jump to navigation

Ett tankeexperiment i guld, del 3 april 9, 2009

Posted by Kaj Grüssner in Småprat.
trackback

Under sitt tredje år hamnar Guld&Sånt i svårigheter. Andys socialistshop går uselt. Ingen vill höra talas om Keynes och hans förvirrade teorier eller köpa böcker om socialismens välsignelser. Följden är att butiken går i konkurs och Andy klarar inte av att betala av resten av sitt lån. Således uppstår en kreditförlust för G&S. För att kontrollera bankens solvens kräver revisorn från KPMG att G&S gör upp ett mellanbokslut. På resultaträkningen noteras följande:

Ränteintäkter, Fredrik: 30 uns
Ränteutgifter, Chöb: -100 uns
Övriga utgifter: -50 uns
Kreditförlust, Andy: -5 400 uns
Resultat, halvår: – 5 520

Amorteringar, halvår:
Fredrik, 100
Chöb, -500

Aktiva sidan:
Tillgång, guld: 7 600 uns
Tillgång, lånat guld: 0 uns
Tillgång, lånefordran: 500 uns (500 uns Fredrik)
Tillgång, kassa; 170 uns

Balansomslutning: 8 270 uns

Passiva sidan:
Eget kapital:
Aktiekapital: 1 000 uns
Övrigt eget kapital: 9 000 uns
Balanserade vinstmedel: 290
Räkenskapsperiodens resultat: – 5 520

Främmande kapital:
Lån från placerare: 3 500 uns

Balansomslutning: 8 270 uns

Som framgår av siffrorna ovan så har G&S solvens drabbats hårt av Andys konkurs. Det egna kapitalet har sjunkit till 4 770 uns och tillgångarna till 8 270 uns. Dessutom är ränteintäkterna negativa. Bankdirektören försöker förgäves hitta potentiella, pålitliga låntagare, men misslyckas. Det är dags att göra bokslut:

Ränteintäkter, Fredrik: 60 uns
Ränteutgifter, Chöb: -200 uns
Övriga utgifter: -100 uns
Kreditförlust, Andy: -5 400 uns
Räkenskapsperiodens resultat: – 5 640

Amorteringar:
Fredrik, 200
Chöb, -1 000

Aktiva sidan:
Tillgång, guld: 7 200 uns
Tillgång, lånat guld: 0 uns
Tillgång, lånefordran: 400 uns (400 uns Fredrik)
Tillgång, kassa: 50 uns

Balansomslutning: 7 650 uns

Passiva sidan:
Eget kapital:
Aktiekapital: 1 000 uns
Övrigt eget kapital: 9 000 uns
Balanserade vinstmedel: 290
Räkenskapsperiodens resultat: – 5 640

Främmande kapital:
Lån från placerare: 3 000 uns

Balansomslutning: 7 650 uns

Under det fjärde verksamhetsåret måste Guld&Sånt öka utlåningen igen för att uppnå positivt resultat. Men ökad utlåning leder också till högre risk, vilket klargjordes med all önskvärd tydlighet då Andy gick i konkurs. Men företagande är alltid förenat med risk. Det är passivt placerande också för den delen. Om G&S går omkull förlorar Chöb också sina pengar. För tillfället är hans lån täckt med G&S egna reserver. Full reserve banking lägger viss hämsko på G&S, eftersom den måste ha täckning för Chöbs lån då låneavtalet löper ut, för att undvika konkurs. Därför kan inte G&S låna ut hur mycket som helst, även om behovet av ökade ränteintäkter är stort.

Kommentarer»

No comments yet — be the first.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: