jump to navigation

Att subventionera Savoy är att motverka en modern biograf september 26, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Insändare, Kultur.
trackback

Liberalernas valprogram slår fast att ”landskapet skall medverka till en modern biograf”. Detta är det enda som står skrivet om biografer i valprogrammet. När den Åländska kultureliten krävde att landskapet skulle stödja Bio Savoy, som aldrig kommer att bli modern igen, valde jag att gå emot detta. Om Landskapet köper eller stödjer Bio Savoy omöjliggör detta en privat satsning på en modern biograf. Ingen privat entreprenör kommer att vilja konkurrera med en samhällsägd eller subventionerad biograf. Genom att köpa eller subventionera Bio Savoy skulle landskapet motverka, inte medverka till, etablerandet av en modern biograf.

Jag är även emot förslaget eftersom det skulle bli väldigt dyrt, och eftersom det sätter kulturella värden över enskilda människors välfärd och fria val. Det finns viktigare saker att satsa på än en biograf som är hopplöst omodern. Pengarna borde istället stanna hos dem som har svårt att ha råd med tandvård, mat och annat. Samhällen som värderat byggnader av sten och betong högre än människor av kött och blod har det funnit gott om i historien. Det är samhällen som lämnat efter sig praktfulla monument, men där de stora massorna ofta har levt i misär. Låt oss inte gå denna väg!

Ett antal av mina partikollegor har deklarerat att de vill rädda Bio Savoy med skattemedel, trots att något sådant inte står skrivet i valprogrammet. Jag tycker att deras förslag direkt motverkar etablerandet av en modern biograf och äventyrar utsatta människors välfärd och de offentliga finanserna. Landskapet bör undanröja alla hinder för att en modern, privat lönsam biograf skall kunna uppstå på Åland. Detta är något som gynnar alla. Att stödja Bio Savoy med skattemedel är dock att sätta käppar i hjulen för en sådan satsning, och därför kommer jag aldrig att ställa mig bakom ett sådant förslag.

Publicerad i Nya Åland 27.9

Annonser

Kommentarer»

1. Fredrik Gustafsson - september 26, 2007

I och med att detta var en rätt illojal handling mot partiet har jag erbjudit mig att lämna partiet och valrörelsen med omedelbar verkan om partiet så önskar. Jag tror och hoppas förstås att detta inte blir nödvändigt. Har ingen lust att bli en martyr, även om jag verkligen brinner för denna fråga. Jag tycker formuleringen ”landskapet skall medverka till en modern biograf” var en bra kompromiss och en bra del av valprogrammet, men tyvärr var det uppenbarligen inte alla som höll med om det.

2. Fredrik Gustafsson - september 26, 2007

Nu när det känns som ingen håller med mig var det faktiskt kul att gå in på Ålandstidningens hemsida och kolla kommentarerna till Lampis ledaroch Hanneles insändare:

”Bio måste vi ha, men varför just i Savoy? Som redan sagts här så är det ett förfallet ruckel som behöver relativt stora ingrepp innan det blir bra. Nej, spräng eländet…”

”vem är det som skall betala eländet? Fastigheten är i uruselt skick, allt ifrån fasad till tak med mera. Det kan inte vara vettigt att med våra samhällspengar rusta upp detta en gång så stilfulla vrak. Biografer på små orter såsom Åland bär sig helt enkelt inte.”

”Bio Savoy har under många, många år kämpat på med sin bioverksamhet, lönsamheten finns ej…[I]nte kan man ju med samhällsmedel anse och kräva att samhället skall gå in o ta över Bio Savoy, det vom något vore en fullständig katastof.”

”Om politikerna lovar att hålla fingrarna borta från bion så ökar chansen för att en privat företagare vågar starta upp en ny bio. Det finns inga företag som i långa loppet kan konkurrera med samhällsägda bolag.”

”Så här i valtider går man och är livrädd för att vår skattepengar skall vara de som skall rädda både fastigheten och dess biograf. Fastigheten måste renoveras för enorma belopp. likaså kommer den invändiga renoveringen att sluka enorma belopp.”

”Hoppas verkligen att våra politiker håller sina fingrar och pengar borta från Bio Savoy.”

Är väl ungefär så jag tycker också.

3. Victoria Sundberg (FS) - september 26, 2007

Det är bra Fredrik. Bio tycker jag att vi ska ha men om ingen entreprenör tror på idén så finns det väl ingen som tror att det finns en marknad….Det är ingen idé att starta en bio om det inte finns någon som tittar. Någon landskapsägd bio ska vi då inte ha. Vi har redan för många kultur- och fritidssatsningar som borde vara privata som drivs och ägs av landskapet.

4. Fredrik Gustafsson - september 26, 2007

Jag hoppas det finns förutsättningar för en privatägd, lönsam bio. Jag är en större filmälskare än de flesta i Chaplin. När jag bodde i KL gick jag på bio minst en eller två gånger i veckan. Savoy går jag dock inte på. Den dög utmärkt när man var liten grabb, men den lever inte upp till de kvalitetskrav dagens biobesökare ställer och det kommer den heller aldrig att göra.

5. Janne Smeds - september 26, 2007

Min åsikt är nog ungefär som din, om inte det finns tillräckligt med intresse för att hålla igång en bio så ska inte samhället absolut finansiera det med. Vad det gäller kulturen tror jag att jag i det mesta står i kollisionskurs med ”partiet” eftersom min åsikt är att det betalas ut för mycket stöd till just kulturen.

6. Fredrik Gustafsson - september 26, 2007

Oj, det var stöd från ett oväntat håll 🙂 Men jag upplever faktiskt att många tycker som jag inom denna fråga, även om det förstås finns många som inte håller med mig å det grövsta och är väldigt högljudda. Problemet är att man (och nu pratar jag inte bara om liberalerna) ofta överlåter kulturpolitiken till de som håller på eller är djupt intresserade av kultur. Då blir det automatiskt så att det kommer krav på krav att det offentliga skall satsa mer pengar på kultur. Det är som att låta en professor diktera forskningspolitiken eller en bonde diktera jordbrukspolitiken: det kommer en massa krav på att det skall satsas på forskning eller jordbruk, för det är givetvis det viktigaste som finns ur en professors och en bondens synvinkel.

7. Janne Smeds - september 26, 2007

Jag har faktiskt lämnat förslag på att jag skulle få sitta i kulturnämnden men konstigt nog inte fått så positiv respons på det 😉
Jag är också av åsikten att inte bara”kultureliten” ska sitta och bestämma eftersom de ändå är en minoritet och även vanligt folks åsikter borde tas i beaktande när det gäller kultursatsningar. Som exempel, se på stålrörsschabraket norr om Mariebad. Hur många vanliga manniskor tycker att den är vacker att beskåda?

8. Fredrik Gustafsson - september 26, 2007

Du har mitt stöd i alla fall 🙂 Fast det är väl nästan en nackdel i detta sammanhang =/

9. Pekka Sonck - september 26, 2007

Har herr doktoranden och Janne Smeds en aning om vad ni egentligen pratar om? Vad är det för stora pengar som föses ut på kulturen? Totalt är det frågan om 1,66% av landskapets hela budget. Av detta går långt mer än hälften till museibyrån (det är ok för mig), musikinstitutet får lite under 800 000 och biblioteket knappa 600 000. Har ni nånting att invända? Resten är jordnötter!
(Av paf-medlen delas 1,5 miljoner ut till olika kulturföreningar, men det hör egentligen inte hit för liksom i både Sveriga och Finland MÅSTE de pengarna delas ut till idrott, kultur och annan föreningsverksamhet.)
Om Fredrik G. verkligen ömmar så mycket för de fattiga som det nu plötsligt låter, så borde ditt sunda förnuft säga dig att börja i en annan ända. Kultur är civilisation och till långt större samhällsnytta än tydligen enbart fördummande studier i ekonomisk historia

10. Fredrik Gustafsson - september 26, 2007

”Av paf-medlen delas 1,5 miljoner ut till olika kulturföreningar, men det hör egentligen inte hit”

Det hör i högsta grad hit.

”Har ni nånting att invända? Resten är jordnötter!”

Öh, har du noterat en byggarbetsplats mitt i mot arken. Undrar vad det skall bli för ett hus och hur mycket det kostar.

”Om Fredrik G. verkligen ömmar så mycket för de fattiga som det nu plötsligt låter”

Jag har studerat och forskat kring u-länder sedan 2000 och föreläst om u-länder i två år. Så jag har ömmat för de fattiga ett tag nu.

”Kultur är civilisation och till långt större samhällsnytta än tydligen enbart fördummande studier i ekonomisk historia”

Bränn alla broar du. Skall bli roligt att lyssna till ditt föredrag på torsdag, särskilt för fördummade doktorander som jag som är svältfödda på kultur.

11. Carl Jakobsson - september 26, 2007

”Om Fredrik G. verkligen ömmar så mycket för de fattiga som det nu plötsligt låter, så borde ditt sunda förnuft säga dig att börja i en annan ända.”

Om nu 1,66% av landskapets pengar går till diverse kulturbidrag, varför inte då minska skatterna med lika mycket så att de fattiga i samhället kan använda sina pengar på det de helst vill ha? Detta vore bättre för de själva då de inte nödvändigtvis värderar statligt finansierad musik, biblioteksbesök, kulturföreningar, annat som kallas ”kultur” eller biografbesök mer än annat, som bättre mat, kläder, spara till att köpa en dator eller en bil. Att i de fattigas namn säga att man behöver beskatta de för att tillfredställa andra människors kulturbehov, är hyckleri!

En skattesänkning av livsmedelsmomsen (jag är inte ålänning, men jag gissar att även ni har moms) skulle vara speciellt bra för de fattiga, då de ägnar störst delen av sin inkomst på livets förnödenheter.

”Kultur är civilisation och till långt större samhällsnytta än tydligen enbart fördummande studier i ekonomisk historia”

Vad är det som säger att bara för att man ogillar statliga finansierad kultur, så är man emot kultur rent generellt?

12. Janne Smeds - september 26, 2007

Jag har inget mot kultur och har inte pratat om stora pengar heller. Själv konsumerar jag en hel del kultur i form av film, böcker och musik. Största delen av det jag konsumerar kommer dock från självbärande filmbolag, författare och musiker. I demokratins namn vill jag ha rätt till min åsikt och tycker även att Fredrik har rätt till sin åsikt utan att bli påhoppad med rent oförskämda kommentarer som ”fördummande studier i ekonomisk historia” Civilisation är även att kunna argumentera för sina åsikter utan sådana påhopp.

13. Kaj Grüssner - september 26, 2007

”Kultur är civilisation och till långt större samhällsnytta än tydligen enbart fördummande studier i ekonomisk historia”

De anti-liberala debattörerna har verkligen hållit hög standard här på bloggen den senaste tiden…

14. Tommy Sjöblom - september 26, 2007

”En skattesänkning av livsmedelsmomsen (jag är inte ålänning, men jag gissar att även ni har moms) skulle vara speciellt bra för de fattiga, då de ägnar störst delen av sin inkomst på livets förnödenheter.”

En utmärkt idé som jag själv spånat på. På detta sätt kunde man även göra ekologiska produkter mer attraktiva (förmånliga).

En parentes dock…

15. Nina - september 27, 2007

I HAnneles och min insändare står det (i allfall i ursprungsversionen)att kulturintresserade privata investerare ska rädda huset(för att det är av kulturhistoriskt intresse) och biografen(för att film på bio är bäst, enligt mig!), med hjälp av landskapet och Mariehmans stad. Jag betonar den första aktören. Jag tror fortfarande att om vi får ett modernt filmpalats kommer folk att vilja gå på bio. Men att börja strida om hur mycket kultur är värt kontra ekonomisk historia är inte fruktbart. Endel hävdar att basbehoven är det enda som räknas, allt annat ska prioriteras bort, endel säger att ”samhället” och ”individen” i sig reglerar vad som behövs och vem som behöver hjälp. Sanningen ligger troligen inte i teoretiska resonemang och modeller. De ligger bara till grund som en riktlinje. Männsikan är inte en historieteoretisk modell eller en logaritm. Vi behöver mer utav det ena och mindre utav det andra. Endel vill ha platt_TV och andra vill ha film. Om ingen privat aktör satsar på Bio så blir vi utan och då får vi ångra att vi inte gick på bio oftare.

16. Pekka Sonck - september 27, 2007

Genast efter att jag hade skrivit mitt inlägg på denna blogg ångrade jag den sista delen av den sista meningen och mailade till Fredrik om saken! Jag skrev att jag blev frustrerad och att det slank ur mig och att han gärna kunde ta bort hela inlägget.
Men faktum kvarstår: ser ni som inte tycker att kulturen ska subventioneras av samhället t.ex. överhuvudtaget på nordisk film. Mer eller mindre allt som görs är subventionerat. Tidigare har Fredrik menat att de fattiga i huvudsak ska få hjälp genom välgörenhet; nu skall pengarna tas av kulturen och kulturarbetare som lever nära fattigdomsgränsen.
KK- huset har jag aldrig talat för. Jag och många andra som du kallar för ”kultureliten” var emot projektet hela tiden och jag har undertecknat flera olika namninsamlingar mot det. Dessutom är kk-huset i första hand en infrastrukturell investering för näringslivet.Det är inte frågan om en kultursatsning, kulturen får kanske komma med på nåder.
Därför är det ett mycket dåligt argument i den här debatten.

Vad jag har pratat för är att vi nu helt enkelt måste göra det bästa möjliga av situationen. De som satt och bestämde när besluten togs borde ha lyssnat mer på oss som är sakkunniga i kulturfrågor. Det anser jag mig vara med mina 30 år som professionell kulturarbetare.

17. Carl Jakobsson - september 27, 2007

Jag ser inte på nordisk film, nej.

Visst är det hemskt för de kulturarbetare som arbetat lång tid på ett jobb, och som måste byta jobb för att den verksamhet de sysslar med inte värderas högt av konsumenterna på marknaden. Fast, bara för att det är svårt för de att behöva byta jobb, betyder inte det att resten i samhället är tvungna att fortsätta att subventionera deras verksamhet. Faktum är att de sysslar med en verksamhet som inte uppskattas av konsumenterna lika mycket som någon annan verksamhet – annars hade de inte behövt bidragen för att fortsätta den – och bör således inte få något mer stöd. Istället för att hjälpa till att producera en viss pjäs, föreningsaktivitet eller dylikt så får kulturarbetare syssla med något annat, som värderas mycket högre av konsumenterna.

18. Fredrik Gustafsson - september 27, 2007

”Genast efter att jag hade skrivit mitt inlägg på denna blogg ångrade jag den sista delen av den sista meningen och mailade till Fredrik om saken! Jag skrev att jag blev frustrerad och att det slank ur mig och att han gärna kunde ta bort hela inlägget.”

Jag tyckte det var att gå över gränsen, men hyser väl inga större agg. Låter dock inlägget stå kvar. Det mesta som sägs på denna blogg sägs i stundens hetta, och om man skulle börja rensa bort allt som folk ångrar att de sagt skulle det antagligen inte finnas speciellt mycket kvar.

Tänker inte ge mig in i någon större debatt om kulturens vara eller icke vara. Jag skulle dock, som ja sa tidigare, vilja att kulturpolitiken inte dominerades av kulturmänniskor (det vill säga sådana som försörjer sig på kultur eller har kultur som sitt främsta intresse) av samma skäl som jag inte vill att forskningspolitiken skall domineras av akademiker eller jordbrukspolitken av bönder.

19. PK - september 28, 2007

Skall alltså ekonomisk politik inte skötas av ekonomer heller då??

20. Fredrik Gustafsson - september 28, 2007

Kulturpolitiken bestämmer hur mycket stöd och bidrag kulturen skall få. Jordbrukspolitiken bestämmer hur mycket stöd och bidrag jordbrukarna skall få. Bestämmer den ekonomiska politiken hur mycket stöd och bidrag ekonomer skall få?


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: