jump to navigation

Fs hör till traditionalisterna oktober 3, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Val 2007.
trackback

Nina Fellman skriver i en ledare att ”Liberaler, socialdemokrater och frisinnade är beredda att se över näringsrättsbestämmelserna, medan centern tvekar…” Detta är direkt felaktigt. Jag har studerat vad de olika kandidaterna har svarat i valkmaskinen på frågan om näringsrätten bör slopas. Denna genomgång visar föga förvånande att liberalerna är mest positiva till att införa näringsfrihet. 25 stycken av de liberaler som har fyllt i enkäten har svarat att näringsrätten absolut bör slopas.

Tvärtemot vad Fellman säger är det centern som kommer på andra plats. Fem stycken från centern har svarat att de absolut vill avskaffa näringsrätten. Centern följs av sossarna där fyra stycken svarat att de absolut vill avskaffa den. Bland frisinnad samverkans kandidater, som enligt Fellman i högre grad än centern skulle vara beredda att se över näringsrätten, finns det endast en person som anser att den bör slopas. Detta är förstås ganska märkligt eftersom frisinnad samverkan ofta pläderad för marknadsekonomi, men tydligen inte verkar vilja ha näringsfrihet, som är en av marknadsekonomins hörnstenar.

Annonser

Kommentarer»

1. PK - oktober 3, 2007

Det där borde väl dock vägas mot hur många i respektive parti som absolut inte vill avskaffa näringsrätten.

2. Fredrik Gustafsson - oktober 3, 2007

Håller med, men det är så jobbit att sitta och räkna. Min spontana känsla var dock att det fanns väldigt många i fs som absolut inte ville avskaffa näringsrätten. Det är dock mer av en känsla.

3. Wille Valve - oktober 3, 2007

Ja, en stor del av oss vill ha kvar näringsrätten, men vi är öppna för förbättringsförslag. Näringrätten skapades ursprungligen som ett språkpolitiskt instrument och är fortfarande idag relevant som sådant.
De relevanta bestämmelserna är att verksamheten ska bedrivas på svenska och det är viktigt att vi har möjligheten att säga ”nej” om ett stort finskt företag får för sig att smälla upp en butik med alla priser och övrig verksamhet på finska.

Däremot kan jag hålla med om att näringsrätten måste modifieras, till exempel vad gäller kravet på att det alltid måste vara två tredjedelar ålänningar i styrelsen. Det är inte alltid så smidigt för större företag som behöver sakkunniga i sin styrelse att ta in två ålänningar för varje utomstående. Fs är en plats där konservativa och liberala idéer möts (och en del sociala) – vi vill bevara viktiga institutioner som näringsrätten, men vi vill samtidigt se till att de motsvarar tidens krav.

4. Kaj Grüssner - oktober 3, 2007

Wille

Problemet är att vi inte har möjlighet att säga ja eller nej överhuvudtaget i och med dagens lagstiftning. Det har politikerna bestämt att det skall göra åt oss.

Konsumenter röstar med fötterna. Även om det är tämligen osannolikt att någon kedja skulle slå upp en affär som enbart ger service på finska här på Åland, så är det upp till konsumenterna att välja om de tänker handla där eller inte. Näringsrätten och hembyggdsrätten har kallats mycket, något som är typiskt för politiska instrument, men när det kommer det kritan är de inte något annat än grova rättighetskränkningar som drabbar oss åläninngar mycket mer än någon annan.

Vad tidens krav är vet jag inte, men jag skulle hoppas att tidens krav var att riva ner murarna i stället för att bara byta byggnadsmaterial.

Hur har du annars priser på finska? Har de eget siffersystem där på fastlandet också? 🙂

5. Fredrik Gustafsson - oktober 4, 2007

Jag tycker ni i fs är fruktansvärt inkonsekventa i er argumentering. Vad hindrar privata fastighetsägare från att ta ut rövarpriser för undermåliga lägenheter; vad hindrar privata korvförsäljare att spotta på korven framför dina ögon och sedan begära 50 euro för den; och så vidare i oändligheten? Varför är det inte bättre att staten delatljreglerar dessa industrier också, och inför hyresregleringar, pristak på varmkorv, och så vidare? Jo, konkurrensen.

I dessa fall anser ni att konkurrensen är god nog att skydda konsumenten. Ni vill inte att hyresreglerinar och pristak på varmkorv. Men när det kommer till språkfrågan–dvs hur vi kan vara säkra på att butikerna bemöter sina kunder på ett språk de förstår–då duger minsann inte konkurrensen mycket till längre. Varför? Jag förstår inte hur ni kan resonera så inkonsekvent.

6. Victoria Sundberg - oktober 4, 2007

Om vi skippar kravet på svenska som verksamhetsspråk på Åland så finns det ju nog en risk för att finska företag dras hit och då även tar med sig finskspråkig personal (speciellt om vi skapar en gynsam företagsbeskattning efter skatteövertagandet). Detta kan på sikt leda till en förfinskning av Åland. Det är svårt att säga att det är ett mycket sannolikt scenario men vi som värnar om det svenska språket ser ju gärna att ett visst skydd fortfarande finns kvar. Utan vårt svenska språk och vår svenska kultur tycker jag att den åländska identiteten börjar mattas av. Må hända att jag är traditionalist men jag råkar gilla vår mångåriga åländska kultur.

7. Fredrik Gustafsson - oktober 4, 2007

Jag hörde Roger Jansson säga under partiledardebatten att han så fort som möjligt vill att inflyttningen ökar och att vi blir 35.000 personer på Åland. I och med att det är svårt att trolla fram 10.000 ålänningar som vill återvända från exil får vi nog finna oss i att den ”Åländska identiteten” kommer att förändras. Vill ni ha inflyttning eller inte? Eller vill ni bara ha inflyttning från vissa länder?

8. Olof Erland - oktober 4, 2007

Tänker FS införa språktest för utländska familjer som flyttar hit för att ta del av den frikostiga barnomsorgspengen?

Behöver vi språkpoliser för att kontrollera verksamhetsspråket i internationella företags dotterbolag på Åland, förmännens och byggarbetarnas språk, restaurangpersonalens inbördes kommunikation etc.?
Om kravet är att kommunicera med allmänhet och myndigheter på svenska, vad gör kravet på hembygdsrätt för personer i styrelsen för nytta? Ett års bosättning räcker för kommunalval, men inte för styrelseplatser.
Är det verkilgen rätt väg att bevara det svenska språket och kulturen att förhindra konkurrens och fritt företagande?

Ett svenskt Åland behöver inte var en språklig enklav i en mångspråkig global värld. Svenska är det kulturella samhällsspråket, breda kunskaper i andra språk är en värdefull produktionsresurs för näringslivet.

9. Fredrik Gustafsson - oktober 4, 2007

Jag citerar från fs ideologiska program:

Frisinnad samverkan är ett progressivt, borgerligt parti där konservativa och liberala idéer möts.

Var finns de liberala idéerna i er inställning till näringsrätten? Känns som att de konservativa idéerna är lite för dominerande ibland.

10. Wille Valve - oktober 4, 2007

Olof Erland, Fredrik Gustafsson och Kaj Grüssner:
Jag tänker inte kommentera överslagen om språktest för utländska familjer och liknande. Ni hittar ingen grund för sådana påståenden i vårt partiprogram.

Med tanke på hela Ålands framtid (inte partiet) är det däremot mycket oroande att så många liberaler vill fira näringsrättens 40-årsjubiléum med att helt slopa den.

Näringsrätten är inte perfekt, utan måste reformeras och anpassas för att motsvara tidens behov – och det är vi helt med på. Fs vill ha kvar och reformera instrumentet, medan Lib snarare verkar vara inne på att kasta yxan i sjön.

11. Kaj Grüssner - oktober 4, 2007

Victoria

Det verkar som om du och dina partikamrater är väldigt snabba att underkänna ålänningarnas förmåga att se till sina egna intressen. Det är varken liberalt eller konservativt, det är socialistiskt. Jag märker att du och dina partikamrater försöker sälja en rättighetskränkning som i största utsträckningen drabbar ålänningarna under namnet ”språkskydd”. Det håller ÅF också på med. Men precis som ÅF har inte fs på något sätt kunnat förklara hur en kränkning blir ett skydd, vilket är naturligt eftersom det helt enkelt inte går.

Det finns absolut noll reell koppling mellan närings- och hembyggdsrätt och svenskans ställning på Åland. De -enda- som kan förfinska eller förspråka Åland är ålänningarna själva. Vi behöver inte skyddas av politiker och byråkrater. Tvärtom skadas ålänningarna av de så kallade skydd du, dina partikamrater, ÅF och många andra politiker vill pracka på oss.

Låt alla företag komma hit på sina egna villkor. Om de sedan är så dumma att de ger service på alla andra språk än svenska så får vi se hur högt ålänningarna värderar sitt språk.

