jump to navigation

Mutor och utpressning i Savoyfrågan mars 7, 2008

Posted by Fredrik Gustafsson in Insändare, Rättighetskränkningar, Skatter.
trackback

Jag är ingen stor supporter av samhällsstöd. Men om politiker verkligen måste ta våra skattepengar och spendera dem på projekt som de tycker är viktiga, utan att ta hänsyn till att vi skattebetalare kanske skulle ha behövt dessa pengar för att genomföra projekt som vi tycker är viktiga, finns det ett par krav på öppenhet, opartiskhet och rättssäkerhet som bör uppfyllas för att det hela inte skall gå överstyr. Krav som allt som oftast helt ignoreras av Åländska landskapsregeringar.

För det första måste alla inledningsvis ha en likvärdig chans att få stödet. Ansökningsprocessen måste vara öppen, och kraven för att få stödet måste vara tydliga från början. För det andra måste självfallet den sökande som bäst uppfyller kraven, och som är mest förtjänt av pengarna, även få stödet. Denna ansöknings- och urvalsprocess, hur väl den än utformas, kommer visserligen aldrig i närheten av marknadens förmåga att allokera resurser, men den kan åtminstone begränsa korruptionen.

Vi på Åland har fått vänja oss vid att samhällsstöd betalas ut till höger och vänster utan man tar någon som helst hänsyn till öppenhet, opartiskhet eller rättssäkerhet. Även om exemplen, som inkluderar stöd till företagsbyar, flyg, och så vidare, är många, är dock det föreslagna stödet till Bio Savoy kanske det värsta exemplet på hur våra politiker missbrukar våra skattepengar hittills. Det värsta exemplet på hur våra pengar delas ut till handplockade personer, utan någon ansöknings- eller urvalsprocess alls.

Som bekant vill våra politiker hårt reglera hur Savoyfastigheten skall se ut och vad den får användas till. Man vill t.ex. tvinga ägarna att driva biografverksamhet i huset,
oavsett om det lönar sig eller inte, och att bevara obekväma fåtöljer och gammal, oanvändbar utrustning. Man har länge hotat med en k-märkning av byggnaden, vilket gjort att fastigheten mer eller mindre blivit omöjlig att sälja.

Få fastighetsägare skulle dock frivilligt gå med på dessa krav utan vilda protester. Därför planerar nu våra politiker att muta fastighetsägarna med €200.000 av våra pengar för att få dem att gå med på dessa regleringar, krav och förbud. Ingen öppen ansökningsprocess; inget urval; ingen rättssäkerhet över huvud taget. Bara en morot till enskilda näringsidkare för att de skall göra som regeringen säger.

Regeringen, närmast genom Britt Lundberg, försvarar stödet genom att påpeka att EU tillåter samhällsstöd av denna storlek. Om vi kan stöda golfbanan med 30%, varför kan vi då inte stöda en biograf, frågar hon sig. Jag är ingen expert på EU-rätt, men avsikten med att tillåta dessa stöd kan väl knappast vara att pengarna skall användas till mutor och utpressning för att få enskilda näringsidkare att göra som politikerna säger?

Jag kan komma på så mycket som är fel med denna soppa att jag knappt vet var jag skall börja. Liberalerna lovade till exempel i sitt valprogram att man skulle ”medverka till en modern biograf”. Inte nog med att man nu betalar ut ett jättestöd till en uråldrig biograf, vilket omöjliggör en satsning på en modern bio. Man förbjuder även fastighetsägaren från att rusta upp och modernisera Savoy!

Hela denna soppa skulle aldrig uppstått om våra politiker inte haft makten att idka utpressning gentemot fastighetsägare genom att hota med en k-märkning som gör att fastighetens värde sjunker i botten. Att politiker, mot ägarens vilja, kan k-märka en byggnad är totalt oförenligt med den privata äganderätten. Om någon kan diktera vad du får göra med ditt hus och hur det skall se ut, då är det inte ditt hus och har heller aldrig varit det.

Till sist vill jag påpeka att jag förstås inte missunnar de som äger Savoy dessa pengar. Genom att hota med k-märkning har politikerna drastiskt minskat fastighetens värde och gjort den omöjlig att sälja. Ägarna har därmed självfallet rätt till kompensation. I ett rättssamhälle bör man dock utkräva ansvar av dem som faktiskt begått kränkningen, inte av oskyldiga skattebetalare.

Kommentarer»

1. Xip - mars 7, 2008

Håller fullständigt med i din beskrivning. Kollade in beslutsprotokollaet över vilka krav man ställer på den nya ägaren. Jag misstänker att det här är uppdikterat av en tjänsteman och man har svalt hela paketet politiskt utan att ifrågasätta.

Stödet beviljas under förutsättning att ägaren förbinder sig att uppfylla följande villkor:

· En K-märkning av byggnaden införs i stadsplanen i samråd med ägarna.

· Före renoveringen eller andra åtgärder inleds skall en plan häröver presenteras och godkännas av de som utbetalar stödet.

· Byggnaden får inte rivas, byggas om eller på annat sätt förändras i fråga om dess exteriör så att dess kulturhistoriska värden minskar.

· Den sekundära påbyggnaden på taket skall avlägsnas.

· Biografbyggnaden kan tillbyggas mot Ålandsvägen, dock på ett sätt som ska harmoniera med Biograf Savoys arkitektoniska formspråk

· Fastigheten kan ytterligare bebyggas i enlighet med stadsplaneändringen.

· Biografsalongen är även fortsättningsvis en biosalong som möjliggör en regelbunden filmvisning.

· Bedriver inte ägaren själv biografverksamheten, skall han/hon upplåta lokalen till andra intressenter, t.ex. filmklubben.

· I fråga om Biograf Savoys interiör gäller följande:
o entréhallens planlösning och dess fasta inredning, inklusive golvbeläggningen och biljettluckan, bevaras i oförändrat skick (golvet kan vid behov övertäckas med skyddande skikt)
o om biosalongen behöver delas i mindre utrymmen skall detta utföras på ett reversibelt sätt, d.v.s. så att den ursprungliga strukturen och inredningen kan återställas
o Erik Bryggmans belysningsarmaturer och andra av honom designande inredningar, såsom sittgruppen i foajén och (en del) biostolar, bevaras in situ eller genom omplacering
o biografens ursprungliga tyska projektorer från 1930-talet bevaras.

· För utomstående samarbetspartners skall det finnas en särskild instruktion som redogör för bevarandeföreskrifterna.

· I samband med K-märkning enligt ovan tillerkänns Savoy-fastigheten en tilläggsbyggnadsrätt om maximalt 1200 m². Den tillkommande byggnadsrätten förutsätter förverkligandet av Erik Bryggmans förslag till tomtdisponering.

· Anläggningen skall vårdas och kontinuerligt underhållas så att den inte förfaller och kulturhistoriska värden inte minskar.

· Vid varje planerad förändring samt vid alla större underhållsåtgärder som rör både anläggningens exteriör och interiör skall byggnadsvårdsexperter med erfarenhet av vård av kulturhistoriskt värdefulla byggnader tillfrågas (museibyrån och stadsarkitektkontoret).

2. Fredrik Gustafsson - mars 7, 2008

”Bedriver inte ägaren själv biografverksamheten, skall han/hon upplåta lokalen till andra intressenter, t.ex. filmklubben.”

Jag antar att ägaren inte får begära vilken hyra han vill för salen, eller? Om han tvingas upplåta den gratis är jag också intresserad av att använda bion för att se på film med mina kompisar.

”biografens ursprungliga tyska projektorer från 1930-talet bevaras.”

Detta måste vara det roligaste kravet. Undrar vem som kläckte denna ljusa idé.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: