jump to navigation

Den ekonomiska krisen i USA, del 3 mars 29, 2008

Posted by Kaj Grüssner in Nationalekonomi.
trackback

Den amerikanska centralbanken, the Federal Reserve, har sedan sitt grundande 1913 bedrivit en expansiv penningpolitik, med vilket menas att den kontinuerligt skapat en massa pengar. Det har mynnat ut i en lång rad sprickande bubblor. Den mest kända och uppmärksammade av dem alla torde vara kraschen på Wall Street 1929. Det ”glada 20-talet” är alltså ett utmärkt exempel på stark ekonomisk tillväxt utan verklig grund och som därför slutar i ekonomisk katastrof. Det är det som håller på att hända i USA just nu. En period av stark tillväxt håller på att övergå i ekonomisk kris, eftersom tillväxten byggde på skapad kredit i stället för verkligt kapital.

Eftersom affärsbankerna är de instanser som först får ta emot centralbankens skapade pengar och sedan lånar dem vidare, har de en nyckelroll i konjunkturcykeln. Både det amerikanska och europeiska banksystemet är ett så kallat fractional reserve system. Det betyder att bankerna bara behöver hålla en bråkdel av sina depositioner i reserv, resten får de låna ut. När en kund deponerar 1000 dollar på en amerikansk bank uppstår ett skuldförhållande. Banken är skyldig deponenten. Tack vare fractional reserve systemet kan banken dock låna ut 900 dollar till en låntagare. Banken har alltså bara 100 dollar kvar, trots att den lovat deponenten att den när som helst kan lyfta sina 1000 dollar. Samtidigt har banken en fordran på sin låntagare värd 900 dollar. Den enda depositionen har alltså både blivit en tillgång och en skuld. Konsekvensen av detta system blir att all kredit som injiceras eller deponeras i banksystemet expanderas. Detta fenomen kallas credit expansion. Det leder till att penningmängden ökar ännu mer. Med andra ord stiger inflationen och pengarnas värde sjunker. Samtidigt hålls räntorna låga vilket uppmuntrar till felinvesteringar.

När bubblan sprack 1929 var det aktiemarknaden som blåsts upp till helt overkliga proportioner. Idag är det bostadsmarknaden som fått mest uppmärksamhet. Eftersom det är bostadsmarknaden som det talas om mest, är det motiverat att titta litet närmare på hur den fungerar. Vid bostadsköp är det vanligt att den köpta bostaden står som säkerhet för lånet. Banker beviljar sällan lån om inte låntagaren kan ge någon sorts garanti. Problemet är att låntagarens kreditvärdighet binds till bostaden, inte till hans faktiska betalningsförmåga. När bankerna börjar slumpa ut sitt överskottskapital i billiga lån som garanteras av bostädernas ständigt stigande värde, lockas många att ta dessa billiga lån och köpa bostäder, i hopp om att kunna dra nytta av prisökningen. I takt med stigande efterfrågan stiger priserna samtidigt som efterfrågan på lån också ökar. The Fed fortsätter att pumpa in pengar för att motverka så kallade likviditetskriser, som i klartext betyder att bankerna lånat ut så mycket pengar de kan, men vill låna ut mera. ”Kriserna” löses genom penninginjektioner från centralbanken, vilka ökar bankernas reserver så att de kan fortsätta låna ut. Bubblan blåses upp i rasande takt.

Men som all annan artificiellt stimulerad tillväxt kommer gränsen förr eller senare emot. Då mer och mer resurser binds i långa investeringar som hus, fabriker och nya maskiner (kapitalvaror), blir det färre resurser kvar till att producera saker som bensin, mat och medicin (konsumtionsvaror). Om konsumtionen hålls kvar på samma nivå stiger priset på konsumtionsvarorna, vilket gör att folk blir mindre villiga att binda kapital i kapitalvaror. Efterfrågan på bostäderna avtar, vilket leder till priserna på bostäder sjunker. När det händer råkar de låntagare med dålig betalningsförmåga i problem, eftersom värdet på deras bostäder som står som säkerhet för lånet också sjunker. Det leder till att de inte längre räcker till för att garantera lånen. Bankerna kräver mera säkerhet som låntagarna inte kan ge. När det blir uppenbart att låntagaren inte kan betala ränta och amorteringar och inte heller kan ställa tillräcklig säkerhet, förfaller lånet. Banken beslagtar bostaden, men eftersom den har sjunkit så mycket i värde gör banken en kreditförlust. Denna kreditförlust tär på bankens reserver, vilket gör att den måste börja återkalla mer lån för att uppfylla reservkravet. Eftersom det är så många som fått lån fastän de egentligen borde ha fått det, blir kreditförlusterna många och stora. Det leder till att bankerna hamnar i ekonomiska problem och hotas av konkurs. Grovt förenklat är det vad som har hänt och händer i USA idag.

Vad som måste poängteras är dock att det inte är på bostadsmarknaden i sig det är fel på, det råkar bara vara den marknad som problemen visat sig på först och mest. Det verkliga problemområdet är kreditmarknaden, som har blivit fullständigt förvrängd av centralbanken och fractional reserve systemet.

Länkar till tidigare delar:

Ett ambitiöst projekt

Den ekonomiska krisen i USA, del 1
Den ekonomiska krisen i USA, del 2

Annonser

Kommentarer»

1. . - mars 29, 2008

Hejsan Kaj,

Intressant litet projekt du bjuder på, tack för det. Jag måste dock säga att jag inte riktigt förstår din diskussion kring FRB och att detta alltid är av ondo.

Om en kund deponerar 1000 dollar på en bank så betyder naturligtvis inte FRB systemet att en bank kan låna ut 900 dollar (jag förutsätter att du använder dig av en 10% reserv att döma av dina siffror). Teoretiskt är det istället så att banken maximalt kan låna ut 9000 dollar med de första 1000 som reserv (även om denna extrema utnyttjandegrad sällan ses). Detta kan tyckas oerhört om man inte tänker igenom saken ordentligt men det är ju faktiskt så att denna lösning är själva grunden för att vi överhuvudtaget ska ha tillgång till banktjänster som vi känner dem idag dvs. att vi får ränta på insatt kapital och betalar lite mer av den varan då vi lånar. Kräver man att en bank alltid ska kunna betala tillbaks alla depositioner vid ett och samma tillfälle så skulle de ju inte ha några pengar att låna ut överhuvudtaget och då skulle vi få betala för att banken håller våra pengar i förvar istället för att få ränta på dem.

Den förutsättning som gör FRB systemet acceptabelt eller t.o.m. att föredra anser jag är det faktum att en bank alltid ska kräva fullgod säkerhet för lånen de ger ut så långt detta nu är möjligt. Om vi tar exemplet ovan och leker med tanken att banken accepterar t.ex. ett hus till 70% av gängse värde som säkerhet så blir det totala värdet av reserver och säkerheter i fallet ovan 154% av det utlånade kapitalet (om jag nu räknat rätt) och det måste väl ändå ses som acceptabelt, eller? Den typ av ”extra” checkpengar som FRB genererar försvinner ju också helt den dag lånet är tillbakabetalt.

I början av papperspengarnas historia var det ju de deponibevis som folk fick då de lämnade in guld till guldsmeden som man började handla med, alltså säkerhet in ger papperspengar i handen och det är ju precis det som FRB är fråga om.

Problemet i USA är enligt mig inte FRB som system utan det faktum att de som värderar säkerheterna missköter sina uppgifter på ett i det närmaste kriminellt sätt. Jag hörde någonstans att det idag inte ens går att hitta de dåliga lånen fullt ut eftersom systemen blivit så invecklade.

Du har helt rätt i att många har fått lån som inte borde ha fått dem men är inte det något du som liberal borde förespråka dvs. frivilliga uppgörelser två parter emellan utan att någon bättre vetande myndighet ska lägga sig i?

Skämt åsido, ser fram emot din nästa del, trevlig helg.

2. Fredrik Gustafsson - mars 29, 2008

Måste komma med en kort kommentar. Om vi hade en guldmyntfot och ingen FRB är detta med sparande och investeringar otroligt enkelt. Det finns människor som är villiga att spara (och få en ränta i utbyte) och det finns människor som vill låna pengar för att kunna finansiera investeringar (och är beredda at betala en ränta). Det vill säga, det finns människor med produktiva resurser som kan tänka sig låna ut dem mot betalning, och de finns folk som vill låna dem. Bankernas roll är att föra samma dessa personer, så att de som lånar ut sina produktiva resurser får högsta möjliga ränta och att de som lånar dessa får lägsta möjliga ränta.

Idén att ett ekonomiskt system bara kan fungera om dessa banker, förutom att sammanföra sparare och investerare, kan skapa pengar ut romma intet, och som inte representerar reella produktiva resurser, och låna ut dessa är ju minst sagt konstig. Det är som att säga att en mataffär inte kan fungera genom att bara sammanföra producenter och konsumenter (där producenterna producerar mat som konsumenterna köper), utan att mataffären även måste sälja mat som egentligen inte existerar.

3. Fredrik Gustafsson - mars 29, 2008

”frivilliga uppgörelser två parter emellan utan att någon bättre vetande myndighet ska lägga sig i?”

Fast problemet är när en av dessa parter bedrar tredje man. Som en kompis till mig skrev:

”Det moraliska problemet med fractional reserve är inte förhållandet mellan den som lånar ut pengar till banken och banken. Banken och bankkunden har naturligtvis rätt att skriva ett avtal som stipulerar att bankkunden får tillbaka sina pengar endast om han har tur (dvs om bankens reserver visar sig vara tillräckliga då kunden vill hämta sina pengar). Men det bankkunden nu äger är inte pengar utan en möjlig rätt till pengar (kan jämföras med en lottsedel, men med större chans att vinna en mindre summa, räntan). Om bankkunden nu försöker betala person C med denna rättighet, snarare än pengar, samtidigt som han inte gör person C uppmärksam på skillnaden mellan rättigheten och riktiga pengar begår han en omoralisk handling.”

4. . - mars 30, 2008

Hej Fredrik,

Allt idag tillgängligt guld (enligt uppgift på nätet cirka 150.500 ton 2003 vilket motsvarar 30 gram per världsmedborgare) klarar inte på långa vägar när att representera den penningmängd som krävs för att få ekonomin att snurra utan att guldpriset först ökas drastiskt, detta är anledning nog för att precis som vartenda land i världen redan gjort lämna iden som opraktisk i bästa fall. Ytterligare ett problem är att penningmängden kopplas endast till en sak dvs. guld utan att man ens vet hur mycket man har, en hel del ligger som bekant kvar i marken. Jag håller med om att en guldmyntfot kan leda till en tröghet i systemet som i sin tur minimerar ”bubblor” men jag tror att samma tröghet också effektivt skulle påverka all övrig utveckling negativt.

Inte är det någon som (när det sköts rätt) skapar pengar ur tomma intet i ett FRB system, det som görs är att produktiva resurser eller andra värdefulla tillgångar sätts som säkerhet i utbyte mot likvida medel helt i enlighet med den ursprungliga tanken om deponicertifikat, var ni fått mantrat om ”tomma intet” ifrån får ni förklara vidare.

Din analogi med matvaruaffären fungerar inte alls eftersom det en bank säljer är förtroende och inte fysiska varor, hur förtroende värderas eller om det överhuvudtaget existerar ligger som bekant i betraktarens ögon. För övrigt kan en matvaruaffär i princip sälja mat som inte existerar genom att tillåta att kunden sätta in pengar på ett matkonto för framtida bruk (typ ICA-kortet). Missköter sig en bank (stat) på ett kriminellt sätt kommer det att bära av till skogs och då spelar det ingen roll vilken typ av pengar den lånat ut vare sig det är guldmynt, FED- eller FRB- pengar.

Eftersom vi inte lever i en statisk värld är alla system behäftade med bekymmer, med ditt sätt att resonera borde man ju lika fort kunna hävda att den som ställt säkerhet för ett lån i en bank bedragit banken ifall säkerhetsvärdet helt plötsligt utan låntagarens förskyllan försvinner likt värdet av en facitkalkylator vid miniräknarens intåg. Jag för min del finner det resonemanget absurt.

Om jag tar ett banklån (och får FRB-pengar) idag med fysisk egendom som säkerhet för att jag vill förverkliga en ide jag fått så har jag och banken ett frivilligt avtal om att banken ger mig pengar och jag ger dem inteckning i min egendom. Detta är en frivillig uppgörelse och jag finner det synnerligen underligt att du som liberal hävdar att ingen av oss borde få ingå den utan att först ha utverkat tillstånd från t.ex. Ludwig von Mises Institute. Tredje man har naturligtvis indirekt inteckning i min säkerhet och även del i vinsten (i form av ränta) så hans deposition är säkrad så långt det är möjligt i vår imperfekta värld. Faktum är att hans deposition säkras mer och mer ju fler steg man tar i FRB-trappan eftersom banker bara lånar ut en viss procent av säkerhetsvärdet. I mitt exempel ovan är deponentens säkerhet i princip 150% mot guldmyntfotens i bästa fall 100%. Skulle man för övrigt förbjuda alla system för att en del människor inte förstår hur de fungerar blev det inte många system kvar och ännu färre praktiserande liberaler.

5. Fredrik Gustafsson - mars 30, 2008

Allt idag tillgängligt guld (enligt uppgift på nätet cirka 150.500 ton 2003 vilket motsvarar 30 gram per världsmedborgare) klarar inte på långa vägar när att representera den penningmängd som krävs för att få ekonomin att snurra utan att guldpriset först ökas drastiskt, detta är anledning nog för att precis som vartenda land i världen redan gjort lämna iden som opraktisk i bästa fall.

I mitt system skulle det vara upp till marknaden att bestämma vad som skulle användas. Sannolikt skulle både guld och silver användas. Att det inte finns något att använda till en myntfot behöver du inte oroa dig för. Genom konkurrens skulle marknaden komma fram till den bästa lösningen.

Ytterligare ett problem är att penningmängden kopplas endast till en sak dvs. guld utan att man ens vet hur mycket man har, en hel del ligger som bekant kvar i marken.

Guld som ligger kvar i marken tillhör förstås inte penningmängden. Utvinningen av guld är förhållandevis stabil. Du skulle veta hur stor penningmängden är nu och vad den kommer att vara om 10, 20 och kanske till och med 30 år. Penningmängden skulle vara både stabil och förutsägbar.

Jag håller med om att en guldmyntfot kan leda till en tröghet i systemet som i sin tur minimerar ”bubblor” men jag tror att samma tröghet också effektivt skulle påverka all övrig utveckling negativt.

Vad är denna tröghet i systemet du pratar om? Att staten och banker inte längre har möjligheten att beskatta de som håller pengar och skapa inflation? Det är som att säga att vårt samhällssystem innehåller en tröghet eftersom man inte kan omkring och mörda människor. Du får nog förklara vad du menar men tröghet i detta fall.

Inte är det någon som (när det sköts rätt) skapar pengar ur tomma intet i ett FRB system, det som görs är att produktiva resurser eller andra värdefulla tillgångar sätts som säkerhet i utbyte mot likvida medel helt i enlighet med den ursprungliga tanken om deponicertifikat, var ni fått mantrat om ”tomma intet” ifrån får ni förklara vidare.

Om jag lånar €10 av någon, och lånar ut denna €10 tio gånger, då har jag skapat €90 ur tomma intet. Någon har avstått från att spendera €10 så att andra kan spendera €100. Detta är vad som sker under FRB, och det är att skapa pengar ur tomma intet: att låna ut pengar som inte har någon motsvarighet i produktiva resurser.

Din analogi med matvaruaffären fungerar inte alls eftersom det en bank säljer är förtroende och inte fysiska varor, hur förtroende värderas eller om det överhuvudtaget existerar ligger som bekant i betraktarens ögon.

Fast det den egentligen bör sälja är anspråk på fysiska varor (till exempel guld eller silver). Problemet är som sagt att banken säljer ”förtroende” till den som lånar. Men när den som lånar använder dessa pengar säger han att han säljer ett anspråk på något reellt, medan han i själva verket säljer ett ”förtroende”, eller mer korrekt en lotteribiljett.

Missköter sig en bank (stat) på ett kriminellt sätt kommer det att bära av till skogs och då spelar det ingen roll vilken typ av pengar den lånat ut vare sig det är guldmynt, FED- eller FRB- pengar.

