jump to navigation

Brott och straff januari 9, 2008

Posted by Fredrik Gustafsson in Seminarier.
2 comments

Liberalismen är ganska tydlig med vad man får och inte får göra. Problem uppstår dock när någon bryter mot dessa regler och begår ett brott. Skall personen straffas, på vilket sätt, och hur mycket? Det mest logiska straffet är givetvis att brottslingen skall ersätta dig för den förlust hans brott kan ha åsamkat dig. Det vill säga, om han stjäl din bil måste han inte bara lämna tillbaka bilen i dess ursprungliga skick, utan även ersätta dig för alla kostnader och förlorade inkomster som uppstått till följd av att du varit utan din bil.

Det uppstår givetvis vissa problem när det är svårt att sätta ett ekonomiskt värde på det du berövats av brottslingen. Om han skurit ut dina ögon är det svårt för honom att ge dig synen tillbaka, och hur mycket din syn är värd för dig är förstås väldigt svårt att veta. Trots detta måste ändå grundprincipen vara att brottslingen måste, åtminstone, ersätta dig för all den skada han åsamkat dig. Förutom att ersätta offret är det även rimligt att brottslingen tvingas betala ersättning för alla de resurser som använts för att haffa honom och sedermera fälla honom i domstol.

Ur rättvisesynpunkt är detta givetvis nog. Frågan är om det är tillräckligt för att verka avskräckande. Det är mycket möjligt att det finns fall där avkastningen av brottet, givet att det lyckas, är så stor (till exempel vid ett bankrån), att den förväntade avkastningen (det vill säga om man tar hänsyn till risken och kostnaden av att åka fast) är positiv. Det vill säga, att det lönar sig att begå vissa typer av brott, givet att man är bra på att undgå arrestering. Av bland annat detta skäl kan det vara befogat med till exempel frihetsberövning i rent avskräckande syfte.

Problemet med dagens rättssystem är dock att man lägger för stor vikt vid den avskräckande effekten, medan man struntar i att offret har rätt till full ersättning. Om du blir utsatt för ett allvarligt brott i dagens samhälle blir du sällan eller aldrig tilldelad ett skadestånd som verkligen täcker din förlust. För att strö salt i såren är det även du, i egenskap av skattebetalare, som får bekosta rättsväsendet som haffade brottslingen samt, vilket är oerhört orättvist, även brottslingens fängelsevistelse, som sannerligen inte är billig. I rättvisans namn torde det rimligtvis vara brottslingen själv som borde stå för kostnaderna som hänger samman med frihetsberövandet. Inte de som utsatts för brottet.

NH-resultaten januari 9, 2008

Posted by Fredrik Gustafsson in Am. presidentvalet, Ron Paul.
13 comments

Usch, nu blev jag deprimerad. Hilary slog Obama i NHs primärval, och det gick sämre än väntat för Ron Paul. Femte plats och 8% av rösterna. Med tanke på att man inte ens behöver vara registrerad republikan för att att rösta på Paul i NH, att han fick 10% i Iowa, och att NH anses som libertarianskt är detta resultat förstås lite nedslående. Kan inte fatta hur han fick färre röster än i Iowa. Paul säger dock att han inte tänker ge upp. Till råga på allt går The New Republic till ett frontalangrepp mot Ron Paul och Mises Institute. Johan Norberg är skitförbannad.