jump to navigation

De sjunkande prisernas malström, del 4 februari 9, 2009

Posted by Kaj Grüssner in Nationalekonomi.
trackback

När statens stimulansåtgärder inte räcker till att avvärja deflationen tar man till mer direkta metoder: pris- och lönekontroller. Genom att fastställa minimipriser och minimilöner gör man det olagligt för företagen att anpassa sig till de nya marknadsförhållandena. Om en liter mjölk kostar 1 euro idag så skall den göra det imorgon också, så länge staten bestämmer att priset skall vara 1 euro per liter mjölk.

Ifråga om priser på varor och tjänster leder en dylik åtgärd till att den nominella prisnivån bibehålls, men ju mer den nivån avviker från marknadsnivån, desto större kaos i form av överskott (om minimipriset är för högt) eller underskott (om minimipriset är för lågt) kommer åtgärden att leda till. Det leder i sin tur till svarta marknader på vilka handel sker till respektive varas och tjänsts marknadspris. Om staten lyckas stänga ner dessa svarta marknader kommer eventuella överskott förr eller senare att bytas ut mot underskott, eftersom den för höga prisnivån leder till att varorna inte blir sålda, varför produktionen på lång sikt också avtar. Samma sak händer om staten fastställer prisnivån för lågt. I början uppstår underskott eftersom folk börjar hamstra billigare varor. Handel till realpris sker på svarta marknaden, men om dessa stängs ner kommer även produktionen att avta, eftersom det inte är lönsamt att producera till rådande prisnivå. Priskontroller leder således oundvikligen till smuggling och svarta marknader på kort sikt och till kraftigt minskad produktion på lång sikt.

Lönekontroller har liknande effekt. Om minimilönen fastställs till en nivå som för hög ökar arbetslösheten, eftersom ett allt större antal personer inte klarar av att upprätthålla en tillräckligt hög produktivitet. Om man som arbetstagare kostar mer än vad man producerar tar det inte länge förrän man får sparken. Är man från början utan arbete så lär man inte bli anställd heller. Under sådana förhållanden är det förstås många som börjar jobba svart för än lägre lön än den statliga minimilönen. Precis som i fallet med av staten fastställda priser är produktionen beroende av de svarta marknadernas framgång. Ju bättre staten lyckas motarbeta svart arbetskraft, desto fler personer förblir arbetslösa med minskad produktion som följd.

Kontentan är alltså den att staten inte genom lagstiftning kan upprätthålla en viss nivå på priser och löner om det inte finns ekonomiska förutsättningar för denna nivå. Ju mer den av staten fastställda nivån avviker från marknadsnivån, desto mer omfattande blir de svarta marknaderna som orsakas av över- och/eller underskotten, och ju mer staten bekämpar dessa svarta marknader desto större och allvarligare blir problemen.

Kartelliseringen av ekonomin är egentligen inte mer än utökad kontroll av marknaden. I stället för att ”bara” reglera vilka priser och löner företagen måste hålla, regleras vem som överhuvudtaget för idka näringsverksamhet. Därifrån är steget till fullständig socialism, alltså statligt ägande av produktionsfaktorerna, inte långt. När den nivån är nådd har den privata äganderätten avskaffats, vilket leder till att prismekanismen slutgiltigt kollapsar. Det gör att ekonomisk kalkylering, det vill säga uppskattning av nuvarande och framtida efterfrågan och anpassandet av produktionen till denna uppskattning, blir helt omöjligt. Följden blir ett ännu värre ekonomiskt kaos beståendes av massiv felallokering av resurser, enorma överskott av vissa varor och lika stora underskott av andra, korruption, svält och till slut total kollaps av hela det ekonomiska systemet. Det var det som hände i Sovjet, något som Ludwig von Mises förutspådde redan i slutet av 1920-talet i sin bok ”Socialism”.

Länkar till tidigare delar:

De sjunkande prisernas malström, del 1
De sjunkande prisernas malström, del 2
De sjunkande prisernas malström, del 3

Annonser

Kommentarer»

No comments yet — be the first.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: