jump to navigation

Ett tankeexperiment i guld, del 6 april 23, 2009

Posted by Kaj Grüssner in Småprat.
trackback

I och med ”avregleringen” av finansmarknaden och införandet av pappersvalutan Nullback börjar en rad olika banker poppa överallt. Till skillnad från Guld&Sånt använder dessa banker bara papperspengar. De har mycket dålig teckning för sina de lån de tar in från allmänheten och sedan kanaliserar till olika investerare. Tack vare att Partiet lyckats införa lagar som tvingar borgenärer och entreprenörer att acceptera Nullback som betalning för skulder varor och tjänster skapas efterfrågan på papperspengarna.

Före avregleringarna gjorde man skillnad på å ena sidan depositionsbanker och å andra sidan lånebanker. Men den tiden är nu förbi. Den skrupellöse bankiren Orlando kommer på den briljanta idén att grunda hybridbanken Credit Now, en kombination av de båda formerna. Allmänheten kan sätta in sina Nullbacks på CN och få ränta på pengarna i stället för att måsta betala en serviceavgift. Det leder förstås till att de existerande depositionsbankerna går i konkurs en efter en, inte minst på grund av att Partiet garanterar depositionerna i CN med skattebetalarnas pengar. De ärliga depositionsbankerna vägrade givetvis att vara med om något sådant och betalar nu det ultimata priset för sin hederlighet och integritet.

Som hybridbank har CN även rätt att ge lån åt entreprenörer. I stället för att låna ut egna pengar eller enligt avtal med utomstående placerare så lånar CN ut sina deponenters pengar utan deras uttryckliga tillstånd. Enligt de nya reglerna räcker det med att CN håller 10 procent av de totala depositionerna i reserv, resten får den låna ut. Dessutom omvandlas lånen som CN ger till nya depositioner, som återigen ökar bankens utlåningsbara medel. Ett år efter att CN slagit upp sina dörrar har en stor mängd Nullbacks strömmat in i form av depositioner, som banken har för avsikt att låna ut. Så här ser CN:s balansräkning ut i begynnelsen:

Aktiva sidan:
Kassa: 2 500 Nb
Lånedepositioner: 10 000 000 Nb

Balansomslutning: 10 002 500 Nb

Passiva sidan:
Eget kapital:
Aktiekapital: 2 500 Nb

Främmande kapital:
Depositioner 10 000 000 Nb

Balansomslutning: 10 002 500 Nb

Lånedepositionerna på tillgångsidan är alltså de utlåningsbara medel CN har från fått från sina deponenter. Banken får ha upp till 90 procent av detta belopp utlånat. Som kompensation betalar CN en ränta på 1 procent till deponenterna. Från låntagarna uppbärs en ränta på 4 procent, vilket är väsentlig lägre än vad G&S har möjlighet att erbjuda. Ett uns guld är värt 1000 Nb.

Under tiden har G&S fortsatt sin verksamhet, men på grund av hybridbankernas uppkomst har banken inte hittat nya låntagare och har därför heller inte haft möjlighet att ta in mer guld från utomstående placerare. Vid årets slut ser G&S bokslut ut så här:

Ränteintäkter: 300 uns (Henrik)
Ränteutgifter, Chöb: -50 uns
Övriga utgifter: -150 uns

Räkenskapsperiodens resultat: 100

Amorteringar:
Henrik: 1 000
Chöb: – 1 000

Aktiva sidan:
Tillgång, guld: 3 400 uns
Tillgång, lånat guld: 0 uns
Tillgång, lånefordran: 1 000 uns (1 000 Henrik)
Tillgång, kassa: 690 uns

Balansomslutning: 5 090 uns

Passiva sidan:
Eget kapital:
Aktiekapital: 1 000 uns
Övrigt eget kapital: 9 000 uns
Balanserade vinstmedel: – 5 010
Räkenskapsperiodens resultat: 100

Balansomslutning: 5 090 uns

Kommentarer»

No comments yet — be the first.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: