jump to navigation

Att vara rik bryter mot grundlagen september 21, 2008

Posted by Kaj Grüssner in Okategoriserat.
trackback

Den så lovande reformen av arvs- och gåvoskattelagen gällande skattelindring vid generationsväxlingar inom företag är mer eller mindre död. Redan i somras fick den i praktiken färdiga reformen en ordentlig törn, när vissa inkompetenta ”experter” vid namn Edward Andersson och Heikki Niskakangas hävdade att den planerade reformen var grundlagsvidrig. Det följdes sedan av en hätsk debatt i riksdagen som resulterade i att lagförslaget blev vilande över sommaren. Då skrev jag om saken i denna post.

Nu är skandalen ett faktum. Regeringen har ändrat sitt reformförslag så att det åter är i linje med regeringens linjedragning i april 2007. I stället för en allmän ”skatterabatt” på 80 %, föreslår man nu att alla tillgångar som innefattar värdepapper eller fastigheter inte skall omfattas av skattelindringen, utan beskattas fullt ut. Det betyder att om företagaren lyckats samla på sig besparingar i form av aktier eller fastigheter, så får han inte överföra dem till sina arvingar som en del av företaget. I stället kommer balansen att ”öppnas”, med vilket menas att skattmasen med ljus och lykta går igenom bolagets tillgångar och på sedvanligt, godtyckligt sätt bestämmer vad som utgör ”verklig” företagsförmögenhet och vad som inte gör det. Häng med nu…

Att ”öppna balansen” var exakt det skattmasen höll på med tills Högsta Förvaltningsdomstolen smällde dörren i ansiktet på kronofogdarna i sin linjedragning i december 2006. Då avgjorde HFD sex identiska fall där beskattaren helt ogrundat vägrat bevilja skattelindring i samband med generationsväxling. HFD ansåg att beskattaren haft fullständigt fel. Några månader efter denna linjedragning (april 2007) försökte regeringen ändra lagen så att den skulle passa beskattaren. Då de själva insåg vilken soppa lagförslaget skulle leda till ändrade de sig, vilket offentliggjorders i februari 2008 och i maj 2008 kom lagförslaget. I september 2008 förklarade grundlagsutskottet att förslaget stred mot grundlagen, vilket har fört oss tillbaka till den ursprungliga idén (april 2007) som alltså regeringen och finansministeriet redan hunnit förklara omöjlig att genomföra i praktiken. Intressant också att man 2008 lyckats få det förfarande som HFD slog fast som det enda rätta i en sällan skådad linjedragning 2006, till att strida mot grundlagen.

För den som undrar hur det är möjligt är svaret enkelt. Ren och skär avundsjuka, precis som jag skrev i min första post. Ni förstår, vad som hävdas är att lagförslaget leder till ojämlik beskattning, med vilket menas att förmögna företagare ges möjlighet att i det närmaste undgå skatt vid överlåtelse av förmögenhet till sina arvingar. Eftersom det bara är rika människor, som har en massa pengar investerade i värdepapper och fastigheter, som kan utnyttja denna skattelindring, leder det till ojämlik beskattning. Därför kommer både fastigheter och värdepapper att undantas lindringen, om ”de utgör en väsentlig del av företagets totala tillgångar”.

Att argumentet ”grundlagsvidrigt” fullständigt saknar både logisk och juridisk grund är uppenbart. För det första så föreslås inte ett nytt system, utan bara en ökning av den tidigare skatterabatten. Själva systemets korrekthet slogs fast av HFD så sent som 2006. För det andra är besittning och uthyrning av fastighet en form av näringsverksamhet, vilket handel med värdepapper förstås också är. Framför allt det senare idkas av en stor mängd små familjeföretag. Enligt det nya förslaget kommer alltså två former av näringsverksamhet att diskvalificeras för den skattelindring som tillåts alla andra former av näringsverksamhet. Men det är av någon anledning inte ojämlik beskattning.

Varför det är så är inte svårt att förstå. Fastigheter och värdepapper är för det första något som förknippas med de redan förmögna. Dessutom anses det inte vara verklig näringsverksamhet, eftersom man inte producerar något konkret, man försöker bara skapa avkastning på familjearvet. Av den orsaken klassas inte sällan inkomsten från fastigheter och värdepapper som personlig inkomst, vilket också automatiskt diskvalificerar den från skattelindring.

Så grundlagsutskottets avgörande har ingenting med grundlagen att göra. Det har med jantelagen att göra. Vad som gör det hela ännu mer deprimerande är det faktum att den nuvarande regeringen är det ”företagsvänliga” alternativet. Vad som händer då sossarna och vänsterpartiet får makten igen vågar jag inte ens tänka på.

Annonser

Kommentarer»

1. Henrik Jansson - september 23, 2008

”Så grundlagsutskottets avgörande har ingenting med grundlagen att göra. Det har med jantelagen att göra.”

Mycket stiligt uttryckt! Hur någon sedan kan försvara att politikers personliga nojor automatiskt ska bli lag är fullkomligt obegripligt, vilket Kajs inlägg förtjänstfullt belyser (tur nog kan sådan förtjänst inte beskattas).

2. FAQ - september 24, 2008

Kan detta kallas liberal politik?

Kommunalt bostadsbyggande
viktigt för Mariehamn

Mariehamnsliberalerna stöder fortsatt årligt kommunalt bostadsbyggande i Marstads regi, underströk man vid liberalernas båtseminarium på lördagen.
Åland behöver arbetskraft och många inflyttade väljer Mariehamn som boningsort.
Köerna till de kommunala bostäderna är långa, och staden bör kontinuerligt kunna erbjuda bostäder, eftersom hyreshusbyggandet i privat regi inte tar fart.
Man konstaterade också att Marstad idag har blivit en stor organisation med över 500 lägenheter att ta hand om.

Liberalerna stöder också fortsatt avgiftsfri lokaltrafik för invånarna.

Den procentuella andelen av stadens hela budget som tillfaller kultursektorn har minskat och är längre än på många andra håll, vilket kanske kan vara bra att beakta när stadens förutsätts aktivt delta i kulturutbudet inte minst när KK-huset står färdigt och stadens 150 årsjubileum och bibliotekets 20 årsjubileum står inför dörren.
En samordning och central information vad gäller evenemang behövs också inte minst med tanke på turistlivet.
Trafikfrågor, småbåtsplatser och skolfrågor ägnades också en lång diskussion.
Den omtalade skolmaten får bra betyg och får i Mariehamn en något högre peng per elev än på andra håll.

Seminariet som hölls tur/retur till Kapellskär hade samlat ett trettiotal deltagare.

Kopsat från
http://www.liberalerna.ax/files/mhlib_batseminarium_20908.doc


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: