jump to navigation

Valmaskinen oktober 1, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Val 2007.
trackback

Från och med klockan nio i morse går det att surfa in på valmaskinen och antingen svara på enkäten själv och se vilken politiker som tycker likadant som en själv eller helt enkelt se vad de olika kandidaterna har svarat. Jag testade på skoj vilka av de andra kandidaterna som ligger närmast mig, och resultatet blev faktiskt lite överraskande. Vem hade trott att jag och Olof Erland skulle ligga så nära varandra? Jag får väl helt enkelt gratulera Olof till en väl genomförd enkät!

Mest lika mig
Erland Olof (lib) 77%
Lindqvist Fredrik (fs) 75%
Dahlén Viktor (fs) 75%
Andersson Camilla (c) 73%

Minst lika mig
Jansson Monica (s) 37%
Aspbäck Per-Åke (s) 35%
Stenmark Anders (s) 35%
Ringwall Eva (s) 33%
Flöjt Bill (s) 27%

Annonser

Kommentarer»

1. Nina - oktober 1, 2007

Den intressanta frågan är: Hur många procent överensstämde du med dig själv? Jag blev nervös och började tänka för mycket och så blev det bara 95% för Nina Smeds. Men jag är ju inte alltid överens med mig själv.
Jag har förresten glömt tacka dig. Din blogg är det bästa bollplank man kan ha för sina idéer och funderingar. man får verkligen se saker ut många olika vinklar! JAg får bra argument av dina vänner! (Eller så ser jag att det behövs mycket goda råd och handledning!) 😉

2. Fredrik Gustafsson - oktober 1, 2007

”Jag blev nervös och började tänka för mycket och så blev det bara 95% för Nina Smeds. Men jag är ju inte alltid överens med mig själv.”

Misslyckades också få 100% första gången. Detta berodde dock inte på att jag inte kom ihåg vad jag svarat utan helt enkelt läste fel på en fråga och därmed svarade absolut inte istället för absolut.

”Jag har förresten glömt tacka dig. Din blogg är det bästa bollplank man kan ha för sina idéer och funderingar. man får verkligen se saker ut många olika vinklar!”

Tack själv! Det är ju diskussionerna som uppstår mellan personer med olika uppfattningar som gör att bloggen blir roligt att läsa och gör att folk återvänder. Ingen orkar ju enbart lyssna på mitt tjat hela tiden 😉

3. Andrew Hagmark-Cooper - oktober 1, 2007

MINST lika mina 🙂

Gustafsson Fredrik Liberalerna 47%

4. Fredrik Gustafsson - oktober 1, 2007

Fast vi är ändå rörande överens om man jämför mig med Bill Flöjt (27%) eller Eva Ringwall (33%) 😉

5. Jokke K - oktober 1, 2007

Minst lika mina,

Gustafsson Fredrik Liberalerna 42%

om jag minns rätt, kom inte för att kopiera med mig detta. Förvånande hur man kan hå så olika åsikter oavsätt hur hög ”bildningsnivån” är. Poltik handlar nog mycket mer känslor än förnuft! Men jag måste säga att om din extrema individualism släpptes härja fritt i politiken, skulle vi nog vårt samhälle förvandlas till något mycket värre. Jag fick nog en tankeställare när du sa att du knappt varit i norra Mariehamn. Grabben, du saknar känslan för sociala frågor, vilket jag tror beror på det att du alltid haft det ganska bra ställt.

6. väljare - oktober 1, 2007

Blev inte förvånad över att du låg relativt nära mig. Skulle dock vilja ha en lite mer detaljerad bild över hur du resonerar kring miljöfrågor, en punkt du skiljde dig på jämfört med mig (du ”vill” varken utvidga vindkraften eller halvera utsläppen från jordbruket). Hoppeligen låter du inte dina liberala tankar gå till överdrift i dessa frågor som jag anser vara viktiga för Åland.

7. Fredrik Gustafsson - oktober 1, 2007

”Grabben, du saknar känslan för sociala frågor, vilket jag tror beror på det att du alltid haft det ganska bra ställt.”

Jag har inte alltid haft det så bra ställt. Växte upp med en ensam mamma och vi hade inte alltid så mycket pengar. Faktum var att jag var en av en handfull studenter i Ålands Lyceum som fick, tack vare att min familj hade låga inkomster, låna kursliteratur från skolans bibliotek istället för att behöva köpa böcker.

Detta är dock ett ad homien-argument, och det är det sista jag väntat mig från en forskare. Åsikter och argument skall bedömas för deras sanningsvärde, och inte efter hur den som har åsikten eller gjorde argumentet är som person. Hur ofta ser du att någon tillbakavisar en teori i en vetenskaplig tidsskrift för att den andra artikelförfattaren slår sina barn, kommer från fel förhållanden, el.dyl?

Jag försöker argumentera så lite efter känslor som möjligt och följa argument till deras logiska slutsats, och då blir det rätt extremt ibland.

8. Fredrik Gustafsson - oktober 1, 2007

”du “vill” varken utvidga vindkraften eller halvera utsläppen från jordbruket”

Jag tyckte dessa frågor var rätt knepiga. Jag skulle givetvis hemskt gärna se att vi fick mer vindkraft och att jordbruket släppte ut mindre. Att bestämma att jordbruket skall släppa ut 50% mindre exakt tycker jag dock är att detaljplanera för mycket. Inte ens Dan Jansén svarade ”absolut” på just den frågan.

Mitt miljötänk är egentligen ganska enkelt. Om du genom din produktion eller konsumtion skadar andras egendom eller hälsa måste du betala ersättning för detta. Detta innebär att det måste vara förenad med en avgift att släppa ut miljögifter, växthusgaser, och så vidare, eller omvänt vara förenat med en subvention att inte göra det. Tycker personligen att utsläppsrätter är ett rätt bra verktyg, som dock kan bli bättre.

Så visst, jag vill att jordbruket skall släppa ut mindre och att vi skall få mer vindkraft, och detta skall ske genom att det skall löna sig att bedriva produktioner som släpper ut lite. Liberalismen är väldigt miljövänlig, och det är just på grund av att äganderätten har en så stark ställning. Den största miljförstöringen någonsin ägde rum i de gamla planekonomierna där privatägandet var avskaffat.

9. Olof Erland - oktober 1, 2007

Eftersom jag ligger på 77% kunde man tro att du har 23 % – inte 23 år – kvar till hederspositionen ”socialliberal”.
Men jag är mig själv till 90 % idag och alltså försprånget bara 13 %. För övrigt ligger liberalernas ordförande närmast mig – också i enkäten.
Jämfört med Political Compass, där jag hamnade nära socialliberaler och några ”pseudosossar” ger den här enkäten mera utslag på dimensionen kollektivism – individualism.

10. Jokke Kinnunen - oktober 1, 2007

OK, Fredrik du visar att det är bättre att veta än tro. Ursäktar mig för förhastade slutsatser. Men att följa logiken till the ”bitter end” är nog orimligt i det verkliga livet. Men jag gratulerar dig för din strävan efter logik. Men jag tillåter mig politiska åsikter som inte granskats vetenskapliga tidskrifter. Politiken handlar för mig om rättvisa, och rättvisan och marknadseffektiviteten är sällan samma sak. Ekonomiska analysen ofta är rätt så blind för policyåtgärdernas fördelningseffekter.

11. aginamist - oktober 1, 2007

Gustafsson Fredrik Liberalerna 88%

12. Fredrik Gustafsson - oktober 1, 2007

”Politiken handlar för mig om rättvisa…”

Egentligen är det precis det politiken handlar om för mig med. Skillnaden är att jag hämtar mina åsikter gällande vad som är rättvist och orättvist ur naturrätten och den klassiska liberalismen. Det vill säga, att alla äger rätt till sin egen kropp och det man skapat med denna. Rätten till liv, frihet och sökandet efter lycka kort och gott. En hopplöst omodern moralfilosofi enligt vissa, men en rätt sympatisk enligt mitt sett att se på saken 🙂

”Gustafsson Fredrik Liberalerna 88%”

Wow, trevligt!

13. Kaj Grüssner - oktober 1, 2007

Jokke

För att utveckla tankegången om rättvisa lite längre ber jag dig svara på den här frågan:

”Om jag genom eget arbete lyckas bättre än min granne, är det orättvist att jag har det bättre ställt än honom?”

Jag har märkt att framför allt vänstermänniskor, men egentligen alla som stöder välfärdsmodellen har en rätt luddig uppfattning om rättvisa. Enligt dem är det orättvist att Ben Lundqvist är så rik, medan vissa ålänningar lever under ”fattigdomsgränsen”. Orsakerna till den ojämna förmögenhetsfördelningen är fullständigt irrelevanta. Dess blotta existens är ett tecken på stor orättvisa. Jag har aldrig förstått hur man kan resonera på det sättet.

14. Jokke Kinnunen - oktober 1, 2007

”… äger rätt till sin egen kropp och det man skapat med detta…”

Fredrik, kanske du skulle inför drogdebatten då precisera vad du anser om de frihetskränkningar som den nuvarande drogpolitiken västerländska (inklusive USA) medför. Enligt tidningen the Economist borde alla droger legaliseras, dvs ge individen full bestämmanderätt om vad de tutar i sig. Jag tycker detta är ett utmärkt exempel hur ohämmad favorisering av individens bestämmanderätt över sig själ och framom gemensam nytta skulle leda till ett helt perverst samhälle. Mig veterligen det enda stället som provat legaliseringen av droger var Kina i slutet av 1800-talet (eller var det i början av 1900-talet, kommer ej ihåg), där det ledde till ett otroligt utbrett opiumberoende.

En annan sak är överviktighet: människan torde verkligen bestämma själv vad hon/han stoppar i munnen. Ändå verkar vi göra val som i längden är farliga för oss själva och leder till ökade kostnader för oss alla som betalar överviktighetens kostnader för hälsovården. Finns det någon roll för politik här?

En tredje sak är utbildning. Vi har gett mer valmöjligheter till skolbarn (och deras föräldrar) att bestämma över barnens ämneskombinationer i skolan. Detta verkar ha lett, åtminstone inom språkstudier, att elever väljer allt mindre antal språktimmar (gäller alla språk, inte bara finskan). Samtidigt kan man inte förutse ett minskat behov av språk i framtiden, snarare tvärtom. Gör skolsystemet en björntjänst till ungdomar genom ökad valfrihet? Mitt svar är ja.

Som Immanuel Kant (det var väl han?) sa börjar min frihet där din slutar. Jag tolkar det så att i det samhälleliga livet måste man hela tiden balansera individens rättigheter mot de effekter individens handlande åsamkar de andra.

Slutligen måste jag nog berömma dig lite också: jag anser att du har gett många vettiga kommentarer i tandvårds- och biografdebatten. Du är en frisk fläkt på den åländska politiska kartan, keep going strong. Lycka till!

15. Jakob Lundberg - oktober 1, 2007

”Mig veterligen det enda stället som provat legaliseringen av droger var Kina i slutet av 1800-talet (eller var det i början av 1900-talet, kommer ej ihåg), där det ledde till ett otroligt utbrett opiumberoende.”

Jag vet inte den finska juridiska historian, men det första förbudet mot droger för vita i USA infördes först 1914 iom The Harrison Act. Lagen var ursprungligen menad att reglera handeln av opium och kokain men 1917 tolkades lagen som ett förbud.

16. Fredrik Gustafsson - oktober 1, 2007

Mig veterligen var det först under slutet av 1800-talet som en massa länder började stifta lagar mot droger (Kina inkluderat), även om förstås lagar mot alkohol och liknande hade funnit i muslimska länder väldigt länge. Så det korrekta sättet att uttrycka sig att vi de senaste 150 åren har experimenterat med förbud mot droger. Om droger är ett större problem idag än för 200 år sedan får man fundera ut själv. I och med att ställer upp i valet omfattar jag dock liberalernas drogprogram, och dit hör inte legalisering.

Resten ska jag svara på i morgon. Om jag ger mig in i debatter så här sent på kvällen kan jag inte sova.

17. Jokke Kinnunen - oktober 1, 2007

Kaj, om rättvisa:

det måste finnas incitament för företagande så för mig det är helt rättvist att det finns ojämnheter i fördelning av inkomster och förmögenhet. Det lilla lustiga är jag själv återfanns år 2004 bland de 13% ”fattiga” under fattigdomsgränsen i ÅSUBs studie då jag höll på med mina doktorsstudier och därmed knappt hade några beskattningsbara inkomster alls.

Därmed inte sagt att det inte skulle finnas roll för omfördelning genom välfärdstjänster och skatter. Har du (och andra) råkat se nyheten om en större studie (bland författarna t.ex. Marcus Jäntti från Åbo Akademi) som konkluderade att den sociala rörligheten uppåt, klassresan, var mycket möjligare i nordiska länder än i Storbritannien och i USA där var det var praktiskt taget omöjligt? Detta tycker jag ger ett jättebra betyg för den nordiska välfärdsmodellen: den som har något mer mellan öronen har möjligheter att ”bli någon”, medan det inte verkar var möjligt i det stora landet i väster där ”var och en är sin lyckas smede”.

PS. Jag bär ingen partibok.

18. Kaj Grüssner - oktober 1, 2007

Roll finns det väl för vad som helst, beroende på ens egen moral. Jag har inte sett studien, men däremot vet jag att Åbo Akademis institution för nationalekonomi är antagligen en av de sämsta i världen. Jag har själv haft det tvivelaktiga nöjet att ta del av utbildningen som ges där, och det är i det mesta ren keynesianism med lite marxism här och där. Är även bekant med denne Jäntti, och tro mig, hans namn imponerar sannerligen inte på mig.

Men om du gillar studier så kan du ta dig en lite mer omfattande titt. Om det är något som lyckats lyfta människor ur fattigdom så är det liberalisering, inte välfärdsstjänster. Att en studie gjord av keynesianer på ett statligt universitet prisar statens förträfflighet är knappast överraskande, ej heller något destomera argument för väldfärdsstaten.

Jag har ingen partibok jag heller 🙂

19. Kaj Grüssner - oktober 1, 2007

Och du, om du tror att USA är mycket friare än Finland så tror du -riktigt- fel. Hur många gånger skall man måsta upprepa att USA inte är något frihetens paradis innan folk tror på en? Bekanta dig med Ron Paul, han kan förklara hur det ligger till i ”the land of the free”…

20. Jokke K - oktober 2, 2007
21. Fredrik Gustafsson - oktober 2, 2007

”En annan sak är överviktighet: människan torde verkligen bestämma själv vad hon/han stoppar i munnen. Ändå verkar vi göra val som i längden är farliga för oss själva och leder till ökade kostnader för oss alla som betalar överviktighetens kostnader för hälsovården. Finns det någon roll för politik här?”

Vi gör en massa grejer som är farliga för vår hälsa. Elitidrott är till exempel jättefarligt. Att dricka kaffe är inte speciellt nyttigt. Det finns hur många exempel som helst. Man måste dock acceptera att vissa väljer att leva lite farligt för att de värderar nyttan de får ut av sitt ”farliga leverne” högre än risken.

Hur vet du att en fet person egentligen skulle bli gladare om staten tvångsomhändertog honom och satte honom på en spenatdiet? Den enda som kan veta hur högt denna person värderar att trycka i sig pizza, kakor och läsk är personen själv. Om du inte accepterar detta, då underkänner du hela den neoklassiska subjektiva värdeteorin.

”En tredje sak är utbildning. Vi har gett mer valmöjligheter till skolbarn (och deras föräldrar) att bestämma över barnens ämneskombinationer i skolan…Gör skolsystemet en björntjänst till ungdomar genom ökad valfrihet? Mitt svar är ja.”

Nu är det ju så att det ytterst är föräldrarna som bestämmer vad deras underåriga barn läser i skolan. Barn som inte är fullt utvecklade har inte samma rättigheter som vuxna, och då måste någon myndig person fatta beslutet åt dem. Det logiska är att detta ansvar faller på barnets föräldrar. Det finns visserligen undantag, men föräldrar både vet och bryr som om vad som är bäst för deras barn. Om föräldrarna bedömer att deras barn inte gynnas av att läsa språk ser jag inte att någon annan kan ignorerar denna vilja.

”Som Immanuel Kant (det var väl han?) sa börjar min frihet där din slutar. Jag tolkar det så att i det samhälleliga livet måste man hela tiden balansera individens rättigheter mot de effekter individens handlande åsamkar de andra.”

Det fina med de naturliga rättigheterna och liberalismens frihetsbegrepp är att någons frihet aldrig inkräktar på någon annans, givet att man definerar frihet som frihet från kollektivt tvång, våld och hot.

22. Fredrik Gustafsson - oktober 2, 2007

Det där med social rörlighet är ett ganska stort ämne. Det lilla jag vet om det är att den har gått ner markant i USA, men detta har skett i tandem med att USA gått från att vara ett relativt fritt land till ett överreglerat helvete.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: