jump to navigation

Bristande respekt för äganderätten september 28, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Rättighetskränkningar.
2 comments

Tycker faktiskt detta är väldigt osmakligt. Någon respekt för andras egendom måste man väl ändå ha. De sitter ju och prata om Bio Savoy som om den tillhörde landskapet.

Den anhållan om skydd av Bio Savoy som kom in till muséibyrån i går kan leda till att hela Bio Savoy fredas både invändigt och utvändigt. Landskapslagen om skydd för kulturhistoriska byggnader ger nämligen Landskapsregeringen rätt att freda en byggnad mot ägarens vilja….Först måste muséibyrån besluta att utreda ärendet. En sådan utredning kommer troligen inledas inom två veckor enligt muséibyråns chef Viveka Löndahl…En utredning av kulturhistoriskt skydd kan ta upp till tre månader i ett så här komplicerat ärende. Landskapsregeringen kan besluta att biografbyggnaden inte får röras under den tiden. Om biografen skyddas kommer ägarna att kunna få en viss ersättning. Ett skydd kan också medföra att de blir skyldiga att hålla byggnaden i skick i framtiden.

Det är så här det går till i u-länder där staten mitt i allt får för sig att konfiskera egendom. Visst, det kan vara en idé att ibland skydda viktiga byggnader, men att sitta och köpslå om en byggnad på detta sätt utan att ägarna knappt har något att säga till om är rätt osmakligt.

Annonser

Reklam – hjälp! september 28, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Val 2007.
17 comments

I och med att förtidsröstningen kör igång om en dryg vecka kan det börja vara läge att börja fundera på annonser. Jag tror att jag har bestämt mig för en mellanstor annons där man får rum med ett kort budskap på en mening. Nu måste jag försöka bestämma vad budskapet skall vara. Har tre stycken förslag. Säg gärna vilket du tycker är bäst eller om du har ett ännu bättre förslag.

Edit: Tror jag skall ha en lite längre text istället. Vad tycks om detta förslag?

Bio Savoy har tjänat oss väl, men nu är det dags att släppa taget och gå vidare. Jag vill skapa förutsättningar för en ny, modern och lönsam biograf, inte sy ihop dyra nödlösningar och räddningspaket som försvårar för privata satsningar. Att skapa ett bättre Åland är inte svårare än 1, 2, 3.

En ny, modern och lönsam biograf, inte dyra nödlösningar!
Motivering: Jag tror att det är sakfrågor som kommer att avgöra valet, och detta är en som många yngre personer bryr sig om.

En tandvårdscheck, inte socialiserad tandvård!
Motivering: Jag tror många gillar sin privata tandläkare och vill fortsätta gå hos honom eller henne.

Att skapa ett friare Åland är inte svårare än 1…2…3
Motivering: Har ju fått nummer 123 i lagtingsvalet, och det kan löna sig att försöka nöta in detta nummer så man kommer ihåg det när man står i båset.

Socialdemokraterna låsta i tandvårdsfrågan september 28, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Insändare, Välfärd.
add a comment

Det smärtar mig att se att socialdemokraterna, nu senast i form av Sundback och Lagerberg, verkar vara så låsta i tandvårdsfrågan och så fast beslutna att stöpa om den Åländska tandvården efter finsk modell. De vägrar att lyssna på den Åländska tandläkarkåren, lära sig av Finlands misslyckanden på området, eller möta oss inom liberalerna på halva vägen.

Socialdemokraterna hävdar bestämt att alla, oavsett inkomst, bör ha rätt att gå till den offentliga tandvården. Det spelar ingen roll vilka praktiska konsekvenser detta har. För socialdemokraterna är detta en principfråga. När alla har rätt att uppsöka ÅHS för vanlig sjukvård, skall alla ha samma rätt när det gäller tandvård. De ser inte det orimliga i att ge alla, oavsett inkomst, denna rätt.

Med socialdemokraternas förslag skulle välbärgade personer, som i dag har råd med privat tandvård, söka sig till den offentliga tandvården. ÅHS skulle omöjligt ha kapacitet att ta emot alla, och långa köer skulle uppstå. Jag tycker detta är orimligt. Ett bättre förslag är att införa en tandvårdscheck där personer med lägre inkomster får tillbaka en fast summa av sina tandläkarräkningar, och därmed kan fortsätta gå till sin privata tandläkare som de har en bra relation med och litar på.

Publicerad i Ålandstidningen 1 oktober