Om t.ex Kantarellen köptes upp av S-gruppen i Finland, bytte ut all personal till enbart finskatalande, tog bort all svenska från butikshyllorna osv, skulle Sparhallens försäljningssiffror skjuta i höjden. Såvida inte finska Kantarellen skulle sänka priserna så mycket att språket inte skulle spela någon roll. Personligen tror jag dock att det vore omöjligt att sänka priserna så mycket och fortfarande göra vinst. Men vad jag och du -tror- är irrelevant. Det är upp till ålänningarna att bestämma, och det är politikernas sak att förse ålänningarna med valmöjligheter. Inte tvärtom.

12. Kaj Grüssner - oktober 4, 2007

Wille

Jag skrev ingenting om språktest. Kanske du kunde bemöta det resonemang jag för och de frågor jag ställer i mitt inlägg 4 i stället för att ignorera det med hänvisning till något skrivet av en annan person?

Du skriver: ”…är det mycket oroande att så många liberaler vill fira näringsrättens 40-årsjubileum med att helt slopa den.”

Lite som om Honecker skulle ha förundrat sig över att så många östtyskar ville fira Berlinmurens 40-årsjubileum genom att riva den. Orsakerna till att så många liberaler vill slopa näringsrätten finns på denna tråd, bl.a i mitt inlägg 4 som var riktat till dig.

13. Fredrik Gustafsson - oktober 4, 2007

”Lite som om Honecker skulle ha förundrat sig över att så många östtyskar ville fira Berlinmurens 40-årsjubileum genom att riva den.”

Fs skulle antagligen ha velat modifiera muren och anpassa den till rådande förhållanden 😉

En sak som jag tänkte på under partiledardebatten. Roger och Roger ville båda ha kvar näringsrätten, men ville samtidigt förändra tillämpningen av den. Syftet är säkert gott, men är det verkligen en bra ide att införa ännu mer fixarpolitik i det Åländska samhället. Till slut spelar det ingen roll vad som står i lagboken längre. Vad som står i lagen och vad som politikerna kan fixa till om man ber snällt är till slut två helt olika saker.

Personligen tycker jag att det är bättre att ha bra lagar som folk kan följa och som staten kan se till att alla efterlever, och inte att allt ska ske genom politisk improvisation.

14. Wille Valve - oktober 4, 2007

Du har en point, Kaj. Angående ditt fjärde inlägg:

Jag rekommenderar en resa över till Dragsfjärd i östra Åboland. Det är en kommun med 76,6 % svenskspråkiga. I Dalsbruk (som är kommunens administrativa centrum) kommer du att finna en stor S-market med all prissättning endast på finska. Det vill säga: det står endast ”appelsiini”, ”perunasose” och ”hammasharja” på produkterna nedanom deras pris.

Om vi inte hade näringsrätten, så skulle det vara fritt fram för t.ex. S-market att öppna en affär med endast finska som verksamhetsspråk på Åland. Detta verkar en del av liberalerna tycka att är helt OK, men det tycker inte jag – eftersom Åland är och skall vara svenskspråkigt.

15. aginamist - oktober 4, 2007

Om det hade varit lika bra varor och billigare än kantarellen så spelar det inte så stor roll om de heter appelsiini eller apelsin enligt mig i varje fall.

16. Victoria Sundberg - oktober 4, 2007

För mig spelar det extremt stor roll att Åland förblir svenskspråkigt. Jag anser helt klart att ni har en poäng i det ni säger och jag respekterar det och tänker inte kasta osakliga argument tillbaka.
Det finns en stor risk för att om S-market kommer hit och sätter extremt låga priser så kommer ålänningarna att köpa sin mat där istället för på Sparhallen. Givetvis gynnar detta den enskilda ålänningens plånbok men i mitt fall så väger jag detta mot risken för att Sparhallen sedan måste stänga och ålänningarna måste börja jobba på finska i S-market. Detta leder alltså till förfinskning. Det är sann marknadsekonomi, jag vet! I den här frågan gör jag inga anspråk på att vara liberal. Jag är liberal i många andra frågor men här ser ni min konservativa sida…annars skulle jag möjligen höra till Liberalerna.

17. Fredrik Gustafsson - oktober 4, 2007

Du är en klok kvinna Victoria, och till skillnad från många andra tror jag faktiskt att du har förstått argumenten för att slopa kravet på näringsrätt. Ska givetvis inte försöka övertyga dig med våld att liberalismen har alla svar. Det är insikt man måste komma fram till själv 😉

Huruvida ett slopande skulle leda till att finskan skulle få ökat eller minskat inflytande på Åland till följd av ett sådant slopande är till viss del en öppen fråga och något man aldrig kan veta med säkerhet.

Personligen tror jag att ett slopande inte skulle leda till en förfinskning tack vare att Ålänningarna vill bli betjänade på svenska och tack vare att ett slopande skulle möjliggöra att Åland kunde marknadsföra sig som ett attraktivt investeringsobjekt internationellt (speciellt om man tog över beskattningen). Jag tror att andelen icke-finska företag på Åland då skulle minska, och att språk som Engelska, Tyska, Franska och Kinesiska skulle få ökad betydelse.

18. LexIt - oktober 4, 2007

Nja, kommar Ni ihåg alla små matbutiker som fanns för 15 år sedan. Sedan kom Sparhallen och senare Kantarellen vilket medförde att marknadsekonomin härskade.

Alla jag känner vill ha de små butikerna tillbaka men ingen handlade annat än mjölk där. Samma blir det med språket om kedjor som S kommer till Åland med finska produkter. Alla vill köpa mjölktetror med svensk text men ingen gör det, så Viktoria du har en poäng.

Så Fredrik, kan inte en Liberal acceptera Ålands speciella status som världssamfundet 1921 & 1948 fastställt.. Kan inte Åland ha krav och lagar som S-kedja ska följa när det gäller språket? Kan inte språkfrågan och näringsfrihet hållas isär?

Förslagsvis skulle det offentliga (& finska staten) ha krav på sig att allt ska ske på svenska. Genom lag skulle kontroller garanteras och anvsariga kontrolanter utses. Med höga straffsatser skulle brott avskräckas?

Det är viktigare att det offentliga Åland i praktiken fungerar på svenska.

Skulle det inskränka på någons frihet? Nja, i demokratins namn så har vi andra regler att följa: på vilken sida av vägen vi kör, när barnen skall börja sin skolgång, vem som inte får köra moppe.

19. Kaj Grüssner - oktober 5, 2007

Wille och Victoria

Jag både förstår och respekterar er önskan om att Åland förblir enspråkigt svenskt. Ingen vill tvinga på er något annat. Men vad ni inte tycks förstå att är att ni inte har rätt att fatta beslutet åt alla andra. Det finns garanterat sådana som är innerligt trötta på att politiker som ni hindrar utomåländska firmor från att etablera sig pga språkspöket, och än många fler som inte bryr sig över hövan vilket språk en butik ger service på, så länge produkternas pris och kvalité är bra.

Det är politikernas sak att -öka- medborgarnas frihet och valmöjligheter, inte begränsa den såsom ni tycks vara fast beslutna på att göra. Om ni inte vill handla i en finskspråkig S-market så är det helt ok, ert beslut. Men ni har sannerligen ingen rätt att med våld förhindra andra ålänningar att utnyttja en sådan butiks tjänster.

Det spelar ingen roll huruvida en majoritet av ålänningrna vill ha kvar näringsrätten eller inte. Ett företags varande eller icke varande skall avgöras på marknaden av konsumenterna, inte av 30 personer i något hus i Mariehamn. Med tanke på er inställning i den här frågan är de frågor Olof Erland ställer i sitt inlägg 8 fullständigt berättigade. Inte helt överraskande har varken den ena eller andra av er i någon nämnvärd grad försökt bemöta det resonemang och frågor som förts mot er i den här debatten.

20. Wille Valve - oktober 6, 2007

OK. Eftersom ni verkar lyssna på det liberala örat, så ska jag ge utöver det språkpolitiska argumentet också ge er ett liberalt argument MOT att avskaffa näringsrätten och krydda det med ett självstyrelsepolitiskt argument.

Först det liberala: Vi har idag ett rikt åländskt företagsliv i vårt lilla åländska samhälle, i synnerhet vad gäller småföretagande. Om vi vore helt utan näringsrätt, så vore det inget problem för multinationell jätte (typ Wal-mart) att etablera sig på Åland, konkurrera ut alla ”småföretagare” som Kantarellen med oförskämt låga priser och effektivt skaffa sig monopolställning – och det är väl ingenting som en klassisk liberal gillar, eller hur? 😉

Sen det självstyrelsepolitiska: Vi har under de senaste åren haft flera motgångar vad gäller EU och självstyrelsepolitken – då pratar jag inte om snuset och vårjakten, utan om behörighetsläckaget som uppstod när vi gick med i EU och nu i veckan meddelandet om att Åland troligen inte för en plats i EU-parlamentet. Är detta då ett läge var vi frivilligt ska kasta bort ett av de få självstyrelsepolitiska instrument som vi har kvar – ett av de få undantag som vi förhandlat oss till? Absolut inte.