När vi har en guldmyntfot stämmer detta, men inte under nuvarande system med en lender of last resort som kan rädda alla banker med sedelpressen. Om det var tillåtet att bilda egna valutor, som baserades på en guld- eller silvermyntfot, skulle de statliga pengarna bära till skogs illa kvickt. Vi ser ju hur det går för de som försöker starta sina egna valutor.

6. Kaj Grüssner - mars 30, 2008

Hej .

Fractional reserve betyder just det att bankerna bara behöver hålla en bråkdel av depositionerna i reserv och reservkravet är i praktiken bara en formalitet. Jag tog 10% bara som ett exempel för att visa hur det fungerar.
På den gamla tiden fanns det två sorters banker: Deposit Bank och Loan Bank. Den förra typen av banker, deposit bank, fungerande som ett kassavalv. Dess kunder deponerade guld och andra värdeföremål, och betalade en serviceavgift. Kunden erhöll en kvittens som angav värdet av hans innehav. Han kunde även, om han så önskade, få flera kvittenser som tillsammans motsvarade innhavets värde. Dessa kvittenser kom sedan att accepteras som pengar, och så var de första banksedlarna födda.

Den andra typen av banker var en så kallad loan bank, vilken skiljde sig storligen från deposit banken. Här var det fråga om att dess ägare lånade ut egna pengar till låntagare, och uppbar ränta. Exempelvis kunde en loan bank startas som ett aktiebolag. På balansens aktiva sida antecknas kassa 100, på passiva sidan aktiekapital 100. Balansomslutningen är således 100. Banken lånar ut 10. Passiva sidan hålls oförändrad, medan aktiva ändras så att kassan visar 90 och fordringarna 10.

De som hade lite överlopps kunde låna ut sina pengar till loan banken, mot ränta, som banken lånade vidare. Banken och placeraren skrev ett avtal, enligt vilket placeraren avstod från att kräva pengarna tillbaka under viss tid, medan banken lovade att betala tillbaks placeringen med ränta då avtalsperioden löpte ut. I bokföringen ser det ut så här:
Passiva sidan ökar, främmande kapital 10. På aktiva sidan ökar först kassan med 10, som sedan lånas ut, varpå kassan minskar med 10 och fordringarna ökar med 10.
Kvar blir då kassa 90 och fordringar 20, totalt 110. Passiva sidan eget kapital 100, främmande kapital 10, totalt 110. Det främmande kapitalet utgör en skuld, och banken får inte låna ut dessa pengar utan borgenärens tillåtelse. Givetvis skulle banken knappast ta emot pengar den inte får låna ut.

Notera att än så länge har inga nya pengar skapats. Men det förutsätter att deposit banken hålls skild från loan banken, och att de influtna medlen alltid har full täckning, så kallad full reserve. Som ni väl vet fungerar dagens bankväsende inte på ovanstående sätt. Det bankväsende vi har idag är en hybrid av deposit bank och loan bank, och grundar sig på centralbankens existens och vars verksamhets kräver kontinuerliga kreditinjektioner, inte att dess kunder skulle deponera eller placera pengar i dem.

FRB i sig själv är egentligen bara ett system som förstärker centralbankens inflation genom att krediten expanderas ytterligare. Det leder till felaktiga räntor som sedan leder till felaktiga investeringar. Den problematiken tog jag upp i del 2. Vi behöver inte FRB. Orsaken till att vi fortfarande har det är att bl.a JP Morgan lobbade fram en centralbank som ”garanterar” kundernas depositioner, eftersom bankerna själva inte håller kvar dem. Grundorsaken till de återkommande ekonomiska kriserna är centralbanken, vars skadliga effekt förstärks av FRB. Så dett är varken nödvändigt eller önskvärt, tvärtom. Och pga att det i praktiken är fråga om förfalskning som drabbar trejde part (genom att värdet på besparingar och löner sjunker) kan det omöjligen anses vara acceptabelt.

Det enda fråga man behöver ställa sig är: ”varför har vi speciallagstiftning för banksektorn?”
Svaret är att det är legaliserat bedrägeri. Skulle något annat företag göra samma sak som bankerna skulle de åka dit för falskmynteri och bokföringsbrott. Bara detta enkla faktum säger väl det mesta som behöver sägas om FRB.

”I början av papperspengarnas historia var det ju de deponibevis som folk fick då de lämnade in guld till guldsmeden som man började handla med, alltså säkerhet in ger papperspengar i handen och det är ju precis det som FRB är fråga om.”

FRB har exakt ingenting med det att göra. Depositionsbanking som guldsmederna sysslade med var FULL reserve banking, och de tog en avgift för sina tjänster. Det var när det började förfalska depositionskvitton som de övergick till FRB, vilket på den tiden var belagt med dödstraff.
Problemen med den hopplöst förvrängda kreditmarknaden i USA är en helt logisk och naturlig följd av den kriminella verksamhet systemet bygger på. Kan man på allvar påstå att det är konstigt att det förekommer en massa skumma lån och misskötsel när utgångspunkten för hela verksamheten är bedrägeri? Nej, naturligtvis inte. Att från början legalisera bedrägeri och sedan förundra sig över de invecklade instrumenten som uppstår för att dölja dålig kredit är i mina ögon inte särskilt klokt.

Visst skall entreprnörer (banker) få ge lån till kunder som de inte borde ge lån till, misstag gör ju alla. Det är helt ok, så länge det är frågan om egna pengar. Problemet är att bankerna lånar ut pengar som inte finns, pengar som skapas av centralbanken och som i praktiken innebär att värdet på alla andras besparingar och löner sjunker. Dessutom är det just den mindre vetande myndigheten som gjort detta möjligt. På den gamla tiden fick bedragande bankirer sina rättvisa straff för sin kriminella verksamhet.

7. . - mars 30, 2008

I FRB-systemet är det sannerligen upp till marknaden att utan intervention bestämma vad som används som säkerhet för lån, i detta fall är det du som genom dekret vill begränsa konkurrensen genom att enbart tillåta vissa ädelmetaller, inte jag. Jag förstår dig inte då du hävdar marknadens allsmäktighet i ena fallet och förkastar den i andra.

Att utvinningen av guld är relativt stabil idag behöver inte alls betyda att den är det i morgon således har du inget som helst fog för att säga någonting alls om mängden tillgängligt guld om ett givet antal decennier. Ditt system skulle med all sannolikhet innebära att utvinningen skulle eskalera dramatiskt i början eftersom tillgången på de av dig föreslagna ädelmetallerna är alldeles för liten för att täcka dagens behov och på så sätt skulle du enbart åstadkomma ytterligare en bubbla utan reell substans.

Trögheten jag pratar om kommer sig av den alltför begränsade och förutsägbara mängden tillgänglig finansiering som ditt system skulle innebära, om alla investeringar är avhängiga på hur mycket guld det råkar finnas ”tillgängligt” för tillfället blir saker och ting tröga. Är allt guld ”upptaget” och jag har löst cancerns gåta men inte får sätta huset i pant för att implementera min lösning är det ju synd om alla.

Om du lånar 10€ av mig och sedan använder dig av FRB-systemet i 10 steg med 10% reserv då du lånar ut pengar samtidigt som du varje gång värderar säkerheten dina låntagare ställer till 70% av det du lånar ut har du netto lånat ut 58,62€, har 6,51€ kvar av de ursprungliga 10€ och samtidigt 83,74€ i reellt säkerhetsvärde.

I princip har du alltså lånat ut 58,62€ och har 100% inteckningar i säkerheter och reserver värda tillsammans 90,25€.

Det finns definitivt täckning för dessa överskottspengar i produktiva resurser, de facto finns det 154% täckning och hur du kan få det till ”tomma intet” kräver utförligare förklaringar från din sida.

Banker säljer förtroende och det är precis det de ska göra, vill du ha 100% säkerhet (doktorandsäkerhet alltså) står det dig och alla andra fritt att gå till guldsmeden och köpa sig en guldtacka. Det du förespråkar är en begränsning av valfriheten och det är oförenligt med att kalla sig liberal.

Kör du sedelpressarna tillräckligt länge och effektivt bär det av till skogs även med dagens system, inte försöker du väl påstå något annat?

8. Kaj Grüssner - mars 30, 2008

Vad gäller det där med att skapa pengar ”ur tomma intet”.

Om vi går tillbaks till Crusoe och hans bärlager. Det uppkom genom att han sparade (avstod från konsumtion). Han konsumerade mindre än vad han producerade. På så vis uppstod kapital. Vad centralbanken gör är att den trollar fram bär. Det är ingen som sparar, ingen som plockar mer bär än vad han äter. De bara uppstår utan att någon har gjort någonting.

Problemet är att dessa bär egentligen inte är bär, de ser bara ut som bär. Crusoe behövde 800 bär om dagen för att överleva. När han hade sparat ihop till det kunde han ägna en hel dags arbete åt sitt redskap. Det var en fungerande investering eftersom den byggde på verkligt kapital. Samma sak gällde Fredag. Hans kapital byggde också på verkligt kapital, så Crusoe kunde gott låna av honom i stället för att spara själv.

Men låt säga att Ben Bernanke kom till ön med en maskin som producerade en massa låtsasbär. På en sekund kunde han trolla fram en hög med 5000 bär, dvs den mängd Crusoe behövde för att tillverka sitt redskap. Vad som händer är att Crusoe lånar bären av Ben Bernanke mot låg ränta (räntan hålls låg tack vare den stora tillgången på bär). Han sätter sig ner och börjar tillverka sitt redskap. Problemet uppstår när han skall äta av bären och märker att de är fejk. Där står han sedan med sitt halvfärdiga redskap och utan bär.

Det där med att bankerna säljer ”förtroende” är ett påhitt som inte har någonting med den verkliga verksamheten att göra. Detta förtroende förutsätter centralbanksväsendet, eftersom bankerna märkt att de inte kan syssla med FRB utan en instans som ”garanterar” depositionerna. Fredriks jämförelse med matvarubutiken är helt spot on. Bankerna borde sälja faktiska tjänster, inte ge kredit som inte finns. Dessutom kan förstås inte centralbanken garantera depositioner. Då den trycker upp pengar för att täcka likviditetsbehovet sjunker värdet på din deposition. Du deponerar 1000 och för ett kvitto på 1000. När du sedan plockar ut dina 1000 är de värda 900. Det är den sorts garanti som centralbanken ger.

9. . - mars 30, 2008

Hej Kaj,

Jag anser fortfarande att du inte tar hänsyn till de av låntagarna ställda säkerheterna som ju uppgår till mer än det som lånas ut, ”tomma intet” existerar inte överhuvudtaget.

10. . - mars 30, 2008

Hej igen Kaj,

Crusoe får endast låna 700 bär genom att sätta upp vad som motsvara 1000 bär i säkerhet vilka Fredag också måste godkänna som tillräckligt, återigen det finns inget problem i detta fall annat än ett fiktivt som uppfunnits av den österrikiska skolans ekonomer.

11. . - mars 30, 2008

Förutsatt förståss att säkerheterna värderats korrekt menade jag tillägga.

12. Kaj Grüssner - mars 30, 2008

.

Det viktiga vad gäller pengar är inte dess antal enheter, utan dess värde per enhet. Vi behöver inte tusentals biljoner dollar. I stället för att ha en massa värdelösa dollar har man ett mindre antal med högre värde per enhet. Dollarn kan sedan delas upp i cent och så vidare.

FRB har ingenting med marknaden att göra. Det är en statlig institution med egen lagstiftning och egen, statlig pengakvarn. Att ha en fri marknad eller fri värld betyder inte att man får göra vadsomhelst. Jag kan inte begripa hur någon kan anse att dagens banksystem har något som helst med en fri marknad att göra. Banksektorn är den mest tillslutna, reglerade och hemlighetsfulla sektor som finns. Det är corporatism i sin allra renaste form.

Med tanke på att centralbanken och FRB är orsaken till dagens stora ekonomiska kris i USA, och till börskraschen 1929, den ekonomiska krisen i början av 1970-talet (då Bretton Woods systemet sprack), krisen i Finland på 1990-talet, dot.com krisen i början av 2000-talet och så vidare är det nog faktiskt du och alla andra CB/FRB-förespråkare som har bevisbördan på sig.

Orsaken till att CB/FRB inte är förenligt med klassisk liberalism är att det är legaliserat bedrägeri som innebär en de facto stöld av alla andra som är med i systemet. Och eftersom staten har förbjudit alla andra pengar och betalningsmedel än de egna papperspengarna, och all annan bankverksamhet än den statligt sanktionerade, har vi inget val. Försöker vi oss på något annat hamnar vi i fängelse.

Som Lew Rockwell sade:

”If a burglar broke into your house one night and took all your silver, you would most probably object. However, if he broke in just once a week and only took one spoon at a time, you’d be fine with it. That’s what inflation is. Someone breaking into your house on a regular basis, robbing you of something each time.”

Man behöver väl inte tänka så hemskt länge innan man inser att ingen naturligtvis skulle acceptera kontinuerliga inbrott och stöld. Tyvärr har vi inget val vad gäller våra pengar och inflation. Försöker vi stoppa inbrottsjuven förlorar vi långt mer än en ynklig silversked.

13. Kaj Grüssner - mars 30, 2008

Hej .

För det första: Säkerheterna uppgår inte alls till mer än vad som lånas ut. Hela problemet för sub prime låntagarna är ju att säkerheterna inte räcker till, det är ju därför tustenals människor redan har förlorat sina hem och fler kommer att göra det.

För det andra: Säkerheterna som ställs är vad som köps för lånet, så egentligen exsisterar ingen säkerhet alls. När lånet förfaller så tar banken över huset. I praktiken köper banken huset för mycket mer än vad det är värt, vilket leder till en kreditförlust.

För det tredje: sparande innebär att man avstår från konsumtion. Du avstår från inte från något genom att ställa det som säkerhet.

För det fjärde: Då centralbanken injicerar pengar i banksystemet skapar den pengar. Penningmängden mätt i antal enheter ökar. Var kommer dessa pengar ifrån? Jo, från sedelpressarna. Hur kan du hävda att det inte är att skapa något från tomma intet?

För det femte: Då en bank tar emot 1000 euro och sedan lånar ut 900, medan den lovar att deponenten närsomhelst kan lyfta sina 1000, har pengar skapats. Deponenten har fordran på 1000, banken har fordran på 900. Samma post är både tillgång och skuld, vilket är en

”Crusoe får endast låna 700 bär genom att sätta upp vad som motsvara 1000 bär i säkerhet vilka Fredag också måste godkänna som tillräckligt, återigen det finns inget problem i detta fall annat än ett fiktivt som uppfunnits av den österrikiska skolans ekonomer.”

Se punkt 1 och 2.

Säkerheten har ingen som helst betydelse. Det enda som spelar roll är varifrån de bär som lånas ut kommer ifrån. Om de har uppstått genom att Fredag sparat ihop dem är det ok. Är det däremot frågan om Bernankes låtsasbär är det inte ok. De ”fiktiva fall” som österrikiska skolans ekonomer har hittat på är den enda förklaringen till konjunkturcykeln som finns idag. Teorin om dessa ”fiktiva fall” var det som gjorde att Mises och Hayek kunde förutspå och förklara kraschen 1929, medan alla andra ekonomer (som t.ex. neoklassisten Fisher) bedyrade ännu någon månad före svarta torsdagen att ingen kris var på väg.

Hur ogärna vi än vill erkänna det så finns det ekonomisk lag och ekonomisk verklighet. Att avfärda det som ”österrikiska fantasifoster” leder till de kriser vi har sett de senaste dryga 100 åren, och till den kris som håller på att blomma ut idag.

14. . - mars 30, 2008

Kaj:

Vi har guld och andra ädelmetaller till ett visst värde idag, varken mer eller mindre och jag skulle vilja ha en förklaring på hur du tänkt att en dollar med högre värde kopplat till dessa skulle lösa något problem överhuvudtaget.

FRB har precis allt med marknaden att göra eftersom det utnyttjas av affärsbanker och inte av centralbanker. Om något är väl FRB ett alldeles utmärkt exempel på hur marknaden bör fungera eftersom det INTE kräver någon större mängd centralbankspengar!

Eftersom guld som myntfot prövats och förkastas av precis alla är det inte bara jag som har en bevisbörda i denna diskussion, så lätt slipper du inte undan.

15. Fredrik Gustafsson - mars 30, 2008

I FRB-systemet är det sannerligen upp till marknaden att utan intervention bestämma vad som används som säkerhet för lån, i detta fall är det du som genom dekret vill begränsa konkurrensen genom att enbart tillåta vissa ädelmetaller, inte jag. Jag förstår dig inte då du hävdar marknadens allsmäktighet i ena fallet och förkastar den i andra.

Bara för att jag är för en hel fri marknad innebär förstås inte att allt skall vara tillåtet på denna marknad; jag vill inte ha något allas krig mot alla. Jag tror detta är ett fel många gör. I konceptet i en helt fri marknad ingår att äganderätten respekteras: och detta innebär att stöld, våld, hot och bedrägeri inte tillåts. Om det är tillåtet att idka bedrägeri på en fri marknad, då är denna marknad inte längre fri. Jag och många med mig anser att FRB är en form av bedrägeri och det därför inte bör vara tillåtet; lika litet som att det skall vara tillåtet att sälja ett kilo fisk, men säga åt den som köper att det är 1,5kg fisk.

Att utvinningen av guld är relativt stabil idag behöver inte alls betyda att den är det i morgon således har du inget som helst fog för att säga någonting alls om mängden tillgängligt guld om ett givet antal decennier.

Allt kan förstås hända. Men vad är sannolikare: att vi hittar en enorm guldgruva som dubblar mängden guld inom loppet av ett par år, eller att en stat, genom att trycka pengar, dubblar penningmännen inom ett par år?

Ditt system skulle med all sannolikhet innebära att utvinningen skulle eskalera dramatiskt i början eftersom tillgången på de av dig föreslagna ädelmetallerna är alldeles för liten för att täcka dagens behov och på så sätt skulle du enbart åstadkomma ytterligare en bubbla utan reell substans.

Utvinningen skulle öka. Men det är osannolikt att mängden guld i cirkulation skulle öka extremt mycket mer än ökningen av nationalprodukten.

Trögheten jag pratar om kommer sig av den alltför begränsade och förutsägbara mängden tillgänglig finansiering som ditt system skulle innebära, om alla investeringar är avhängiga på hur mycket guld det råkar finnas ”tillgängligt” för tillfället blir saker och ting tröga

.

Felet du gör är att du inte tänker i reella termer. Hur mycket investeringar vi kan göra begränsas alltid av hur mycket reella resurser som vi kan lägga på investeringar. Den tröghet du talar om är att vi med en guldmyntfot inte kan lägga mer på investeringar än vi egentligen har. Hur mycket guld det finns tillgängligt spelar ingen roll: det är inte guld man använder för att investera, utan arbete, land, och så vidare.

Är allt guld ”upptaget” och jag har löst cancerns gåta men inte får sätta huset i pant för att implementera min lösning är det ju synd om alla.

De resurser som finns tillgängliga för investeringar går till de investeringar med högst avkastning. Om du har lösningen till cancerns gåta kommer du inte att lida brist på kapital.

I övrigt är jag inte riktigt säker på att du förstått vad Fractional Reserve går ut på.

16. . - mars 30, 2008

Jag är helt överens med dig om betydelsen av att värdera säkerheter korrekt, sker inte detta uppstår problem precis som vi ser i USA idag. Däremot har du fel när du kategoriskt avfärdar FRB som bedrägeri eftersom det helt enkelt inte är det.

17. Fredrik Gustafsson - mars 30, 2008

”Eftersom guld som myntfot prövats och förkastas av precis alla är det inte bara jag som har en bevisbörda i denna diskussion, så lätt slipper du inte undan.”

Lite ironiskt att du säger att ”precis alla” (dvs exakt alla) har förkastat guldmyntfoten när vi talar om inflation. Snacka om begreppsinflation. Tydligen räknas inte jag, Kaj, Jakob, Mises, Rothbard, Rand, Rockwell, Reisman, osv i all evighet. Om staten skulle sluta lägga sig i marknaden skulle guldmyntfot uppstå automatiskt, så de enda som förkastat den är staten och dess intellektuella livvakter.

18. . - mars 30, 2008

Fredrik & Kaj,

Jag börjar bli mer och mer övertygad om att det inte är bara jag som har svårigheter med att förstå hur FRB fungerar.

19. . - mars 30, 2008

Fredrik:

”Om staten skulle sluta lägga sig i marknaden skulle guldmyntfot uppstå automatiskt, så de enda som förkastat den är staten och dess intellektuella livvakter.”

Det tror jag också men för att staten ska sluta lägga sig i detta måste den försvinna och då är vi tillbaks i ett värre scenario för inte tror du väl då att det är alla de goda liberalernas värld som skulle implementeras? Jag hävdar att det är den starkes rätt som skulle gälla även i detta scenario men utan statens återhållsamma inverkan och det är knappast bättre för nån.

20. Fredrik Gustafsson - mars 30, 2008

”Jag börjar bli mer och mer övertygad om att det inte är bara jag som har svårigheter med att förstå hur FRB fungerar.”

Jag är ingen expert, men jag vet i stort hur det fungerar. Visst, systemet med säkerheter begränsar hur mycket luftpengar bankerna kan skapa. Men det är fortfarande bedrägeri eftersom ingen talat om för mig att min €100 sedel egentligen är ett skuldbrev som motsvarar en 1000-del av någons hus (och hus har som bekant en tendens att variera i värde). Om staten får för sig att trycka mer pengar är denna sedel kanske bara värd en 1200-del av ett hus. Jämför detta med en guldmyntfot där det uttryckligen står på varje sedel att denna kan inlösas mot x gram guld. Visst, sedeln kan bli mindre värd om någon gör en stor guldfyndighet: men du kan alltid hämta ut x gram guld mot denna sedel.

21. Kaj Grüssner - mars 30, 2008

Du missförstår. Jag sade bara att antalet enheter inte är det viktiga, utan värdet per enhet. Vi behöver alltså inte skapa en massa dollar så att det inte skall bli brist på dem. Orsaken till varför man bör knyta en valuta till något verkligt är just precis för att man inte skall kunna manipulera pengarnas värde per enhet som staten gör idag. Jag förklarade i del 2 vad som var problemet med pengaskapande: det sätter räntan ur spel vilket leder till kluster av felinvesteringar. Genom att binda pengarnas värde till exempelvis guld gör man det omöjligt att skapa pengar ur tomma intet. På så sätt undviker man problemet med felaktig ränta och felinvesteringar.

Som jag sade, banksektorn är ett utmärkt exempel på corporatism, dvs näringsliv som för egen vinnings skull hoppat i säng med staten. Andra exempel är military-industrial complex och medical-industrial complex. Hela banksektorn bygger på en statlig institution, centralbanken, vilket knappast är något man kan förknippa med en fri marknad. Om du anser att marknaden bör fungera som statlig sanktionerat bedrägeri för det stå för dig, men jag begriper inte hur någon kan tycka så. Dessutom är dagens banksystem helt beroende av penninginjektioner från centralbanken. ECB pumpade in 349 miljarder euro på en gång den 18 december förra året. ECB gjorde flera penninginjektioner under förra året. I slutet av sommaren pumpades ca 150 miljarder euro in. Dessa injektioner multiplicerars flera gånger om pga FRB-systemet. Dollarn av idag är värd ca 2-3% av dollarn i början av 1900-talet.

Så det faktum att du först påstår att marknaden bör fungera på basis av sanktionerat bedrägeri och sedan påstår att banksektorn inte behöver någon större mängd centralbankspengar är minst sagt förbluffande, för att inte tala om fullständigt felaktigt.

Sedan fortsätter du med det hårresande påståendet att guldmyntfoten har prövats och förkastats. Guld har använts som betalningsmedium tusentals år och är det medium som marknaden har bestämt att funkar bäst. Det har funnits andra medium, bl.a. salt och vete, men dessa visade sig vara för opraktiska. Guldmyntfoten avskaffades genom ett statligt påbud och den som bryter mot det bestraffas. Detta till trots är det fler och fler som överger papperspengen dollar och övergår till guld, vilket är en delorsak till dollarns ständigt sjunkande värde.

FRB är inte på något sätt komplicerat. Men eftersom du vägrar tro på det jag skriver och avfärdar mina argument och mina inlägg med rent felaktiga påståenden så kan möjligtvis följande länk vara till hjälp:

[audio src="http://mises.org/multimedia/mp3/Salerno2/Salerno-10.mp3" /]

Det är en ljudfil, en föreläsning med Joe Salerno, i vilken han på ett mycket enkelt sätt förklarar hur det fungerar. Som sagt är det alltså varken svårt eller komplicerat. Däremot blir jag lite nyfiken på var du fått all din felaktiga information ifrån. Har du läst det någonstans, eller har du hittat på det helt själv?

22. . - mars 30, 2008

Fredrik:
Jag är inte heller någon expert, långt därifrån men det förstår jag att om en sedel är värd x gram guld så räcker inte dagens samlade guldvärde (eller silver eller för den del all värdens samlade ädelmetaller) till för att kunna täcka upp och representera övriga värden i världen idag. Säg att du äger allt guld som existerar idag och vill köpa lite mark för dina guldtackor representerandes t.ex. Sverige, då kan du ändå bara offerera 7€ per kvadratmeter i snitt och det är bara för råmarken inte det som finns på den eller något annat heller för den delen. Allt guld i världen räcker till att betala 2cent per kvadratmeter för marken på densamma och det är knappast tillräckligt, än mindre räcker det till alla hus, produktionsanläggningar, öl och allt annat som vi människor dagligen värderar.

Det skulle förvåna mig storeligen om du inte skrivit på ett kontrakt med din bank som stipulerar vad den får och inte får göra med dina deponerade pengar. Har du mot förmodan inte gjort det finns det fortfarande ingenting som hindrar dig från att lägga dina sparpengar på annat, t.ex. guld om nu det är vad som får igång dig så alternativen finns där men då ska du också vara villig att bära omkring på dina tackor utan att gnälla.

Kaj:
Vad gäller knytande av valutor till något verkligt se ovan. För övrigt är det precis det du gör vid FRB. Detta förutsatt att det som idag godkänns som säkerheter såsom hus, mark, öl och annat värdefullt är att se som verkliga ting.

ECB liksom US FED pumpar alltid in tryckta pengar precis före jul av den enkla anledningen att det ska finnas tillräckligt med fysiska sedlar till julhandeln. När julhandeln är över förstörs dessa som regel. De hundratals miljarder € du pratar om är visserligen ofantligt mycket pengar men fortfarande bara en liten bråkdel av EU’s BNP och en ännu mindre del av de samlade tillgångarna inom EU. Allting är som bekant relativt.

Den första inflationsbubblan historiskt sett vi känner till uppkom då persernas guld släpptes in på marknaden efter Alexanders erövrande så visst finns det även gamla hederliga exempel på att guld som betalningsmedel inte alls behöver fungera felfritt hela tiden. Jag tänker inte ens försöka övertyga en gammal konspirationsteoretiker som dig om att det finns alternativa förklaringar till att inte ett enda land idag använder guldmyntfot fast många prövat systemet och alla frångått det. Du hävdar statligt påbud för att cementera fortlöpande maktmissbruk jag hävdar att guldmyntfoten helt enkelt inte fungerade i ett modernt samhälle och således övergavs. Vem som har rätt är ointressant jag respekterar din åsikt men delar den inte.

Det jag säger må vara både förbluffande och felaktigt men ingenting av det du anfört kommer ens i närheten av att ha övertygat mig om att så är fallet. Det jag uttrycker här är min personliga åsikt och min version av hur jag upplever att saker och ting fungerar, anser du att den är felaktig så försök påvisa det med egna tankar istället för att anföra andras som vore dessa något slags facit. Jag vet att du gillar den österrikiska skolan och det är helt OK för mig, faktum är dock att ni står för en mycket liten del av åsikterna bland ekonomer idag och därför tänker jag inte acceptera dessa som sanna bara för att du vill det. För att detta ska ske måste du komma med annat än förlöjligande av mig och mina åsikter för i förlängningen återspeglar detta förfarande bara din egen bristande argumentation.

23. Kaj Grüssner - mars 31, 2008

.

Du blandar hela tiden på helt olika saker. FRB är en typ av banksystem. Det har ingenting med myntfot att göra. FRB har använts både under guldmyntfot och pappersmyntfot. Orsaken till att guldmyntfoten avskaffades 1933 i USA var att centralbanksväsendet och FRB inte fungerade särskilt bra, eftersom sedeltryckandet orsakade så kallade bank runs. Så länge man hade guldmyntfot så hade deponenterna kontroll över utlånning och pengatryckande. Den kontrollen försvann i och med pappersmyntfoten. Det enda som finns nu är ett löfte från staten att färggranna, värdelösa papperslappar accepteras som betalningsmedel. Som jag nu förklarat ett antal gånger så har säkerheterna ingenting med saken att göra. Frågan är varifrån bankerna får de pengar som de lånar ut. Kommer de från verkligt sparande eller ur tomma intet. Svaret är till allra största del det senare.

ECB och FED trycker ju alltså inte fysiska pengar som delas ut för att kunna användas i julhandeln, var du nu fått det ifrån. Injektionerna görs elektroniskt från centralbanken till affärsbankerna och ökar bankernas kapacitet att ge lån. Denna kredit expanderas pga FRB vilket gör att den inte kan tas tillbaka. De kontanter som finns i cirkulation har ingenting med penningmängden att göra. Det finns långt mer euron än vad det finns sedlar och mynt. Oljepriset har de senaste 10 åren stigit med 350% mätt i dollar och 200% mätt i euro. Jämfört med priset på guld har det inte stigit alls. The Fed har pumpat in pengar sedan 1913, ECB bara ett drygt decennium. Dollarn idag har kvar 2% av sitt värde från början av 1900-talet. Att avfärda de ständiga penninginjektionerna genom att hävda att enskilda injektioner är små jämfört med BNP är grav ekonomisk okunskap.

Värdet på guld varierar, men det har hållits mer eller mindre intakt de senaste 2000 åren eller så. Ingen har påstått att guldets värde är oföränderligt, men det är oändligt mycket beständigare än papperspengar, eftersom det inte kan produceras i obegränsade mängder genom ett knapptryck. Det är ett dokumenterat faktum att guldmyntfoten avskaffades i t.ex. USA genom ett statligt beslut. Det skedde 1933. Fram tills dess hade marknaden använt guld som betalningsmedel i tusentals år. Att hävda att guldmyntfoten avskaffades för att ”det inte passade ett modernt samhälle” är rent befängt. Av vilken orsak skulle ett modernt samhälle vara i behov av legaliserat bedrägeri?

Du har hävdat följande:

1. Legaliserat bedrägeri som bygger på en statlig institution är ett exempel på hur marknaden bör fungera.
2. Att dagens bankindustri inte behöver så värst mycket centralbankspengar.
3. Guldmyntfoten prövats och förkastats.

Det första påståendet är en åsikt och kan således varken vara rätt eller fel. Tycker du så får det stå för dig. Jag föredrar en annan typ av marknad.
Det andra påståendet är direkt felaktigt. Bankindustrin är helt beroende av kontinuerliga penninginjektioner, både från Fed och ECB. Detta behov är alltså både stort och fortgående.
Det tredje påståendet är likaså direkt felaktigt. Guldmyntfoten har avskaffats genom politiska beslut, inte pga att marknaden skulle ha föredragit pappersmyntfot.

Att du sedan anklagar mig för bristande respekt och argumentation är tämligen skrattretande. För det första kallar du mig för ”konsirationsteoretiker” och för det andra så har du till största del helt ignorerat mina argument och frågor. I de fall du har bemött mina argument har du gjort så med rena faktafel som jag visat ovan. Läs igenom delarna 1-3 igen samt kommentarerna på den här tråden. Jämför sedan med vad du själv presterat. Därefter kan du med handen på hjärtat fundera på vems argumentation som är bristfällig. Jag antar att du inte gjorde dig besväret att lyssna igenom föreläsningen, men om du gjorde det skulle det vara intressant att höra dina kommentarer.

24. . - mars 31, 2008

Jag vet att FRB är ett banksystem och att det inte har något med myntfot att göra, verkar det annorlunda är det ett fel som uppstått pga. tidsbrist från min sida. Hävdar du att FRB är bedrägeri och att guldmyntfot är bra i samma andetag kommenterar jag de båda åsikterna i en och samma tråd men detta betyder inte att jag blandar ihop dem.

Säkerheterna har precis allt med FRB att göra eftersom andelen federala papperspengar i USA precis som du säger är bara är en liten del av den totala penningmängden där resten i princip är FRB-pengar som lånas ut mot säkerheter. Jag strider inte med dig om det tokiga med att det trycks för mycket papperspengar (och elektroniska)det förstår väl alla att det är men så har ju marknaden också ett suveränt sätt att ta hand om detta och det är ju det vi ser nu, dvs. en sjunkande dollar. Nu kommer dollarn att sjunka tills folk får det mer eller mindre dåligt och förhoppningsvis för amerikanarna är det ungefär samtidigt som deras produktion blir lönsam igen och de kan ta upp konkurrensen på nytt och börja som du säger producera ”riktiga” pengar (som kan expanderas med FRB ;-), återkopplat och självjusterande och ju mer man missköter sig desto mer svider det. Lär man sig någonting är det bra gör man det inte så blir det samma behandling igen, ett ganska bra system tycker jag.

Problemet som jag ser det är att amerikanarna köper för mycket grejer fast de egentligen inte har råd, detta vet de flesta (eller åtminstone borde veta) men de gör det ändå. Är inte detta ett liberalt system? Dvs. folk gör som dom vill utan inblandning av kontrollmyndigheter som med bättre vetande styr över folks liv? Jag finner det anmärkningsvärt att du i liberal anda vill inskränka de liberala rättigheter att göra mer eller mindre vad man vill så länge man äger marken man gör det på? Att tredje person drabbas duger inte som försvar här eftersom denne har all möjlighet i världen att köpa det guld han vill ha och även sälja det när han så önskar.

Att dollarn inte har samma värde idag som i början på 1900-talet bevisar ingenting, det är som att påstå att den verklighet vi lever i idag på något sätt ens i närheten liknar den som rådde i början av 1900-talet.

FED låter trycka extra pengar till julhandeln men det kanske är ointressant så vi kan lämna det. Ett modernt samhälle är i behov av ökande penningmängder därför att ekonomierna runt om i världen växer (kanske ett tag till), guldmängden växer inte i takt med expanderande ekonomier (utom i ett enda specialfall då tillväxten är lika med värdet av guldproduktionen vilket är ett så pass speciellt fall att det bortses från här) och bl.a. därför är guld inte lämpligt som myntfot, det faktum att det finns för lite av varan är ett annat.

FRB-pengar expanderar krediten markant det har du rätt i men FRB-pengar försvinner också så fort lånen betalas tillbaks. Betalas lånen inte tillbaks har man problem men det gäller ju generellt.

Dina påståenden:

1.FRB är inte bedrägeri och måste finnas för att det helt enkelt inte går att plocka bort uppskattningsvis 90% av penningmängden i världen och tro att allt ska pallra på som förut.

2.Dagens bankindustri behöver mer centralbankspengar så länge ekonomierna totalt sett växer, när de slutar växa kommer de att behöva mindre. Däremot behöver dagens bankindustri bara ca. 10% centralbankspengar eftersom resten fixas med FRB

3.Guldmyntfoten användes för drygt 100 år sedan och används inte idag. Detta är vad jag sagt och detta är så vitt jag vet sant, vill du beskriva skeendet alternativt är det upp till dig men det ändrar inte sakförhållandet att guldmyntfot inte används (vad jag vet i alla fall).

Jag kallade dig konspirationsteoretiker (inte elakt utan lite med glimten i ögat och tog du illa vid dig ber jag om ursäkt) därför att mycket av din argumentation bygger på att den stora stygga staten alltid står i skuggan någonstans och är elak. Jag har inte lyssnat igenom inspelningen men det beror på tidsbrist inte ointresse, ska sätta upp den på todolistan och när det är gjort kanske vi kan ta upp denna diskussion igen. Ursäktar ni nu så måste jag tillbaks i saltgruvan och göra det jag faktiskt ger mig själv betalt för. Jag tror inte vi kommer mycket längre nu, jag är inte övertygad och de är alldeles säkert inte ni heller men nu har jag lite mer att fundera på, tack för det och ha det bra till nästa gång.

25. Fredrik Gustafsson - mars 31, 2008

. Om vi skulle använda en guldmyntfot skulle värdet på guld förstås stiga så att det skulle räcka till. Det spelar ingen roll om 1 Åländsk gulddaler skulle vara inväxlingsbar mot ett nanogram guld. Du handlar med guldcertifikat, inte med fysiskt guld, och då spelar det ingen roll hur knappt guld är. Det spelar ingen roll om 90% av allt guld i välrden försvann. Det skulle ändå gå att ha en guldmyntofot. Dessutom kan man som sagt ha en bimetallisk myntfot med silver.

”finns det fortfarande ingenting som hindrar dig från att lägga dina sparpengar på annat, t.ex. guld om nu det är vad som får igång dig så alternativen finns där men då ska du också vara villig att bära omkring på dina tackor utan att gnälla.”

Läste du inte länken? För inte så länge sedan var det olagligt att ens äga guldtackor i USA. Prolemet är att det är olagligt att starta en egen valuta som baseras på guld. Liberty Dollar, har försökt, och fick sitt guld och silver beslagtaget. Visst, man kan spara i guld, men man kan inte starta en valuta med guldmyntofot som konkurrerar med euron, dollarn och så vidare.

26. . - mars 31, 2008

Du menar alltså att papperspengar utan fysisk säkerhet bakom är förkastligt medan guldcertifikat utan full fysisk säkerhet är OK?

Jag tror för övrigt inte att något stiger i värde bara för att man använder det som myntfot, skulle det fungera borde det väl göra det med papper också.

Jag förstår att detta fungerar som guldmyntfot men inte vad du åstadkommer med den abrovinken jämfört med det system vi har idag för om jag förstod dig rätt ville du ha fullständig säkerhet för din deposition men kanske du tänkte använda finare papper?

27. Kaj Grüssner - mars 31, 2008

.
Bra att vi är överens om att FRB inte har något med myntfot att göra.

Det finns ingen koppling mellan ställda säkerheter och penningmängden. Penningmängden ökar först då centralbanken gör kreditinjektioner och sedan då den injicerade krediten expanderas. Att lån ges mot säkerhet har ingen betydelse, eftersom säkerheten, t.ex. ett hus, existerade redan innan lånet gavs. Förmögenhetsmassan är alltså den samma, men penningmängden har ökat. Dessutom kan ju samma säkerhet används för flera lån under tidens gång. Nya pengar ges mot gammal säkerhet. De två har ingenting med varandra att göra. Varken penningmängdens ökning eller dess skadliga effekt neutraliseras av ställd säkerhet.

Dollarns sjunkande värde innebär att amerikanernas besparingar, löner och pensioner tappar värde, vilket knappast kan betecknas som suveränt. Det är en skatt vars effekt är att medelklassen suddas ut, då pengar flyttas från låg- och medelinkomsttagare till de rika på Wall Street och höjdarna inom the financial-industrial complex. Vanligt folk blir alltså kontinuerligt fattigare. Om penningskapandet går så långt att det uppstår hyperinflation rasar hela det ekonomiska systemet samman. Vad som följer av att felinvesteringarna visar sin olönsamhet är att en massa företag kommer att gå i konkurs och därmed blir en massa människor arbetslösa. Jag har nog svårt att det positiva i detta system.

Orsaken till att amerikanarna köper och investerar mer än vad de har råd med beror just på det faktum att det finns en massa låtsaspengar i omlopp, vilket förklarades rätt tydligt i del 2. Konsumtionen bygger på skapad kredit och inte verkligt kapital. Det leder oundvikligen till ekonomiska problem och grundorsaken till detta problem är centralbanken och FRB-systemet. Den förstnämnda skapar krediten, det sistnämnda expanderar denna kredit. Det oliberala ligger alltså i det att hela systemet bygger på en statlig institution och av staten sanktionerat bedrägeri. Ett liberalt system betyder inte att man får göra vad man vill. Hur många gånger skall detta tämligen uppenbara faktum behöva upprepas innan myntet trillar ner. Tredje parten skadas genom att dennes lön, pension och besparingar tappar värde. Han kan med andra ord inte köpa lika mycket guld idag som han kunde för ett år sedan.

Att dollarns värde har sjunkit så drastiskt sedan början av 1900-talet visar det faktum att mängden dollar har ökat något alldeles ofantligt och det till följd av the Feds grundande, införandet av pappersmyntfot och FRB-systemet.

Guldmängden behöver inte öka bara för att ekonomin växer. En ökad efterfrågan på pengar leder till att pengarnas värde per enhet ökar. Guldets uppgift är att garantera pengarnas värde. Att ha guldmyntfot innebär inte att vi skulle gå omkring med en massa guldmynt på oss.

Nettoeffekten av kreditexpansionen är att penningmängden ökar och räntan hålls artificiellt låg. Det uppmanar till felinvesteringar som skapar sprickande bubblor.

Det vore oerhört positivt om vi skulle få stopp på det sätt som världen ”pallrar på” just nu. Då skulle vi slippa inflation och de ständigt återkommande ekonomiska kriserna. Att FRB är bedrägeri är ett faktum eftersom bankerna kontinuerligt bryter sina löften. När FDR tillträdde som president var en av hans första åtgärder att proklamera ett så kallat Bank Holiday, vilket innebar att bankerna hade rätt att vägra betala ut depositioner. Om du deponerar 1000 euro med löftet att du närsomhelst får lyfta dem och banken lånar ut 900 av dessa 1000, så är det väl helt uppenbart bedrägeri.

Bankernas behov av centralbankspengar har ingen direkt koppling till växande ekonomi. Tillväxt som grundar sig på skapade pengar är inte verklig. Bankerna är helt beroende av centralbanken och dess kreditinjektioner. Hela systemet bygger på detta.
USA hade guldmyntfot fram till 1933 varefter den avskaffades av FDR. Under en kort period återvände man till en märklig hybrid av guld- och pappersmyntfot, det så kallade Bretton Woods systemet. Detta system kollapsade i början av 1970-talet pga centralbankens ständiga kreditinjektioner. Att vi har pappersmyntfot idag har absolut ingenting med marknaden att göra, utan är ett rent politiskt beslut som i USA:s fall står i direkt strid med konstitutionen.

Statlig intervention är skadlig, ju större desto skadligare. Ignorerandet av detta faktum bygger på ekonomisk okunskap och politisk ovilja att ge ifrån sig tillskansad makt. Jag hoppas att du hinner lyssna igenom föreläsningen. Den är mycket bra och förklarar problemet med FRB på ett bra sätt.

28. . - mars 31, 2008

En säkerhet som finns och inte är pantsatt före lånet ges har all betydelse i världen eftersom den just inte är pantsatt och därmed inte finns med i rullorna. Penningmängden ökar alltså därför att tidigare oanvända säkerheter tas i bruk och de pengar som skapas representerar just den säkerheten, så svårt kan inte detta vara att förstå. En säkerhet kan användas för flera lån förutsatt att de tidigare lånen är reglerade, som jag tidigare nämnt försvinner FRB-pengar totalt den dag lånen är betalda och således är det helt OK att ”gamla” i bemärkelsen oanvända säkerheter används igen.

Om du ärver ett hus som är betalt och således helt och hållet ditt, försöker du då med ditt tidigare inlägg påstå att du inte borde få använda det som säkerhet för ett lån bara för att tidigare ägare byggde huset med hjälp av ett banklån?

29. Fredrik Gustafsson - mars 31, 2008

”Du menar alltså att papperspengar utan fysisk säkerhet bakom är förkastligt medan guldcertifikat utan full fysisk säkerhet är OK?”

Öh, jag tror inte att du förstått. Du har en Åländsk gulddaler: dvs en papperslapp som du kan växla in mot ett nanogram guld. Denna valuta ha full täckning iom att alla kan växla in sina gulddaler, och få guld tillaka. Du hävdar att en guldmyntofot inte fungerar för att det inte finns tillräckligt mycket guld. Det jag säger att man kan ställa ut dessa guldcertifikat (som vi kallar daler) till oändligt små mängder guld för att guldet skall räcka till och för att vi inte skall få en valuta där din minsta valören är värt något som motsvarar €100.000. Guldet kommer att räcka till: det kommer prismekanismen att se till.

”Jag tror för övrigt inte att något stiger i värde bara för att man använder det som myntfot, skulle det fungera borde det väl göra det med papper också.”

Tänker efter nu. Först säger du att det inte finns tillräckligt guld för att det skulle räcka till om vi skulle ha en guldmyntofot (givet dagens pris på guld). Sedan tror du inte priset på guld skulle stiga om vi skulle använda oss av en guldmyntfot. Nationalekonomi 101: om efterfrågan på något är större än utbudet, stiger priset tills det råder balans!

Det är för övrigt självklart att priset på det som används till att göra sedlar (i USA är det faktiskt bomull, inte papper, stiger iom detta användsområde. Om alla centralbanker i hela världen skulle få för sig att sluta göra sedlar, tror du inte att priset på det material som används skulle sjunka drastiskt?

Anledningen till att prisökningen på bomull och papper inte hämmat ökningen av penningmängden, är att man kan producera hur mycket som helst. Guld kan man inte producera, utan bara utvinna, och det finns bara så mycket guld som går att utvinna. Utbudet är starkt begränsat.

”Jag förstår att detta fungerar som guldmyntfot men inte vad du åstadkommer med den abrovinken jämfört med det system vi har idag för om jag förstod dig rätt ville du ha fullständig säkerhet för din deposition men kanske du tänkte använda finare papper?”

Jag vill ha en guldmyntofot för att det blir omöjligt för politikerna att öka penningemängden. Nu kan de trycka hur mycket pengar som helst eftersom bomull är billigt och de kan stoppa vilka siffror som helst på sedlarna. Om vi hanldar med guldcertifikat kan politikerna bara öka penningmängden genom alkemi eller genom att låta bankerna skriva ut guldcertifikat på guld de egentligen inte har (vilket är bedrägeri).

30. Kaj Grüssner - mars 31, 2008

.

Penningmängden ökar i och med att lånet ges, vilket sänker både pengarnas värde per enhet och räntan. Det är de två stora problemen med det system vi har idag och den skadliga effekten av dessa problem neutraliseras inte på något sätt av det faktum att man ställer säkerhet för lånen. Alltså är säkerheterna inte relevanta för diskussionen. Penningmängden och säkerheterna har ingenting med varandra att göra. Pengarna som skapas med kreditinjektioner och expanderas inom FRB försvinner inte. Det är därför penningmängden har ökat kontinuerligt sedan centralbanken grundades, vilket bland annat bevisas av att dollarn idag är värd några knappa procent av dollarn i början av 1900-talet. Ett annat problem med FRB är att då bank A lånar ut 900 dollar kan detta bli en deposition i bank B, på basis av vilken bank B kan ge nytt lån som sedan blir deposition i bank C, på basis av vilken bank C kan ge nytt lån och så vidare. Vad som då har skett är en massiv expansion av penningmängden som inte neutraliseras av att den ursprungliga långivaren betalar tillbaks sitt lån till bank A.

Naturligtvis får jag använda mitt ärvda hus som säkerhet för mitt lån. Vad jag sade var att penningmängden ökar oavsett vad jag ställer som säkerhet för lånet. Den ökar även om jag inte ställer någon säkerhet alls och de skadliga effekterna av den ökningen gör sig gällande oberoende om vad jag ställt som säkerhet för lånet.

31. Fredrik Gustafsson - mars 31, 2008

Håller med Kaj. Dagens problem kommer av att staten och bankerna expanderar penningemängden, vilket leder till en för låg ränta, vilket leder till att människor genomför investeringar som inte egentligen är lönsamma, och att lågkonjunkturer därmed uppstår.

Att banker är dåliga på att kräva tillräckligt bra säkerheter för lån kommer alltid att finnas. Genom att marknaden lämnas i fred kommer dock de banker som gör detta gå i konkurrs, och det skapas inga bubblor där alla lån på en gång måste skrivas av vilket är fallet nu.

32. . - mars 31, 2008

Fredrik:

Öh,

Det finns 150500 ton guld värderat till 30 miljoner dollar per ton i världen. Detta är ett fast värde och som jag tidigare exemplifierat ganska litet i förhållande till allt annat som har ett värde. Du kan dela och trixa hur mycket du vill men det ändrar inte på det faktum att ett litet fast värde inte kan representera ett i det närmaste oändligt mycket större värde i förhållande 1:1 Jag skrev klart och tydligt att jag förstod att du kunde använda guldmyntfot på det av dig föreslagna sättet men det förutsätter att du antingen ökar guldets värde eller inför en kvot i förhållande till ditt certifikat. Ökar du guldets värde till det som krävs gynnar du dagens guldägare något oerhört på bekostnad av alla andra och ändrar du kvoten mellan certifikatets värde och guldets har du inte full täckning för din deposition i guld, inget av dessa scenarion ter sig särskilt genomtänkta.

Naturligtvis förstår jag att priset på guld skulle gå upp om det dikterades uppifrån att detta ska ske (väldigt liberalt om jag får påpeka detta), ett ytterligare problem du skulle få är med alla de som använder sig av guld i sin produktion, t.ex. elektronikindustrin som förmodligen skulle få enorma problem eller ska du ha skilda priser på deponiguld och användarguld?

Jag har aldrig argumenterat emot det faktum att guld skulle ha en hämmande inverkan på penningmängden snarare tvärtom har jag försökt argumentera för att det skulle bli så stabilt och otillräckligt att det istället skulle hämma utvecklingen.

Nu är du där igen och försöker påstå att politiker kan trycka hur mycket pengar som helst, detta går naturligtvis bara till en viss gräns och sen är det stopp. USA håller på närmar sig detta stopp just nu och kommer snart att få smaka den beska medicinen, systemet är återkopplat och självjusterande och framför allt fungerar det. Det är inte bara politikernas fel att det är på väg till Fribergs gurklandet just nu i USA den stora allmänheten har en enorm skuld i detta också. Naturligtvis finns det helt oskyldiga liberaler men de kan köpa guld (fortfarande rätt billigt) och hoppas på att de snart kommer till makten och får se sin investering explodera.

Jag vill inte ha guldmyntfot för att det skulle gynna vissa (dagens guldägare) framför andra (t.ex. dagens bomullsproducenter) på ett minst lika bedrägligt sätt som dagens system.

Kaj:

Får jag föreslå att du letar upp någon för ändamålet lämplig lärare och får FRB förklarat för dig för uttalandet

”Pengarna som skapas med kreditinjektioner och expanderas inom FRB försvinner inte.”

är per definition felaktigt. Inte undra på att dessa diskussioner tar sig lustiga vändningar.

33. Fredrik Gustafsson - mars 31, 2008

”Jag skrev klart och tydligt att jag förstod att du kunde använda guldmyntfot på det av dig föreslagna sättet men det förutsätter att du antingen ökar guldets värde eller inför en kvot i förhållande till ditt certifikat. Ökar du guldets värde till det som krävs gynnar du dagens guldägare något oerhört på bekostnad av alla andra och ändrar du kvoten mellan certifikatets värde och guldets har du inte full täckning för din deposition i guld, inget av dessa scenarion ter sig särskilt genomtänkta.Naturligtvis förstår jag att priset på guld skulle gå upp om det dikterades uppifrån att detta ska ske (väldigt liberalt om jag får påpeka detta), ett ytterligare problem du skulle få är med alla de som använder sig av guld i sin produktion, t.ex. elektronikindustrin som förmodligen skulle få enorma problem eller ska du ha skilda priser på deponiguld och användarguld?”

Ingen skall bestämma något centralt. Guldet ökar i värde eftersom folk börjar efterfråga det mer och mer som betalningsvara. Och detta lär inte ske över en natt, utan börja med att några banker börjar ge ut sedlar som har täckning i guld, silver, platina och så vidare (vilken metall som helst nästan). Det finns bieffekter med detta: det blir dyrare att använda guld för andra ändamål, och vi kommer att lägga ”för mycket” resusrer på att utvinna guld. Men fördelen med att alla pengar hat täckning i något som det finns en begränsad tillgång på överväger alla nackdelar.

”Jag har aldrig argumenterat emot det faktum att guld skulle ha en hämmande inverkan på penningmängden snarare tvärtom har jag försökt argumentera för att det skulle bli så stabilt och otillräckligt att det istället skulle hämma utvecklingen.”

Då skulle man söka sig till andra metaller, såsom silver eller platina.

”Nu är du där igen och försöker påstå att politiker kan trycka hur mycket pengar som helst, detta går naturligtvis bara till en viss gräns och sen är det stopp.”

Ja och denna sanning gäller förstås skatt också: politiker kan bara kräva 100% i skatt.

”USA håller på närmar sig detta stopp just nu och kommer snart att få smaka den beska medicinen, systemet är återkopplat och självjusterande och framför allt fungerar det.”

Fungerar? jag vet inte om jag vill kalla Stora Depressionen –> IIVK, Förintelsen, New Deal mm. för ett självjusterande system.

”Det är inte bara politikernas fel att det är på väg till Fribergs gurklandet just nu i USA den stora allmänheten har en enorm skuld i detta också.”

I den mening att de har röstat på de politiker som styr och inte gjort tillräckligt för att få bort dem, ja. Expansionen av M kan i stor utsträckning kopplas till kriget mot terrorismen, och vem var det som startade det?

”Jag vill inte ha guldmyntfot för att det skulle gynna vissa (dagens guldägare) framför andra (t.ex. dagens bomullsproducenter) på ett minst lika bedrägligt sätt som dagens system.”

Så du vill hellre ha ett system som missgynnar alla än ett system som gynnar några lite mer. Typisk vänsterlogik: det är bättre om alla är lika fattiga än att vi alla har det ganska bra, men några få är jätterika. Jag förespåkar en guld/silver-myntfot för att jag skulle vinna på det. Och detta trots att jag inte äger etyt enda gram guld eller silver (nej, jag är inte mycket för smycken).

34. Kaj Grüssner - mars 31, 2008

.

Om det jag påstår vore ”per definition” felaktigt skulle antalet dollar vara det samma idag som det var för hundra år sedan. Som bekant är så inte fallet. Så hur förklarar du den enorma ökningen dollar om det vore så att de expanderade kreditinjektionerna de facto försvinner?

Vad gäller mina lärare så kan jag namnge några av dem:

Ludwig von Mises
Friedrich von Hayek
Murray N. Rotbard
George Reisman
Lew Rockwell
Ron Paul
Joseph T. Salerno

Vad är namnen på dina lärare?

35. . - mars 31, 2008

Kaj:
FRB pengar försvinner per definition den dag lånet är tillbakabetalt och säkerheten återlämnad, det var det jag ämnade skriva inte att kreditinjektionerna gör det.

Det finns en större mängd dollar idag för att det finns mer egendom att representera, det är ganska enkelt.

Jag försöker lära mig och ta intryck ifrån så många håll som möjligt inte ett enda, speciellt inte bara ifrån dem jag råkar tycka lika som för i så fall skulle det snart bara bli fråga om klubben för inbördes beundran.

Fredrik:
Måste läsa igenom ditt senaste inlägg igen och se om jag ska bemöta det eller helt enkelt låta det tala för sig själv. Just nu har jag dock inte tid.

36. Kaj Grüssner - mars 31, 2008

.

Som jag visade försvinner inte pengarna automatiskt bara för att man betalar tillbaks lånet eftersom givet lån leder till flera depositioner som i sin tur leder till ännu flera lån.

En deposition på 1000 euro i bank A leder till ett lån på 900, vilket leder till en depostion på 900 i bank B, som leder till ett lån på 810 vilket leder till en depsition på 810 i bank C. Och så fortsätter det sedan. Det behöver inte ens vara frågan om andra banker. Händelseförloppet är det samma fast bank A är den enda mottagaren/lånegivaren. De pengar som skapats försvinner inte bara för att det första lånet betalas tillbaka, eftersom det har givits nya lån på basis av det första. Dessutom lånas återbetalda pengar ut och expanderas till än mer nya pengar.

Deb ökade pennignmängden är inte på något sätt sprungen ur ökad egendom. Hur du kan göra den kopplingen förstår jag inte. För att det skulle stämma skulle centralbanken måste veta exakt hur mycket ”ny” egendom som uppstått och trycka den mängd nya dollar som motsvarar värdet på den ”nya” egendomen. Det faller på att dollarns värde sjunker ju mer dollar som skapas, för att inte tala om det inte finns något objektivt värde på den existerande egendomen. Påståendet faller således på sin egen orimlighet.

Den enda frågan du behöver ställa dig är var dessa nya pengar som inte fanns tidigare kommer ifrån. Svaret är kreditinjektioner från centralbanken som sedan expanderat inne i banksystemet på det sätt jag visat flera gånger nu. Att de inte försvinner så som du påstår bevisas av att penningmängden de facto har ökat och fortsätter hela tiden att öka. Tycker du inte själv att det är lite konstigt att påstå att pengarna försvinner när penningmängden hela tiden ökar?

37. Fredrik Gustafsson - mars 31, 2008

”Måste läsa igenom ditt senaste inlägg igen och se om jag ska bemöta det eller helt enkelt låta det tala för sig själv. Just nu har jag dock inte tid.”

Det förstår jag. Jag tror dock vi kanske kan enas. Det jag föreslår är att staten skall ge tusan i bankvärlden, förutom att den skall förhindra stöld, bedrägeri och så vidare. Om vem som helst är fri att skapa egna valutor, och vi inte är hänvisade till statliga monopol, tror jag att den populäraste betalningsformen skulle bli en valuta som hade full täckning i någon form av ädelmetall.

Men det är bara vad jag tror. Det kan mycket väl hända att helt andra lösningar uppstår. Jag har ingen aning. Det viktiga för mig är att marknaden skall förse oss med en betalningsform, utan att staten står i vägen och dikterar uppifrån hur det skulle vara. Jag kan till exempel säga med säkerhet att det skulle leda till valutor med lägre inflation (eftersom valutor vars värde hela tiden minskade inte skulle få några kunder). Men jag föreslår inte att vi skall införa en guldmyntfot: bara att marknaden skall lämnas i fred så den komma på vilken som är den bästa lösningen.

38. . - mars 31, 2008

Kaj:

Det du gjort är uttryckt en åsikt, du har definitivt inte ”visat” någonting, för att citera en debattglad kille jag hört talas om ;-).

Jag tycker inte att det är svårt att förstå att penningmängden ökar och det har jag heller aldrig argumenterat mot, det jag hävdat är att den på intet sätt ökat närmelsevis så mycket men framför allt inte så obefogat som du verkar tycka.

Låt oss säga så här, är pengar ett instrument som bör kunna omvandlas eller på något sätt kan relateras till fast egendom? Om svaret på den frågan är ja (vilket den borde vara för vad annars ska man ha pengar till?) tycker du då att det är underligt att det finns mera pengar idag än det gjorde för 100 år sedan? När jag ser mig omkring och jämför det jag ser med bilder från förr tycker jag mig skönja att det finns bra mycket fler hus, tjocka människor, bilar och iPodar idag än det fanns förr eller hur?

Förklara gärna hur

”Deb ökade pennignmängden är inte på något sätt sprungen ur ökad egendom”

Hade det inte funnits någon koppling överhuvudtaget hade du nog passerat inflationstalen i efterkrigs-Tyskland för bra länge sedan. Argumentet att centralbanken på något sätt måste ”veta” hur mycket ny egendom som uppstått för att kopplingen ska gälla är det alldeles för sent för att ens börja försöka förstå vad du menar.

FRB-pengar försvinner per definition då lånet är betalt så är det bara, vill du argumentera så välj åtminstone ett ämne där det finns tolkningsutrymme. Om jag är helt luspank och lånar en hundring var åt dig och Fredrik som jag tagit ut på bankomaten med mitt Visakort och ni sedan betalar tillbaks lagom tills min räkning kommer så inte är det leksakspengar jag gett er, och det finns definitivt inte några pengar kvar i min ficka heller efter vår transaktion. Ungefär så fungerar FRB fast i fler led och med mer pengar.

Dricker ni öl för hela hundringen på en och samma kväll beter ni er som amerikaner, dricker ni lite öl och sparar en del av pengarna till taxi är det lite mer europeiskt och köper ni en hink samt nödvändiga ingredienser och brygger eget som ni sen dricker lite av och säljer resten börjar ni likna kineser (eller kanske en och annan liberal jag läst om ;-). Kineserna är ju förresten ännu värre de lånar ju ut pengar till alla andra för att de ska ha råd att dricka öl.

Intressant fråga på tal om det, vem är det som är dum i huvudet? Kineserna som lånar ut pengar till någon de borde veta inte kommer att betala tillbaka, som dessutom är ordentligt mycket starkare rent fysiskt och utöver detta kommer att ha jordens jävligaste baksmälla när räkningen kommer eller amerikanarna som dricker ”gratis” öl?

Fredrik:

Vi är överens, vore det upp till mig skulle vi testa.

39. Kaj Grüssner - april 1, 2008

.

Det är inte en åsikt att penningmängden har ökat. Det är ingen åsikt att centralbanken ökar penningmängden genom kreditinjektioner. Det är ingen åsikt att krediten expanderas pga FRB-systemet. Det är bevisade fakta. Vad jag vet så finns det ingen som påstår något annat heller. De som tycker att det är bra med centralbank och FRB tycker det är bra att penningmängden, och därmed dess värde per enhet och räntan kan manipuleras av staten hursomhelst. De som tycker det är dåligt med centralbank och FRB är tycker det är dåligt att penningmängden, och därmed dess värde per enhet och räntan kan manipuleras av staten.

Vad som är dåligt med dagens system är att det bland annat sätter igång konjunktursyckeln vilket leder till den typ av ekonomiska kriser vi ser idag. En annan dålig sak är att vanliga människors besparingar, löner och pensioner tappar värde. I klartext innebär inflation en överföring av förmögenhet från låg- och medelinkomsttagare till de rika, så den långtgående konsekvensen av inflation är att medelklassen suddas ut. Vad som hände i Tyskland på 1920-talet var hyperinflation. Den orsakades av att tyska centralbanken tryckte kopiösa mängder pengar på kort tid vilket gjorde D-marken helt värdelös. Samma sak pågår nu i Mugabes Zimbabwe. Att dollarn ständigt tappar i värde beror på samma sak. Det är heller ingen åsikt, det är ekonomisk verklighet. Men om du tror att jag har fel får du gärna försöka visa det.

Hur ”på intet sätt ökat närmelsevis så mycket” menar du att penningmängden inte har ökat? Att dollarn idag är värd någon futtig procent av dess värde för mindre än 100 år sedan är alltså lite? Att priset på olja har stigit 350% uttryckt i dollar de senaste tio åren men varit oförändrat jämfört med guld är alltså lite? Ännu i början av 2000-talet var dollarn mer värd än euron, nu går det över 1.5 dollar per euro. Hur mycket är ”mycket” enligt dig? Är all ökning som ännu inte lett till hyperinflation liten enligt dig? Det är aldrig befogat att skapa mera pengar, det behövs inte. Det enda du åstadkommer med att skapa pengar ur tomma intet är att dess värde per enhet sjunker och räntan sätts ur spel, med konjunkturcykeln som följd.

Varför den ökade egendomen inte spelar någon roll har jag redan förklarat. Penningmängdens ökning har ingenting med ökad egendom att göra, det bestäms av politiska beslut. Det är pengarnas värde per enhet som är det viktiga, inte antalet enheter. Vi blir inte rikare av att centralbanken skapar mer pengar, vi blir fattigare eftersom de pengar vi har förlorar köpkraft. Intressant at du lyfter fram Tyskland, förresten. Påstår du att mängden D-mark ökade så explosionsartat att du måste ha en skottkärra sedlar för att köpa ett paket ägg för att mängden egendom i Tyskland ökade så enormt efter WWI? Påstår du också att egendomen i Zimbabwe har ökat så enormt under Mugabes tid att sedelpressarna måste gå varma dygnet runt? Fundera en stund på det, så märker du varför ökad penningmängd inte har något som helst med ökad egendom att göra. Det följer av politiska beslut, eftersom det är staten som kontrollerar centralbanken.

Person X deponerar 1000 euro på bank A, som ger 900 i lån till person Y. Y:s lån blir deposition på bank B, som ger 810 i lån till person Z. Z:s lån blir en deposition i bank C, som ger 729 i lån åt person Å. Å:s lån blir en deposition i bank D, som ger 656 i lån åt person Ä. Ä:s lån blir en depostion i bank E, som ger 590 i lån åt person Ö. Ö:s lån blir en deposition i bank F.

Y betalar tillbaks sitt lån och X lyfter sin depostion. Bank A har då noll euro kvar, men Z, Å, Ä och Ö har fortfarande sina lån kvar, sammanlagt 2785 euro. Trots att både Y betalat tillbaks sitt lån finns det nästan tre gånger X:s ursprungliga deposition i omlopp, även om X lyft ut sina pengar och håller dem i madrassen. FRB-pengar, dvs expanderad kredit, försvinner ingenstans.

40. . - april 2, 2008

Jag tror att den främsta orsaken till konjunkturcykler enklast kan beskrivas,

Människor är pigga och hungriga = ekonomin växer
Människor jobbar och har det bra = ekonomin är stabil
Människor blir mätta och lata = ekonomin stagnerar

Jag tror också att det faktum att våra politiker pumpar in pengar i ekonomin idag är ett symptom av det sistnämnda inte en orsak till det, du verkar tycka tvärtom och antagligen fungerar detta båda vägar i praktiken.

”Det är aldrig befogat att skapa mera pengar, det behövs inte.”

Betyder detta att rätt mängd pengar var given av någon högre makt före 1900-talet och att vi lever i en statisk värld där ingenting ändrar?

Nu ska jag göra som Fredrik och se om jag kan föreslå något vi båda kan omfatta så att vi får slut på den här diskussionen.

Du får ge mig:
Penningmängden kan öka i takt med ökad och mer förädlad egendom i världen och t.o.m. bör göra detta för att valutan ska hållas stabil, utan denna ökning måste man återkommande revalvera och istället för att t.ex. förhandla om löneökningar blir vi då tvungna att förhandla om lönesänkningar och i långa loppet är detta i bästa fall opraktiskt.

Så ger jag dig:
Alltför stora (de som saknar täckning i reella tillgångar) penninginjektioner leder per automatik till oöverstigliga problem och är inte sunt. Dessa ser vi i USA och Zimbabwe idag och såg vi bl.a. i Tyskland efter krigen. Så länge vi har inflation är detta sant.

Orsaken att det gick så fort i Tyskland (och Zimbabwe) tror jag beror på att all tillverkningskapacitet var (är i princip) sönderbombad och att det helt enkelt inte fanns (finns) någonting överhuvudtaget att rättfärdiga ens den minsta penninginjektion med, detta är dock ett specialfall som inte gäller i t.ex. USA idag därför att förr eller senare kommer en tillräckligt låg dollar att medföra att amerikansk tillverkningsindustri blir konkurrenskraftig igen och då kommer dollarn att börja stiga igen av egen maskin.

ZÅÄÖ har som du skriver 2785€ i lån och banken har för dessa 2785€ totalt 3980€ (i ställda säkerheter värderade till 70% av marknadsvärde) och jag tycker att det är ganska sunt. Jag sa att expanderande kredit försvinner den dagen lånen är tillbakabetalda och säkerheterna återlämnade, ska du försöka motbevisa detta genom att visa att krediten inte försvinner ifall lånen ej är tillbakabetalade så förstår jag ärligt talat inte logiken för vad du säger är ju exakt samma sak som mig, eller?

Jag kommer att fortsätta se FRB som en skitsmart, nödvändig och faktiskt ganska nyttig företeelse så får du fortsätta hata den. Sist och slutligen spelar det nog ingen större praktisk roll vad någon av oss anser om saken.

41. Kaj Grüssner - april 2, 2008

Det funkar inte båda vägar. Konjunkturcykeln är ett väl definierat fenomen som beror på att det uppstår kluster av felinvesteringar. Under perioden dessa felinvesteringar görs upplevs en tillväxt inom ekonomin. Det är den så kallade ”boom”-perioden. Boom övergår till bust när felinvesteringarnas olönsamhet visar sig och företag börjar gå omkull.

Orsaken till att dessa felinvesteringar görs är att räntan satts ur spel pga kreditinjektionerna från centralbanken, kredit som sedan expanderat i FRB-systemet. Då räntan hålls artificiellt låg pga den stora mängden tillgänglig kredit lockar det både producenter och konsumenter att göra investeringar verkar lönsamma, eftersom den uppskattade avkastningen är högre än räntan. Dessa investeringar skulle inte göras om räntan låg på korrekt nivå, eftersom den då skulle var högre än den uppskattade avkastningen.

Ekonomiska kriser av den typ vi ser nu och den typ vi såg 1929 har alltid föregåtts av en kraftig expansion av penningmängden, inte av att människor av någon outgrundlig anledning började göra grava felinvesteringar de normalt inte gör. Det säger sig självt att mycket färre människor är villig att låna pengar till aktieköp, bostäder, nya produktionsanläggningar osv om räntan på lånen är 12 % i stället för te.x 4 %.

Människors preferenser ändrar med tiden. Då pendeln pekar på konsumera kommer besparingarna (och därmed tillgängligt kapital) att minska, vilket leder till att räntan stiger. Då pendeln svänger börjar besparingarna (och därmed tillgängligt kapital) att öka, vilket leder till att räntan sjunker. Det ger signal till producenter och investerare att investeringar bör göras nu, så att de sedan kan ge den förväntade avkastningen då pendeln svänger på nytt. När politiker pumpar in skapad kredit slås signalmekanismen (räntan) i kras, vilket leder till att investeringar görs då de inte borde ha gjorts.

Pengar behöver inte skapas. Om deras värde per enhet blir otympligt högt är det bara att dela upp enheterna i mindre enheter. Vi behöver alltså ingen centralbank som skapar nya enheter hela tiden vilket leder till att värdet på de existerande enheterna sjunker, plus då konjunkturcyklen.

Jag kan inte ge dig det du ber om eftersom det är fel. Det finns ingen teoretisk grund som stöder din tes. Egendom och penningmängd är inte sammankopplade, vilket dagens och historiens hyperinflationer visar.
USA är inget specialfall. Om Kina skulle upplösa sin dollarreserv idag finns det inte mycket som skulle kunna förhindra en hyperinflation i USA. Orsaken till att Kina håller fast och hela tiden köper mer dollar beror på att landet är beroende av amerikansk import (alltså att jenkarna köper en massa saker från Kina). Om dollarn kollapsar kommer denna handel att ta ett abrupt slut. Vad jag däremot kan ge dig är att höjd produktion kan i viss mån minska inflationens skadliga verkan, men att den amerikanska produktionen skulle kunna öka snabbare än den skenande inflationen är mycket osannolikt.

Nu är du där med säkerheter igen. Det har ingen som helst betydelse vad som ställs som säkerhet för ett lån. FRB gör att krediten inom banksystemet kan expanderas vilket leder till att penningmängden ökar. Den säkerhet som ställts existerade före lånet redan, och har sannolikt använts som säkerhet för tidigare lån. Den har alltså ingenting med lånet att göra. Dessutom är det ju inte så att låntagaren lämnar ifrån sig säkerheten, den förblir i hans ägo. När man ställer lägenheten man köpt som säkerhet för lånet blir den kvar i ens besittning. Man har även rätt att sälja den om man vill. Jag förstår verkligen inte var du har fått kopplingen säkerhet-penningmängd ifrån.

Jag visade på vilket sätt den expanderade krediten blir kvar trots att lånet återbetalas. Det beror på att lånet som ges samtidigt blir en ny deposition, på vilket nya lån kan ges. Även om lånet betalas tillbaks så blir ju depositionen kvar, liksom lånet som baserar sig på den, vilket i sin tur blir en deposition mot vilken ett nytt lån ges och så vidare. Den egendom som ställs som säkerhet fanns före lånet gavs. Egendomsmassan är X och penningmängden är Y. När lånet ges ökar penningmängden, medan egendomsmassan förblir den samma. Förstår du nu varför de två inte har något med varandra att göra?

Visst får du tycka att FRB är skitsmart och nyttigt, men det beror på att du efter alla utförliga förklaringar till trots fortfarande inte förstår hur ekonomin fungerar. Det är du dock inte ensam om, main stream ekonomer tycker samma sak. Den teoretiska bevisningen är dock överväldigande och har omfattande stöd av empirin.

42. . - april 2, 2008

Nu är jag helt förstummad

”Nu är du där med säkerheter igen. Det har ingen som helst betydelse vad som ställs som säkerhet för ett lån. FRB gör att krediten inom banksystemet kan expanderas vilket leder till att penningmängden ökar. Den säkerhet som ställts existerade före lånet redan, och har sannolikt använts som säkerhet för tidigare lån. Den har alltså ingenting med lånet att göra. Dessutom är det ju inte så att låntagaren lämnar ifrån sig säkerheten, den förblir i hans ägo. När man ställer lägenheten man köpt som säkerhet för lånet blir den kvar i ens besittning. Man har även rätt att sälja den om man vill. Jag förstår verkligen inte var du har fått kopplingen säkerhet-penningmängd ifrån.”

Förutsätter dina påståenden bl.a. uttalanden som att besittning och ägande är likställda förvånar det mig inte ett ögonblick att det är svårt att få ”main stream ekonomer” med på tåget trots överväldigande bevisning med omfattande stöd i empirin.

Ovanstående stycke är faktiskt bland det mest oerhörda jag någonsin läst. Du bortser ju totalt från att lån faktiskt kan användas produktivt och de facto producera mervärde.

Du har visat på ganska mycket i den här tråden det ger jag dig, dock inget av det du påstår.

43. Kaj Grüssner - april 2, 2008

.

Besittningsrätten är en del av äganderätten. Hur många är det som inte bor i de bostäder de ställt som säkerhet för det lån de tagit för att köpa bostaden ifråga? Man besitter en bostad genom att bo i den, och rätten till att besitta den kommer från att du äger den. Är det verkligen så svårt att förstå att du blir helt förstummad? Felet i kopplingen penningmängd-egendom/säkerhet borde väl däremot vara tämligen uppenbart när man tittar på hyperinflationsexemplena, för att inte tala om att egendomen har ökat i tusentals år i sträck utan att det funnits centralbanker som skapat mera pengar.

Om du påstår att jag bortser från att lån kan användas till något produktivt har du nog läst slarvigt. Jag har ju skrivit sida upp och sida ner om hur investeringar grundar sig på att den förväntade avkastningen är högre än lånet på räntan. Det är ju därför jag är emot dagens system, eftersom det leder till så många oproduktiva felinvesteringar. Dessutom äger och besitter producenten de produktionsanläggningar han skaffat med lånade pengar.

Om du vill ha någon som helst diskussion till stånd får du sannerligen börja läsa noggrannare, för det felaktiga påstående du kom med nu är så obegripligt att det nästan luktar lögn. Jag kan inte på villkors vis förstå var du fick det i från. Poängen är fortfarande dock den att penningmängden ökar fullständigt oberoende av egendomsmassan.

44. . - april 2, 2008

Att som du gör fullständigt döma ut ett system för att man kan hitta ett fåtal exempel på misslyckanden givet vissa mycket extrema förutsättningar vilka innefattar bl.a. världskrig, ett antal vettvillingar till diktatorer och några oduglingar till amerikaner är nog att handskas mer än lovligt oförsiktigt med empirin. Väljer du att kalla detta förfarande överväldigande bevisning får det stå för dig, jag kallar det löjeväckande på gränsen till lögnaktigt.

I praktiken äger du ingenting du köpt för lånade pengar, den illusionen bevaras enbart så länge du sköter ditt lån. I fallet med en pantsatt bostad torde det vara självklart att du inte får bo kvar om du inte betalar banken det den vill ha. Banken äger alltså i praktiken bostaden och ger den boende villkorad besittningsrätt. Skulle det fungera tvärtom som du skriver borde varje hyresgäst äga den bostad den bor i.

Du har skrivit sida upp och sida ner om den förväntade avkastningen på investeringar med den främsta motiveringen mot dagens system att det leder till alltför mycket felaktiga investeringar. Detta är en typisk inställning från någon utan praktisk erfarenhet och verklig förståelse för hur investeringsfilosofin i en entreprenörs vardag fungerar. Mellan tummen och pekfingret kan du räkna med att av 10 investeringar går 9 omkull inom 5 år, t.o.m. ett så enormt kunnigt företag som 3M räknar med att 7 av 10 saker man väljer att lägga patentkostnader på inte kommer att fungera ute på marknaden (och då har man redan sållat ut hundratals idéer före man fått fram 10 till att börja med). Detta är dock inget problem eftersom den 10:e grejen som sist och slutligen fungerar betalar för de 9 misslyckandena samt ger en välförtjänt vinst som t.ex. i fallet med självhäftande tejp. Ingen människa kan på förhand säja vad som kommer eller inte kommer att fungera, det finns bara en väg att gå och det är att satsa och testa sig fram. Höjer du räntan kommer det precis som du skriver att innebära färre misslyckade investeringar men precis lika säkert är att det kommer att innebära färre lyckade och det är sämre eftersom de flesta riktigt bra idéerna härstammar ur tillfälligheter, vad som sist och slutligen är bättre kan ingen säga men en sak är säker, satsar du inte blir det garanterat ingenting heller.

Pengar representerar egendom det är liksom det som är hela grejen och ursprunget med pengar, att påstå att det inte skulle finnas en koppling där är lika intelligent som att påstå att det inte skulle finnas en koppling mellan kyla och is. Ökar penningmängden alldeles för mycket i förhållande till egendomsmassan får du hyperinflation (specialfall) ökar den lika mycket är det varken eller och ökar den mindre får du deflation men hur du än vänder och vrider på det finns det en koppling. Hyperinflationsexemplen bevisar att systemet givet extremer kan fallera, nämn ett system där detta inte gäller! Vad du försöker påvisa med exemplet att egendom kunde öka under tusentals utan centralbanker förstår jag inte alls då penningmängden bevisligen ökade då också (från noll till åtminstone >0).

45. Kaj Grüssner - april 2, 2008

.

Nu börjar du verkligen blanda ihop saker. Orsaken till att jag är kritisk till dagens system har jag redogjort för många gånger nu. Centralbankens kreditinjektioner och FRB-systemet gör att penningmängden ökar, vilket leder till konjunkturcyklen. Dessutom görs vanliga människors löner, pensioner och besparingar mindre värda, vilket i praktiken är en skatt eller stöld. Centralbanken lobbades fram av de stora affärsbankerna som tjänar enorma summor pengar på denna skapade kredit, en överföring av förmögenhet från låg- och medelinkomsttagarna till de rika. Det är ett oärligt och orättivst system som baserar sig på en statlig institution och kontinuerlig statlig intervention.

Det är inte på något sätt beroende av ”extrema förutsättningar”, det är vad som skapar de extrema förutsättningarna som den stora depressionen i 1930-talets USA, hyperinflationen i 1920-talets Tyskland och dagens Zimbabwe, bankkrisen i 1990-talets Finland och dot.com krisen 2000. Enda orsaken till att jag tagit upp Tyskland och Mugabes Zimbabwe har varit för att visa hur absurt ditt påstående om att penningmängden ökar med egendomsmassan är. Dessutom finns det ingen brist på exempel. Bara de senaste 100 åren har vi upplevt flera kriser och den som är på väg att blomma ut nu har potential att bli den största av dem. Deras ursprung är dock det samma, vilket är kombinationen centralbank, pappersmyntfot och FRB. För övrigt sade jag att det fanns överväldigande teoretisk bevisning som hade stort stöd i empirin. Empiri kan aldrig bevisa något.

Jag äger den bostad jag har köpt även om jag köpt den för lånade pengar och ställt den som säkerhet för lånet. Banken kan inte hindra mig från att sälja den, bygga om den eller hyra ut den. Äganderätten tillhör mig, inte banken.

Om du förväntar dig en avkastning på 5 % och räntan ligger på 10 % kommer du inte att genomföra investeringen, det torde vara tämligen uppenbart. Är förhållandet det omvända kanske du genomför investeringen, beroende förstås på om det räcker med 5 % högre förväntad avkastning. Kanske ditt krav är större. Det gäller förstås den totala avkastningen. Naturligtvis kan ingen människa förutsäga vad som kommer att sälja, det är det som är det svåra och den stora risken med entreprenörsskap. Men det finns inte en enda entreprenör som gör en satsning på något han från börjarn är övertygad om att kommer att gå med förlust. Inget företag satsar på forskning om utgångspunkten är att resultatet av forskningen kommer att leda till mindre intäkter än dess kostnader.
En korrekt ränta kommer att sålla bort felinvesteringarna eftersom en korrekt ränta ger en mycket klarare bild av vilka preferenser konsumenterna har. Vad man investerar i är viktigt nog, men när man investerar är också av stor betydelse. Investerar man i ett projekt som mynnar ut i högre produktion då konsumenterna bestämt sig för att spara kommer man att får problem. Räntan är därför en oerhört viktig signalmekanism, det är det som pris är, en signalmekanism som ger en uppfattning om hur vi bör agera och vad som är lönsamt.

Pengars syfte är att verka som bytesmedium och värdemätare för att underlätta handeln. Det har funnits ett antal olika saker som används i detta syfte, bl.a salt och vete. Det har aldrig någonsin funits en koppling mellan penningmängd och egendomsmassa. Skapandet av kredit ur tomma intet är ett mycket nytt fenomen historiskt sett. Då bankväsendet började växa fram på allvar under medeltiden fanns det några som sysslade med att trycka upp mer kvitton än vad de hade i reserver. Då detta bedrägeri ertappades brukade det inte ta länge förrän lynchmobben gjorde processen kort. Pengaskapande institutioner som centralbanken är mycket nytt, the Fed grundades först 1913. Så att säga att det behövs kreditinjicerande centralbanker och bedrägliga affärsbanker för att egendomsmassan ökar faller på sin egen orimlighet. Men hur mycket det än blottläggs tycks du inte kunna smälta det, så jag får väl försöka en gång till.

För att du skulle kunna ha rätt i ditt fullkomlig absurda påstående om att penningmängden ökar då egendomsmassan växer måste de finnas en penningskapande institution, t.ex. centralbanken, som kontinuerlig skapar nya pengar i takt med ökningen av egendomsmassan. Det faller på flera punkter.
För det första är det omöjligt att veta värdet på den ”nytillkomna” egendomen eftersom det inte existerar ett sådant objektivt värde. Men även om det gjorde det (vilket det inte gör) och centralbanken kände till det (vilket den inte skulle kunna) skulle den ändå inte kunna skapa så många nya enheter pengar som ökningen anses motsvara. Det beror på att det enda som händer då man skapar pengar ur tomma intet är att värdet på de existerande enheterna sjunker. Det som var värt 1 miljon enheter före de nya pengarna skapades blir värt 1 miljon + mängden skapade pengar dividerat med mängden pengar som existerade före de nya skapades.

För att illustrera:
Ursprunglig egendomsmassa: X
Ursprunlig penningmängd: Y enheter
Värdet på egendomsmassans ökning: 1 M enheter
Antalet nya penningenheter som skapas: 1 M enheter

Resultet blir att pengarnas värde per enhet sjunker, vilket leder till att värdet på den ”nya” egendomen blir 1 M + M/Y. Värdet på den ”nya” egendomen förblir det samma, men värdet på pengarna per enhet har sjunkit. Man har alltså inte kommit någon vart.

Vad jag har sagt är förresten att det inte finns någon koppling mellan ökad egendomsmassa och ökad penningmängd. Penningmängden ökas av politiska beslut som inte har någonting med den existerande egendomsmassan att göra.

46. . - april 2, 2008

”Jag äger den bostad jag har köpt även om jag köpt den för lånade pengar och ställt den som säkerhet för lånet. Banken kan inte hindra mig från att sälja den, bygga om den eller hyra ut den. Äganderätten tillhör mig, inte banken.”

Du kan endast sälja den med bankens uttryckliga tillåtelse under förutsättning att du samtidigt reglerar lånet. Om fastighetens värde minskar så att säkerheten inte räcker till lånet eller om din finansiella situation förändras så att du inte kan sköta dina åtaganden kan och kommer banken att sälja din bostad åt dig och det finns ingenting du kan göra åt det utan att betala bort lånet först. Du kan inte bygga om eller hyra ut bostaden hur du vill om banken säger nej så i praktiken äger alltså banken bostaden eftersom du pantsatt din äganderätt.

”Det har aldrig någonsin funits en koppling mellan penningmängd och egendomsmassa.”

Det var så pengar uppstod i tiden dvs. som en direkt koppling mellan penningmängd och egendom således är påståendet direkt felaktigt. Givet är att relationen är oändligt mycket mer komplicerad och omfattande idag men principen är densamma.

”För att du skulle kunna ha rätt i ditt fullkomlig absurda påstående om att penningmängden ökar då egendomsmassan växer måste de finnas en penningskapande institution, t.ex. centralbanken, som kontinuerlig skapar nya pengar i takt med ökningen av egendomsmassan.”

Det är sant.

”För det första är det omöjligt att veta värdet på den ”nytillkomna” egendomen eftersom det inte existerar ett sådant objektivt värde”

Du skriver själv att ”Pengars syfte är att verka som bytesmedium och värdemätare för att underlätta handeln.” Ditt tankefel uppstår i och med att du blandar ihop ”nytillkommen egendom” och befintliga säkerheter. Det är naturligtvis inte i detta skede som den nytillkomna egendomen har ett värde, värdet representeras i detta skede av säkerheten du ställer upp. Ponera följande exempel:

Jag äger en bit mark i skogen som aldrig använts till någonting och på denna mark finns ett antal träd som har ett värde av 1000€ om jag säljer dem som ved på torget. Jag tar med ett papper på äganderätten till dessa träd till banken som ger mig 700€ i papperspengar. Med ditt sätt att tänka borde dessa 700€ alltså vara ”gamla pengar” som ju per definition borde representera något gammalt och jag hävdar att eftersom dessa träd bevisligen representerar ett helt nytt värde som aldrig använts förut är det OK att banken ger mig ”nya pengar” att representera detta värde. Banken använder sig nu av FRB då den lånar ut pengar åt mig och i praktiken tar de alltså mina 1000€ värda träd plus en del av andras (som får betalt för detta med sin ränta) deponerade medel för att säkra de 700€ de ger mig.

För mina nu lånade nya 700€ köper jag en såg och tillräckligt med gröt för att orka såga dem till brädor som jag vet att jag kan sälja på torget för 2000€. När detta är gjort betalar jag banken 800€ och har nu 1200€ över. Banken får en hundring (ökad penningmängd) och jag har helt plötsligt brädor värda 200 mer än mina träd (ökad egendomsmassa)

Nu tar jag mina brädor värda 1200€ går till banken och lånar 840€ för att köpa en sats gröt, en hyvel och en burk lim med målet att laga ett bord som jag kan sälja för 3000€ på torget och jag hoppas att illustrationen så här långt är tillräckligt klar. Repetera önskat antal gånger och jag garanterar att penningmängden kommer att öka hand i hand med egendomsmassan.

Således är ditt påstående om att laga pengar ur ”tomma intet” precis lika felaktigt nu som det var i början av den här tråden. Det faktum att centralbanken kan trycka upp mer pengar än jag hinner tillverka grunkor för är ett missbruk av systemet inte ett bevis för att systemet i sig är felaktigt.

”Vad jag har sagt är förresten att det inte finns någon koppling mellan ökad egendomsmassa och ökad penningmängd. Penningmängden ökas av politiska beslut som inte har någonting med den existerande egendomsmassan att göra.”

Centralbankspengarna ökas genom politiska beslut baserade på politiska värderingar, givet att systemet sköts korrekt är detta ett sunt förfarande eftersom de nya pengarna utan tvekan representerar nya värden. FRB möjliggör ibruktagandet av för tillfället outnyttjade resurser genom att på ett praktiskt sätt tillhandahålla nödvändigt kapital för tillväxt.

Det du säger med din ”bevisföring” är att det går att missbruka dagens system, du har på intet sätt kommit ens i närheten av att bevisa att det skulle vara så fel och så bedrägligt som du låter påskina.

47. Kaj Grüssner - april 2, 2008

.

Under vilka omständigheter jag får sälja lägenheten avgörs av mitt avtal med banken. Saken är dock den att banken inte får ta lägenheten ifrån mig och sälja den utan mitt tillstånd, förutsatt att jag inte bryter mot vårt avtal. Äganderätten är fortfarande min. Om det dessutom är så att jag ställt något annat som säkerhet för lånet så har banken inget som helst anspråk på min lägenhet, även om den är köpt med pengar jag lånade av banken. På vilket sätt just det här sidospåret är relevant för diskussionen i övrigt förstår jag dock inte riktigt.

Pengar som uppstod inte för att agera som motvikt till existerande egendom, det var en innovation vars syfte var att främja handeln. En massa olika saker har använts till detta ändamål och det är pengarnas främsta syfte. Det faktum att pengar togs i bruk var det som gjorde att vi kunde övergå från enkel byteshandel till ett mer sätt att anskaffa det vi vill ha. Så du har fortfarande fel. Det fanns egendom långt långt före det fanns något som användes som pengar. Den ökning av penningmängden som centralbanken är ansvarig för har ingenting med ökningen av egendomsmassan att göra.

Jag blandar inte på någonting, så det uppstår inget tankefel. Tycker det är lite barnsligt av dig att påstå sådant när det helt uppenbart inte stämmer. Samma objekt kan teoretiskt sett användas till hur många lån som helst och eftersom varje lån blir en motsvarande depostion ökar penningmängden för varje lån som ges. De nya depositionerna blir nya lån och skapar därmed nya pengar oberoende vilka säkerheter som ställs. Och som sagt finns det inget objektivt värde vilket slår ännu mera hål på det du påstår, för att inte tala om att de kreditinjektioner centralbanken gör inte ställs i förhållande mot någon säkerhet. De injiceras rakt in i banksystemet inom vilket det expanderas ytterligare.

Din illustration haltar på flera olika punkter. För det första ger inte banken lån på basis av den säkerhet du kan ställa, utan på basis av tillgängliga depositioner. För det andra, och är faller hela exemplet samman, så sänker skapade pengar värdet på existerande pengar. De behövs inte för att som du påstår motsvara ”ny” egendom. Då banken lånar låtsaspengar som kommer från expanderad kredit blir pengarna mindre värda, med följden att existerande egendom betingar ett störe antal enheter än förrut. Dessutom blir som sagt de skapade pengarna kvar även efter att lånen betalats tillbaka, eftersom de blir nya depositioner på vilka nya lån ges. För att ta ett aktuellt exempel så ökar penningmängden exponentiellt när folk tar lån för att köpa hus, men det enda som händer med egendomsmassan är att äganderätten övergår från tidgare ägare till nya. I USA ser vi effekten av detta. En massa nya pengar har skapats pga kreditinjektionerna och FRB, men antalet hus har inte alls ökat på samma sätt.

På 1970-talet då inflationen upplevde en verklig glansperiod var många lån bundna till nominella belopp med fast ränta. Hade någon lånat 100 000 mark mot 5 % så förblev lånet exakt det oberoende av vad som hände. Följden blev att inflationen åt upp en stor del av lånens faktiska värde vilket ledde till att bankerna gjorde kännbara förluster, eftersom de amorteringar och räntebetalningar de fick in var mycket mindre värda än det nominella lånebeloppet.

Så mitt påstående håller fortfarande. Om du vill motbevisa det får du nog åstadkomma något bättre än ett exempel som faller på sin egen orimlighet efter de två första meningarna. Det system vi har idag är ett dåligt, skadligt, statligt sanktionerat bedrägeri som leder till en massa problem, både på samhällsnivå och individnivå. Dessa problem blir värre ju mer staten lägger sig i. Worst case scenario är hyperinflation, men det behöver inte alls gå så långt för att enormt lidande skall orsakas, vilket New Deal är ett bra exempel på.

Som jag sade tidigare så kan centralbanken omöjligt veta vilka ”nya” värden finns eftersom objektiva sådana inte existerar. Och även om de gjorde det behöver man inte skapa nya pengar, vilket jag nu visat på ett antal olika sätt. Det säger väl sig självt att vi inte behöver statligt sanktionerat bedrägeri för att ta i bruk nya resurser. Skulle det vara fallet hade vi aldrig någonsin utvecklats, eftersom det varken fanns centralbanker eller FRB då människan upptäckte att brons och järn kan vara rätt behändigt. Läs igenom del 1 igen. Det enda verkliga kapitalet är det som uppstår genom sparande och det är det enda kapital som behövs.

Du får tycka att dagens system är bra och till och med nödvändigt om du vill. Du får medhåll av några av världens mest kända och inflytelserika ekonomer: Irwing Fisher, neoklassisten som ännu någon månad före Wall Street bedyrade att ingen kris är på väg, samt John Maynard Keynes, på vars teori New Deal var baserad, den hittills värsta ekonomiska katastrofen i USA:s historia (om man nu inte räknar Lincolns invasion av sydstaterna som en ekonomisk katastrof, vilket det förstås var, men går nog desslikes under en annan kategori). Får se om dagens kris kan toppa den, den har alla förutsättningar, inte minst för att liksom idag är ekonomkåren, medierna och framför allt den offentliga sektorn översållad med Fishers och Keynesrare som tycker att centralbanken, pappersmyntfot och FRB är alldeles ypperliga uppfinningar.

48. . - april 3, 2008

Precis, du har pantsatt din äganderätt och har således lämnat ifrån dig det slutgiltiga bestämmandet över den. Sköter du inte ditt lån tar banken din lägenhet ifall den andra säkerheten inte täcker lånebekoppet, så att påstå att banken inte har något som helst anspråk är en sanning med modifikation.

Pengar av den typ vi diskuterar här, dvs. den typ som inte är präglad i fullvärdesguldmynt uppstod då de som deponerat t.ex. guld började använda depositionsbevisen som betalningsmedel, jag har fortfarande rätt och du har snart använt dig av alla felaktiga argument jag överhuvudtaget kan tänka mig för att försöka bevisa motsatsen.

Du blandar så friskt att du inte ens själv förstår det, naturligtvis kan samma säkerhetsobjekt användas för nya lån eftersom de är betalda och pengarna associerade med dem (åtminstone i FRB-systemet) försvunnit.

”För det första ger inte banken lån på basis av den säkerhet du kan ställa, utan på basis av tillgängliga depositioner.”

I FRB-systemet (med din 10% reservnivå) ger banken mig lån på följande basis

10% av lånet på basis av tillgängliga depositioner
90% av lånet på basis av mitt säkerhetsvärde.

”Dessutom blir som sagt de skapade pengarna kvar även efter att lånen betalats tillbaka,”

Det som blir kvar är de skapade värdet, inte pengarna som användes för att skapa det (detta gäller FRB)

Det börjar faktiskt bli långtråkigt att försöka få dig att förstå självklarheter.

”För att ta ett aktuellt exempel så ökar penningmängden exponentiellt när folk tar lån för att köpa hus, men det enda som händer med egendomsmassan är att äganderätten övergår från tidgare ägare till nya. I USA ser vi effekten av detta. En massa nya pengar har skapats pga kreditinjektionerna och FRB, men antalet hus har inte alls ökat på samma sätt. ”

Ingenting ökar exponentiellt i det fallet, använd ord du förstår vad betyder. Du förutsätter här att de gamla ägarna flyttar in i ett tält och att de 1,5 miljoner hus som byggts i USA årligen inte existerar. Problemet är inte att folk lånar och köper hus med dagens system, problemet är att kreditvärdigheten hos låntagarna inte är tillräckligt hög och att man därmed förstör värdet av tillgängliga säkerheter.

”På 1970-talet då inflationen upplevde en verklig glansperiod var många lån bundna till nominella belopp med fast ränta. Hade någon lånat 100 000 mark mot 5 % så förblev lånet exakt det oberoende av vad som hände. Följden blev att inflationen åt upp en stor del av lånens faktiska värde vilket ledde till att bankerna gjorde kännbara förluster, eftersom de amorteringar och räntebetalningar de fick in var mycket mindre värda än det nominella lånebeloppet.”

I ena stund använder du inflation som bevis för att staten urholkar privatpersoners besparingar för att gynna bankerna och i andra hävdar du att privatpersoners inköp av fast egendom i praktiken finansieras med inflation på bankernas bekostnad. Detta är ett typexempel på hur det kan gå när man diskuterar saker vars definition man inte förstår och ett lysande exempel varför det egentligen är onödigt att diskutera med dig då dina argument saknar all form av kontinuitet.

Återigen, det enda du bevisar är att du inte vet vad du pratar om, det du däremot lyckats med är att göra mig ännu mer nyfiken på den österrikiska skolan för nu måste jag ta reda på ifall de också har samma problem med de mest elementära sambanden eller om det bara är du.

49. Kaj Grüssner - april 3, 2008

Anspråket uppkommer endast om jag bryter låneavtalet. Att sanktioner vidtas vid avtalsbrott är helt normalt.

Som jag skrev rätt länge sedan så fanns det i början depositionsbanker och lånebanker. Den första varianten av FRB var då depositionsbankerna började förfalska depostionsbevis, något som i regel slutade med döden för den bankir som blev ertappad. Har för mig att ett av de första exemplen på sådan lynchning är från Sverige på 1600-talet. Under 1800-talet ändrades taktiken då man slog ihop depositions- och lånebankerna till hybrider. Då började bankerna låna ut de pengar som deponerats i allt högre grad, tills de enbart hade en bråkdel (fraction) av depositionerna kvar i sina valv. När folk blev misstänksamma ledde det till bank runs som slutade med att banken gick i konkurs. Det var tämligen vanligt tack vare guldmyntfoten som gjorde att man tämligen enkelt kunde hålla koll på vad banken sysslade med. När centralbanken grundades som ”lender of last resort” gjordes denna kontroll mycket svårare och försvann definitivt då guldmyntfoten avskaffades till förmån för pappersmyntfoten. Det i kombination med de specialregler som gäller för banksektorn har gjort att affärsbankerna mer eller mindre kan härja på fritt.

Förstår inte hur det fortfarande kan vara så svårt att förstå att pengarna inte försvinner trots att lånen betalas tillbaks. Lån blir nya depositioner som blir nya lån helt oberoende av det ursprungliga lånet och återbetalda lån blir nya reserver på basis av vilka nya lån kan ges. Dessutom kan bankerna ge lån på basis av injicerad kredit som har ännu mindre med eventuella säkerheter att göra.

Utan depositioner/injicierad kredit kan en bank överhuvudtaget ge lån. Dessutom krävs de facto ingen säkerhet för att få lån, det är bara en försiktighetsåtgärd bankerna vidtar. Det finns ingenting som tvingar dem till det, för att inte tala om att säkerheternas värde varierar storligen. Ta och lyssna på föreläsningen jag länkade till nu redan. Banker skapar inget värde, de skapar pengar.

Husen som har byggts är byggda med lånade pengar och de som säljs har i många fall sålts flera gånger om och således stått som säkerhet för flera olika lån som givit upphov till ännu flera lån. Orsaken till boomen är de låga räntorna som beror på den skapade krediten, som lockar både entreprenörer att bygga och konsumenter att köpa. Penningmängden ökar men dess ökning är inte på något sätt kopplad till egendomens ökning. Både penningmängden och egendomen kan öka utan att den andra gör det, och gör så helt utan direkt koppling till den andra. Egendomsmassan ökar när privata aktörer producerar nya saker, penningmängden ökar då centralbanken skapar kredit.

Exemplet med inflationen från 1970-talet var menat att visa vad som händer då penningmängden ökar och du har dina besparingar eller fordringar bundna i pengar eller till nominella belopp. Bankerna har inte detta problem längre. De kan justera lånen efter inflationen som de själva är med och producerar och på så sätt flytta över dess kostnader på låntagarna. Problemet uppstår då låntagarnas betalningsförmåga inte ökar lika snabbt som inflationen. Levnadskostnaderna stiger vilket gör det mindre attraktivt att binda sig till långa investeringar. Då avtar efterfrågan på sådana vilket leder att värden på dem, t.ex. bostäder, sjunker med dagens kreditkris som följd. För att förstå vad som händer måste man se till helheten, annars missar man målet.

Tänk efter lite på vad det är du påstår och har påstått. Det är att FRB inte skapar pengar, fastän du villigt medger att den expanderar kredit. Vad är det om inte att skapa pengar? Du hävdar också att penningmängden ökar i relation till egendomsmassan, vilket borde vara tämligen uppenbart att den inte gör eftersom penningmängden ökar på basis av politiska beslut och expanderas ytterligare inom banksystemet. Du har hävdat att denna ökning är motiverad pga den ökande egendomsmassan, men det stämmer inte heller eftersom ökad penningmängd inte motsvarar ökad egendom, ökad penningmängd innebär enbart att värdet per enhet sjunker vilket gör att du måste ge mer enheter för samma sak.

Jag uppskattar diskussionen, men vad jag kan klara mig utan är de smått barnsliga gliringar som ditt senaste inlägg bestod av. Lägg ner dem och koncentrera dig på att faktiskt argumentera i stället för att upprepa samma felaktiga, grundlösa påståenden gång på gång på gång.

50. . - april 3, 2008

”Förstår inte hur det fortfarande kan vara så svårt att förstå att pengarna inte försvinner trots att lånen betalas tillbaks.”

”Tänk efter lite på vad det är du påstår och har påstått. Det är att FRB inte skapar pengar, fastän du villigt medger att den expanderar kredit. Vad är det om inte att skapa pengar?”

FRB skapar pengar som skapar värde sedan försvinner (FRB)pengarna medan värdet blir kvar vilket i sin tur kan användas för att få kredit. Detta är en milsvid skillnad från ditt ”tomma intet” scenario.

Jag i min tur har svårt att förstå hur man kan kritisera någonting (FRB) man uppenbarligen inte vet hur fungerar.

”Husen som har byggts är byggda med lånade pengar och de som säljs har i många fall sålts flera gånger om och således stått som säkerhet för flera olika lån som givit upphov till ännu flera lån.”

Som alla blivit reglerade före eller samtidigt som huset sålts och således per definition är ”free and clear” vilket i princip betyder att FRB-pengarna lämnats tillbaks till banken och försvunnit ur alla former av bokföring. Penningmängden ökar och är definitivt kopplad till egendomsökning, vore inte så fallet skulle systemet ha kraschat för länge sedan. Däremot kan jag ge dig det att penningmängden ökar för mycket men det är en annan sak och vad som i princip mäts med inflation.

”Du har hävdat att denna ökning är motiverad pga den ökande egendomsmassan, men det stämmer inte heller eftersom ökad penningmängd inte motsvarar ökad egendom, ökad penningmängd innebär enbart att värdet per enhet sjunker vilket gör att du måste ge mer enheter för samma sak”

Ökad penningmängd är kopplad till ökad egendom, vore så inte fallet skulle vi ha haft hyperinflation liknande Zimbabwe de senaste 70 åren och det har åtminstone jag inte märkt av. Egendomsmassan har ökat något alldeles ofantligt de senaste 70 åren och mängden pengar likaså, att de inte skulle vara kopplade är ett absurt påstående.

”Bankerna har inte detta problem längre. De kan justera lånen efter inflationen som de själva är med och producerar och på så sätt flytta över dess kostnader på låntagarna”

Det visste jag inte, kan du förklara vidare eller ge mig en källa?

”Jag uppskattar diskussionen, men vad jag kan klara mig utan är de smått barnsliga gliringar som ditt senaste inlägg bestod av”

Ber om ursäkt för det, de tillkom i ”stridens hetta” och var onödiga även om jag kanske inte känner mig enbart som givande gällande just den aspekten av vårt åsiktsutbyte men det är irrelevant, ursäkten kvarstår.

51. Kaj Grüssner - april 3, 2008

.

FRB skapar pengar både på basis av kreditinjektioner och depositioner. Utlåningen baserar sig på pengar som bankerna egentligen inte har, de uppstår genom expansion. Skulle bankerna hålla 100 % i reserver skulle de inte kunna låna ut pengar på det sätt de gör idag och då skulle penningmängden heller inte öka. Det är (eller snarare var) lånerbankernas sak att låna ut pengar och de gör de genom att förmedla sparares pengar till investerare. Skillnaden mot dagens system är att dessa lån har samma maturitet. Då du lånar pengar till en lånebank förbinder du dig att inte lyfta dem förrän avtalet löpt ut. När du deponerar pengar i en affärsbank gör du det mot löfte att du när som helst kan lyfta dem, men det stämmer inte eftersom banken lånar ut dina pengar till andra. När folk börjar lyfta sina depositioner och bankernas reserver börjar bli tunna stiger centralbanken in och skapar pengar för att lätta ”kreditkrisen”. Krediten expanderas inom systemet vilket gör det omöjligt att ta tillbaka de skapade pengarna. Det är därför som penningmängden ökar hela tiden, inte för att egendomsmassan ökar.

Tycker det är rätt magstarkt av dig påstå att jag inte förstår FRB med det implicita påståendet om att du nog gör det.. Jag frågade dig en gång vilka som var dina lärare i ämnet. Du valde att inte svara. Har du annars lyssnat på föreläsningen jag länkade till ännu? Om ja, vad är dina kommentarer? Det jag har påstått är att FRB leder till expanderad kredit och det är samma sak som att skapa pengar ur tomma intet, alltså inflation. Eftersom det inte finns objektiva värden på säkerheterna spelar det ingen roll vad som ställs som säkerhet för ett lån. Värdet på egendom varierar hela tiden eftersom det är underkastat subjektiva preferenser som inte går att kvantifiera.

På vad grundar du ditt påstående om att de byggda husen ”per definition är free and clear”? Hela bostadsmarknaden håller på att kollapsa vilket kommer att leda till att både byggfirmor, banker och vanliga individer går i konkurs. Både investeringarna som gått till att bygga husen och de som gått till att köpa husen har mer och mer visat sin lönsamhet. De borde aldrig ha gjorts, men gjordes ändå pga den artificiellt låga räntan som satts ur spel av centralbanken och FRB-systemet. Dessutom har systemet kraschat redan, både 1929 och på 1970-talet. Nu är det på väg mot en ny krasch. Penningmängden behöver inte öka bara för att egendomsmassan gör det. Det har aldrig funnits ett sådant behov. Om en ökning av penningmängden vore en absolut förutsättning för en ökning av egendomsmassan skulle utveckling aldrig ha skett. Dessutom är den ökade penningmängden som sagt inte en följd av marknadskrafterna, det är en följd av helt politiska beslut.

Varför skulle det bli hyperinflation om penningmängden hölls konstant fastän egendomsmassan ökade? Det får du faktiskt förklara. Bara för att två helt olika saker ökar samtidigt, och dessutom i helt olika takt betyder inte att det är sammanlänkade. Med sådan ABC logik kan man påstå att vad som helst hör ihop, t.ex. penningmängden är kopplad till antalet solfläckar eftersom båda två har ökad den senaste tiden. Och fortfarande, det enda som händer när du ökar penningmängden är att värdet per enhet sjunker. Nya pengar kan således inte motsvara ny egendom, eftersom ju mer pengar du skapar desto mer enheter måste du ge för att få samma sak. Det har jag också förklarat med övertydliga exempel. Dessa har du emellertid helt sonika ignorerat och upprepat samma gamla påståenden.

Låneavtalen ger banken rätt att justera räntan, precis som en hyresvärd kan justera hyran. Problem uppstår då betalningsförmågan inte kan justeras på samma sätt, vilket gör att den minskar i förhållande till de ökade lånekostnaderna. Banken har även rätt att omvärdera säkerheten, vilket gör att då en värdeminskning registreras måste låntagaren ställa ytterligare säkerhet. För bankerna leder givetvis även detta till problem på sikt, eftersom risken för kreditförluster ökar. Paradoxalt nog är det få som har ett sämre grepp om hur ekonomi fungerar än bankirerna, ett faktum som alltid blottläggs i kriser som den i dagens USA.

Ursäkten godtagen och returnerad, då jag själv knappast kan göra anspråk på oskuld vad gäller gliringar.

52. . - april 3, 2008

”Eftersom det inte finns objektiva värden på säkerheterna spelar det ingen roll vad som ställs som säkerhet för ett lån”

Intressant tankegång, vilken bank använder du?

”På vad grundar du ditt påstående om att de byggda husen ”per definition är free and clear”?”

Precis det jag skriver, när lånet är betalt är huset ”free and clear” att panta igen.

”Varför skulle det bli hyperinflation om penningmängden hölls konstant fastän egendomsmassan ökade?”

Det skulle det inte bli, det skulle bli hyperdeflation. Det jag menade med det jag skrev i min sista tråd är att skulle ditt scenario gälla där ingen koppling fanns överhuvudtaget mellan penningmängd och egendomsmassa och man skickade in pengar i systemet på det sätt som gjorts de senaste 70 åren samtidigt som egendomsmassan vore konstant eller minskande DÅ skulle du få hyperinflation. Nu finns det delvis täckning, den spelar roll och bara därför har du inte sett högre inflationstakt än du gjort de senaste åren.

”Dessa har du emellertid helt sonika ignorerat och upprepat samma gamla påståenden.”

Dito

Nu ska jag göra ett nytt försök att avsluta denna tråd eftersom jag har en känsla av att vi båda som vanligt börjat upprepa oss mer än vad som är produktivt.

Kan vi vara överens om att vi tycker i det närmaste diametralt olika om orsakerna men är överens om konsekvensen dvs. FRB är bra i denna ände, dåligt i din och världsekonomin står med största sannolikhet inför en av de kraftigaste recessionerna hittills?

53. Kaj Grüssner - april 3, 2008

.

Heh, jag menade att säkerheterna inte spelade någon roll för penningmängdens ökning. Eftersom deras värden varierar rätt friskt går det inte att skapa ”rätt” mängd pengar för att motsvara den. Men även om det fanns ett fast, objektivt värde skulle det ändå inte gå, eftersom skapade pengar bara sänker värdet per enhet på de existerande pengarna. Av denna orsak kan skapade pengar, oavsett om de kommer från centralbanken eller pga FRB expanderad kredit motsvara egendom.

Men huset är helt uppenbart inte free and clear att panta igen. Det har det aldrig varit, eftersom det ställdes som säkerhet för ett lån som gjordes för att finansiera en investering som aldrig borde ha gjorts. I slutändan leder det till förlust för både bank, byggare och köpare. Det är en naturlig följd av det system vi har idag och ju mer pengar som skapas, desto värre blir problemen.

Inflationens negativa verkan kan minskas med ökad produktion, det är sant. Vad jag försöker få fram är att penningmängdens ökning inte är kopplad till egendomsmassans ökning. Båda kan öka utan att den andra gör det. Skillnaden ligger i att om penningmängden ökar blir det inflation med konjunkturcykeln som följd, det händer inte om penningmängden hålls konstant. Det finns alltså inget behov av att öka penningmängden bara för att egendomsmassan ökar. Kreditinjektionerna fattas av en statlig myndighet. De motiveringar som ges är att sätta fart på ekonomin, med vilket menas att få till fler investeringar och ökad konsumtion. En ökad egendomsmassa har aldrig givits som motivering. Det felaktiga i denna typ keynesianskt resonemang, dvs att det är konsumtionen som driver den ekonomiska tillväxten, är att det leder till att centralbanken febrilt skapar nya pengar för att upprätthålla konsumtionen, då det är sparande som behövs. När ekonomin går in i en depression (bubblan spricker), är det oerhört viktigt att man låter felinvesteringarna rensas ut och att man lägger band på konsumtionen. Detta för att resurserna skall kunna allokeras till lönsamma sektorer och att nytt kapital kan byggas upp. The Fed har genom historien alltid gjort precis tvärtom. Det gjorde den under 1930-talet vilket ledde till att depressionen fördjupades och förlängdes. Man fortsatte med den aktivitet som orsakat krisen till att börja med. För övrigt har jag inte ignorerat något av vad du skrivit. Inte ett enda ord.

Kan vi vara överens om att vi tycker i det närmaste diametralt olika om orsakerna men är överens om konsekvensen dvs. FRB är bra i denna ände, dåligt i din och världsekonomin står med största sannolikhet inför en av de kraftigaste recessionerna hittills?

Vi kan vara överens om att världsekonomin med stor sannolikhet står inför en av de kraftigaste recessionerna hittills. Att du tycker att FRB är bra, medan jag tycker det är dåligt kan vi också vara överens om. Vad gäller orsakerna så tycker vi olika och det beror sannolikt på att du företräder main stream ekonomin och jag den österrikiska teorin. Vad gäller skillnaden på dessa två, lyssna gärna på Mark Thorntons föreläsning:

[audio src="http://mises.org/multimedia/mp3/Thornton_03-27-2008.mp3" /]

54. . - april 3, 2008

Ska lyssna när tid finnes.
Ha det bra tills nästa diskussion.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: