jump to navigation

Ett tankeexperiment i guld, del 9 augusti 2, 2009

Posted by Kaj Grüssner in Småprat.
trackback

Redan i början av året börjar Ludde Misärs anhängares spådomar slå in. Bubblan inom bostadssektorn börjar spricka på allvar då de på artificiell väg uppblåsta bostadspriserna börjar falla. Bolåneinstitutet Pyramiden, som borgar för många bostadslån, börjar lida kraftiga förluster då låntagarna inte längre klarar av sina amorterings- och räntebetalningsskyldigheter. Pyramidens ekonomiska läge blir snart så dåligt att konkursen verkar oundviklig.

Det gör bankiren Orlando mycket orolig, eftersom Credit Now i mångt och mycket har grundat sin utlåning på Pyramidens borgensgarantier. Men det är inte allt. En del av Pyramidens verksamhet har bestått i att paketera bostadslånen till nya och spännande finansiella instrument, så kallade SSDP (Sub Standard Derivatives Portfolio) instrument. Dessa instrument består mestadels av lån som givits till personer med låg kreditvärdighet, dvs högrisklån men som Pyramiden gått i god för, vilket gjort dem attraktiva för institutionella investerare. Därför är många bankers och försäkringsbolags fortsatta existens beroende av att kreditförlusterna på bostadslån hålls mycket begränsade.

På Ludde Misär institutet har ekonomen Myran Råttblad skämtsamt ändrat betydelsen av SSDP till Same Shit Different Package –instrument, och denna ändrade betydelse har spridit sig till de flesta kritiker.

Hur tar sig då den ekonomiska krisen sig ut i siffror? CNs revisor, revisionssamfundet PlastvattenCalle är snabba att vara sin uppdragsgivare till lags och försäkra bolagets solvens. Men deponentorganisationen Guldgrünet litar inte på detta, utan vänder sig till den pålitliga, kunniga och ärliga byrån Klook, Presichon, Moraahl och Guldvärd. Dessa kräver å sin klients vägnar att CN gör upp ett mellanbokslut som revideras av byråns oberoende revisorer. Orlando kan inte annat än böja sig för kravet. Verkligheten är chockartad:

Ränteintäkter: 600 000 Nb
Övriga utgifter: 75 000 Nb
Ränteutgifter: 220 000 Nb
Kreditförluster: 9 600 000 Nb

Räkenskapsperiodens resultat: -9 295 000 Nb

Av siffrorna framgår att Pyramiden inte har kunnat uppfylla sina borgensförpliktelser till CN med massiva kreditförluster som följd. Det i sin tur leder till att banken redan nu står på konkursens brant, med ytterligare förluster att vänta innan årets slut.

Aktiva sidan:
Lånedepositioner: 4 400 000 Nb
Lånefordringar: 30 000 000 Nb
Kassa: 2 423 500 Nb

Balansomslutning: 36 823 500 uns

Passiva sidan:
Eget kapital:
Aktiekapital: 2 500 Nb
Tidigare räkenskapsperioders resultat: 2 116 000 Nb
Räkenskapsperiodens resultat: -9 295 000 Nb

Främmande kapital:
Depositioner 44 000 000 Nb

Balansomslutning: 36 823 500 uns

Balansräkningen visar att CNs tillgångar inte längre räcker till att täcka depositionerna. Andra framtvingade mellanbokslut visar att de flesta andra banker har samma problem och övriga finansiella institutioner lider av förlusterna på SSDP instrumenten. Utan att låta frågan debatteras i parlamentet eller någon annanstans ger Andy order om att bankerna skall räddas i folkets namn. Centralbankschefen van Vett tar till sedelpressarna och injicerar en enorm mängd nya Nullbacks direkt in i bankernas kassor för att stävja den hägrande konkursvågen och förhindra så kallade bank runs. Men det är för sent. Deponenterna rusar till sina banker och tar ut pengar så gott det bara går. Därmed kommer centralbankens nya pengar ut i cirkulation med höjda priser som följd.

Annonser

Kommentarer»

No comments yet — be the first.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: