jump to navigation

Artikel på Mises.org!! februari 18, 2010

Posted by Kaj Grüssner in Nationalekonomi, Politik och samhälle, Småprat.
2 comments

Idag är en stor dag för mig. Ludwig von Mises Institute, världens ledande tankesmedja och webportal för österrikisk nationalekonomi och klassisk liberal/anarko-kapitalistisk filosfi, har publicerat en artikel som jag har skrivit.  Rubriken är The Dangers of Monetary Reform och är en kritik av Stephen Zarlengas förslag till reform av USA:s penningsystem.

Zarlenga är chef för American Monetary Institute och har genom den demokratiske kongressledamoten Dennis Kucinich introducerat sitt reformförslag under namnet American Monetary Act. Jag ska se till att Zarlenga får ta del av min artikel. Förhoppningsvis blir det lite polemik oss emellan!

Kan man få tillbaks förlorade jobb? februari 14, 2010

Posted by Kaj Grüssner in Nationalekonomi, Politik och samhälle.
add a comment

I en ledare skriver Hbl:s Katarina Koivisto att de jobb som en gång försvinner kommer inte tillbaka. Det var överhuvudtaget en rätt bra ledare som underströk både fackens och kostnadernas roll i att skrämma bort företagen. Hon betonade vikten av aktiv politik för att rädda jobben i Finland. På sätt vis har hon rätt, politikerna måste vidta åtgärder. Frågan är vilka de åtgärderna är.

Jag håller inte med om att förlorade jobb är borta för evigt. Det handlar helt enkelt om att göra Finland attraktivt så att man kan få dem tillbaka, samtidigt som man skapar helt nya jobb. Hur det ska gå till är sist och slutligen inte så komplicerat. Formeln är avregleringar, sänkta statliga utgifter och sänkta skatter. I den ordningen.

Avregleringar och sänkta utgifter går alltså ganska långt hand i hand. Regleringar innebär byråkrati och byråkrati innebär byråkrater. Minskar man på regleringarna minskar också på byråkratin och byråkraterna. Det i sin tur minskar statens utgifter, även om alla byråkrater som avskedas börjar lyfta arbetslöshetsunderstöd. Genom att stänga ner universitet och högskolor som finns överallt i landet minskar man också på utgifterna, samtidigt som högskoleutbildningen blir bättre koordinerad med arbetsmarknaden. Införandet av terminsavgifter och ökade incentiv till privat finansiering skulle också minska trycket på statliga anslag.

Ett enkelt sätt att minska de statliga utgifterna är att slopa allt utlandsbistånd. Det skulle spara en massa pengar på borde kort och lång sikt utan att ha negativ inverkan på finländarnas liv. Dessutom så har utlandsbistånd historiskt sett lett till ökad lidande i de mottagande länderna, så det finns ett starkt moraliskt argument mot utlandsbistånd. Diverse inhemska stödåtgärder måste också fasas ut. Då tänker jag främst på jordbruksstöd och allmänna subventioner av landsbygden. Det skulle spara flera miljarder varje år.

Med avregleringar och sänkta utgifter kan man börja sänka skatterna. Frågan är då vilka skatter man ska sänka. Vill man göra landet lockande för jobbskapande investeringar så måste man göra det billigare att verka här. Ett effektivt sätt är att sänka arbetsgivarutgifterna. Om arbetsgivarna slipper betala enorma summor för att de anställer folk så kommer de ha mycket starkare incentiv till att göra just det. Incentivet förstärks ytterligare om vi avreglerar arbetsmarknaden så att risken med att anställa folk minskar. Genast därefter kommer sänkning av samfundsskattesatsen, så att företagen får behålla mer av sina eventuella vinster.

Genom att göra Finland attraktivare för produktionsindustrin kan vi få tillbaks de jobb som vi har förlorat till utlandet, förutsatt att det finns efterfrågan på dessa produkter. Bara för att vi har gjort Finland oattraktivt för produktionsindustrin genom regleringar och höga skatter betyder det inte att vi inte kan göra Finland attraktivt igen. Men det förutsätter att vi vidtar åtgärder som för finska förhållanden är drastiska. Om det finns politiker som vågar göra det är en annan sak.

Giganternas kamp februari 7, 2010

Posted by Kaj Grüssner in Småprat.
add a comment

En av Johan Norbergs bästa egenskaper är att hans förmåga att hitta roliga videoklipp som har med nationalekonomi att göra. Den här rap videon är en av de mer underhållande och informativa illustrationerna av debatten mellan två av nationalekonomins verkliga giganter: J.M. Keynes och F.A. von Hayek.

Lyssna och njut!