jump to navigation

Centern har kommit för lätt undan oktober 14, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Val 2007.
trackback

Den första tanke som slår mig när jag ser att centern ökat sitt stöd i Ålandstidningens senaste och relativt väl genomförda pejling är: hur kunde detta ske? Hur kan det komma sig att centern, som har en katastrofal mandatperiod bakom sig med en rad tvivelaktiga affärer gällande tjänstemän, golfbanor, industrihus, flygtrafik, och mycket annat, nu kan segla upp som största pari?

Sedan slår det mig att det har varit väldigt tyst om dessa saker i valrörelsen. Inget parti har axlat ansvaret att kritiskt granska centerns alla skumraskaffärer. Vi i liberalerna bestämde oss tidigt för att genomföra en positiv kampanj, och istället för att peka på andras brister peka på våra egna dygder.

Detta har dock inte hindrat oss från att kritisera andra partier. Folk Sjölund producerade en sällan skådad frontalattack mot Ålands framtid i valrörelsens inledning med en rad insändare som han säkert filat på ett tag. Även andra inom partiet, kanske även till viss del undertecknad, har stämt in i kritiken.

Det jag ställer mig frågande till är varför vi, de gånger vi avvikit från vår positiva kampanj, inriktat oss på att kritisera Ålands framtid, ett parti som aldrig varit i regeringsställning och som knappast hotar vår ställning som största parti.

En stor anledning till att centern det senaste året har haft dåliga opinionssiffror är att de tappat många väljare till Åf. I början av valrörelsen sade mycket riktigt Roger Nordlund att han och centern skulle fokusera på att visa varför Åf inte är parti värt att rösta på, förstås i syfte att locka tillbaka så många väljare som möjligt.

Genom att kritisera Åf tycker jag att vi har gjort centerns jobb åt dem. Om vi lyckas övertyga folk som kan tänka sig rösta på Åf att detta inte vore så klokt, kommer de knappast att byta Åf mot liberalerna. Snarare går de tillbaka till centern. Genom att inte kritisera centern och istället kritisera Åf kan vi därför i hög grad ha bidragit till att vi inte längre är största parti i den senaste pejlingen genom att skicka väljare till vår största rival.

Nu är det kanske lite tidigt att börja titta i den berömda backspegeln i och med att valet är först om en vecka, och i och med att jag fortfarande tror att liberalerna kommer att bli det största partiet efter valet. Men, om det är något jag tycker vi borde ha gjort annorlunda så vore det att vi stället för att kritisera Åf, borde vi ha kritiserat centern, om någon. Det är trots allt de som haft makten de senaste åren och de som vi tävlar med att bli största parti, inte Åf.

Kommentarer»

1. andrew - oktober 14, 2007

Kan det bero på att er ledning ser positivt på ett samarbete med centern efter valet? Ni kommer knappast att vara med i någon koalition där Ålands Framtid också ingår.

2. Fredrik Gustafsson - oktober 14, 2007

Jag har ingen aning, men om centern blir störst är det inte säkert att de vill ha med liberalerna i en regering, och då har dessa silkesvantar varit förgäves.

Såg förresten Ålandstidningen när de pejlade på sparhallen. Och nej, jag varken deltog eller skickade några sms 😉

3. Olof Erland - oktober 14, 2007

Valpejlingar är jippon som naiva/förslagna skribenter använder för sin propaganda. Nya Åland lyfte fram obundna, som var ”helt omdevetna” om pejlingen (Omedveten samling, Oms), och sossarna var på gång. Liberalerna hade stagnerat trots att två liberala kandidater gick förbi och röstade.

Tidningen Åland frågade folk på landsbygden vid lunchtid och några på Torggatan. Nästan en tredjedel angav inte hågot partival. Är det någon som tvivlar på att urvalet och metoden lyfter centern? Dessutom tror jag att en större andel liberaler inte ville svara.)”relativt välgjord” är nog lite väl kravlöst)
Analysen av centerna är riktig; i valtider slätas profilen ut och mandattidens kranka ledarskap göms undan.
Liksom i förra valet tisslas det och tasslas om allianser. Då, 2003, kunde jag notera att Nordlund och Strand gjorde upp ett kassaskåpsavtal om LR-samarbete långt före valet. Det medförde en låsning i förhandlingarna och i de olika regeringsbildningarna, med katastrifalt resultat för förvaltnimng och politik.
Nordlunds oförmåga att hantera konfliketr och sakfrågor ledde till ett justitiemord på Ålands nuvarande folkvalda riksdagsledamot Elisabeth Nauclér.

Ändå tror jag att liberalernas strategi att föra fram det positiva som vi vill göra och åstadkomma är rätt. Men det hindrar inte att starategin kompletteras med att visa fram en landskapsregering som hunnit alltför långt i nedmonteringen av Ålands demokratiska sakkunskapsmaskineri -den offentliga förvaltningen.

4. Pix - oktober 14, 2007

Du har nog helt rätt i din analys Fredrik. Centern har kommit för lätt undan efter sin extremt usla regeringsperiod.
Många Liberaler kommer att ångra sig valnatten när de ser i backspegeln på sin valkampanj.
Det blir ett intressant val och intressantare regeringsbildning.
Jag lånar Frilles uttryck från nattens 300-sändning:

Väljarna har rätt!

5. Fredrik Gustafsson - oktober 14, 2007

”Ändå tror jag att liberalernas strategi att föra fram det positiva som vi vill göra och åstadkomma är rätt.”

Jag hoppas att du har rätt. Tycker själv den politiska debatten lätt blir ganska tradig om politiker står och strider vad den andra gjort eller inte gjort någon gång tidigare. Fast någon måste försöka granska vad makten har gjort den senaste mandatperioder för att väljarna ska kunna ställa de ansvariga till svars. Tycker detta är en uppgift som media sköter rätt dåligt, för att igen vara lite kritisk till hur medierna beter sig i valtider.

Det jag dock är mest förvånad över är att så mycket energi har lagts på att kritisera Åf. I och med att kampanjen skulle vara positiv gäller det att vara sparsam med kritiken och se till att man kritiserar rätt parti på sakliga grunder, och inte ”slösar bort” kritiken så att säga. Då tycker jag att det är konstigt att man valt att lägga nästan allt krut (eller i all fall majoriteten) på att kritisera Åf och inte centern, särskilt som kritiken kan skrämma över väljare från Åf till vår största rival. Så det är inte den positiva kampanjen jag kritiserar, tvärtom, utan att man valt att kritisera Åf istället för centern.

Sedan detta med Ålandstidningens pejling. Det välgjorda med den var att man frågade fler människor och försäkrade sig om att politikerna inte kunde manipulera den. Men den lider förstås av de flesta gamla felen, till exempel att urvalet knappast är slumpmässigt. Det är, som Olof säger, en viss typ av människor som befinner sig på dessa typer av ställen vid denna tidpunkt.

6. Fredrik Gustafsson - oktober 14, 2007

”Det blir ett intressant val och intressantare regeringsbildning.”

Det ska det onekligen bli. Då kan vi strunta i alla pejlingar och allt snack, utan har väljarnas dom svart på vitt. Speciellt nyfiken är jag på hur några av de mer etablerade politikerna som hamnat i mycket blåsväder, Sundman, Sundback, Strand och Nordlund till exempel, kommer att klara sig. Ännu intressantare skulle det dock vara, som Olof är inne på, att veta vad man kommit överens om redan angående regeringsbildningen bakom slutna dörrar, vilket hänt ack så många gånger tidigare. Det är väldigt många som tror att alliansen, som det varit väldigt tyst om på senaste, är långt ifrån död.

7. Olof Erland - oktober 14, 2007

De åländska alliansernas historia vore ett intressant forskningsområde.
För att avvika från nr 97- strategin – positiv, framåtblickande – vill jag påminna om alliansen 1999 – 27 mars 2001 mellan centern, Frisinnad samverkan(FS) och Obundna (Omedveten samling, Oms).Oms som idag talar mot äldre (40+?) hade då en 70+ – representant. LR hade beslutsvånda när det gäller fördelning av samfundsskatten, kommunernas ekonomi, investeringar (IT, trav), stopp för sjöfartsutveckling, jordbruksstöd etc. Handlingskraft hade dock Air Sundman – med rätt att flyga bil – som införskaffade flotta möbler i regnskogsjakaranda.
Liberalerna, som var största parti efter valet 1999, regerade sedan tillsammans med centern med bland annat sjöfartsstöd, IT-by, ny skattefördelning, vindkraftsavtal för Båtskären, privatisering av flygtrafiken, turismstrategi, budgetbalans 2004 trots ras i klumsumman…
Erfarenheten säger att en LR måste ha en någorlunda överensstämmande grundideologi, stabilt partiarbete, lojala medlemmar, goda relationer till förvaltningen etc. Basen bör vara minst 18 mandat – majoritet är inte nödvändigt eftersom samarbete ända måste till i större frågor.
De partier som nyligen offentligt sökt bilda allianser gör det också säkert nu, i det fördolda.
Signalen från dessa åartier till medborgarna är
– vi tror inte på vår egen politik, därför allians
– vi tror inte vi kan diskutera och förhandla med andra som fått mindre, lika eller större väljarstöd, därför allians.

8. Väljare - oktober 14, 2007

Erland borde lugna sig lite med superlativen! Mannen har lika lite social kompetens som Elvis var populär!

9. Danne Sundman - oktober 14, 2007

Varför dessa utfall mot mig och obunden samling? Det verkar vara ett ganska stort dygnlass på vagnen, eller? Om någon gjorde bort sig under förrförra (det gäller att vara långsint!) valperioden var det väl Olof Erland? Väljarnas dom blev följdaktligen också hård. Behöver jag nämna de värsta katastroferna? Nedrustningen av skärgårdsflyg, dubbla badhus, gasturbinerna i tingsbacka istället för kabel till Finland, ”gå hem och sätt på plåster”-affären under tehy-strejken, nedrustningen av IT-politiken och WheelIT-processen m.m. för att nämna några. Och att sedan ta åt sig äran av bl.a. båtskärsavtalet som ju drevs igenom efter ett spörsmål från obunden samling blir lite magstarkt. Hursomhelst, efter att Erland försvann gick det att samarbeta med liberalerna, både i regeringsställning och i opposition. Jag klandrar inte heller bara liberalerna för att regeringssamarbetena som de varit med i krackelerat, det beror nog till stor del på det usla ledarskap som centerns Roger Nordlund stått för. Det har inte varit lätt för de överstyrmän som råkat ut för kapten Nordlund. Det har burit på grund flera gånger men kapten har lyckats få över felet på överstyrman samtliga gånger.

Vi talar inte emot de äldre, var har du fått det ifrån? Tvärtom har det alltid varit vår styrka att vi har folk i alla åldrar även om det är med betoning på yngre. Jag har ingenting emot nya äldre politiker och även nytilkomna sådana, lagtinget skall vara ett tvärsnitt av befolkningen. Däremot kan man fundera om alla ”gamla stötar”, företrädelsevis faktiskt inom liberalerna, inte gjort sitt och borde släppa fram yngre förmågor såsom t.ex. upprätthållaren av denna blogg?

Huruvida liberalerna blir regeringsdugliga beror på vem som blir vald och hur idelogiskt bred gruppen blir, hur många ulvarna i fårakläder är. Kommer gamla buttra bittra gubbar som Olof in och hans dito belackare i de andra grupperna kan de ju bli svårt att få ihop det så att det funkar och är kul att komma på jobb för den som skall sitta vid regnskogsjakaranda-skrivborden.

Regeringsbildandet är hursomhelst en fråga för det nya lagtinget som väljs på söndag, än så länge finns bara kandidater i val.

10. Olof Erland - oktober 14, 2007

”Behöver jag nämna de värsta katastroferna? ”
Man kunde ju vänta sig en kort biografi av Sundman, men han avser tydligen den landskapsregering jag och liberalerna deltog i åren 2001 – 2003.
Nu liksom då håller vi oss till fakta, sans och balans.

1. Nedrustningen av skärgårdsflyg,
Trafikministern Runar K. förde aldrig fram något budgetförslag. Därför har vi idag privat flygtrafik (nästan).

2.Dubbla badhus,
Lagtinget tog i september 2001 beslut om kriterierna. Omedveten samling var t.o.m. pådrivande i processen.

3. Gasturbinerna i Ttingsbacka
Lagtinget prioriterade reservkraften för att sedan gå vidare med kabel till Finland

4.“gå hem och sätt på plåster”-affären under tehy-strejken,
Jag bad omedelbart offentligt om ursäkt om någon tog illa upp. Omedveten samling utnyttjande yttrandet och gör det tydligen än idag.

5 nedrustningen av IT-politiken
IT-byn sattes igång 2001, ett IKT-meddelande togs fram, en IKT-ledningsgrupp arbetade systematiskt bakom de stora jakarande-skrivborden.

6. båtskärsavtalet
Vi lade i september 2003, efter ett intensivt arbete i LR, fram ett avtal som fick majoritet i lagtinget. Grunden var lagd till en expansion av vindkraften på Båtskären.

7. Vi talar inte emot de äldre, var har du fått det ifrån?
”Kommer gamla buttra bittra gubbar som Olof in…”
”.. kan man fundera om alla “gamla stötar”, företrädelsevis faktiskt inom liberalerna, inte gjort sitt och borde släppa fram yngre förmågor”
Se på Omedveten samlings valreklam: snacka om åldersfixering

8. Huruvida liberalerna blir regeringsdugliga beror på vem som blir vald och hur idelogiskt bred gruppen blir, hur många ulvarna i fårakläder är
Vilka maktkonstellationer och allianser har Sundman bakom sig för ett sådant monumentalt maktfullkomligt uttalande. Jag har trott att väljarna skall avgöra lagtingets sammansättning och därmed underlaget för regeringsbildning.

Är inte förresten Sundman ganska gammal.? Särskilt ny är han ju inte. Men det är ju väljarna som avgör.

11. Pix - oktober 14, 2007

Oj, jag trodde det var Centerna som det skulle bankas på…

Det är väl deras ministrar som misskött ITbyn, golfbanor, flygtrafik osv.

Vänta med pucklande tills Ni kommer till Lagtinget.

12. Danne Sundman - oktober 15, 2007

Fredrik, kan du inte fixa ett alkolås på din blogg så man slipper sådant här dravvel?

13. Olof Erland - oktober 15, 2007

Sundman går för långt.
Jag är inte förvånad

14. Fredrik Gustafsson - oktober 15, 2007

Tyckte det där med alkolås var farligt nära den berömda gränsen, men jag låter inlägget stå kvar. Utfärdar dock ett varnings finger om att det nog är dags att lugna ner sig ett par hekton nu.

15. PK - oktober 15, 2007

Där argumenten tar slut tar personangreppen vid. Vilket bottennapp av Danne.

16. väljare - oktober 15, 2007

Erland har rätt i att Obs valkampanj bygger mycket på att tala mot de äldre kandidaterna i valet. Se Select Holmbergs kampanj som helt och hållet bygger på att han är ”ung” (30+) och att de gamla stofilerna skall bort (nämner bl.a. Erland), några desto djupare sakfrågor går han inte in på.

Som sagt: väljarna har rätt. Personliga påhopp är jag inte mycket för och det tror jag inte att andra väljare är heller.

17. Fredrik Gustafsson - oktober 15, 2007

Jag tycker det oftast är irrelevant hur ung eller gammal en person är. Det är vilka åsikter personen har som är det viktiga. Se på Ron Paul i USA. Han är 72år gammal och har fränare åsikter, större principfasthet, större stöd bland yngre väljare och mer nytänkande än alla de Åländska kandidaterna under 30år har tillsammans. Jag skulle välja honom över obs ”unga” 30+ kandidater vilken dag i veckan som helst.

18. Danne Sundman - oktober 15, 2007

Det där med alkolås var givetvis ett skämt och behöver inte tas på allvar om man inte tror att låset ger utslag förstås. I övrigt får jag säga som barnen på dagis: vem var det som började? Och dessutom helt oprovocerat. I övrigt håller jag med Fredrik att huvudsaken är att man är ung i sinnet, att man kan tänka nytt och kreativt, och ja, jag börjar bli gammal rent fysiskt. Att den yngsta ledamoten i lagtinget (alltså jag) är hela 33 år tycker jag visar på att det behövs flera yngre ledamöter. Samtidigt behövs äldre med erfarenhet och kunskaper, tillsammans och genom samarbete bygger man sedan ett bra samhälle. Inte genom att raljera med annans olycka vitt och brett. Hursomhelst, det är väljarna som avgör. På söndag är det en riktig högtiddstund för den röstberättigade, det är inte alla som har den fördelen att ha all makt i sin hand vart fjärde år och en hel del däremellan också, tack vare vår närdemokrati.

19. Kaj Grüssner - oktober 15, 2007

Förutom konsumenten, som har ”all makt” i sina händer varje sekund av varje dag tack vare marknaden. Eller ja, en del av makten förbehåller sig förstås staten, i vissa länder mer än andra. Men detta till trots så tycker jag nog det där med ”all makt i sin hand en dag vart fjärde år” låter som en rätt dålig affär, i och med att resten av de fyra åren är makten i händerna på en samling politiker och tjänstemän som varken vet det minsta eller bryr sig det minsta om individens drömmar och behov.

För att inte tala om den lilla detaljen röstaren knappast har all makt i sin hand ens på den gyllene dagen. Han har en försvinnande liten bråkdel av makten. Dessutom är det han köper med sin röst utan garanti, ungefär som att köpa en lott. Köper du t.ex en glass eller dator på marknaden, däremot, kan du vara rätt säker på att du får en glass eller en dator. Och får du något annat kan du kräva rättelse.

Men väljaren kastar sin röst på en kandidat, som antigen kommer in eller inte. Kommer han inte in, så är det nitlott direkt. Kommer han in återstår det att se om han hamnar i majoritets- eller oppositionsblocket.

Blir det det senare är det också nitlott. Blir det det förra är frågan vilken position han får, minister eller backbencher. Det senare innebär i allt väsentligt nitlott.

Blir det det förra återstår att se huruvida han håller sig till sina vallöften. En kandidat är ju som bekant inte på något sätt bunden av de löften han gett under kampanjen. Så nu handlar det om han
1. har möjlighet att uppfylla sina löften och
2. om han ens tänker försöka

Båda alternativ kan och leder allt som oftast till nitlott, eftersom politiskt beslutsfattande är den kollektiva kohandelns resultat.

Vår närdemokrati är med andra ord ett lotteri med synnerligen dåliga odds och där dragningen sker med fyra års mellanrum. Alla får ju tycka som de vill, men jag tycker nog inte det är något att hurra över.

20. Anders Holmberg - oktober 17, 2007

Hej!

Har kikat in tidigare nu var det mycket snack, både sakligt och bra men även stundtals på en mycket låg nivå här och där. Det är tråkigt att det blir smutskastning och inte en kreativ debatt när du väl har skapat en bra hemsida i övrigt. Jag har följt dig sedan ett tag och skall föra fram min åsikt till dig efter valet. Men innan dess:

Anders är både odemokratisk och för åldersdiskriminering samt smutskastar folk, det här är intressant. Har läst flera inlägg och jag kan konstatera att det finns några grova personangrepp både här ocn där, tråkigt som sagt var.

Bäste läsare, jag vill väcka debatt kring att dessa profiler och även några till som suttit vid makten kunde lämna vidare till yngre förmågor eller nya politiker, självklart även äldre, det behövs en mix. Jag är inte mot de äldre kandidaterna överlag, men det finns några profiler som gjort sitt och både lyckats och misslyckats.

Det kommer att krävas mycket mer av oss i framtiden, därför tycker jag att det behövs kontinuerligt förnyelse och nya krafter i lagtinget.

All heder åt Lasse Wiklöf som väljer att stiga åt sidan för den yngre generationen och som dessutom går ut och säger det, STORT. Tänk om fler hade den förmågan.

/Anders


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: