jump to navigation

Tandvårdscheck leder till lägre tandläkarkostnader september 26, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Insändare, Välfärd.
2 comments

Henrik Lagerberg (s) kommer med en rad märkliga påståenden i sin insändare om tandvårdscheckar (Ålandstidningen 26 september). Han skriver bland annat att den privata tandvården är subventionerad och i hög grad socialiserad eftersom prissättningen inom den privata tandvården är fri och eftersom Ålänningarna har svårt att jämföra kostnaderna inom den privata och offentliga tandvården. Det är nog fler än jag som har svårt att hänga med i detta resonemang.

Lagerberg påstår även att en tandvårdscheck inte skulle leda till lägre kostnader för de som väljer att utnyttja den. Detta är ett extremt märkligt påstående. En tandvårdscheck skulle fungera nästan precis likadant som ersättningen från FPA gör i dag. Menar Lagerberg att FPA-ersättningen inte heller leder till lägre kostnader för dem som går till privata tandläkare? Skulle därmed Lagerberg vilja avskaffa FPA-ersättningen, om det nu inte var Finland som bestämde över den?

Publicerad i Nya Åland 28.9

Annonser

Att subventionera Savoy är att motverka en modern biograf september 26, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Insändare, Kultur.
20 comments

Liberalernas valprogram slår fast att ”landskapet skall medverka till en modern biograf”. Detta är det enda som står skrivet om biografer i valprogrammet. När den Åländska kultureliten krävde att landskapet skulle stödja Bio Savoy, som aldrig kommer att bli modern igen, valde jag att gå emot detta. Om Landskapet köper eller stödjer Bio Savoy omöjliggör detta en privat satsning på en modern biograf. Ingen privat entreprenör kommer att vilja konkurrera med en samhällsägd eller subventionerad biograf. Genom att köpa eller subventionera Bio Savoy skulle landskapet motverka, inte medverka till, etablerandet av en modern biograf.

Jag är även emot förslaget eftersom det skulle bli väldigt dyrt, och eftersom det sätter kulturella värden över enskilda människors välfärd och fria val. Det finns viktigare saker att satsa på än en biograf som är hopplöst omodern. Pengarna borde istället stanna hos dem som har svårt att ha råd med tandvård, mat och annat. Samhällen som värderat byggnader av sten och betong högre än människor av kött och blod har det funnit gott om i historien. Det är samhällen som lämnat efter sig praktfulla monument, men där de stora massorna ofta har levt i misär. Låt oss inte gå denna väg!

Ett antal av mina partikollegor har deklarerat att de vill rädda Bio Savoy med skattemedel, trots att något sådant inte står skrivet i valprogrammet. Jag tycker att deras förslag direkt motverkar etablerandet av en modern biograf och äventyrar utsatta människors välfärd och de offentliga finanserna. Landskapet bör undanröja alla hinder för att en modern, privat lönsam biograf skall kunna uppstå på Åland. Detta är något som gynnar alla. Att stödja Bio Savoy med skattemedel är dock att sätta käppar i hjulen för en sådan satsning, och därför kommer jag aldrig att ställa mig bakom ett sådant förslag.

Publicerad i Nya Åland 27.9