem på pengar och som de försökte få tillbaka sina pengar från (iom att de inte kunde anmäla honom till polisen)?

”Bevisligen förstör narkotika väldigt mycket därför tycker jag att man gott kunde höja straffet och komplettera det med vård.”

Problemet är att straffen är ännu skadligare. Det som vi såg hända med alkohol under förbudstiden ser vi hända med droger nu. Det vill säga, konsumtionen ökar och de uppstår en enorm svart sektor där ingen har något som helst lagligt skydd mot rättighetskränkningar. Att en liberalare drogpolitik inte skulle lösa alla problem ser vi på hur folk missbrukar alkohol i dag. Jag tror dock det skulle bli bättre. Långt ifrån bra, men bättre.

5. Kaj Grüssner - augusti 21, 2007

TS

Att kasta drogmissbrukare i fängelse tillsammans med rånare, våldtäktsmän och mördare är knappast ett bra sätt att hjälpa dem på, för att inte tala om att deras anhöriga knappast blir gladare av det.

6. TS - augusti 21, 2007

Kaj
Jag tror inte att fängelserna ”kastar” alla i samma grop. Vi borde ha en modernare fängelsevård än så. Många anhöriga skulle vara glada om dom åtminstone visste var dom hade sina anhöriga, sen om det är fängelse eller vårdinstans gör det samma bara det finns ett ställe där man (förhoppningsvis) inte kommer åt droger. Men du har ju rätt i det att fängelsevårde borde förbättras.

Fredrik
Slutar du ditt jobb så är det förmodligen för att ditt nuvarande jobb skadar/får dig att må sämre än om du är utan jobb ett tag tills du hittar ett nytt. Tar du droger så anser jag inte att du gör det för att du mår bättre och faktiskt tar ett steg i rätt riktning i ditt liv.

Du menar att den mördande droghandlaren skulle försvinna om vi skulle legalisera droghandeln? Dvs att mina barn inte skulle bli lurade då och bli mördade? Det var en lite väl enkel sanning. Sväng på det, tänk om du aldrig skulle behöva försöka övertala dina barn att sluta med narkotika eftersom det inte skulle existera i sådan utsträckning som det skulle göra om det skulle legaliseras.

Tja, man kan ju vrida på detta i all oändlighet men jag anser att narkotika skadar människor både fysiskt och psykist och tycker därför inte att det ska legaliseras. Varför ska samhället ”ge” människor möjlighet att prova på något skit tills dom hittar något att fastna i?

7. Fredrik Gustafsson - augusti 21, 2007

Slutar du ditt jobb så är det förmodligen för att ditt nuvarande jobb skadar/får dig att må sämre än om du är utan jobb ett tag tills du hittar ett nytt. Tar du droger så anser jag inte att du gör det för att du mår bättre och faktiskt tar ett steg i rätt riktning i ditt liv.

Fast det hela handlar om att du vill bestämma vad som ligger i andras intresse att göra. Detta är inte speciellt liberalt. Jag kan visst tycka att det ligger i ditt intresse att fortsätta på ett jobb du inte trivs på eftersom du antagligen snart kommer att bli befordrad, men jag bör inte ha någon rätt att tvinga dig till det.

Du menar att den mördande droghandlaren skulle försvinna om vi skulle legalisera droghandeln? Dvs att mina barn inte skulle bli lurade då och bli mördade?

Om droger är illegala: om din son blir lurad när han köper droger, tar han lagen i egna händer och försöker själv skaffa tillbaka pengarna. Han kan ju inte gå till polisen och säga att någon lurade honom i en drogaffär.

Om droger är lagliga: din son går till polisen om någon lurar honom i en drogaffär. Han behöver inte utsätta sig för livsfara, och får antagligen tillbaka sina pengar.

Sväng på det, tänk om du aldrig skulle behöva försöka övertala dina barn att sluta med narkotika eftersom det inte skulle existera i sådan utsträckning som det skulle göra om det skulle legaliseras.

Tänk om katter skulle skälla, vad fräckt det skulle vara. Droger har alltid och kommer alltid att existera och folk kommer alltid att använda dem. Det bästa vi kan göra är att försöka göra det bästa av vår imperfekta värld, istället för att drömma om världar som aldrig kommer att existera.

Tja, man kan ju vrida på detta i all oändlighet men jag anser att narkotika skadar människor både fysiskt och psykist och tycker därför inte att det ska legaliseras.

Jag svänger på det en gång till: det är just därför att droger är farliga som det är farligt att göra dem olagliga (för vuxna människor). Det skulle vara bättre om vi gjorde strumpor olagliga. Visst, det skulle uppstå en svart marknad för strumpor, men risken att man skadas av en defekt strumpa och inte kan vidta rättsliga åtgärder mot strumpförsäljaren som sålt de defekta strumporna (för att det är olagligt att köpa strumpor) är rätt minimal.

8. Kaj Grüssner - augusti 21, 2007

TS

Vi har nog knappast modernare fångvård än så, dessutom är det en resursfråga mer än någonting annat. Droghandeln innanför fängelsemurarna är för övrigt en lukrativ business, så man stryper inte missbrukarens tillgång till droger genom att kasta honom i fängelse. Snarare tvärtom.

Förbudslagar som riktar sig mot varor och tjänster det finns stor efterfrågan på kommer alltid att göra mycket mer skada än nytta pga de svarta marknader som därmed uppstår. Det finns goda teoretiska skäl till detta, vilka stärks ytterligare av historiska fakta.

9. Tommy Sjöblom - augusti 21, 2007

Fredrik

Du har rätt i att jag inte har rätt att bestämma över andra (det var inte heller det jag skrev), enbart mig själv. Men ska jag sluta tycka/bry mig om människor bara för att jag ska utgå från att ”dom gör som dom vill”?

