jump to navigation

De hetaste valfrågorna, del 3 oktober 12, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Näringsrätten, Val 2007.
trackback

Tänkte att jag skulle gå igenom de valfrågor jag hittills tycker har varit intressantast och hetast i denna valrörelse. Jag kommer även att ställa frågorna vilka förändringar de rimligtvis kan leda till samt vilket parti eller vilka kandidater som kommer att vinna respektive förlora röster genom dem. Urvalet domineras givetvis av debatter jag deltagit i, eftersom jag oftast delat i de debatter jag tycker är intressantast. Tidigare har jag gått igenom debatterna kring Bio Savoy och hemspråksundervisning, och fortsätter i dag med näringsrätten.

Näringsrätten
Detta har från början varit mitt lilla skötebarn. Jag har argumenterat för näringsfrihet i flertalet insändare, debattartiklar och ledare. Jag var även med och skrev en insändare som undertecknades av dussintalet liberaler som argumenterade för näringsfrihet. Innan valet visade sig centern villig att förändra näringsrätten, eller åtminstone tillämpningen av den. När valdebatten drog igång började dock centern och fs alltmer ivrigt försvara kravet på näringsrätt som en av självstyrelsens hörnpelare. I en radiodebatt hänvisade Mats Perämaa till dessa partier som låtsasborgare, eftersom de inte villa ha näringsfrihet. Kort därefter gick dock Folke Sjölund, en av de mer framträdande inom liberalerna, ut och sade att liberalerna inte alls vill införa näringsfrihet.

Vad händer efter valet?
Näringsfrihet kommer sannolikt inte att införas den kommande mandatperioden, tyvärr. Det som troligen lär hända är att lagen inte ändras alls, men att tillämpningen på något sätt förändras. Förmodligen genom att man börjar bortse från kravet på att alla företagsstyrelser måste till 2/3-delar bestå av personer med Åländsk hembygdsrätt. En åtgärd som i första hand gynnar stora Åländska företag, utan att öka konkurrensen nämnvärt.

Min önskan skulle vara att man såg näringsfrihet och ett övertagande av beskattningen som ett paket med vilket man kunde föra en mycket offensivare näringspolitik. Genom att avskaffa kravet på näringsrätt och kombinera det med en fördelaktigare beskattningsstruktur, skulle Åland kunna marknadsföra sig som ett mycket attraktivt investeringsobjekt. Det ökade inflödet av utländskt kapital skulle kunna finansiera stora skattesänkningar med bibehållen välfärd.

Jag tror dessa två åtgärder skulle kunna komplettera varandra på ett utmärkt sätt. Det skulle vara svårt att marknadsföra Åland som ett attraktivt investeringsobjekt med ett bibehållet krav på näringsrätt, oavsett om man tog över och sänkte skatterna eller inte.

På samma sätt skulle det bli svårt att marknadsföra Åland som ett attraktivt investeringsobjekt om man bara införde näringsfrihet, utan att också sänka skatterna. Tyvärr ser jag få på Åland som skulle vilja se en sådan lösning. De som vill ta över beskattningen vill ha kvar kravet på näringsrätt, och de som vill slopa kravet på näringsrätt till inte ta över beskattningen.

Vem vinner/förlorar röster på detta?
Inledningsvis tyckte jag att liberalerna hade ett järngrepp på denna debatt. Genom att klart och tydligt förespråka näringsfrihet fick man nog flera borgerligt sinnade personer att fundera: varför ska jag rösta på centern, obundna, åf eller fs när de inte vill ha näringsfrihet, som är en av hörnpelarna i en fri marknadsekonomi?

Tyvärr gick Sjölund ut med att liberalerna inte alls vill införa näringsfrihet, utan att partiets position inte skiljer sig från de övriga partierna. Om det jag fått höra stämmer utnyttjas nu detta av de övriga borgerliga partierna i Åland 24s valdebatt, som kan peka på ett splittrat liberalt parti. Jag har en gnagande känsla att vi i liberalerna, utan att lägga ansvaret på någon enskild person, schabblade bort denna fråga, även om jag fortfarande tro att vi kan vinna en del röster på frågan.

Annonser

Kommentarer»

1. Olof Erland - oktober 12, 2007

”Jag tycker att vi, utan att lägga ansvaret på någon enskild person, schabblade bort denna fråga”

Som lagtingskandidat för liberalerna vet jag inte vilka Fredrik inkluderar i ”vi”, men för mig är frågan om näringsrätten (i betydelsen de regler som faktiskt tillämpas för att ge företag rätt att utöva näring)klar och tydlig som valfråga med följande alternativ.

1. Liberalerna vill avskaffa kraven på styrelsemedlemmar och ställa villkor på att kommunikationen med myndigheter och allmänhet skall vara på svenska. (se ”Näringspolitiska riktlinjer”)
2. Centern vill ha krav på att verksamhetsspråket skall vara svenska (krav på styrelsen ?)
3. Socialdemokraterna vill slopa språkkravet: ”Om man vill ha företagen hit så kommer det att bli ett hinder om man kräver att verksamhetsspråket skall vara svenska” (Barbro Sundback i lagtinget”.

Efter valet kommer reglerna att ses över och tillämpningen förenklas i enlighet med vad en majoritet kan enas om. Frågan är inte dramatisk om utgångspunkten är pragmatiska reformer.
Näringsfrihet, som är en större fråga, går det inte att komma förbi, ens för Åland. Europadomstolen och EG-domstolen etablerar i olika domar en praxis som förstärker rätten att utöva näring och yrke. EU; s stadga om grundläggande rättigheter är inte rättsligt bindande idag, men bestämmelserna öm friheter kommer ändå att var av betydelse för rättstillämpningen.
Ålandsprotollet ger möjlighet till restriktioner, men inte avseende konkurrens och i tolkningsbar mening avseende språk.

När riktlinjerna för Ålands europapolitik drogs upp var ”näringsfrihet” den givna utgångspunkt från vilken undantag, dvs ”näringsrätt”, skulle definieras. Konkurrens skulle vägas mot nationalitetskydd.

Medan andra (FS, Obs, ÅF) ensidigt gräver sig fast i nostalgiskt nationlitetsskydd förbehåller jag mig rätten att som liberal väga nödvändigheten av att Åland utvecklas i en modern, internationell marknadsekonomi mot behovet av att skydda samhället från okontrtollerade förändringar som bland annat kan rubba språkbalansen.

2. LexIt - oktober 12, 2007

Närigsfrihet i all ära men LR konkurrerar ju med näringslivet med otillbörliga, olagliga medel!

Exempel
– Kärringsbyn skall tampas med KK huset om konferrensgästerna.
– Eckerögolf skall tampas med en subventionerad Golfanläggning.
– Ålands Industrihus/IT-byn konkurrerar med fastighetägare.
– Air Åland får stöd för trafik, aktiekapital, hangar och som därmed trängde bort Finnair & Flygfältets resebyrå.

Skall LR bygga Kläd- eller Matbutik nästa gång?

Därtil har vi Mariehamnsstad som konkurrerar med fastighetsägarna genom Marstad.

Är detta lagligt? Följer det EU-rätten?

Jag fattar inte hur LR skall kunna bygga en golfbana utan att ge stöd (olagliga statsstöd)för driften(hyran). Jag fattar dessutom att ingen etablerad politiker eller något parti skriker högt.

Vad är Närigsfriheten värd när LR ändå konkurrerar ut närigslivet? och enligt min syn med olagliga medel!

3. Victoria Sundberg (FS) - oktober 15, 2007

Ibland får man intrycket av att Olof Erland vill avskaffa näringsrätten och nu uttrycker han att
”Liberalerna vill avskaffa kraven på styrelsemedlemmar och ställa villkor på att kommunikationen med myndigheter och allmänhet skall vara på svenska. (se “Näringspolitiska riktlinjer”)”

FS vill ta bort kravet på styrelsemedlemmar och ställa villkor på att kommunikationen skall vara på svenska, i praktiken leder det till att verksamhetsspråket är svenska. Vi anser att detta är näringsrättens viktigaste roll. Hamnade i lördags i en diskussion kring näringsrätten där personen i fråga menade att Lemminkäinen får tillfällig näringsrätt år efter år men de har inget åländskt ägande och de kommunicerar inte på svenska. Om inte reglerna följs är det ingen idé att ha en reglerad näringsrätt. Vi bör följa de regler vi har och skapa en lag som är tydlig.

4. Tommy Sjöblom - oktober 15, 2007

Det är ju just det som är problemet. Näringsrätten fyller inte sin funktion.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: