jump to navigation

Replik till Fogelström januari 16, 2008

Posted by Fredrik Gustafsson in Insändare.
add a comment

Bäste Kalle Fogelström (s). Jag är helt övertygad om att de flesta privata företag inte skulle säga nej till att slippa betala skatt, att lättare kunna anställa och avskeda personal samt anställa ny personal när den befintliga personalen går i strejk. Därför tycker jag du är väldigt inkonsekvent när du säger att du vill göra det som ligger i näringslivets intresse, och att de som inte vill detta inte tar ansvar för Ålands bästa, när det är uppenbart att du själv inte vill det. Jag letade även förgäves i ditt svar efter en förklaring till varför du hela tiden kallar golfbanan för infrastruktur, vilket jag anser vara en ganska uppenbar förvrängning av sanningen.