jump to navigation

När staten misslyckas får den mera makt augusti 16, 2009

Posted by Kaj Grüssner in Paternalism, Politik och samhälle, Rättighetskränkningar.
add a comment

En av de mer störande paradoxerna inom den offentliga sektorn är att ju mer staten misslyckas, desto mer makt får den på bekostnad av medborgarnas rättigheter. I närhistorien finns en rad exempel på det här, både från Finland och annorstädes.

När orkanen Katrina slog till mot New Orleans brast dammarna och hela staden översvämmades, vilket resulterade i en av de största humanitära katastroferna i USA:s historia. Det hela förvärrades avsevärt av den amerikanska katastrofmyndigheten FEMAs näst intill fullständiga misslyckande i att hantera situationen. Dess strida ström av misstag och rena övergrepp är noga dokumenterade och väckte folkstorm i USA. I New Orleans myntades det gamla uttrycket ”Shit happens” om till ”FEMA happens”. En statlig utredning tillsattes och föga överraskande fann den att misslyckandet berodde på att FEMA hade för liten budget och för lite befogenheter. Det problemet har sedermera korrigerats.

Samma sak händer nu i den ekonomiska krisens tider. Krisen är en följd av en fullständigt vansinnig penningpolitik, enorm mängd speciallagstiftning och den statliga övervakningsapparatens totala misslyckande. Vad är första impulsen? Jo, mer statlig makt och mer statlig övervakning. Den amerikanska finansinspektionen hade före krisen en årlig budget på nästan en miljard dollar. Det var tydligen för litet för att upptäcka till exempel Bernie Madoffs pyramidspel, trots skriftliga bevis under tio års tid. Centralbanken, som tillsammans med de kvasistatliga bolåneinstituten skapade sub prime marknaden och gjorde det möjligt för affärsbankerna att ta sådana enorma risker, skall nu ges en stor mängd nya befogenheter att ”övervaka” finansmarknaden. Samma rop på ökad statlig inblandning har hörts här i Europa.

Och så har vi Finland. De nyheter som skakat vårt land mest torde vara skolskjutningarna i Jokela och Kauhajoki. I bästa Columbine anda har elever gått bärsärkagång i sina skolor och skjutit försvarslösa elever och lärare. Polisen fick utstå mycket kritik för att den inte vidtog preventiva åtgärder som kanske hade kunnat stoppa massakrerna. Det skall man nu ändra på.  På klassikt manér låter inte staten en sådan utmärkt kris gå förlorad. Till hösten väntas en märkbar skärpning av vapenlagen. Bland annat föreslås att polisen får rätt att söka samtliga vapenägares hus även utan misstanke om brott. Därtill blir medlemskap i en vapenförening obligatoriskt, både för dem som äger vapen och de som vill skaffa sig vapen. En två år lång träningsperiod med föreningens vapen skall också genomgås. Farväl med föreningsfriheten, alltså.

Staten misslyckades i sitt uppdrag att skydda eleverna och personalen i Jokela och Kauhajoki, så naturligtvis skall vi ge den mer makt och mera befogenheter på våra individuella fri- och rättigheters bekostnad. För som vi alla vet så är ju mördare och psykopater noga med att fylla i alla blanketter, genomgå alla prov och tester och överlag följa samtliga statliga föreskrifter som vapenägande förutsätter innan de börjar avrätta sina offer. Eller hur var det nu…