jump to navigation

Mera reklam september 29, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Val 2007.
12 comments

Har spånat på flera reklamtexter och har kommit på några till. Uppskattar feedback väldigt mycket. Kommer att lägga rätt mycket pengar på dessa annonser, och då vill man att de ska vara bra.

Ökad rättssäkerhet
Åland är i stor utsträckning ett rättslöst samhälle med en regering som ständigt gör sig skyldig till maktmissbruk. Jag vill skydda dig från detta massmissbruk genom att anta en Åländsk konstitution och inrätta en rättschef. Det måste finnas regler för vad staten får göra, och någon som övervakar att den inte bryter mot dessa. Statens makt ska vara utformad så att den kan falla i händerna på din värsta fiende. Endast då kan du känna dig riktigt trygg.

Ökad frihet
Att rösta för ökad frihet i höstens lagtingsval är inte svårare än räkna till tre.

Nytt ledarskap
Att rösta in ett nytt, kunnigt och engagerat ledarskap i lagtinget är inte svårare än att räkna till tre.

Fri affärer
Alla bör har rätt att starta och driva företag utan statens godkännande eller inblandning. Avskaffa kravet på näringsrätt och inför näringsfrihet på Åland. Du kommer att märka skillnaden i din plånbok.

Bristande respekt för äganderätten september 28, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Rättighetskränkningar.
2 comments

Tycker faktiskt detta är väldigt osmakligt. Någon respekt för andras egendom måste man väl ändå ha. De sitter ju och prata om Bio Savoy som om den tillhörde landskapet.

Den anhållan om skydd av Bio Savoy som kom in till muséibyrån i går kan leda till att hela Bio Savoy fredas både invändigt och utvändigt. Landskapslagen om skydd för kulturhistoriska byggnader ger nämligen Landskapsregeringen rätt att freda en byggnad mot ägarens vilja….Först måste muséibyrån besluta att utreda ärendet. En sådan utredning kommer troligen inledas inom två veckor enligt muséibyråns chef Viveka Löndahl…En utredning av kulturhistoriskt skydd kan ta upp till tre månader i ett så här komplicerat ärende. Landskapsregeringen kan besluta att biografbyggnaden inte får röras under den tiden. Om biografen skyddas kommer ägarna att kunna få en viss ersättning. Ett skydd kan också medföra att de blir skyldiga att hålla byggnaden i skick i framtiden.

Det är så här det går till i u-länder där staten mitt i allt får för sig att konfiskera egendom. Visst, det kan vara en idé att ibland skydda viktiga byggnader, men att sitta och köpslå om en byggnad på detta sätt utan att ägarna knappt har något att säga till om är rätt osmakligt.

Reklam – hjälp! september 28, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Val 2007.
17 comments

I och med att förtidsröstningen kör igång om en dryg vecka kan det börja vara läge att börja fundera på annonser. Jag tror att jag har bestämt mig för en mellanstor annons där man får rum med ett kort budskap på en mening. Nu måste jag försöka bestämma vad budskapet skall vara. Har tre stycken förslag. Säg gärna vilket du tycker är bäst eller om du har ett ännu bättre förslag.

Edit: Tror jag skall ha en lite längre text istället. Vad tycks om detta förslag?

Bio Savoy har tjänat oss väl, men nu är det dags att släppa taget och gå vidare. Jag vill skapa förutsättningar för en ny, modern och lönsam biograf, inte sy ihop dyra nödlösningar och räddningspaket som försvårar för privata satsningar. Att skapa ett bättre Åland är inte svårare än 1, 2, 3.

En ny, modern och lönsam biograf, inte dyra nödlösningar!
Motivering: Jag tror att det är sakfrågor som kommer att avgöra valet, och detta är en som många yngre personer bryr sig om.

En tandvårdscheck, inte socialiserad tandvård!
Motivering: Jag tror många gillar sin privata tandläkare och vill fortsätta gå hos honom eller henne.

Att skapa ett friare Åland är inte svårare än 1…2…3
Motivering: Har ju fått nummer 123 i lagtingsvalet, och det kan löna sig att försöka nöta in detta nummer så man kommer ihåg det när man står i båset.

Socialdemokraterna låsta i tandvårdsfrågan september 28, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Insändare, Välfärd.
add a comment

Det smärtar mig att se att socialdemokraterna, nu senast i form av Sundback och Lagerberg, verkar vara så låsta i tandvårdsfrågan och så fast beslutna att stöpa om den Åländska tandvården efter finsk modell. De vägrar att lyssna på den Åländska tandläkarkåren, lära sig av Finlands misslyckanden på området, eller möta oss inom liberalerna på halva vägen.

Socialdemokraterna hävdar bestämt att alla, oavsett inkomst, bör ha rätt att gå till den offentliga tandvården. Det spelar ingen roll vilka praktiska konsekvenser detta har. För socialdemokraterna är detta en principfråga. När alla har rätt att uppsöka ÅHS för vanlig sjukvård, skall alla ha samma rätt när det gäller tandvård. De ser inte det orimliga i att ge alla, oavsett inkomst, denna rätt.

Med socialdemokraternas förslag skulle välbärgade personer, som i dag har råd med privat tandvård, söka sig till den offentliga tandvården. ÅHS skulle omöjligt ha kapacitet att ta emot alla, och långa köer skulle uppstå. Jag tycker detta är orimligt. Ett bättre förslag är att införa en tandvårdscheck där personer med lägre inkomster får tillbaka en fast summa av sina tandläkarräkningar, och därmed kan fortsätta gå till sin privata tandläkare som de har en bra relation med och litar på.

Publicerad i Ålandstidningen 1 oktober

Landskapet bör skapa förutsättningar för en modern biograf september 27, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Insändare, Kultur.
add a comment

Bästa Rigmor, mitt antagande att det för tillfället inte verkar vara lönsamt att driva Bio Savoy vidare baserar sig helt enkelt på att ingen verkar vilja driva verksamheten vidare på kommersiell basis. Om en verksamhet är lönsam är det inte svårt att hitta folk som är villiga att driva den vidare. Alla vill vi tjäna pengar. Jag hävdar dock inte att det är omöjligt att driva Savoy med vinst. Ingenting är omöjligt. Det finns flera exempel på liknande biografer i Sverige som länge drivits med förlust, men som fått en renässans i och med att någon med visioner tagit över dem.

En bekant påminde mig i går om Saga Bio i Alingsås (invånarantal 23.000). Denna biograf, byggd 1938, stod på ruinens brant innan en entreprenör med nya idéer tog över. Han gjorde om den stora salongen till två små och inredde dem med bekväma stolar. Han installerade internetbokning, popcornmaskin, surroundljud och nya projektorer. I dag visar han 34 föreställningar i veckan och det är nästan alltid fullt. Allt detta utan statligt eller kommunalt stöd. Min bekant skriver: ”om kommunen gått in och drivit bion…hade det förmodligen varit livsuppehållande insatser och inte, som nu, en person som verkligen ville satsa på att göra något bra av biografen.”

Jag är en stor filmälskare. Jag har sett fler obskyra filmer på bio än de flesta, och jag besöker ofta filmfestivalen i Göteborg. Att påstå att jag föredrar golfbanor framför biografer är fel. Jag har kritiserat landskapets satsning på golfbanor hårdare än de flesta. Ålänningarna förtjänar en modern biograf som uppfyller deras krav på hur en bio ska se ut. Detta åstadkoms genom att landskapet skapar förutsättningar för en sådan, inte genom konstgjord andning på Bio Savoy eller andra nödlösningar som försvårar privata satsningar. Detta skulle gynna alla, även de som investerat i en platt-TV.

Publicerad i Nya Åland 28.9

Förvånande åsikter september 27, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Kultur.
7 comments

Två saker har förvånat mig i debatten kring Bio Savoy. För det första är jag förvånad över hur tysta de övriga partierna är. Jag hade väntat mig att de andra partierna skulle kasta sig över denna fråga i och med att jag tror att biografverksamheten engagerar väldigt många. Film är trots allt den allra mest populära kulturformen vid sidan av musik.

För det andra är jag väldigt förvånad över de utspel som faktiskt kommit från de övriga partierna. Socialdemokraterna har intagit en väldigt liberal ställning i denna fråga. Förutom kommentarer på denna blogg är det socialdemokrater som stått på min sida. Robert Liewendahl (fs) går däremot i polemik mot mig och socialdemokraterna. Han skriver:

Filmklubben Chaplin har redan varit aktiv med namnlistor och insändare, men kulturminister Camilla Gunell (s) svarar att ”det är inte samhällets uppgift att driva en biograf”. Fel. Det är faktiskt samhällets uppgift att aktivt verka för att vi har en biograf. Allt annat är en skandal.

Ni läste rätt. En frisinnad talar för större statliga ingrepp i ekonomin och en socialdemokrat talar för att statens roll skall begränsas. Nu gissar jag lite, men det kan mycket väl bero på att det finns relativt få kulturmännsikor inom socialdemokraterna vilket därmed gör biografen till en lågprioritetsfråga. Jag hoppas fortfarande att liberalerna skall inta den mest pragmatiska hållningen i denna fråga, och se till att skapa förutsättningar för en modern biograf. Det vill säga, varken helt strunta i om Åland har en biograf eller inte eller ge Bio Savoy konstgjord andning så att den kan drivas vidare på samma sätt som tidigare.

Tandvårdscheck leder till lägre tandläkarkostnader september 26, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Insändare, Välfärd.
2 comments

Henrik Lagerberg (s) kommer med en rad märkliga påståenden i sin insändare om tandvårdscheckar (Ålandstidningen 26 september). Han skriver bland annat att den privata tandvården är subventionerad och i hög grad socialiserad eftersom prissättningen inom den privata tandvården är fri och eftersom Ålänningarna har svårt att jämföra kostnaderna inom den privata och offentliga tandvården. Det är nog fler än jag som har svårt att hänga med i detta resonemang.

Lagerberg påstår även att en tandvårdscheck inte skulle leda till lägre kostnader för de som väljer att utnyttja den. Detta är ett extremt märkligt påstående. En tandvårdscheck skulle fungera nästan precis likadant som ersättningen från FPA gör i dag. Menar Lagerberg att FPA-ersättningen inte heller leder till lägre kostnader för dem som går till privata tandläkare? Skulle därmed Lagerberg vilja avskaffa FPA-ersättningen, om det nu inte var Finland som bestämde över den?

Publicerad i Nya Åland 28.9

Att subventionera Savoy är att motverka en modern biograf september 26, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Insändare, Kultur.
20 comments

Liberalernas valprogram slår fast att ”landskapet skall medverka till en modern biograf”. Detta är det enda som står skrivet om biografer i valprogrammet. När den Åländska kultureliten krävde att landskapet skulle stödja Bio Savoy, som aldrig kommer att bli modern igen, valde jag att gå emot detta. Om Landskapet köper eller stödjer Bio Savoy omöjliggör detta en privat satsning på en modern biograf. Ingen privat entreprenör kommer att vilja konkurrera med en samhällsägd eller subventionerad biograf. Genom att köpa eller subventionera Bio Savoy skulle landskapet motverka, inte medverka till, etablerandet av en modern biograf.

Jag är även emot förslaget eftersom det skulle bli väldigt dyrt, och eftersom det sätter kulturella värden över enskilda människors välfärd och fria val. Det finns viktigare saker att satsa på än en biograf som är hopplöst omodern. Pengarna borde istället stanna hos dem som har svårt att ha råd med tandvård, mat och annat. Samhällen som värderat byggnader av sten och betong högre än människor av kött och blod har det funnit gott om i historien. Det är samhällen som lämnat efter sig praktfulla monument, men där de stora massorna ofta har levt i misär. Låt oss inte gå denna väg!

Ett antal av mina partikollegor har deklarerat att de vill rädda Bio Savoy med skattemedel, trots att något sådant inte står skrivet i valprogrammet. Jag tycker att deras förslag direkt motverkar etablerandet av en modern biograf och äventyrar utsatta människors välfärd och de offentliga finanserna. Landskapet bör undanröja alla hinder för att en modern, privat lönsam biograf skall kunna uppstå på Åland. Detta är något som gynnar alla. Att stödja Bio Savoy med skattemedel är dock att sätta käppar i hjulen för en sådan satsning, och därför kommer jag aldrig att ställa mig bakom ett sådant förslag.

Publicerad i Nya Åland 27.9

Valmaskinen september 25, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Val 2007.
7 comments

Svarade just på frågorna i JCIs och Ålands Radios valmaskin. De flesta frågorna var ganska lätta att svara på, medan andra var lite klurigare. Några exempel. ”Jag anser att man bör bygga tunnel till Föglö.” Klurigt. Om ett tunnelbygge faktiskt sparar skattemedel ser jag gärna att den byggs, men detta kan vi inte veta innan man gjort de olika proven.

”Jag anser att Åland ska överta rätten till beskattning i landskapet.” Svarade ”i viss mån på denna”. Jag är inte alls övertygad om att vi skulle få sänkt skatt om vi tog över beskattningen. Till exempel är det vissa som menar att det kommer att krävas 100 nya offentliganställda om vi tar över beskattningen. ”Jag anser att Åland ska gå ur EU.” Också en svår fråga. Jag svarade ”till viss del”.

Deadline för att svara på frågorna är nu på fredag, så det kommer antagligen inom kort att svara på frågorna och se vilken kandidat man står närmast.

Ålands borgerliga vänster september 25, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Diskriminering.
9 comments

Börjar tvivla på om den borgerliga vänstern på Ålands ens är borgerlig överhuvudtaget. Nu vill tydligen centern ha könskvotering. Från Fredrik Erlandssons blogg:

Det finns färre kvinnor än män i stora bolag och viktiga styrelser, tyvärr…För att råda bot på detta har kvotering föreslagits, genom bestämmelser och lagstiftning skall könsfördelningen bli bättre. Det tycker jag är ett bra förslag.