Alltså handlar det hela inte om jag tycker det ena eller det andra utan vad kan vi(du och jag) anse att skadar folk repektive inte skadar folk. Du anser inte att tex en droghandlare skadar din vän (eftersom det ska vara legalt att sälja narkotika) när han säljer en drog som bryter ner tex immunförsvaret hos honom osv och det slutar med att han avlider. Då kanske jag inte anser att en människa som kommer och klappar ner min vän har gjort något fel/skadat min vän, min vän kanske ville ha ett knytnävsslag? Vad vet jag? Enligt din teori så borde jag inte lägga mig i om han ville det eller ej utan borde anta att han ville det. 🙂 Alltså vem har rätt att avgöra vad som skadar?

Utgående från ditt resonemang så kan jag anta att ju farligare något (tex handelsvara) är desto bättre är det att legalisera det och öppna upp en organiserad marknad så staten(?) ska kunna övervaka det bättre? Vad torde idén med en lag vara? Borde den inte skydda människan mot något skadligt? Anser du att lagstiftningen är onödig överlag?

Sen kan man rent teoretiskt jämföra droger, narkotika med alkohol och hävda att dom som står i kassan på Alko skadar oss dagligen men jag hänvisar till den kulturella skillnaden. 🙂

10. Tommy Sjöblom - augusti 21, 2007

Som slutkläm kan jag bara konstatera att vi har olika åsikt i denna fråga. Det vi kan vara överens om är att vi aldrig blir av med drogproblemen oberoende av sätt att försöka lösa problemet, dock borde dom kunna minimeras.

Du tror på legalisering, jag tror inte på legalisering.

Det är ok för mig. 🙂

11. Kaj Grüssner - augusti 21, 2007

Tommy

Det är väl en rätt stor skillnad på att sälja något som köparen vill ha, och helt oprovocerat slå någon annan på käften?

12. Tommy Sjöblom - augusti 21, 2007

Kaj

Det var kanske en något stark jämförelse men en missbrukare vill ha drogen pga starkt beroende som kan vara svårt att behärska. Jag tror inte heller att drogförsäljningen är helt oprovocerad men det är ju min högst privata åsikt.

Det kan ju vara så att jag har ett självdestruktivt beteende och vill ha ett slag på käften nu och då? Hur ska samhället hantera det?

13. Fredrik Gustafsson - augusti 21, 2007

Tommy, i och med att du lär vara rätt bra på datorer kanske detta tips är överflödigt, men om du skriver in en mailadress när du postar publiceras dina kommentarer direkt utan att jag behöver godkänna dem först. Det spelar ingen roll om du skriver in adressen intemin@mailadress.com, bara du skriver in samma påhittade mailadress varje gång 🙂

14. Tommy Sjöblom - augusti 21, 2007

Fredrik

tack för tipset, då ska jag inte belasta dig med fler sådana kommentarer. 🙂

15. Fredrik Gustafsson - augusti 21, 2007

Danke 🙂 Då kan ju även diskussionen fortsätta även om jag inte råkar vara hemma eller ha tillgång till en dator…

16. aginamist - augusti 21, 2007

Är man automatiskt missbrukare om man brukar droger?

Är man alkoholist om man brukar alkohol då också?

17. ES - augusti 21, 2007

Inte köper vi hembränd alkohol dyrt på gatan när vi har möjligheten att gå till alko och betala ett mindre pris på en produkt av bra kvalitét!

Detsamma gäller drogerna, är dom lagliga så får vi bort försäljarna från gatan. Vem går och köper dåligt utblandat hasch på gatan av en sprutnarkoman som behöver lura någon på pengar för att finansiera sitt eget missbruk om man kan gå in i närmsta coffeeshop´n och få kvalitétshaschis till ett lågt pris som dessutom inkl skatter. Och till på det skulle konsumenten kunna skicka in en anmälan till konsumentverket om kvaliteten skulle vara anmärkningsvärt dålig.

18. Tommy Sjöblom - augusti 21, 2007

Nä, man behöver inte automatiskt vara missbrukare för att man brukar droger. Men dom som offrar allt dom äger och har + lite till för att få tag på narkotika så har ofta ett missbruk enligt min mening. Det är i huvudsak dom jag tycker att man ska försöka göra det svårt för att hitta droger. Den dagen jag sätter hela min lön på alkohol så är jag nog alkoholist också. My opinion…

Enligt mina erfarenheter så tycker jag att narkotika gör mer skada än tex alkoholen. Med skada avser jag min definition av skada tex social isolering, skulder etc pga missbruk. Det verkar även lättare att ”fastna” i ett narkotikamissbruk än alkoholmissbruk. Kan inte se varför en legalisering skulle göra det bättre? Inte med det sagt att alkoholen är guds bästa ting men…

Samma är det tex med fri fart tycker jag. Varför har vi hastighetsbegränsningar? Jag tycker att det kan vara en bra riktgivning att det kanske inte fungerar att åka 200 på ett ställe…det KAN gå om du har rätt bil men. Även fast det skulle vara kul med fri fart ibland.

19. aginamist - augusti 21, 2007

Dock kommer ju en del av det där ex social isolering från att narkotikan är olaglig och inte för att den skulle vara farligare än alkohol. Enligt mig är acceptans av alkohol och att vända handen mot narkotika dubbelmoral. Jämför till exempel andelen som begår våldsbrott av folk som använder marijuana/hasch och folk som dricker alkohol. Jag måste dock poängtera att alkohol och våld är ytterst individuellt, men jag skulle säga att risken är betydligt högre hos någon påverkad av alkohol.

Sen att jag själv aldrig skulle stoppa en spruta heroin i armen är en helt annan sak, det bottnar mera i vad jag själv anser. Det ska jag själv bestämma och inte staten. Varför är det då inte applicerbart på samma sätt när det gäller fartbegränsningar (okej jag medger att jag inte är någon expert här) men risken för olyckor ökar om man kör ruskigt fort. Det är ju lugnt så länge man kör ihjäl sig själv, problemet är att andra kan råka illa ut.

20. Jakob Lundberg - augusti 22, 2007

Vad gäller hastighetsbegränsningar spelar givetvis äganderätten av vägen en avgörande roll.

21. Kaj Grüssner - augusti 22, 2007

Tommy

Din jämförelse var inte kraftig, den var bara felaktig. Om du har sådana böjelser att du vill bli slagen, vilket i sig nu inte är så ovanligt, så har samhället ingenting med saken att göra.

Drogmissbrukaren köper drogerna för att han vill ha dem, precis som rökaren och alkoholisten. Skillnaden är att den förra måste löper mycket större risk då han tillfredställer sitt behov och tvingas köpa sämre varor till högre pris, medan de senare kan dra fördel av en stor, tekniskt utvecklad industri med välutbyggt distributionsnät. Den förra är helt utlämnad och utan skydd, medan de senares missbruk subventioneras av samhället.

Säg mig, vilka fördelar ser du egentligen med förbudslagar mot narkotika?

22. Tommy Sjöblom - augusti 22, 2007

Kaj

Min jämförelse var inte alls felaktig. Min point passerade dig tydligen, det jag försökte komma fram till är att vem har rätt att bedömma vad som skadar andra respektive inte skadar andra. När kan man utgå från att ett beteende tex existerar pga sjukdom, psykisk i båda dessa fall då det gäller missbruk och ett slag på käften?
Om man skulle legalisera drogförsäljningen etc så ser jag en större risk att personer som inte annars skulle ha kommit i kontakt med droger har möjlighet att göra det. Dvs jag tycker inte att man ska exponera drogerna för gemene man så att ”alla” har möjlighet att hitta något skit att fastna i. Jag antar att du vill legalisera för att få bättre ordning och struktur på handeln så att vi inte skulle ha så mycket drog-relaterade mord på Åland?

agina

Jag anser att du inte bara skadar dig själv med ett drogmissbruk. Dom som vill kör ju fort ändå….men håll med om att farten ändå till viss del hålls nere pga hastighetsbegränsningen.

23. Kaj Grüssner - augusti 22, 2007

Tommy

Du jämförde en frivillig handling(köpet) med en oprovocerad våldshandling(knytnävsslaget). Det är lika fel som att jämföra frivilligt godisätande med våldtäkt. Jämförelser kan vara bra till att illustrera en poäng, men man skall vara försiktig med hur man använder dem.

Ingen har nekat dig rätten till att bedömma vad som är och inte är skadligt för någon annan. Vad som sagts är att du inte har rätt att på basis av din bedömning -förbjuda- andra invider från att idka denna verksamhet, t.ex genom att kriminalisera droger eller varför inte godisätande. Orsaken till att du inte har denna rätt är att man inte skadar någon genom själva handlingen att sniffa kokain eller äta lakrits. Däremot skadar man någon direkt om man kränker personens liv, frihet eller egendom.

Om någon -vill- bli slagen på käften, eller annanstans, och betalar någon att göra detta, har heller ingen kränkning uppstått. Med tanke på alla de fetischer som uppdagats ter sig det inte ens så konstigt.

Jag har flera skäl till att vilja legalisera droger:

1. Ingen har rätt att förbjuda någon annan att begå en handling som inte direkt skadar någon annan.

2. Förbudslagarna slår alltid hårdast mot de som är svagast, dvs missbrukarna

3. Priserna är högre och kvalitén lägre på kriminaliserade varor, vilket gör att användarna löper större risk för att få i sig dåliga varor, har inget rättsskydd gentemot försäljaren och tvingas begå brott för att kunna finansiera sitt missbruk.

4. Då droghandlare ofta har tillgång till både tunga och lätta droger, ökar sannolikheten att man går från marijuana till heroin, då man i löndom måste köpa den lätta drogen, hamnar i händerna på langaren som sedan lätt kan få dig att köpa de tyngre, dyrare drogerna. Den risken skulle minska avsevärt om man kunde köpa ren, billig marijuana från apoteket.

Förbudslagar har alltid varit skadliga, det har bevisats gång efter annan. De förvärrar alltid de problem de försöker lösa. Dessutom har de alltid varit av populistisk karaktär, vilket innebär att de negativa konsekvenserna har ignorerats till förmån för politiska poäng.

24. Tommy Sjöblom - augusti 22, 2007

Kaj

Jag är emot en legalisering av droger pga missbrukarna därför utgår jag mest från det scenariot. Därför ser jag inte köpet i mitt exempel som frivilligt pga sjukdom (missbruk) därmot kan knytnävsslaget vara frivilligt om någon har en sådan läggning. Alltså har jag jämfört tvångsinhandlande av droger mot ett frivilligt knytnävsslag. Man ska vara försiktig hur man använder jämförelser men tolkningen är i din hand varför du hanterar den som du vill.

1. Korrekt MEN jag anser fortfarande att ett missbruk är ett självdestruktivt beteende som skadar personer omkring dig direkt.
2. I det här fallet ser jag inte att det skadar missbrukarna. Det kan snarare vara ett skäl att försöka ta sig ur missbruket. Det slår mot dom som bryter mot lagarna, tex i exemplet med fri fart. Det har jag fått smaka på tyvärr…
3. Jag tror inte att vi kan bekämpa drogproblemen med lägre priser och bättre kvalitet på drogerna. Jag försöker se detta ur andra vinklar än ekonomiska. Missbrukare tvingas finansiera sina droger med kriminalitet för att dom inte klarar av ett jobb eller dylikt och således inte har pengar men måste ha det pga missbruket. Det får vi inte bort med lägre pris och bättre kvalitet.
4. Hur stor är då sannolikheten att du testar marijuana om det är förbjudet mot om det skulle vara legaliserat. Sådana som du och jag kanske håller oss borta från lättare droger (och i slutänden tyngre droger) om dom inte finns lätt tillgängliga. Jag har åtminstone inte testat marijuana…

Jag anser inte att förbudslagar alltid varit skadliga, det är inte speciellt svårt att förstå det. Se bara på exemplet om fri fart….jag tror att det räddat liv. Jag tycker att du verkar ha ett litet stänk av politikerförakt. Gör något åt saken, ställ upp i valet!

25. Fredrik Gustafsson - augusti 22, 2007

Nu har jag ett bra citat från min lista av citat som rullar i högermarginalen:

Drug misuse is not a disease, it is a decision, like the decision to step out in front of a moving car. You would call that not a disease but an error of judgment.
– Philip K. Dick

Vill minnas att jag diskuterat detta med Andy tidigare.

26. Kaj Grüssner - augusti 22, 2007

Tommy

Du kan inte hitta på egna definitioner och sedan tillämpa dem på diskussionen. Missbrukaren köper droger för att han vill ha dem. Det är ingen som står med en pistol mot pannan och tvingar honom att köpa. Alltså finns där inget tvång, varför du heller inte kan tala om tvång.

Med ditt sätt att resonera kan man med lika stor rätt och logik förbjuda precis allt, eftersom allt kan sägas vara destruktivt och beroendeframkallande. Fet mat, motionering, TV-tittande osv. Det enda som spelar roll är huruvida man skadar någon -annan- med en specifik handling. Att jag skadar mig själv angår strängt taget ingen annan. För att inte tala om att långt ifrån alla som använder/använt droger är missbrukare.

1. Det är som sagt ingen åsiktsfråga. Du skadar ingen direkt genom handlingen att sniffa kokain. Endast då du kränker någon annans rätt till liv, frihet och egendom har du skadat personen ifråga.

2. Eftersom du talar om just de missbrukarna som inte längre bara kan sluta, så är givetvis ett förbud det värsta man kan göra mot dem. Man kan inte genom lagstiftning upphäva ett missbruk lika lite som man kan bota cancer genom att förbjuda det. Förbudet leder till att missbrukarens redan dåliga situation avsevärt förvärras av de skäl jag angett tidigare.

3. Just det där med att ”inte se på saken ur ekonomisk synvinkel” är orsaken till att vi har så enorma samhällsproblem vi har idag, och då menar jag allt från droger till bostadsbubblor. Det här -är- ekonomi, eftersom ekonomi är studien av mänskligt agerande. Så genom att att bortse från ekonomin bortser du från hur människor handlar, vilket gör att det beslut du fattar är hopplöst bristfälligt och missriktat. Lägre priser och högre kvalité innebär mindre kriminalitet och mindre dödlighet bland missbrukarna. Hur du får det till att vara negativt får du gärna förklara.

4. Många har testat marijuana utan att för den skull bli missbrukare. Om det skulle finnas tillgängligt på apotekshyllan och vara lika accepterat som tobak finns det inga som helst skäl eller bevis för att det skulle leda till tyngre droger.

Återigen måste du hålla isär begreppen. Vilken hastighet man får hålla på vägen är upp till ägaren av vägen, precis som huruvida man får röka inne i ditt hus är upp till dig. Med förbudslagar menas förbud mot sådana varor och tjänster som inte innebär kränkning av tredje parts rättigheter och som det finns stor efterfrågan på. De främsta exemplena på sådana är droger och prostitution.

27. Fredrik Gustafsson - augusti 22, 2007

Som jag påpekade i min diskussion med Andy: när du väl har valt att börja missbruka droger har du i en viss mening inget val förutom att fortsätta, om du inte vill svåra fysiska besvär. Men en gång i tiden valde du att börja använda droger.

Det är samma sak om du en dag väljer att skära dig i armen. När du en gång gjort det kan du inte få det ogjort: det vill säga, du kan inte välja att ärret på din arm skall försvinna. Samma sak med drogmissbruk. Valet att börja missbruka droger är i en mening oåterkallelig. När du en gång valt att börja, går det inte att få det ogjort och du kommer antagligen att få lida av detta val i resten av ditt liv. Detta betyder dock inte att valet att börja inte är fritt (förutom om någon fysiskt tvingat dig att injicera heroin förstås).

28. Tommy Sjöblom - augusti 22, 2007

Kaj

Då kan jag konstatera att du och jag diskuterar från olika premisser. För mig är ditt sätt att resonera väldigt teoretiskt och jag försöker förhålla mig till praktiska förhållanden. Ett beroende kan vara ett tvång anser jag.

Fredrik

Visst, det finns något som heter nykter alkoholist. Men jag anser trots allt att man kan ta sig ur missbruket vilket det än gäller, alkohol, narkotika, sex etc…

29. Henrik Jansson - augusti 22, 2007

Tommy:
Handeln med olagliga droger är värd 400 miljarder dollar per år, 6 procent av världshandeln. Tänk vilka incentiv det finns för skurkar av alla de slag att ge sig in i spelet och roffa åt sig marknadsandelar genom våld. Och de som mördas, utpressas och hotas har inga sätt att söka rättshjälp. Riskerna går upp och med dem priserna, precis som redan sagts. Och när priserna går upp tillverkas mera droger. Ta bara Afghanistan. I och med USA:s War on Drugs som riktat in sig specifikt på Afghanistan har det blivit oändligt mera riskabelt att odla opium, vilket höjt priserna eftersom efterfrågan är konstant. Opiumodlarna vars fält eldas upp blir utfattiga och har ingen annan möjlighet än att börja odla på nytt eller ägna sig åt någon annan olaglig verksamhet för att skaffa mat för dagen. Nu odlas 90 procent av all världens opium där, upp från 50 procent för några år sedan. De flesta think-tanks rekommenderar i dag lösningar som varierar från legalisering till att USA skulle köpa upp allt opium som odlas eftersom det ändå skulle bli billigare än kriget mot drogerna och inte göra odlarna utfattiga.

”Sådana som du och jag kanske håller oss borta från lättare droger (och i slutänden tyngre droger) om dom inte finns lätt tillgängliga.”

Myten om att användandet av lätta droger fysiskt leder till tunga droger är just det, en myt. Visst har studier visat resultat åt båda håll, men de som stöder tanken om ”gateway drugs” är de som tar sociala skeenden i beaktande, alltså alla de problem som kommer av att drogerna är olagliga, medan de som studerar medicinskt använd marijuana, alltså i lagliga sammanhang, tydligt visar att kroppen inte har behov av någon ”uppgradering” i droganvändandet.

Det var ett par aspekter om saken både på global och individnivå. Tommy, du borde locka hit några likasinnade – just nu är det bara du som debatterar med en massa typer som förespråkar legalisering… (-:

30. Bengan - augusti 22, 2007

Fredrik, det är nog önsketänkande att vi plötsligt skulle få mer privat och mindre kommunal mark, våra gator och trottoarer kommer nog att förbli allmänna ett bra tag framöver.

Jag skulle gärna se att någon mycket konkret jobbade för att sätta P för svinsupandet och istället luckrade upp narkotikapolitiken i landskapet i höst. Därmed inte sagt att jag vill att man ska straffa dem som kan dricka (eller ta droger) med förstånd, det är fårskallarna jag vill nita.

Det tycker jag vore något vettigt att jobba med för våra politiker.

31. Kaj Grüssner - augusti 22, 2007

Tommy

Att bortse från de ekonoiska aspekterna i debatt som denna är redan det ett fatalt misstag, att helt och hållet strunta i teorin är ren och skär dårskap, no offense.

Jag har märkt att folk rätt ofta börjar prata om sina ”praktiska erfarenheter” och ”praktiska förhållanden”. Problemet med det är att allt sådant i bästa fall grundar sig på empiri, i värsta fall på helt påhittade idéer och myter. Utan teori har empiri ingen som helst betydelse. Empiri kan ej heller förklara någonting.

Och återigen, vad du anser om x och y ger dig inte rätten att förbjuda andra att idka sådan verksamhet som inte direkt skadar andra. Vad du anser om x och y avlägsnar inte heller alla de problem som förbud orsakar. Vad du anser om x och y ändrar inte på ekonomisk verklighet. Denna verklighet är dessutom mycket lätt att observera, så om det är utifrån praktiska förhållanden du vill resonera förstår jag inte alls hur du kan förespråka förbud. Verkningarna av förbud är ingen åsiktsfråga.

Kort sagt:

Det är fritt fram för dig att tycka vad du vill om vad som helst, men du har -inte- rätt att tvinga dina åsikter på andra individer genom förbudslagar. Och jo, det är precis det man gör då man med lagstiftning förbjuder saker som droger och prostitution.

32. Tommy Sjöblom - augusti 22, 2007

Henrik J

Ja, just nu känns det ganska ensamt. 🙂 Men skam den som ger sig.
Så du menar att med en legalisering så skulle dessa ”maktkamper” upphöra och livet skulle gå sin gilla gång? Jag tror att det är att göra det för enkelt för sig. Vi har många ”lagliga” industrier som tampas med ”maktkamper” och intressen som resulterar i konflikter och olagligheter s.s bilindustrin, livsmedelsindustrin, oljeindustri etc. Överallt där det finns pengar att tjäna finns det kriminalitet, så har det varit länge och kommer också att vara. Se på historien… DÄRFÖR tror jag inte att den illegala verksamheten med våld etc kommer att upphöra pga en legalisering, aningen dåligt motiv tycker jag. Bättre kan du! 😉

Bengan

Ställ upp valet om du har bra och konkreta ideér! Fritt fram att försöka göra situation bättre och inte sitta på rummet och ”muttra”.

Kaj

Det är helt ok att du kallar mitt resonemang rent dårskap, jag kan ta det sålänge du skriver det. 🙂

Jag måste utgå från mina egna erfarenheter. Du borde sluta sitta och läsa för mycket teorier. Orsaken till att jag är emot legalisering är av humana skäl. Jag tycker inte synd om missbrukare för att dom måste betala dyrt för drogerna utan för att dom har fastnat i det.

Kort sagt:

Du har redogjort för vad du tycker, jag har redogjort vad jag tycker.

33. Henrik Jansson - augusti 22, 2007

Tommy:
Visst finns det maktkamper och kriminalitet. Men köper jag en defekt bil kan jag få ersättning, det samma med giftiga livsmedel och instabil olja. Det verkar som om du tror att jag tror ”min” lösning är en perfekt lösning – det tror jag inte. Men den är bättre än dagens lagstiftning där våld, kriminalitet och utslagning är mera regel än undantag. Största delen av av Volvos vinst (de få år de lyckas göra vinst) får man väl anta kommer av laglig verksamhet…

34. Kaj Grüssner - augusti 22, 2007

Tommy

Det är inte specifikt ditt resonemang jag kallar för dårskap, utan själva idén om att man kan bortse från ekonomisk teori då man diskuterar samhällsfrågor. Tyvärr är det rätt vanligt, vilket tar sig i uttryck på en mängd olika synnerligen destruktiva sätt.

Att av humana skäl vara emot legalisering ter sig en aning underligt med tanke på det oerhörda lidande som drabbar både missbrukare och andra pga kriminaliserandet av droger. Eftersom förbudet bevisligen gör en dålig situation ännu värre, hur kan du då av humana skäl vara för sagda förbud? För att inte tala om att man knappast kan hävda att förbudslagarna har förhindrat uppkomsten av missbruk.

Jag förklarade tidigare problemet med att utgå från egna erfarenheter och med stöd av detta strunta i teorin. För det första är dina erfarenheter oerhört begränsade, för det andra säger de ingenting om de problem som orsakas av förbudslagar.

Och jag har inte redogjort för vad jag tycker, jag har berättat vad som oundvikligen händer när man förbjuder varor och tjänster det finns hög efterfrågan på. Som sagt är det inte en åsiktsfråga. Det är ekonomisk lag.

För klarhetens skull vill jag upprepa att ingen påstått att legalisering av droger skulle upphäva missbruket, bara att det skulle avhjälpa en stor del av de sociala problem som är associerade till drogmissbruket samt göra situationen mycket bättre för missbrukarna.

35. Tommy Sjöblom - augusti 22, 2007

Ok, jag är nöjd med det. Vi har olika sätt att se på lösningen av drogproblematiken.

Henrik

Visst får du ersättning om du köper en defekt bil. Jag tänkte mer på de problem som finns i de länder där tex oljan produceras. Min point var att jag tror inte att det blir mindre snurr på pengar i den branchen trots att vi skulle legalisera det kanske tvärtom och kanske skulle intresset bli ännu större för den branchen. Jag vill absolut inte få mer snurr på den branchen.

Kaj

Jag tycker inte att jag gör det värre för en missbrukare genom att kriminalisera bruk av droger. Hans beroende skulle förmodligen upptäckas lite tidigare och hans anhöriga kan ställa upp för honom och hjälpa honom. Visst, det finns alltid någon som lyckas förstöra sitt liv ändå trots lagstiftning men jag tror inte på total frihet i det här ämnet. Har vi inte egentligen tillräckligt med alkohol-relaterade skador? Behöver vi ha mer?

Ja, jag ska försöka avrunda mitt engagemang i just denna debatt för stunden.

Tack, det har varit givande. Jag har läst både bra och mindre bra argument och det har varit lärorikt. Nu ska jag försöka scrolla uppåt och se vad Fredrik har för debattämnen på G.

36. Kaj Grüssner - augusti 22, 2007

Tommy

Som jag nu har påpekat ett par gånger är det ingen åsiktsfråga. Vad du och jag personligen tycker är alltså irrelevant, eftersom våra åsikter inte ändrar på ekonomisk lag. Missbrukarens situation blir avsevärt mycket värre om man kriminaliserar hans missbruk. Det finns goda teoretiska skäl till detta, vilka stärks ytterligare av empiriska data.

Om du tycker att vi nu har för mycket alkoholrelaterade skador så borde du kanske ta dig en funderare på hur mycket sådant vi skulle ha om vi förbjöd alkohol. Tror du att alkoholisterna skulle må bättre av att man återinförde totalförbudet på alkohol? Om du gör det får du gärna förklara varför.

37. Tommy Sjöblom - augusti 22, 2007

Kaj

Visst, vad du och jag tycker är irrelevant. Men den dagen du eller jag blir inröstade i någon typ av beslutandeorgan så kommer du eller jag att behöva ta ett beslut. Du har en åsikt, jag har en. Du baserar ditt beslut på dina teorier (eller nå teorier du läst om) och jag baserar mina beslut på mina teorier. Det blir en åsiktsfråga i slutänden, det kommer vi inte ifrån. Hur kan jag veta att dina teorier och empiriska data är korrekt? Du TYCKER det, fine with me. Jag har inte en enda källa från dig att referera till men jag vet var du står och är fullt nöjd med det. Tvinga inte på mig dina teorier, det är inte liberalt. 🙂

Jag är absolut inte för totalförbud på alkohol, tycker dock att det är onödigt att införa fler droger som legaliserade.

Nu är jag nöjd med denna debatt.

38. Kaj Grüssner - augusti 22, 2007

Tommy

Jag vet att mina påståenden stämmer eftersom det är ekonomisk lag, precis om jag vet att en boll faller till marken om jag släpper den eftersom det är naturlag(gravitation).

Om du vore konsekvent borde du vara för ett totalförbud av alkohol, eftersom du helt uppenbart tycker att totalförbud förhindrar uppkomsten av missbruk. Varför tror du inte att det skulle på funka med alkohol, när du är helt övertygad om att det funkar på andra droger.

Jag tvingar inte på dig någonting, jag berättar för dig hur saker och ting funkar. Om du vill blunda för verkligheten är det din sak. Det jag har problem med är att du förespråkar en lagstiftning som tvingar din världsfrånvändhet på andra, vilket leder till ökat lidande för en hel massa människor.

39. Tommy Sjöblom - augusti 22, 2007

Det ante mig att du skulle svänga det till att jag är det mest socialistiska som finns bara för att jag inte sväljer dina teorier. Ett vanligt skällsord..

Jag är konsekvent på det sättet att jag försöker bry mig om människor. Jag är inte den typen att jag måste köra ett rakt spår oberoende av konsekvenserna. Jag är inte helt övertygad om att detta förbud är rätt väg men just nu ter den sig minst felaktig.

Ja, jag blundar för din verklighet eller är åtminstone inte delaktig i den.

”Jag vet att mina påståenden stämmer..”
”Om du vore konsekvent borde du vara..”
”Jag tvingar inte på dig någonting, jag berättar för dig hur saker och ting funkar.”

Lyssna på dig själv…

Jag tror inte att ditt och mitt tjafs leder någonvart och framför allt börjar det vara ointressant kan jag anta.

Tack för dina synpunkter.

40. ES - augusti 22, 2007

Jag är fruktansvärt glad över att se denna skara med begåvade människor som sakligt, lugnt och sansat kan argumentera för något så kontroversiellt om droger. 🙂

Jag tycker precis likadant i drogfrågan, men jag blir alltid så förbannad på dom som inte fattar hur skev dagens politik är så jag måste gå till personangrepp!

41. aginamist - augusti 22, 2007

Tommy

Om du anser att droganvändande skadar andra får du stå för det, men påstå aldrig att det är någon form av sanning.

Vad gör det egentligen för nytta att sätta dit knarklangare, det står folk på kö för att ta deras plats tack vare att det är olagligt och priserna är långt över ”egentliga” värdet. Det är istället en kostnad att ha en knarklangare inlåst som någon ska betala. Vore det inte bättre att utkonkurrera dem med att ta bort förbudet och istället spendera pengarna på preventiva och informativa åtgärder (om vi är inne på linjen att använda skattepengar mot droger)?

42. Kaj Grüssner - augusti 22, 2007

Tommy

Jag har aldrig kallat dig för socialist, jag har bara sagt att förbud mot droger slår hårdast mot just missbrukarna, samt ger upphov till en mängd samhällsproblem. Jag har också utförligt förklarat varför det blir så. Om du inte håller med mig, vilket du nu tydligen inte gör, så antar jag att du tycker att de skäl jag gett inte stämmer. Om så är fallet vore jag tacksam om du kunde förklara varför det jag påstått är felaktigt. Med andra ord, bemöt mina argument med egna sakargument.

Om du faktiskt bryr dig om människor, borde du inte då ta reda på vilka konsekvenser olika beslut får? Att envist hävda förbudslagars förträfflighet när det finns en mängd teoretiska och empiriska bevis som visar på motsatsen är inte att bry sig om människor. Det är att sitta i ett elfenbenstorn och se ner på de människor man påstår bry sig om. Det är precis det som t.ex feministerna gjorde när de drev igenom lagen som förbjöd sexköp. De satt på sina moraliska höga hästar och skulle rädda sina förlorade medsystrar. Följden blev att de prostituerade försattes i en ännu sämre situation, i händerna på hallickar och människosmugglare.

Det är inte -min- verklighet du blundar för, utan den som följer av ekonomisk lag. Det är inte jag som har hittat på det här med att kriminaliserandet av varor det finns efterfrågan på leder till svart marknad, att svart marknad leder till högre pris och lägre kvalité och att kunderna är i det närmaste fullständigt rättslösa. Jag har inte skapat världen, jag försöker bara leva i den.

43. Kaj Grüssner - augusti 22, 2007

På tal om förbudslagar och sådant:

”The prestige of government has undoubtedly been lowered considerably by the Prohibition law. For nothing is more destructive of respect for the government and the law of the land than passing laws which cannot be enforced. It is an open secret that the dangerous increase of crime in this country is closely connected with this.”
– Albert Einstein

44. Tommy Sjöblom - augusti 22, 2007

agina

japp, jag anser att droganvändandet oftast (inte alltid) skadar andra. Jag har inte hävdat att det skulle behöva vara någon sanning för dig eller andra, jag har sett saker som jag tycker att bevisat det tillräckligt för min övertygelse.

Kaj

jag tycker att jag angett skäl nog för min uppfattning. Jag behöver inte upprepa mig.

”Att envist hävda förbudslagars förträfflighet..” har jag inte gjort. I det här specifika ämnet anser jag att det kan vara befogat enligt vad jag skrev tidigare. Håll dig till saken.

45. Bengan - augusti 23, 2007

Tommy

Visst vore det kul att ställa upp i valet med en radikal drogliberal bana som huvudfråga, många ålänningar skulle nog sätta morgonkaffet i vrångstrupen när de fick se den nyheten i morgontidningen för första gången. Skulle vara värt bara för att se åke mattssons min, hehe.

46. Fredrik Gustafsson - augusti 23, 2007

Personligen föredrar jag att försöka övertyga folk om principerna bakom liberalismen (i motsats till att driva enskilda frågor). Det vill säga att alla får föra vad de vill med sin kropp och sin egendom så länge de inte skadar andra (och nej, jag använder inte TS definition av vad som är att skada andra). Så fort man fått folk att inse detta, ja då kommer de själva att inse att hårda straff för att inneha och använda droger egentligen är ganska knäppt.

47. Kaj Grüssner - augusti 23, 2007

Tommy

Du har förespråkat förbud/talat emot legalisering i snart sagt varenda inlägg du har skrivit till mig. Det är nog att ”envist hävda” i min bok. Du har heller inte angett några egentliga skäl till det, utan bara refererat till dina erfarenheter.

Kan du berätta vad det är för erfarenheter du har och vad dessa erfarenheter säger dig, och vad som får dig att tro att förbudslagar hjälper missbrukare? Av alla de hundratals miljoner missbrukare, hur många har du träffat personligen?

48. Tommy Sjöblom - augusti 23, 2007

Kaj

gällande detta ämne har jag kritiserat en legalisering ja.

Jag har inte träffat speciellt många missbrukare, det räcker med det jag sett.

49. Kaj Grüssner - augusti 23, 2007

Tommy

Jag förstår inte bara varför det du har sett har övertygat dig om att förbudslagen är bra. På vilket sätt är dessa personers situation bättre av att deras missbruk är kriminaliserat? Det är det jag inte förstår. Kan du alls förklara det, tror du? I så fall vore jag mycket tacksam.

50. Tommy Sjöblom - augusti 23, 2007

Kaj

Jag vet inte om du läste undersökning som dök upp i tex hufvudstadsbladet om vad som hände med de alkoholrelaterade skadorna när skatten sänktes (spriten blev lättare/billigare att få tag på) på alkoholen. Jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna men det var en rejäl ökning, kanske 20-25%? Det är tex en sån sak jag är rädd för att ska ske om vi legaliserar narkotika.

51. Fredrik Gustafsson - augusti 23, 2007

Finland har väl bland världens högsta alkoholskatter samtidigt som vi nästa dricker mest i världen, så det där sambandet är inte helt klockrent.

52. Tommy Sjöblom - augusti 23, 2007

Jag försökte påvisa bara vad som sker när en drog blir ”lättare” att bruka. Ökade skador och missbruk, tycker sambandet är ganska klart och tydligt.

53. Kaj Grüssner - augusti 23, 2007

Tommy

Jag förstår din rädsla, men du glömmer helt att fundera på vilket lidande kriminaliserandet leder till, för att inte tala om att dödligheten bland missbrukarna är mycket högre nu än vad det skulle vara utan förbud eftersom produkterna är orena. På tal om relaterade skador.

Parallellen är inte helt hållbar, eftersom alkoholen är djupt rotad i vår kultur, medan droger inte är det. Dessutom skall vi komma ihåg att en stor orsak till att alkoholmissbruket är så allvarligt i Finland är för att det i praktiken subventioneras. Legalisering av droger skulle leda till lägre priser och bättre kvalité, vilket i sin tur leder till mindre kriminalitet, mindre social utslagning och lägre dödlighet bland missbrukarna.

Kombinera det med privatiserad sjukvård som till skillnad från socialiserad dito inte verkar som en subvention för dåligt leverne, så kommer vi över tiden att se en kraftig lindring av alla de problem som subventionerat alkoholmissbruk och kriminaliserat drogmissbruk belastar samhället med.

Just nu har vi den sämsta tänkbara kombinationen, och det märks. Men för att återgå till min ursprungliga fråga:

På basen av dina egna erfarenheter, hur har missbrukarnas situation förbättrats av att deras missbruk är kriminaliserat?

54. Tommy Sjöblom - augusti 23, 2007

Kaj

Vill vi ha drogerna lika djupt rotade i vår kultur som alkoholen är idag? Vilket skulle ske med en legalisering (exakt som med prissänkningen på alkohol). Varför ökar alkoholmissbruket när priset sjunker? Varför skulle inte narkotikamissbruket öka om vi legaliserade (kunna sälja billigare narkotika) då? På tal om ekonomi…
Lägre priser –> lättare att få tag på –> ökat missbruk, här går ju ekonomiska ”lagar” och praktiskt erfarenhet i kors. Skulle inte tro att dödligheten skulle bli mycket mindre, vi skulle få en större folkmängd som skulle kunna överdosera.

På vilket vis subventionerar Finland alkoholmissbruket?

Svar

Missbrukare har kunnat få vård och hjälp att komma ur sitt missbruk då dom fastnat i ”nätet”. Ett förbud gör det krångligare att få tag på drogen eller att ”exponeras” för den. Drogerna flödar inte lika fritt som dom skulle göra vid en legalisering. Jag är inte ute efter att straffa missbrukarna, dom borde så tidigt som möjligt bli ”upptäckta” och få hjälp att komma ur sitt missbruk.

Behöver jag upprepa mig?

55. Tommy Sjöblom - augusti 23, 2007

Dessutom

Det pratades tidigare om att vi skulle satsa pengarna på preventiv information osv istället. Så vi ska tillåta försäljning av droger men samtidigt förklara hur farligt det är, är inte det något av dubbelmoral?

Visst, vi har tobak och alkohol. Men som du nämnde, det är djupt kulturellt rotat.

56. Kaj Grüssner - augusti 23, 2007

Tommy

En legalisering skulle inte alls rota drogerna i vår kultur på samma sätt som alkoholen. De förra är främmande för Finland av rent geografiska skäl, den senare har funnits med oss sedan urminnes tider i en form eller annan. Narkotikan skulle konkurera med alkoholen som rusningsmedel, vilken den nog skulle förlora mot i de flesta fall. Visst skulle bruket av narkotika öka, men det finns inget som tyder på att det skulle ens komma i närheten av alkoholbruket.

Vad som skulle hända däremot är att missbrukarnas livssituation skulle förbättras avsevärd, och därigenom även deras anhörigas samt omgivningen i stort då brottsligheten skulle sjunka. För att inte tala om att man kan dricka rätt mycket utan att kallas alkoholist. Tröskeln för att kallas drogmissbrukare är bra mycket lägre, utan något som helst verkligt skäl.

Alkoholmissbruket subentioneras på två sätt. För det första åtnjuter de flesta alkoholister olika typ av socialbidrag vilka nästan oavkortat går till sprit. För det andra är sjukvården gratis, vilket gör att vem som helst kan dricka sig intill döden berusad gång efter annan utan att behöva fundera på hur han skall betala för sjukhuskostnaderna.

Det spelar ingen roll om du säger att inte är ute efter att straffa missbrukarna, det är precis det du gör då du kriminaliserar deras missbruk. Dessutom säger du själv att förbudet är menat att stoppa eller fånga upp människor som är på väg att börja använda narkotika. Det innebär att du tvått dina händer om de som är för långt gångna.

Att informera om olika produkters hälsorisker är inte på något sätt omoraliskt i sig. Användandet av skattepengar är dock omoraliskt vad man än använder dem till, eftersom skatt är stöld. Men det är en annan diskussion.

57. ES - augusti 23, 2007

Känner till väldigt många unga liberalt inställda cannabisrökare som skulle lägga sin röst på den som skulle arbeta för en omstrukturering av narkotikalagarna. Att satsa oerhörda resurser på att jaga fredliga haschrökare som inte gör en fluga förnär är enbart idioti.
Jag har lika mycket rätt att röka min fredagsjoint efter maten som du har att ta ditt glas vin.
Jag hoppas att någon i liberalerna vågar ta upp denna känsliga fråga, den som gör det kommer att få mycket stort stöd och ett stort antal röster.

58. Fredrik Gustafsson - augusti 23, 2007

”Jag hoppas att någon i liberalerna vågar ta upp denna känsliga fråga”

Det finns det redan (se även diskussionerna, som till viss del är ännu bättre).

Hade tidigare en ide att starta en namnunderskrift. Dvs, att man skriver en kort artikel där man förklarar varför stränga straff och kriminalisering är en dålig ide. Alla som skriver under står sedan som undertecknare om man till exempel skickar in texten som en insändare. Sedan hade jag tänkt att Frispråk skulle kunna ordna en debatt om droger. Vet dock inte riktigt vem man skulle kunna bjuda in som gästtalare till en sådan debatt. Folk kanske börjar tröttna på Åke 😉

Har dock inte tänkt driva frågan i valet. Om någon frågar vad jag tycker kommer jag dock, som alltid, att svara precis vad jag tycker. Det vill säga, att jag inte anser att staten har någon rätt att reglera vad folk stoppar i sig. Jag arbetar dock långsiktigt, och någon gång kommer jag på allvar att ta tag i denna fråga. Att göra det för tidigt i min ”karriär” skulle dock innebära att jag i all framtid skulle komma att bli känd som drogliberal, och alla skulle strunta i mina andra åsikter.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: