jump to navigation

Valmaskinen september 25, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Val 2007.
7 comments

Svarade just på frågorna i JCIs och Ålands Radios valmaskin. De flesta frågorna var ganska lätta att svara på, medan andra var lite klurigare. Några exempel. ”Jag anser att man bör bygga tunnel till Föglö.” Klurigt. Om ett tunnelbygge faktiskt sparar skattemedel ser jag gärna att den byggs, men detta kan vi inte veta innan man gjort de olika proven.

”Jag anser att Åland ska överta rätten till beskattning i landskapet.” Svarade ”i viss mån på denna”. Jag är inte alls övertygad om att vi skulle få sänkt skatt om vi tog över beskattningen. Till exempel är det vissa som menar att det kommer att krävas 100 nya offentliganställda om vi tar över beskattningen. ”Jag anser att Åland ska gå ur EU.” Också en svår fråga. Jag svarade ”till viss del”.

Deadline för att svara på frågorna är nu på fredag, så det kommer antagligen inom kort att svara på frågorna och se vilken kandidat man står närmast.

Annonser

Ålands borgerliga vänster september 25, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Diskriminering.
9 comments

Börjar tvivla på om den borgerliga vänstern på Ålands ens är borgerlig överhuvudtaget. Nu vill tydligen centern ha könskvotering. Från Fredrik Erlandssons blogg:

Det finns färre kvinnor än män i stora bolag och viktiga styrelser, tyvärr…För att råda bot på detta har kvotering föreslagits, genom bestämmelser och lagstiftning skall könsfördelningen bli bättre. Det tycker jag är ett bra förslag.

Några lästips september 25, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Kultur.
6 comments

Saxar några stycken ur morgonens Nyan och Gamlan som jag tycker är intressanta.

Först lite från Nyan om den kulturdebatt som hölls i går:

Många talade varmt för att rädda bion på Åland, bland dem Mogens Lindén och Robert Liewendahl. Ge offentliga medel till en biograf på Åland, löd ett förslag som fick idel gröna kort.

Hannele Vaitilo föreslog att man grundar ett driftsbolag för bio Savoy med landskapet, staden och privatpersoner som ägare och fick majoriteten med sig.

Och ett citat av filmklubbens Chaplins ordförande Mogens Lindén:

”Gotland har åtta biografer och Färöarna har två. Tycker publiken att vi skall titta på platt-TV i fortsättningen eller ska samhället medverka till att vi får ha kvar en biograf?” Och publiken är enhällig. Gröna lappar för ja.

Även Radio Åland skriver om debatten, och notisen har rubriken ”Ja till alla kulturförslag. Men vem ska betala?”

Efter varje inlägg visade de uppemot 70 närvarande med röda och gröna lappar om de höll med talaren eller inte. Det blev nästan uteslutande gröna lappar i luften. De flesta var alltså positiva till de olika kulturfrämjande idéerna. Något som kom i skymundan var hur ekonomin för det hela ska pusslas ihop.

Och så ett citat från en annan artikel i Ålandstidningen där Hannele Vauitilo går ut med att samhället bör rädda bio Savoy och att det skulle vara en kulturell katastrof om den försvann:

Det är en kulturell katastrof om Bio Savoy rivs eller används till andra ändamål. Sociala biten är minst lika viktig som att se på film. Det är inte som att sitta hemma och se på platt-TV.

Det sista tipset, och känn på det här för detta är ironi på hög nivå, kan man gå in på Ålandstidningens valhemsida och gissa hur lagtinget kommer att se ut efter höstens val. Den som kommer närmast vinner, just det, en platt-TV.

Klarspråk september 25, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Kultur.
16 comments

Ádám Kiss åsikter är smått skrämmande, men har faktiskt den enda som har intellektet och modet att erkänna vad frågan om Bio Savoys vara eller icke vara handlar om.

Tänk, om mänskligheten hade haft bara demokratiskt fattade, rationella och praktiska beslut under världshistorien… Hade de enorma och gåtfulla pyramiderna, de mäktiga och djärva gotiska katedralerna, eller det drömlika, overkligt vackra kärleksmonumentet Taj Mahal kommit till stånd?

Nej de hade de förstås inte. Om faraonerna hade respekterat alla människors rättigheter och lika värde hade det inte blivit några pyramider. Utan slavarbetskraft hade de aldrig kommit till stånd. Samma sak med Bio Savoy. Om politikerna respekteras Ålänningarnas rätt till egendom kommer det inte att gå att rädda Bio Savoy eftersom få är villiga att betala frivilligt för dess bevarande. Skillnaden mellan mig och herr Kiss är att jag anser att målet inte helgar medlen.