Näringsrätten är idag långt ifrån perfekt – det ska medges att det finns oklara tillfällen där tillämpningen av näringsrätten kan ha haft en konkurrenshämmande funktion – men det är också därför som vi inom Fs vill reformera den – så att den ska fungera mer rättvist.

Vad gäller Olof Erlands frågor i hans inlägg nummer åtta, så besvarar jag inte oförskämdheter, oberoende av om dom kommer från en anonym messare eller f.d. partiledare. Därför besvarar jag inte den första frågan. Svaret på den andra frågan är ”nej”. Vad gäller Erlands tredje fråga, så verkar han vara inne på samma linje som vi inom Fs – vi är också beredda att se över kravet på hembygdsrätt (d.v.s. 2/3 ålänningar) för styrelsemedlemmar. Olof Erlands fjärde fråga besvarar jag med att man måste göra en avvägning mellan de praktiska effekterna av en fullständigt fri marknad och skyddet av det svenska språket på Åland. Som sagt, näringsrätten är långt ifrån perfekt och långt ifrån liberal, men det är ett viktigt självstyrelsepolitiskt redskap i vår verktygslåda och vi bör tänka oss för två gånger innan vi avskaffar den – det är ju fråga om ett EU-undantag som vi kanske aldrig kan återfå.

21. Kaj Grüssner - oktober 6, 2007

Wille

Det är absolut inget fel på monopol, om det baserar sig på att en aktör kontinuerligt är bättre på att betjäna konsumenterna än alla andra. Det är när monopolet baserar sig på statlig intervention det går dåligt.

Strike one, eftersom det inte går att motivera protektionism med liberalism.

Vad gäller EU. Du säger alltså att eftersom vi är underkastade EU och dess politiska instrument, så måste vi ha en massa egna politiska instrument? Låter inte riktigt som en rimlig lösning i mina öron. Det finns en mycket bättre och enklare lösning, nämligen att gå ut ur EU helt och hållet som Grönland gjorde.

Strike two. Man bekämpar inte politisk styrning med mer politisk styrning.

Du säger att näringsrätten inte är perfekt och att ni vill reformera den. Det vore oerhört intressant att höra exakt vilka brister den enligt er har, och exakt hur ni vill åtgärda dessa brister. Spara inte orden, snälla ge mig en lång och utförlig förklaring.

Någonting säger mig att det kommer att bli strike three, men jag kommer definitivt att lyssna mycket noggrant.

22. Fredrik Gustafsson - oktober 6, 2007

”Om vi vore helt utan näringsrätt, så vore det inget problem för multinationell jätte (typ Wal-mart) att etablera sig på Åland, konkurrera ut alla “småföretagare” som Kantarellen med oförskämt låga priser och effektivt skaffa sig monopolställning – och det är väl ingenting som en klassisk liberal gillar, eller hur?”

Jag tror du har en begränsad kunskap om vad klassiska liberaler vill och tycker. Det finns få klassiska liberaler som vill att staten ska intervenera i ekonomin för att öka konkurrensen. Faktum är att de flesta liberaler skulle uppfatta idén som fullständigt absurd. Samma med näringsrätten. Du menar alltså att man ökar konkurrensen genom att stänga ute företag? Nja.

Jag har ett citat, från boken Atlas Shrugged, som passar perfekt i detta sammanhang. Sug på det en stund Wille, för det skulle kunna vara du som sade det 😉

I am in favor of a free economy. A free economy cannot exist without competition. Therefore, men must be forced to compete. Therefore, we must control men in order to force them to be free.” – Dr. Pritchett

Ser du något fel i det argumentet?

23. Wille Valve - oktober 6, 2007

Kaj,

En konkret brist som näringsrätten har är att en del Åländska företag, såsom min arbetsgivare Ålandsbanken Abp ibland behöver få in en sakkunnig i styrelsen. Detta kan man inte göra utan att ”balansera” experten med två ålänningar – detta kan leda till orimliga situationer som hittills lösts genom dispens. Därför råder det en bred samstämmighet inom mitt parti om att kravet på 2/3 majoritet av ålänningar kunde ses över.

Om stora monopol skulle konkurrera ut åländska företag, så tror åtminstone jag att det skulle vara förödande för hela det åländska samhället på lång sikt. Allt handlar inte om konsumentens valfrihet. Det finns flera frågor som liberalismen i ensamt majestät inte förmår besvara tillfredsställande. En riktigt Hard Core klassisk liberalist kan t.ex. tycka att det står varje människa fritt att supa eller knarka ihjäl sig, eftersom det ytterst är fråga om individens valfrihet. Härvidlag tas ingen hänsyn till eventuella anhöriga eller familjen som får lida av att personen långsamt knarkar ihjäl sig. Jag tycker personligen att det finns enstaka fall som motiverar tvångsvård av missbrukare, av hänsyn till familjen, de anhöriga och även missbrukaren själv.

24. Fredrik Gustafsson - oktober 6, 2007

”Om stora monopol skulle konkurrera ut åländska företag, så tror åtminstone jag att det skulle vara förödande för hela det åländska samhället på lång sikt.”

Varför skulle det vara förödande? De flesta andra västerländska samhällen har näringsfrihet, och inte har de gått under för det. Och har du verkligen så låga tankar om de Åländska företagen att de alla skulle falla som käglor bara utländska företag skulle få konkurrera på lika villkor? Och för att vara tydlig på en punkt: kravet på näringsrätt gäller inte endast utländska företag. Alla företag, även Åländska, måste ansöka om näringsrätt och, i alla fall i teorin, rätt sig efter alla protektionistiska krav som den ställer.

25. Wille Valve - oktober 6, 2007

Fredrik,

”Varför skulle det vara förödande? De flesta andra västerländska samhällen har näringsfrihet, och inte har de gått under för det.” Därför att vi inte riktigt är som andra västerländska samhällen, i den bemärkelsen att vi är ett litet, självstyrt, svenskspråkigt samhälle inneslutet i ett betydligt större land med annat majoritetsspråk.

Om vi förflyttar oss till ett mera akademiskt plan så finns det en hel del som jag kan hålla med dig om, men som enligt mitt tycke inte riktigt fungerar i den åländska verkligheten. Det finns för all del också åländska frågor som jag kan hålla med dig om – till exempel om Bio Savoy.

Om du tror att jag har en begränsad kunskap om vad klassiska liberaler vill och tycker, så får det stå för dig 😉

26. Fredrik Gustafsson - oktober 6, 2007

”Om vi förflyttar oss till ett mera akademiskt plan så finns det en hel del som jag kan hålla med dig om, men som enligt mitt tycke inte riktigt fungerar i den åländska verkligheten. ”

Om jag skulle få en euro för varje gång jag hör just det argumentet så skulle jag inte behöva vara akademiker längre. Faktum är att alla säger detta, överallt. Var man än befinner sig får man höra att just denna lilla plätt på jorden är så väldigt unik och att de teorier och de samband som stämmer på alla andra ställen, inte stämmer precis just här. Åland är inte unikt. Människor på Åland fungerar ungefär likadant som på alla andra ställen, och de ekonomiska samband som gäller där gäller här också. Det är inte så att Åland är den enda platsen på jorden där inte marknadsekonomin fungerar. Tvärtom.

”Om du tror att jag har en begränsad kunskap om vad klassiska liberaler vill och tycker, så får det stå för dig”

Jag tror inte du är okunnig, snarare är det så att de flesta inte vet vad klassiska liberaler tycker. Till exempel kan jag tänka mig att många tror att klassiska liberaler till exempel stödde invasionen av Irak, är positivt inställda till EU, är emot homoäktenskap, vill ha dödsstraff, vill ha konkurrenslagstiftning, och så vidare. Folk verkar inte kunna skilja på konservativa högern och libertarianska högern utan drar dem över en och samma kam.

27. Kaj Grüssner - oktober 7, 2007

Wille

Så nu bygger du åsnebryggor från det att utländska storföretag konkurerar ut åländska företag till att folk knarkar ihjäl sig? Aningen långsökt, måste jag säga.

Jag förstår inte riktigt vad du menar med att det finns frågor som liberalismen inte i ensamt majestät kan svara på. Kan du förklara det närmare?

Naturligtvis är det individens eget val om han vill använda droger och alkohol. Han skadar ingen genom att dricka eller röka på. Det du talar om är åtgärder baserade på vad andra upplever sig ha utstått, och öppnar man den pandoras asken spårar det strax ut i oändligheten.

Jag tror säkert att du inte tycker att det är tillfredsställande, men subjektiva åsikter är tämligen dåligt substitut för sakargument.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: