jump to navigation

Ett tack, en paus och ett avsked oktober 22, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Val 2007.
34 comments

Har just kommit hem från en mycket blöt och mycket sen valvaka. Det var en rätt osannolik kväll där liberalerna plockade fantastiska 10 mandat. I mina vildaste fantasier hade jag hoppats på nio, men aldrig att vi skulle få hela tio mandat. Helt otroligt! Jag har sovit rätt dåligt den senaste veckan i och med att jag legat och oroat mig över att mina rätt vassa och ofta ganska provocerande utspel skulle skada liberalerna. Men något sådant skedde aldrig, och jag känner mig otroligt lättad. Tvärtom verkar jag ha bidragit till liberalernas vinst.

Själv hade jag trott att jag skulle få cirka 25 röster. När jag stod på valvakan och inte såg mitt namn en enda gång under hela kvällen trodde jag inte att jag skulle få ens så många. Nu när jag kommit hem och sett att jag fått 37 stycken röster känner jag mig otroligt glad. 37 personer som vill ha ett nytt och bättre Åland! Om bara dessa 37 kan övertyga några till, som övertygar ytterligare några till, och så vidare, så är vi snart där! Personligen känner jag fem personer som röstat på mig. Vilka de andra 32 är vet jag inte, men ni ska ha ett stort tack!

37 röster låter inte kanske så mycket, men det är inte fy skam. Det är 14 mer än Fredrik Erlandsson, en mindre än fs’ (de Åländska moderaternas) viceordförande Victoria Sundberg, sex mer än Wille Valve, tio mer än Fredrik Lindqvist, lika många som Martin Nilsson, en mer än Henrik Lagerberg (som sitter i lagtinget nu), 17 mer än Hyresgästföreningens ordförande Eva Ringwall och 25 mer än Ålands Framtids Språkrör Erik Schütten. Totalt sett plats 64 av 250. Inte så dåligt med andra ord.

Med detta sagt vill jag dock, som jag redan antytt, meddela att jag tar en paus från bloggandet. Förra året hade jag en paus i juli. I år har jag ännu inte haft någon paus, och därför väljer jag att ta den nu. Hur lång den blir får vi se. Det kan röra sig om allt från ett par veckor till några månader. Just nu vill jag bara njuta av att vara nybliven doktor, spendera mer tid med min fru, läsa alla olästa böcker i bokhyllan, och så vidare.

Jag kommer att börja blogga igen, men bloggen kommer antagligen inte att bli sig lik. Den kommer sannolikt att få ett nytt utseende och ett nytt innehåll. Gissningsvis kommer jag att sluta skriva om Åland, och istället fokusera mig mer på politisk filosofi, svensk politik och internationella frågor. Vi får dock se om jag kommer att kunna hålla mig från att skriva om Åländsk politik. Det som dock kommer att bli avgörande är var jag kommer att börja jobba, nu när jag är klar med min forskarutbildning.

Och så till sist avskedet. Jag kommer inte att fortsätta inom Åländsk politik. Detta var mitt första lagtingsval, och även mitt sista. Jag kommer aldrig att sluta försöka bilda opinion för mina åsikter, men jag kommer nog heller aldrig att ställa upp i ett val på Åland igen. Jag hoppas dock innerligt att någon av de 37 personer som röstat på mig ställer upp i nästa val. Jag är övertygad om att bland er finns det någon som både vill och kan skapa ett friare Åland. En person som ser problemen som finns med dagens Åland, som vet hur de ska lösas och som sätter individens frihet, självbestämmanderätt och lycka framför allt annat.

Dr. Gustafsson oktober 19, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Utbildning.
19 comments

Jag har den stora glädjen att meddela att jag nu kan titulera mig filosofie doktor i ekonomisk historia. Disputationen gick av stapeln i Lund i går. Opponenten Mushtaq Khan från University of London skötte sig mycket bra, och gav mig en rejäl match. Drygt en halvtimme efter försvaret avslutats kunde dock en helt enig betygskommitté meddela att jag blivit godkänd. Beskedet firades med en trumpetfanfar framförd av min lillebror Marcus Gustafsson och en uppskattad avsmakning av mitt senaste hembryggda öl.

En fest hölls sedan på kvällen där handledare och kolleger höll tal. Min huvudhandledare försökte i sitt tal reda ut vem denna smått hemlighetsfulla Fredrik Gustafsson, som vunnit alla dessa fina priser, skrivit en så bra avhandling på rekordtiden tre och ett halvt år, och även är en stor debattpersonlighet och bloggare på Åland, egentligen är. Kvällen avslutades med att det, som är brukligt i Lund, utbringades ett trefaldigt leve för den nya doktorn. Överlag måste jag säga att det nog kan ha varit den roligaste dagen i mitt liv.

Välgörenhet enligt sossarna oktober 18, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Naturliga rättigheter, Välfärd.
4 comments

Gunell väcker liv i en gammal debatt i dagens Nya Åland:

Redan tidigt i debatten inför lagtingsvalet uppstod en skiljelinje mellan förespråkare av välfärd och förespråkare av välgörenhet. Det var främst liberalerna genom Fredrik Gustafsson (lib) som förde fram välgörenhet som ett sätt att hjälpa mindre bemedlade. Som socialdemokrat ryser jag vid blotta tanken…Välgörenhet är beroende av andras (rikare människors) välvilja. Det är orättvist och odemokratiskt.

Jag varken hinner eller får svara på denna insändare innan valet, utan nöjer mig att hänvisa till denna och denna insändare om samma ämne. Det skulle dock vara väldigt intressant att höra på vilket sätt Gunell tycker att välgörenhet är odemokratiskt. Skulle nog bli en rolig debatt.

Dagens citat oktober 16, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Naturliga rättigheter.
15 comments

Tycker detta var mycket bra formulerat av Hanne Kjöller, som skriver om målet mot strueplansprofilerna som faktiskt slutade i en fällande dom:

Per E Samuelson argumenterar för rättssäkerheten, för att inga oskyldiga ska dömas till fängelse. Det är en viktig princip. Men om det vore den enda principen så vore ju det bästa att aldrig väcka åtal. För på så vis kan man vara 100 procent säker på att inga oskyldiga döms.

För mig är rättssäkerhet i första hand inte en fråga om numerär. Det är en fråga om principer. Till dem hör att lagföra och döma personer som begått brott. Att advokater bryr sig så lite om det ledet må vara hänt. Men att åklagare är nästan lika ointresserade är riktigt sorgligt.

Föräldrarna bör få uppfostra sina barn ifred oktober 16, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Okategoriserat.
8 comments

Det pågår återigen en debatt om de religiösa friskolorna i Sverige där de flesta partier vill ha strängare krav och där vissa till och med vill totalförbjuda inte bara religiösa friskolor utan friskolor överhuvudtaget. Det här med vad föräldrar får och inte får göra med sina barn är en rätt svår fråga ur ett liberalt perspektiv. Barn som inte är fullt fysiskt och mentalt utvecklade har inte och bör heller inte ha samma rättigheter som en vuxen. Därför måste en förmyndare fatta besluten åt barnen och se efter dess bästa, tills barnet är vuxet.

Frågan är vem som skall agera förmyndare. Egentligen är detta en fråga som inte går att avgöra på ett logiskt sätt. Det är dock rimligt att anta att det bästa är om förmyndarrollen faller på den person eller de personer som både kan avgöra vad som är bäst för barnet och som även har ett starkt intresse av att fatta beslut som gynnar barnet. Dessa personer är givetvis föräldrarna: ingen vet som regel mer eller bryr sig mer om barnet än dem.

Riktigt klurigt blir det dock när föräldrarna på något sätt missköter sig. Då är det rimligt att staten griper in. Frågan är var gränsen ska dras. Kan barnaga ligga i barnets bästa? Kan föräldrarna få undervisa barnet hemma eller skicka det till en religiös friskola? För min egen del anser jag att föräldrarna inte får förvägra barnet något eller utsätta det för något som ger det bestående men.

Till exempel, om ett barn helt förvägras undervisning i språk och matematik kommer barnet aldrig att utvecklas fullt ut. Om du inte fick lära dig språk eller matematik när du var liten kommer du omöjligt att kunna tillgodogöra dig detta fullt ut när du är vuxen. Därför anser jag att föräldrar som förvägrar sina barn detta kränker den framtida vuxna individens (som nu är ett barn) rättigheter och att staten därför har rätt att ingripa.

Däremot tycker jag inte föräldrarna kränker barnets rättigheter om de placerar det i en skola som lär ut skapelseberättelsen istället för evolutionsteorin, tvingar barnet att be morgonbön, och så vidare. Även fast man aldrig fått höra om evolutionsteorin som barn, finns det inget som säger att man inte kan tillgodogöra sig den som vuxen. Och få personer får bestående men av att be en stund varje morgon.

Faktum är att jag skulle vilja se en bra mycket mer allmänt hållen läroplan än den som styr skolornas verksamhet i dag, som ofta är långt ifrån objektiva utan istället lär ut direkt marknadsfientliga värderingar. Det är föräldrarnas uppgift att uppfostra barnet, och detta sker genom att de överför sina värderingar eller värderingar som de anser lämpliga på barnet. Det spelar ingen roll vilka dessa värderingar är. Staten har överhuvudtaget ingen rätt att lägga sig i.

Andra har lika mycket rätt att försöka lära sina barn kristna, muslimska, eller marxistiska värderingar som jag har rätt att undervisa mina barn om de liberala värderingarna och de okränkbara frihetsrättigheterna. Det är inte indoktrinering, det är uppfostran. Så fort vi ger staten monopol på att bestämma vilka värderingar som skall vara ok att lära sina barn, då tar vi en väldigt, väldigt stor risk.

De hetaste valfrågorna, del 4 oktober 15, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Val 2007.
3 comments

Tänkte att jag skulle gå igenom de valfrågor jag hittills tycker har varit intressantast och hetast i denna valrörelse. Jag kommer även att ställa frågorna vilka förändringar de rimligtvis kan leda till samt vilket parti eller vilka kandidater som kommer att vinna respektive förlora röster genom dem. Urvalet domineras givetvis av debatter jag deltagit i, eftersom jag oftast delat i de debatter jag tycker är intressantast. Tidigare har jag gått igenom debatterna kring Bio Savoy, hemspråksundervisning, och näringsrätten. I dag fortsätter jag med debatten kring tandvården.

Tandvården
Socialdemokraterna gick tidigt ut med sitt förslag att man, efter finsk modell, skulle ge alla rätt att få gå till den offentliga tandvården så att alla skulle ha råd att laga sina tänder. Detta förslag fick dock snabbt mothugg av flera privata tandläkare som menade att reformen i Finland hade varit ett stort misslyckande och inte något som var värt att prova på Åland. Liberalerna lanserade istället ett förslag om en tandvårdscheck. Socialdemokraterna sade blankt nej, medan de flesta andra partier faktiskt tyckte att det var en rätt bra idé.

Vad händer efter valet?
ÅHS har redan, om jag förstått saken rätt, fattat beslut om att fråga ska utredas, och innan resultaten av denna utredning kommer fram är det svårt att sia om framtiden. Med tanke på hur kraftigt motstånd socialdemokraternas förslag om offentlig sjukvård för alla har mött, och hur väl de andra partierna har tagit emot iden om en tandvårdscheck, ska det nog mycket till om man beslutar sig för det första förslaget.

Vem vinner/förlorar röster på detta?
Att detta skulle bli en valfråga var givetvis socialdemokraternas önskan från första början, och de har varit fullständigt orubbliga i sin åsikt om att deras förslag är det enda rätta. Jag är dock inte säker på att folk är så övertygade. Många trivs nog med sin privata tandläkare, och vill mycket hellre ha en check som kan användas för att betala räkningen än att antingen bli kvar och betala fullt pris eller söka sig till den offentliga tandvården, där frågan är om kapacitet kommer att finnas för att ta emot alla inom en rimlig tid. Dessutom är det nog inte många privattandläkare som kommer att rösta på sossarna detta val.

Centern har kommit för lätt undan oktober 14, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Val 2007.
20 comments

Den första tanke som slår mig när jag ser att centern ökat sitt stöd i Ålandstidningens senaste och relativt väl genomförda pejling är: hur kunde detta ske? Hur kan det komma sig att centern, som har en katastrofal mandatperiod bakom sig med en rad tvivelaktiga affärer gällande tjänstemän, golfbanor, industrihus, flygtrafik, och mycket annat, nu kan segla upp som största pari?

Sedan slår det mig att det har varit väldigt tyst om dessa saker i valrörelsen. Inget parti har axlat ansvaret att kritiskt granska centerns alla skumraskaffärer. Vi i liberalerna bestämde oss tidigt för att genomföra en positiv kampanj, och istället för att peka på andras brister peka på våra egna dygder.

Detta har dock inte hindrat oss från att kritisera andra partier. Folk Sjölund producerade en sällan skådad frontalattack mot Ålands framtid i valrörelsens inledning med en rad insändare som han säkert filat på ett tag. Även andra inom partiet, kanske även till viss del undertecknad, har stämt in i kritiken.

Det jag ställer mig frågande till är varför vi, de gånger vi avvikit från vår positiva kampanj, inriktat oss på att kritisera Ålands framtid, ett parti som aldrig varit i regeringsställning och som knappast hotar vår ställning som största parti.

En stor anledning till att centern det senaste året har haft dåliga opinionssiffror är att de tappat många väljare till Åf. I början av valrörelsen sade mycket riktigt Roger Nordlund att han och centern skulle fokusera på att visa varför Åf inte är parti värt att rösta på, förstås i syfte att locka tillbaka så många väljare som möjligt.

Genom att kritisera Åf tycker jag att vi har gjort centerns jobb åt dem. Om vi lyckas övertyga folk som kan tänka sig rösta på Åf att detta inte vore så klokt, kommer de knappast att byta Åf mot liberalerna. Snarare går de tillbaka till centern. Genom att inte kritisera centern och istället kritisera Åf kan vi därför i hög grad ha bidragit till att vi inte längre är största parti i den senaste pejlingen genom att skicka väljare till vår största rival.

Nu är det kanske lite tidigt att börja titta i den berömda backspegeln i och med att valet är först om en vecka, och i och med att jag fortfarande tror att liberalerna kommer att bli det största partiet efter valet. Men, om det är något jag tycker vi borde ha gjort annorlunda så vore det att vi stället för att kritisera Åf, borde vi ha kritiserat centern, om någon. Det är trots allt de som haft makten de senaste åren och de som vi tävlar med att bli största parti, inte Åf.

En proggparodi oktober 12, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Kultur.
2 comments

Jag vet att man inte ska vara elak, men nu kan jag faktiskt inte hålla mig. Två av dem som nu visat intresse för att ta över Bio Savoy är Magnus Åkerlind och Sophy Elevall. Den första intervjuas i dagens Ålandstidning och berättar om deras planer för den fallfärdiga biografen. Det hela låter som det skulle vara taget ur en parodi på proggrörelsen.

Artikeln inleder med att konstatera att de föreställer sig bion som ett ”folkets hus där alla ska kunna hitta sin grej och förverkliga sin dröm” och lokalen ska hyras ut billigt till alla som vill visa något på stor duk (jag förställer mig fyllefilmer och konstiga filminstallationer). På andra våningen ska det bli ett ekologiskt kafé kallat SaveThePlanet och på tredje våningen ”en flexibel lokal som är helt omöblerad där man kan producera utställningar, hålla kurser, dansa eller gör vad som helst andan faller på”.

Min favoritdel av artikeln är dock de rätt naiva orden som avrundar det hela: ”Vi har hört från många håll att ‘pengar är det ingen brist på här på Åland’, så nu behövs det någon som vågar komma och satsa”. Jaså det har ni hört. Jag får önska de två entusiasterna lycka till. En anledning till varför det finns många med mycket pengar på Åland är dock att det finns många som är bra på att producera det folk vill ha och är villiga att betala för, och hit hör tyvärr nog inte en progg-biograf.

De hetaste valfrågorna, del 3 oktober 12, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Näringsrätten, Val 2007.
4 comments

Tänkte att jag skulle gå igenom de valfrågor jag hittills tycker har varit intressantast och hetast i denna valrörelse. Jag kommer även att ställa frågorna vilka förändringar de rimligtvis kan leda till samt vilket parti eller vilka kandidater som kommer att vinna respektive förlora röster genom dem. Urvalet domineras givetvis av debatter jag deltagit i, eftersom jag oftast delat i de debatter jag tycker är intressantast. Tidigare har jag gått igenom debatterna kring Bio Savoy och hemspråksundervisning, och fortsätter i dag med näringsrätten.

Näringsrätten
Detta har från början varit mitt lilla skötebarn. Jag har argumenterat för näringsfrihet i flertalet insändare, debattartiklar och ledare. Jag var även med och skrev en insändare som undertecknades av dussintalet liberaler som argumenterade för näringsfrihet. Innan valet visade sig centern villig att förändra näringsrätten, eller åtminstone tillämpningen av den. När valdebatten drog igång började dock centern och fs alltmer ivrigt försvara kravet på näringsrätt som en av självstyrelsens hörnpelare. I en radiodebatt hänvisade Mats Perämaa till dessa partier som låtsasborgare, eftersom de inte villa ha näringsfrihet. Kort därefter gick dock Folke Sjölund, en av de mer framträdande inom liberalerna, ut och sade att liberalerna inte alls vill införa näringsfrihet.

Vad händer efter valet?
Näringsfrihet kommer sannolikt inte att införas den kommande mandatperioden, tyvärr. Det som troligen lär hända är att lagen inte ändras alls, men att tillämpningen på något sätt förändras. Förmodligen genom att man börjar bortse från kravet på att alla företagsstyrelser måste till 2/3-delar bestå av personer med Åländsk hembygdsrätt. En åtgärd som i första hand gynnar stora Åländska företag, utan att öka konkurrensen nämnvärt.

Min önskan skulle vara att man såg näringsfrihet och ett övertagande av beskattningen som ett paket med vilket man kunde föra en mycket offensivare näringspolitik. Genom att avskaffa kravet på näringsrätt och kombinera det med en fördelaktigare beskattningsstruktur, skulle Åland kunna marknadsföra sig som ett mycket attraktivt investeringsobjekt. Det ökade inflödet av utländskt kapital skulle kunna finansiera stora skattesänkningar med bibehållen välfärd.

Jag tror dessa två åtgärder skulle kunna komplettera varandra på ett utmärkt sätt. Det skulle vara svårt att marknadsföra Åland som ett attraktivt investeringsobjekt med ett bibehållet krav på näringsrätt, oavsett om man tog över och sänkte skatterna eller inte.

På samma sätt skulle det bli svårt att marknadsföra Åland som ett attraktivt investeringsobjekt om man bara införde näringsfrihet, utan att också sänka skatterna. Tyvärr ser jag få på Åland som skulle vilja se en sådan lösning. De som vill ta över beskattningen vill ha kvar kravet på näringsrätt, och de som vill slopa kravet på näringsrätt till inte ta över beskattningen.

Vem vinner/förlorar röster på detta?
Inledningsvis tyckte jag att liberalerna hade ett järngrepp på denna debatt. Genom att klart och tydligt förespråka näringsfrihet fick man nog flera borgerligt sinnade personer att fundera: varför ska jag rösta på centern, obundna, åf eller fs när de inte vill ha näringsfrihet, som är en av hörnpelarna i en fri marknadsekonomi?

Tyvärr gick Sjölund ut med att liberalerna inte alls vill införa näringsfrihet, utan att partiets position inte skiljer sig från de övriga partierna. Om det jag fått höra stämmer utnyttjas nu detta av de övriga borgerliga partierna i Åland 24s valdebatt, som kan peka på ett splittrat liberalt parti. Jag har en gnagande känsla att vi i liberalerna, utan att lägga ansvaret på någon enskild person, schabblade bort denna fråga, även om jag fortfarande tro att vi kan vinna en del röster på frågan.

De hetaste valfrågorna, del 2 oktober 11, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Okategoriserat.
19 comments

Tänkte att jag skulle gå igenom de valfrågor jag hittills tycker har varit intressantast och hetast i denna valrörelse. Jag kommer även att ställa frågorna vilka förändringar de rimligtvis kan leda till samt vilket parti eller vilka kandidater som kommer att vinna respektive förlora röster genom dem. Urvalet domineras givetvis av debatter jag deltagit i, eftersom jag oftast delat i de debatter jag tycker är intressantast. Jag inledde i går med debatten kring Bio Savoy, och fortsätter i dag med hemspråkundervisning.

Hemspråkundervisning
Detta har från början varit Andy Hagmark-Coopers stora käpphäst i detta val. Med god hjälp från sitt parti får man ändå säga att Andy lyckats med att få folk på gatan att diskutera om vi ska ha hemspråksundervisning i våra skolor eller inte. Motståndet från de andra partierna har dock varit i det närmaste kompakt, och som Andy noterar har de alla angett olika skäl till sitt motstånd.

Vad händer efter valet?
Kort sagt: ingenting. Att lansera denna idé är bara ett sätt för Andy och sossarna att locka väljare. Om inte liberalerna gör en kovändning och mitt i allt bestämmer sig för att vi ska ha hemspråkundervisning kommer detta förslag att stanna i en dammig byrålåda på ekonomiegatan. Och lika bra är det.

Vem vinner/förlorar röster på detta?
Den stora vinnaren heter Andy Hagmark-Cooper, så länge vi talar om kommunalvalet. När man lyckas göra sin hjärtefråga till en het valfråga måste man bara vinna röster på detta. Jag är mer tveksam till att socialdemokraterna vinner något på debatten, vare sig i kommunal- eller lagtingsvalet. Visst, det är inte omöjligt att de lyckas locka över vissa finskspråkiga familjer som är missnöjda med den finskaundervisning deras barn får. Men, samtidigt kan detta dyra och smått orealistiska förslag, som knappt tillämpas någon annan stans i världen, skrämma i väg lika många mer förnuftigt lagda väljare.