jump to navigation

Klimatfanatikernas ständiga ström av fadäser december 20, 2007

Posted by Kaj Grüssner in Interventionism, Rättighetskränkningar.
trackback

Vår generations absolut största politiska fråga är klimatfrågan. Den är ständigt aktuell och har blivit en hel industri i sig självt. Niklas Lampi skrev i torsdagens (18.12) Ålandstidning en ledare med rubriken ”Och jorden kunde vara platt”. Just det uttrycket har jag hört många gånger i klimatdebatten och jag blir lika road varje gång, eftersom det syftar till att likna klimatskeptikerna med folk som tror att jorden faktiskt är platt, vilket den bevisligen inte är. Vad Lampi inte fattar är att han fått liknelsen om bakfoten.

Under medeltiden var den stora majoriteten övertygad om att jorden var platt, liksom den stora majoriteten idag är övertygad om att människans C02 utsläpp orsakar uppvärmningen. På den tiden var det ett fåtal vetenskapsmän som, med livet som insats, vågade ifrågasätta gällande uppfattning. Idag får alla de som ställer sig skeptiska i klimatfrågan utstå spott och spe, bl.a. i form av Lampis ledare. De censureras, blir nekade forskningsstöd och vissa har till och med blivit hotade till livet av diverse fanatiska Moder Jord-aktivister. Snacka om klara paralleller mellan historia och nutid.

Till slut visade sig som vi alla vet att jorden inte alls är platt. Så vad Lampi gör är att han totalt missar målet med sin liknelse med följden att han själv sätter sig i ”Jorden är platt”-gänget.

Jag är skeptisk till teorin om av människan orsakad global uppvärmning av den enkla orsaken att det inte presenterats det minsta tillstymmelse till bevis för
1. att den globala uppvärmningen på något sätt är onormal i jordens historia
2. hur stor del av uppvärmningen beror på mänskliga C02 utsläpp (om något alls)
3. att en kraftig nedskärning av C02 utsläppen skulle ha den minsta verkan på uppvärmningen

Dessutom har vetenskapen presenterat mycket mer trovärdiga förklaringar på att jorden håller på att värmas upp, t.ex. förändringar i solaktiviteten. Dessutom har både temperatur och C02-halt varierat kraftigt under jordens livstid långt före människan kom till. Vad berodde dessa variationer på, kan man ju undra.

Den organisation som gått i bräschen för klimathotet är ett politiskt tillsatt organ som lyder under en politisk organisation som saknar motstycke vad gäller korruption, fiffel och båg. Dess slutsatser är politiska, inte vetenskapliga, och dess arbetssätt är allt annat än vetenskapligt. Fler och fler forskare hoppar av IPCC och kritiserar den öppet för just detta. Hela debatten handlar hela tiden mindre om vetenskaplighet och mer om skrämselpropaganda och politiska majoritetsbeslut. Man hör mycket mer från politiker och aktivister än faktiska vetenskapsmän. Rörelsens främsta språkrör är en f.d. amerikansk viceprecident som var starkt kritisk till klimatrörelsen och CO2-avtal under sin tid vid makten. Hans film byggde på en enda kritisk sanning: förhållandet mellan temperatur och C02-halter. Problemet var att han fick det om bakfoten (verkar vara kännetecknande för klimatfanatiker). Det var nämligen så att temperaturen höjdes först, sen följde C02-nivån efter ca 800 år senare. Men det missade Gore i sin oscarsbelönade film, som sedan ledde till att han fick Nobels fredspris.

Hur någon kan sätta den minsta tilltro till IPCC, Gore och deras anhang av maktlystna, förvirrade aktivister, politiker och byråkrater är något jag aldrig kommer att kunna förstå. Men men man får ju tro vad man vill, det har jag inget problem med. Problem blir det då man vill börja stifta lagar och höja skatter som avsevärt begränsar den individuella friheten med dylikt bluff och humbug som grund.

Kommentarer»

1. Henrik Jansson - december 20, 2007

Quod erat demonstrandum! Det här var bland de klaraste inlägg jag sett i frågan på väldigt länge, tack för det.

2. Jokke Kinnunen - december 20, 2007

Hej Kaj, jag har lite problem med ditt resonemang. Bara för att 90 % av vetenskapsmännen är av en åsikt borde det inte automatiskt leda till det att de har fel. Jag måste medge att jag svälv är rätt så konfunderad vad som är fakta och vad inte i klimatdebatten, men jag har svårt att avfärda majoritetens åsikt bara därför att majoriteten tidigare haft fel. Däremot håller jag med att ju mer debatten får väckelsereligiösa konnotationer i form av icke-acceptans av avvikande åsikter, desto mer borde man syna fakta i sömmarna.

3. Kaj Grüssner - december 20, 2007

Hej Jokke

Jag menade inte att majoriteten har fel just för att den är i majoritet, jag påpekade bara missen Lampi gjorde när han använde sig av den liknelsen samt mässade om hur ”majoriteten” av forskarna stöder teorin och därför måste den vara sann.

Jag redogjorde rätt utförligt för varför jag personligen ställer mig tveksam till IPCC och övriga global warming-fantaster. Men för klarhetens skull:

Det är inte många som förnekar att temperaturen de facto stiger. Meningsskiljaktigheten gäller orsakerna till varför temperaturen stiger.

Din beskrivning av debatten är mycket träffande, och det är ett stort problem idag.

4. lucas - december 21, 2007

”Det var nämligen så att temperaturen höjdes först, sen följde C02-nivån efter ca 800 år senare.”

Detta är ett ickeargument. Du kommer inte att hitta någon klimatforskare som förnekar detta, tvärtom. Här är två bra länkar (av miljoner) som förklarar saken närmare:

http://www.skepticalscience.com/co2-lags-temperature.htm

http://yaleclimatemediaforum.org/dept/1007_co2.htm

Rent generellt så är ”klimatfanatikernas” argument mycket, mycket bättre än du tror.

5. PK - december 21, 2007

Jag är lite nyfiken på hur ni liberalister skulle lösa problemet om det med 100% säkerhet skulle visa sig att det är människan som är orsak till klimatförändringarna.

6. Kaj Grüssner - december 21, 2007

Det var varken ett argument eller icke-argument. Poängen var att visa att hela grunden för Al Gores film var felaktig. Men IPCC sade inget om detta, utan tog med leende läppar emot Nobelpriset tillsammans med honom.

Du hävdar att klimatfanatikernas argumet är bättre än vad jag tror. Hur skulle det vara om du lade fram några av dem, eller svarar på följande frågor:

På vilket sätt är den aktuella uppvärmingen onormal sett till jordens historia?

Till hur stor del beror uppvärmingen på männniskan? 1%? 50%? 100%?

Både temperaturen och C02-halten har varierat kraftigt i jordens historia. De har båda varit både högre och lägre än idag. Vad har drivit dessa variationer, som skett 100.000 tals or före människan?

Människan har orskat C02-utsläpp i någorlunda betydande omfattning i ca 50-60 år. Är det ens möjligt att vi på så kort tid orsakat en global klimatförändring av kataklysmiska mått, så som påstås?

C02 är i sig självt en rätt obetydlig växthusgas. Vattenånga är långt viktigare. I vilken utsträckning har detta tagits i beaktande?

Där är några frågor till att börja med. Märkväl att det är klimatfanatikerna som gjort det initiala påståendet, så bevisbördan ligger hos dem.

7. Fredrik Gustafsson - december 21, 2007

”Jag är lite nyfiken på hur ni liberalister skulle lösa problemet om det med 100% säkerhet skulle visa sig att det är människan som är orsak till klimatförändringarna.”

I teorin genom att de som bidrar till att klimatet förändras komepnserar de som drabbas av att klimatet förändras. Det vill säga, som vilken annan miljöförstörelse eller skadogörelse som helst.

8. lucas - december 21, 2007

Jag måste klargör att jag ingalunda är någon expert, jag har kollat runt lite på nätet (bland företrädare för både klimatfanatiker och klimatförnekare) och mina svar reflekterar den uppfattning jag fått om frågan.

Kaj Grüssner:
”Det var varken ett argument eller icke-argument. Poängen var att visa att hela grunden för Al Gores film var felaktig. Men IPCC sade inget om detta, utan tog med leende läppar emot Nobelpriset tillsammans med honom.”

Jag tror det är bäst om vi droppar diskussionen om Gore. IPCC är ett organ som sammanställer forskningen på området och bland klimatforskare har det inte vad jag förstått rådit några illusioner om förhållandet mellan temperatur och CO2 i borrkärnorna. Att temperaturen skulle leda förutsades (av ledande ”klimatfanatiker”) innan dessa mätningar hade upplösning att visa det. Detta förhållande är en beståndsdel i teorin att den initala uppvärmningen följer av förändringar i jordens bana kring solen (Milkovitchcykler), medan CO2 (och andra feedbackprocesser) verkar som en förstärkande effekt som förklarar hur den relativt svaga effekt som kommer av jordbanans ändring kan ta klimatet ur en istid.

Kaj Grüssner:
”På vilket sätt är den aktuella uppvärmingen onormal sett till jordens historia?”

Derivatan är ganska spektakulär. Ökningen av CO2- koncentrationen i atmosfäören är exceptionellt spektakulär. Och CO2 är en växthusgas.

Kaj Grüssner:
”Till hur stor del beror uppvärmingen på männniskan? 1%? 50%? 100%?”

Enlig IPCC är det största delen om jag förstått saken rätt, dvs > 50%

Kaj Grüssner:
”Både temperaturen och C02-halten har varierat kraftigt i jordens historia. De har båda varit både högre och lägre än idag. Vad har drivit dessa variationer, som skett 100.000 tals or före människan?”

Om du kollar på de länkar jag gav så ger dom en teori hur jorden går in och ut ur glacieringsperioder, dvs perioder som nu då vi har lite is på polerna och perioder då vi hade kilometertjockt istäcke i Malmö. Teorin säger att ändringar i jordens bana kring solen gör att energifördelning av solljus ändras vilket initierar en uppvärmning (jag kan inte alla detaljer här), detta gör att CO2 släpps ur haven som i sin tur driver på uppvärmningen som i sin tur gör att mer CO2 frigörs etc. En poäng är att det inte självmant uppstår drastiska klimatförändringar, man antar att när klimat frändras kraftigt så finns det något som driver denna föränding. Historiskt har det funnits flera sådana faktorer, men just nu ser vi en kraftig förändring utan att se någon annan orsak än att människan släpper ut växthusgaser.

Kaj Grüssner:
”Människan har orskat C02-utsläpp i någorlunda betydande omfattning i ca 50-60 år. Är det ens möjligt att vi på så kort tid orsakat en global klimatförändring av kataklysmiska mått, så som påstås?”

Ja, enligt IPCC.

Kaj Grüssner:
”C02 är i sig självt en rätt obetydlig växthusgas. Vattenånga är långt viktigare. I vilken utsträckning har detta tagits i beaktande?”

Vattenånga är enbart en feedback. Vattenånga kan inte driva på klimatet själv. Ett helt påhittat exempel: om man har en effekt (låt säga att solen blir lite varmare) som ökar på temperaturen 1 grad, så ökar mängden vattenånga i atmosfären som i sin tur driver upp tempen som i sin tur ökar vattenångan ännu mer etc till ett nytt ekvilibruim har uppstått vid låt säga 2 grader högre temeperatur. Vid denna temp så försvinner vattenånga ur atmosfären lika snabbt som den tillförs (Man antar då att vattenånga tillförs atmosfären som en funktion av temperaturen och försvinner ur atmosfären som en funtion av koncentrationen). Om nu solen återgår till sin gamla temp så kommer temperaturen att falla vilket i sin tur innebär mindre vattenånga vilket i sin tur innebär kallare temp etc, tills man är tillbaka vid det gamla ekvilibriet. Så i exemplet så gjorde vattenångan ingenting annat än att förstärka temperaturen, men det var inte vattenångan som drev temperaturen, det var solen. Så effekten av vatteånga finns med i modeller och teorier, men den agerar som en passiv feedback, inte som något som driver klimatförändringar.

Poängen är att CO2 precis som solen i exemplet ovan driver klimatförändringen i nuläget, människan har ökat koncentrationen av CO2 i atmosfären väldigt signifikant, och CO2 är en växthusgas, så att det blir varmare av mer CO2 i atmosfären är helt odiskutabelt, vad man kan diskutera är hur starka feedbackmekanismerna är (som exempelvis mer vattenånga, mindre reflekterande is etc). IPCC räknar med att de är runt 3 grader för en dubbling av CO2-koncentrationen, men CO2 i sig självt står bara för runt 1 grad av uppvärmningen.

9. Kaj Grüssner - december 22, 2007

Absolut, Gore är ju trots allt vad han är. Det som skadar IPCC är att man ridit på hans populäritet i stället för att ha tagit avstånds från hans irrläror.

Påståendet att ökningen skulle vara spektakulär faller på det enkla faktum att halten C02 har varit mycket högre tidigare än vad den är idag. Det är alltså ingenting spektakulärt med dagens koncentration av C02.

Det bästa IPCC har lyckats prestera är sannolikhetskalkyler som för det första bygger på på en massa felaktiga antaganden och för det andra är helt tagna ur luften. Kalkylerna har varierat från rapport till rapport utan desto mera förklaring. Så tillförlitliga är IPCC:s modeller, något som har påpekats av otaliga forskare.

Utöver detta påstår IPCC, fortfarande utan vetenskaplig grund, att den aktuella temperaturhöjningen inte är orsakad av de faktorer som normalt driver klimatet, samtidigt som vetenskapsmännen än idag inte vet vad som faktiskt orsakar förändringar i temperatur och C02-halt specifikt.. Detta till trots är alltså den ökning vi ser idag orsakad av något extraordinärt, vilket vi kan påstå trots att vi inte egentligen vet vad det ordinära är och inte har något bevis för att det inte är ordinära faktorer som orsakar den aktuella uppvärmningen. För om det är något som klimatdebatten kastat ljus över så är det oenigheten om vad det är som på riktigt driver vårt klimat.

IPCC påstår att vi har hunnit orsaka en förändring av katakysmiska måttt, men har fortfarande inte kunnat ge något som helst bevis för det. Tvärtom har IPCC:s rapporter varierat kraftigt från varandra, men aldrig har förklaring givits vad dessa stora variationer beror på.

Vattenånga är långt viktigare växthusgas än C02. Vattenånga utgör långt över 90 % av växthusgasernas volym. Detta avfärdas helt av IPCC. Männsikans utsläpp av C02 är en droppe i havet jämfört med det naturliga utsläppet. Vi talar alltså om en marginell ökning av något som från början är marginellt, som med all sannolikhet ryms väl innanför de naturliga variationer jorden gått igenom under sin 4.6 miljarder långa livstid.

Summa summarum har vi en mycket tudelad forskningskår, och de som hörs mest är politiker och aktivister. Det finns inga bevis, det finns ingen säkerhet. Det enda som finns är tämligen lösa antaganden som blivit hårt kritiserade. Flera av IPCC:s forskare har hoppat av och krävt att deras namn stryks från författarlistan.

Saken är den att trots de tiotals MILJARDER euro som IPCC har fått under de senaste dryga 15 åren har de inte kommit längre än vad vi var då det började. Maken till slöseri får man leta efter. Dessa miljarder hade varit mycket bättre spenderade på att hitta verkliga, alternativa energikällor. Men nej, i sann politikeranda har man slösat bort alla miljarder på ett projekt som, även om det skulle visa sig kunna bevisa sanningen, ändå inte skulle göra någon verklig skillnad.

10. lucas - december 23, 2007

Kaj Grüssner:
”Påståendet att ökningen skulle vara spektakulär faller på det enkla faktum att halten C02 har varit mycket högre tidigare än vad den är idag. Det är alltså ingenting spektakulärt med dagens koncentration av C02.”

Den här grafen säger en hel del:

Spiken längst tillhöger är helt människotillverkad. Det är helt säkert att den nuvarande koncentrationen är mycket högre än på 650000 år, vilket man kan observera i borrkärnorna, det är troligt att det är den högsta koncentrationen på ett antal miljoner år. Dessutom är ökningen, dvs. derivatan ytterst spektakulär vilket framgår av grafen. Observera att det egentligen är själva förändringen av klimatet man anser är problemet, inte nödvändigtvis ett varmare klimat i sig.

Kaj Grüssner:
”Utöver detta påstår IPCC, fortfarande utan vetenskaplig grund, att den aktuella temperaturhöjningen inte är orsakad av de faktorer som normalt driver klimatet, samtidigt som vetenskapsmännen än idag inte vet vad som faktiskt orsakar förändringar i temperatur och C02-halt specifikt.”

Om du kollar på grafen jag gav i mitt förra inlägg så ser du en dramatisk kontinuerlig förändring av klimatet som har en naturlig förklaring, Milankovitchcykler. Den korresponderande CO2-kurvan har också en naturlig förklaring. Och man vet att denna effekt inte gör sig gällande nu. Historiskt har det funnits andra effekter, solvariationer, vulkanutbrott etc. men man har inte observerat variationer här som kan förklara den nuvarande uppvärmningen. Specifikt, vad är långsökt med att man förklara den nuvarande kraftiga uppvärmningen med den mest självklara elefanten i rummet…kraftig ökning av CO2?

Kaj Grüssner:
”Vattenånga är långt viktigare växthusgas än C02. Vattenånga utgör långt över 90 % av växthusgasernas volym. Detta avfärdas helt av IPCC. Männsikans utsläpp av C02 är en droppe i havet jämfört med det naturliga utsläppet.”

Detta är fel från börja till slut. Kolla på grafen ovan, där ser du att koncentrationen sedan 1750 har ökat från ca 270 till 380 ppm. De ”naturliga utsläpp” du pratar om ingår i en cykel (du käkar ett salladsblad som innehåller kol, du andas ut detta kol som CO2, som sedan tas upp av ett syskon till det nyss ätna salladsbladet och sedan käkar du upp detta blad osv.). Nettobidraget till koncentrationen i atmosfären från denna process 0. Förändringen av koncentrationen i atmosfären kommer av att vi bränner kol och olja som sedan länge har utgått ur den naturliga cykeln. Hälften av denna CO2 plockas upp av framförallt havet, medan resten ackumuleras i atmosfären. Och som sagt, det är ingen droppe i havet.

Vad beträffar vattenånga så det en starkare växthusgas (CO2 ligger på ca 15% av den totala effekten), men vatten driver inte klimatet. Människan kan inte påverka klimatet genom att släppa ut vattenånga, denna försvinner nämligen snabbt ur atmosfären. Vattenånga finns med i modeller och teorier som en feedback och är mycket viktig på det sättet, men CO2 är viktigare just därför att det är det som för tillfället driver klimatförändringen.

11. Kaj Grüssner - december 23, 2007

Problemet med graferna som presenteras är det finns en hel myriad av dem som visar fullständigt olika resultat. Problemet ökas ytterligare av det faktum att man som lekman inte på något sätt kan veta vilken graf som är sann.

De påståenden som du kommit låter fullständig rimliga och riktiga i mina öron, men det gör också de påståenden gjorda av forskare som helt och fullt motsätter sig det du säger och de grafer du referarar till. Till och med hur stor vattenångans del är tycks vara oklart, något som man tycker att borda kunna gå och mätas tämligen enkelt. Tydligen är så inte fallet.

Jag kan egentligen ingenting om hur vårt klimat fungerar, men däremot har jag rätt bra koll på hur vetenskapligt arbete skall göras. De metoder som IPCC har använt sig av är i många fall allt annat än vetenskapliga. De antaganden som de använt i sina modeller har i många fall (enligt en växande minoritet av forskare) varit antingen direkt felaktiga, bristfälliga eller överdrivna. Det leder till att man inte kan lita på de resultat som presenteras.

Beträffande temperaturändringarna så har flertalet mätningar visat att ökningen skett snabbast nära jordytan, i stället för i troposfrären där den egentligen borde ha skett enligt IPCC:s teori. Det har också presenterats grafer angående solens aktivitet, och hur temperaturen korrelerat med det. Den generalla ökningen började dessutom för drygt hundra år sedan, eller mer.

Den naturliga CO2-cykeln är en annan sak. Det som går ut i luften plockas förr eller senare in igen, med andra ord blir det mänskliga C02 utsläppet en överflödig rest som sätter igång besvärligheter. Problemet där är ju fortfarande att med tanke på de enorma variationer som kommit och gått betyder det att det kan finnas kapacitet att absorbera även det mänskliga utsläppet.

Det slutgiltiga problemet är förstås ett helt annat. Även om man faktiskt kom till en riktig konsensus om att C02 driver klimatet, och att jorden blir varmare pga oss, så spelar det ingen roll. Efter alla tiotals miljarder euro så har vi inte på något sätt kommit närmare lösningen, dvs hur hittar vi fungerande, pålitliga alternativa energikällor.

Så inte bara är jag skeptisk mot den domedagsprofetia som folk bombarderas med på daglig basis, hela cirkusen är ett av världshistoriens mest spektakulära exempel på penningslöseri.

12. lucas - december 23, 2007

Kaj Grüssner:
”Den naturliga CO2-cykeln är en annan sak. Det som går ut i luften plockas förr eller senare in igen, med andra ord blir det mänskliga C02 utsläppet en överflödig rest som sätter igång besvärligheter. Problemet där är ju fortfarande att med tanke på de enorma variationer som kommit och gått betyder det att det kan finnas kapacitet att absorbera även det mänskliga utsläppet.”

Tidsskalan betyder allt, för människor är relevanta tidsskaolor i storleksordningen 50-100 år, CO2 går ur atmosfären väldigt långsamt och det är det som ställer till problem, naturen hinner inte plocka det ur atmosfären i samma takt som vi adderar.

Kaj Grüssner:
”Jag kan egentligen ingenting om hur vårt klimat fungerar, men däremot har jag rätt bra koll på hur vetenskapligt arbete skall göras.”

Med risk för att leverea lite personlig kritik tänkte jag försöka göra en intressant poäng. Ta det här påståendet från din förrförra post:

”Männsikans utsläpp av C02 är en droppe i havet jämfört med det naturliga utsläppet.”

Detta är ett påstående som är sant i en begränsad mening, men som _helt_ saknar de implikationer som det är meningen man skall dra av det, nämligen att människans bidrag inte spelar någon roll. Att människan har ökat koncentrationen med >30% i atmosfären är helt oomtvistligt. Poängen är att ett vetenskapligt angreppssätt skulle tvinga dig att av ren nyfikenhet undra vad en klimatfanatiker som konfrontrerades med detta skulle svara. Och eftersom svaret tillhör klimat 101 och dessutom på ett högst enkelt och begripligt sätt fullkomligt demolerar invändnigen så blir slutsasten den att du inte har varit tillräckligt nyfiken för att kolla upp det den positiva bevisningen, vilket är en smula o-popperianskt, eller om du så vill oventenskapligt. En person som kommer med denna invändning avslöjar att han endast läser sidor som försöker bevisa det negativa fallet, vilket i sin tur kan röja en viss benägenhet hos personen att bara söka info som förstärker ”fördomar”. Ungerfär som en vänsternisse som bara läser Chomsky, Klein och dylikt.

Vad jag har försökt övertyga dig om är att den positiva bevisning är väldigt, väldigt mycket mer solid än vad man skulle tro om man bara hämtade sin info från Junkscience.com, The Great Global Warming Swindle och andra extremt tendentiösa källor. En bra kritisk sida är för övrigt climateaudit.org. Jag skulle starkt rekommenedera dig att läsa seriösa källor som anför den positiva bevisningen (wikipedia är väldigt bra), och att du förösker ta reda på vad som är väldigt säkert och vari osäkerheterna består. Att en dubblering av CO2 i atmosfären skulle ge 1 grad ökning av temperaturen om det inte fanns några feedbackmekanismer är väldigt solid fysik. Att människan är på god väg att dubblera koncentrationen är helt oomtvistligt. Det finns ingen grund att ifrågasätta detta. Osäkerheterna gäller hur starka feedbackmekanismerna är och kanske i viss mån är vilka dessa mekanismer detta är.

Appropå TGGWS och solgrafer, här är en graf från dokumentären som visar korrelationen mellan solen och temperaturen med den lilla twisten att grafen är utdragen efter 1975:

http://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm

Och ja, solrelaterade effekter är också beaktade av IPPC, men grundprincipen är att stora klimatförändingar inte uppkommer på grund av ändringar i den interna dynamiken (vilket är fallet med lokalt väder) utan man antar att något ”externt” driver klimatet. Man antar vidare att detta nägot, om det nu är ändringar i jordbanan, solen eller stora vulkaner är mätbart. Och en kraftig föränding i CO-koncentrationen är uppmätt. Däremot har man inte uppmätt någon kraftig föränding hos solrelaterade parametrar.

13. Kaj Grüssner - december 23, 2007

Jag har tagit del både av IPCC:s rapporter och relaterade forskningsrapporter, eftersom jag tycker att ämnet är mycket intressant. Inte minst med tanke på de ekonomiska implikationerna. Det är en av orsakerna till min skeptcism: variationerna i rapporterna och de frågor som alltjämt har lämnats öppna.

Det är ingen som förnekar att vare sig temperaturen eller C02-halten har ökat, det är betydelsen av människans bidrag som är omtvistat. Höjningen av temperaturen(som dessutom varit lite ojämn) och den ökade halten av C02 betyder inte att det är våra utsläpp som ligger bakom, varken helt eller delvis. Mätbara fakta både kan och har presenterats, men orsaker och omfattning är fortfarande en olöst fråga.

Som du själv påpekar tar processerna i vårt klimat lång tid. Fenomen och abnormaliteter som ses idag kan och är ofta konsekvensen av något som hänt för tusentals år sedan. Ändå påstås det att människan har fått till stånd en bestående, global förändring på ett fåtal årtionden. Dessutom är inte jordens förmåga att frigöra och absorbera C02 statisk. Den förändras också med förändrade förhållanden, vilket historien visar med all önskvärd tydlighet.

Så den positiva bevisningen är säkert mycket solid vad gäller att temperaturen höjts och att halten C02 höjts, men är fortfarande långt ifrån säker och solid vad gäller exakta orsaker och respektive orsaks omfattning. Det är ju där som hela debatten ligger. Det är sannerligen inte oomtvistligt.

Grafen ovan är intressant i det att den visar att höjningen av temperaturen fortsatt även då solaktiviteten gått ner. Intressant är också den graf som visar att temperaturen sjönk när C02-utsläppen kom igång på allvar. Naturligtvis är inte Global Warming Swindle världens mest seriösa dokumentär, det är trots allt en skandalregissör som gjort den. Men de vetenskapsmän som intervjuas i den är ju desto verkligare, och för fram en hel del intressanta poänger.

Men låt oss gå till nästa steg i debatten och anta att oomtvistliga bevis faktiskt läggs fram för att människans C02-utsläpp höjer temperaturen. Vad gör vi då?

14. Andreas Nyberg - december 24, 2007

A propos den överväldigande majoriteten av forskare som stöder mainstream-teorin om antropogen uppvärmning publicerades följande amerikanska senatsrapport här i dagarna…
http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.SenateReport

God jul!
AN

15. lucas - december 25, 2007

Kaj Grüssner:
”Så den positiva bevisningen är säkert mycket solid vad gäller att temperaturen höjts och att halten C02 höjts, men är fortfarande långt ifrån säker och solid vad gäller exakta orsaker och respektive orsaks omfattning. Det är ju där som hela debatten ligger. Det är sannerligen inte oomtvistligt.”

Här är vad som anses oomtvistligt:

1) Människan har höjt koncentrationen CO2 mycket signifikant, från 270 till 380ppm sedan 1750, med starkast ökning de senaste 50 åren
2) Den direkta effekten av CO2, dvs hur mycket uppvärmning CO2 ger i sig själv är känd
3) Temperaturen har höjts kraftigt och trenden är uppåtgående

En dubblering av CO2 ger ca 1 grad extra uppvärmning. Detta är i sig inte så mycket att yvas över, men modeller och historiska data antyder att feedbackeffekterna ger ytterliggare ca 2 grader. Och att feedback förstärker CO-”signalen” är i sig inget långsökt. Om man studerar istidscykeln så ser man att den relativt svaga signalen som kommer från Milankovitch-cykeln ger upphov till en väldigt dramatisk förändring vilket inte är möjligt utan feedbackmekanismer. Hursomhelst, när man säger att växthuseffekten kan ge 6 grader varmare temp så är det CO2 signalen på 1 grad som är förstärkt genom olika mekanismer. Den bästa gissningen hämtad från modeller och historiska data är att den totala uppvärmningen för en dubblering av CO2 ligger på drygt 3 grader. Men det är feedbackprocesserna som är osäkra, inte effekten av CO2 i sig, och de är dessa effekter man försöker kvantifiera i modeller.

Jag måste också bara göra en kort notering om liberaler och global uppvärmning: antagandet att IPCC är styrt av människohatande antikapitalister som vill avveckla mänskligeheten för att ge hästmyran mer lebensraum är en teori som får ”Elvis kör taxi i Hamburg”-hypotesen att framstå som solid, och det är lite märkligt att liberaler som normalt berömmer sig att vara faktaorienterade och verklighetsanknutna omfamnar rena konspirationsteorier. Detta verkar i sin tur ha att göra med att lösningen på problemet ganska naturligt omfattar statliga interventioner eftersom problemet är globalt och att varje enskild människas bidrag är försumbart, så det är meningslöst att tala om enskild skuld och fösöka lösa det inom ramen för ett rätttssystem. Och rättsliga åtgärder tenderar att komma in efter något otrevligt inträffat, medan det i det aktuella fallet kan vara trevligt att lösa problemet proaktivt.

Kaj Grüssner:
”Men låt oss gå till nästa steg i debatten och anta att oomtvistliga bevis faktiskt läggs fram för att människans C02-utsläpp höjer temperaturen. Vad gör vi då?”

Försöker minska CO2 i tillräcklig mängd. Styr via skatter bort incitamenten från kol och olja mot tex kärnkraft etc.

16. Kaj Grüssner - december 26, 2007

Läs rapporten som Anders länkade till. Tämligen intressant läsning, och visar att människans bidrag till dagens klimatförändringar är allt annat än oomtvistligt.

Vad som är oomtvistligt är dock följande:

IPCC är en politisk organisation vars slutsatser är politiska. Det är tydligen också dess arbetssätt. De röster som hörs mest i klimatdebatten är aktivister och politiker å ena sidan, skeptiska forskare å andra sidan. De förra mycket mer än de senare, men det pendeln börja svänga.

Vidare, statliga interventioner har aldrig löst någonting. Tvärtom har de allt som oftast varit orsaken till problemen man sedan försöker lösa med mer intervention.

Jag har aldrig talat om konspiration. Politikerna och aktivisterna har redan länge talat om diverse politiska åtgärder för att råda bot på det problem IPCC ”har bevisat”. Så att det händer är ju verklighet. Dessutom är historien full av exempel på hur verkliga och overkliga kriser utnyttjats för att stärka statens makt.

Innan man kan styra någonting överhuvudtaget måste det finnas gångbara, hållbara alternativ. Det finns det inte idag. De mål som politikerna har satt upp skulle leda till humanitär katastrof av omotsvarade mått ifall de genfördes med våld, vilket är det enda sättet staten kan få något gjort. Att bara lägga på straffskatter funkar inte heller. För det första är det de fattigaste som drabbas mest, för det andra leder artificiella prishöjningar till svarta marknader uppstår. Hur gärna man än vill tro att man kan styra människor så går det inte.

I Tredje Världen är man fortfarande i det närmaste totalt beroende av energi från fossila bränslen, och i takt med utvecklingen kommer användandet att öka. Hur hade du tänkt att man skulle hålla igång industrin där om man började förbjuda användandet av kol och olja? Är det ens någon som vet vad som är ”tillräcklig mängd”?

Så vi är kvar på ruta noll. Efter snart 20 år och tiotals miljarder har vi inte kommit någonstans. Inget har blivit bevisat, och vi har sannerligen inte kommit närmare de alternativa energikällor vi förr eller senare måste hitta.

Du ser, det är här problemet ligger med den typ av skrämselproganda som tutas ut. Man kushar folk till underkastelse och får dem att gå med på politiska beslut som bara förvärrar situationen ytterligare och skapar långt allvarligare problem än den påstådda, strax inträffande klimatkatastrofen.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: