jump to navigation

Rothstein om krisen september 29, 2008

Posted by Fredrik Gustafsson in Nationalekonomi.
99 comments

Så här skriver Bo Rothstein om finanskrisen i USA:

Enligt vad jag kunnat utröna grundar sig krisen på att många kreditinstitut i USA under de senaste tio åren erbjudit relativt fattiga hushåll att låna till husköp. Denna kategori låntagare, inte så sällan från olika minoritetsgrupper, lockades med inledningsvis mycket fördelaktiga villkor på dessa lån, vilka kom att benämnas ”subprime”-lån. Den nuvarande finansiella krisen startade med att många av dessa låntagare inte kunnat betala räntor och amorteringar på sina bostadslån när ekonomin mattats av. Orsaken till deras bristande betalningsförmåga ligger sannolikt ofta i att de i en avmattande ekonomi har drabbats av till exempel en tillfällig arbetslöshet.

Så långt håller jag med. De två viktiga frågorna är nu: varför gav bankerna ut dessa lån; och varför mattades ekonomin av, så de inte kunde betala tillbaka. De rätta svaren är som följer:

1. Bankerna var tvingade, enligt lag, att ge dessa lån.
2. Ekonomin mattades av för att centralbanken expanderat penningmängden kraftigt sedan början av 2000-talet.

Rothstein skyller krisen på att det inte fanns något socialt skyddsnät som kunde fånga upp de som inte kunde betala. Säg, skulle det inte ha varit enklare om staten hållig sig borta från börja? Då skulle inget av detta uppstått. Nej, istället är Rothsteins budskap att det är nyliberalismens fel att man inte ordnar upp de problem ett batteri av statliga interventioner skapat med ytterligare ett batteri av statliga interventioner.

Ledare om finanskrisen september 25, 2008

Posted by Fredrik Gustafsson in Nationalekonomi.
29 comments

Nina Fellman har skrivit en ledare om finanskrisen och den är jättebra! Nej, jag skojar, den är skitdålig inte av högsta kvalitet. Till exempel säger hon att orsaken till krisen är girighet och att den självreglerade kapitalismen kollapsat. Hon ojar sig även att vi skattebetalare måste reda upp röran (vilket jag håller med om är oacceptabelt).

Men hennes slutsats är inte att man inte bör använda skattebetalarnas pengar till detta, utan att man i stället bör reglera finansmarknaden ännu mer. Till sist citerar hon Soros utan att fatta innebörden av det han säger. För om hon gör det borde hon inse att den kreditexpansion han talar om (och som orsakat krisen) skapats av klåfingriga centralbanker, inte av giriga kapitalister.

Vapenlagar september 24, 2008

Posted by Fredrik Gustafsson in Rättighetskränkningar.
10 comments

Krutröken i Kauhajoki hade knappt hunnit skingras innan statsminstern började prata om striktare vapenlagar, vilket antyder att det just är de relativt liberala vapenlagarna i Finland som bär skulden för massakern. Själv tror jag inte på detta. Visst, dessa massakrar verkar tydligen uppstå i vapentäta Finland med hög frekvens, men jag tror inte det rör sig om någon kausalitet. Massmord är inte ett bekvämlighetsbrott som man begår bara för att vapen finns tillgängliga.

Just varför Finland verkar vara extra utsatt för dessa typer av vansinnesdåd är förstås intressant att spekulera i. Den enda förklaringen jag kan komma på är den väldigt intetsägande förklaringen att det måste vara något kulturellt. Hur som helst är orsakerna till masakern irrelevanta när man diskuterar vapenlagar: man har aldrig rätt att straffa personer för brott de inte begått genom att till exempel förbjuda dem att bära vapen.

Att vara rik bryter mot grundlagen september 21, 2008

Posted by Kaj Grüssner in Okategoriserat.
2 comments

Den så lovande reformen av arvs- och gåvoskattelagen gällande skattelindring vid generationsväxlingar inom företag är mer eller mindre död. Redan i somras fick den i praktiken färdiga reformen en ordentlig törn, när vissa inkompetenta ”experter” vid namn Edward Andersson och Heikki Niskakangas hävdade att den planerade reformen var grundlagsvidrig. Det följdes sedan av en hätsk debatt i riksdagen som resulterade i att lagförslaget blev vilande över sommaren. Då skrev jag om saken i denna post.

Nu är skandalen ett faktum. Regeringen har ändrat sitt reformförslag så att det åter är i linje med regeringens linjedragning i april 2007. I stället för en allmän ”skatterabatt” på 80 %, föreslår man nu att alla tillgångar som innefattar värdepapper eller fastigheter inte skall omfattas av skattelindringen, utan beskattas fullt ut. Det betyder att om företagaren lyckats samla på sig besparingar i form av aktier eller fastigheter, så får han inte överföra dem till sina arvingar som en del av företaget. I stället kommer balansen att ”öppnas”, med vilket menas att skattmasen med ljus och lykta går igenom bolagets tillgångar och på sedvanligt, godtyckligt sätt bestämmer vad som utgör ”verklig” företagsförmögenhet och vad som inte gör det. Häng med nu…

