jump to navigation

Skatter den största ofriheten mars 3, 2008

Posted by Fredrik Gustafsson in EU, Insändare.
add a comment

Bästa Katarina Nilsson (Ålandstidningen 3 mars). Självfallet anser jag det vara en stor frihet att kunna vistas utomhus på Åland utan att bli överfallen av varken polis eller brottslingar samt att kunna uttrycka sina åsikter fritt. Rätten till liv, frihet och egendom är mina tre filosofiska grundpelare. Jag lyssnar väldigt mycket till amerikansk radio, och jag blir full av skräck och avsky när jag hör hur vanligt det är att oskyldiga människor i USA stoppas och tas i förvar av polisen, och hur omild behandling de utsätts för. Men i många andra avseenden är inte Åland speciellt fritt. Faktum är att folk har kommit att acceptera dessa ofriheter och inte ens tänker på dem som ofriheter längre.

För mig är kanske den allra värsta ofriheten att vi alla tvingas att betala så oerhört mycket i skatt. Hur kan du säga att din kropp tillhör dig, när du varje vecka måste arbeta kanske måndag, tisdag och onsdag för statens räkning, och bara ges torsdag och fredag för att arbeta ihop till det du behöver? Hur kan du säga att ditt hus egentligen tillhör dig när du inte får sälja det till vem du vill och måste betala fastighetsskatt för att inte staten skall vräka dig? Och ur kan du anses vara fri om du är satt under statligt förmyndarskap från vaggan till graven? Är jag fri att inte betala skatt och svara för min egen välfärd på Åland? Är jag fri att ta droger? Är jag fri att sälja sprit i min livsmedelsbutik? Nej, det är jag inte, även om det rör sig om mina pengar, min kropp och mitt företag.

Sedan detta med EU. Du frågar vem Åland skulle göra affärer med om vi stod utanför EU. Mitt svar är alla. I dag är handeln mellan EU och övriga världen ytterst hårt reglerad och beskattad. Ett Åland utanför EU skulle kunna göra det enda vettiga för små samhällen som Åland: att införa unilateral frihandel med resten av världen. Priset på mat, kläder, elektronik, råvaror och så vidare skulle falla drastiskt, och vi skulle undvika all byråkrati. Visst, det skulle säkert kosta att förhandla fram handelsavtal med övriga världen, men detta är i stor utsträckning en engångskostnad som med marginal uppvägs av den kraftiga välståndsökningen som skulle följa. Endast en dåre tror att det är billigare att fortsätta med EUs vansinniga jordbruks- och handelspolitik än att förhandla fram egna frihandelsavtal, oavsett hur litet område det rör sig om.

Och till sist detta med att föra makten närmare människan. Jag förstår inte riktigt ditt argument om att vi i större utsträckning skulle få inkompetenta politiker som ägnade sig åt svågerpolitik om vi förde över makt från Bryssel och Helsingfors till Åland. Som om politikerna och byråkraterna där skulle vara ett dugg bättre eller lättare att ställa till svars? Poängen med att föra makten närmare är att det blir lättare att påverka och ställa politiker till svars. Detta är vårt skydd mot massbruk, inte att vi väljer kompetenta politiker, eftersom makt nästan utan undantag korrumperar. Allra bäst är det dock att föra över all makt till individen eftersom den som är mest kompetent att bestämma över ditt liv är du. Inte jag, inte lagtinget, och definitivt inte någon byråkrat i Bryssel.