Att ”öppna balansen” var exakt det skattmasen höll på med tills Högsta Förvaltningsdomstolen smällde dörren i ansiktet på kronofogdarna i sin linjedragning i december 2006. Då avgjorde HFD sex identiska fall där beskattaren helt ogrundat vägrat bevilja skattelindring i samband med generationsväxling. HFD ansåg att beskattaren haft fullständigt fel. Några månader efter denna linjedragning (april 2007) försökte regeringen ändra lagen så att den skulle passa beskattaren. Då de själva insåg vilken soppa lagförslaget skulle leda till ändrade de sig, vilket offentliggjorders i februari 2008 och i maj 2008 kom lagförslaget. I september 2008 förklarade grundlagsutskottet att förslaget stred mot grundlagen, vilket har fört oss tillbaka till den ursprungliga idén (april 2007) som alltså regeringen och finansministeriet redan hunnit förklara omöjlig att genomföra i praktiken. Intressant också att man 2008 lyckats få det förfarande som HFD slog fast som det enda rätta i en sällan skådad linjedragning 2006, till att strida mot grundlagen.

För den som undrar hur det är möjligt är svaret enkelt. Ren och skär avundsjuka, precis som jag skrev i min första post. Ni förstår, vad som hävdas är att lagförslaget leder till ojämlik beskattning, med vilket menas att förmögna företagare ges möjlighet att i det närmaste undgå skatt vid överlåtelse av förmögenhet till sina arvingar. Eftersom det bara är rika människor, som har en massa pengar investerade i värdepapper och fastigheter, som kan utnyttja denna skattelindring, leder det till ojämlik beskattning. Därför kommer både fastigheter och värdepapper att undantas lindringen, om ”de utgör en väsentlig del av företagets totala tillgångar”.

Att argumentet ”grundlagsvidrigt” fullständigt saknar både logisk och juridisk grund är uppenbart. För det första så föreslås inte ett nytt system, utan bara en ökning av den tidigare skatterabatten. Själva systemets korrekthet slogs fast av HFD så sent som 2006. För det andra är besittning och uthyrning av fastighet en form av näringsverksamhet, vilket handel med värdepapper förstås också är. Framför allt det senare idkas av en stor mängd små familjeföretag. Enligt det nya förslaget kommer alltså två former av näringsverksamhet att diskvalificeras för den skattelindring som tillåts alla andra former av näringsverksamhet. Men det är av någon anledning inte ojämlik beskattning.

Varför det är så är inte svårt att förstå. Fastigheter och värdepapper är för det första något som förknippas med de redan förmögna. Dessutom anses det inte vara verklig näringsverksamhet, eftersom man inte producerar något konkret, man försöker bara skapa avkastning på familjearvet. Av den orsaken klassas inte sällan inkomsten från fastigheter och värdepapper som personlig inkomst, vilket också automatiskt diskvalificerar den från skattelindring.

Så grundlagsutskottets avgörande har ingenting med grundlagen att göra. Det har med jantelagen att göra. Vad som gör det hela ännu mer deprimerande är det faktum att den nuvarande regeringen är det ”företagsvänliga” alternativet. Vad som händer då sossarna och vänsterpartiet får makten igen vågar jag inte ens tänka på.

Mer regleringar september 21, 2008

Posted by Fredrik Gustafsson in Nationalekonomi.
15 comments

Det kom en kommentar till en post häromdagen som hänvisade till en artikel i SVD där någon inom finansbranschen menade att det finns för få regleringar inom finanssektorn i USA och att är därför det går som det går. Jag vet inte riktigt vilka typer av regleringar han vill ha fler av. Kanske regleringar som tvingar banker låna ut pengar till de som inte har råd att betala tillbaka, vilket skapar en bostadsbubbla? Oklart.

Om Rule of Law september 20, 2008

Posted by Fredrik Gustafsson in Naturliga rättigheter.
9 comments

Satt och lyssnade lite med ena örat på en lagtingsdebatt häromdagen. Nej, det är inget jag brukar göra. Någon på jobbet råkade helt enkelt ha radion på rätt (eller fel) frekvens. Bland annat hörde jag att någon pratade om rule of law versus rule of man. Jag tror det var Olof Erland. Jag lyssnade inte speciellt noga, men i alla fall tillräckligt noga för att förstå att hans och min definition av begreppen är helt olika. För de flesta politier betyder rule of law att människan styrs av alla de lagar som politiker stiftar. Rule of man är när politikerna struntar i sina egna lagar om gör lite som de vill. Typ: antingen kränker politikerna våra rättigheter eller så kränker de våra rättigheter samtidigt som de hycklar.

För mig är både dessa saker rule of man. Politiker är trots allt människor, och även om de styr våra liv genom lagar eller genom beslut så styr de oss all the same. Rule of law är för mig när interaktionen människor emellan styrs av den lag som gäller för alla människor: naturrätten. Det är en form av ”högre” lag, som ingen människa har skapat och ingen människa kan ändra och som precis alla, oavsett om man är politiker eller gatsopare, kan dömas efter. När ett samhälle styrs efter denna princip, det vill säga att ingen får initiera tvång eller våld mot någon annan annat än i självförsvar, råder rule of law. Allt annat är rule of man. En kränkning förblir en kränkning, även om den görs till lag.