jump to navigation

En reform som gynnar alla, till och med staten mars 3, 2010

Posted by Kaj Grüssner in Nationalekonomi, Politik och samhälle.
trackback

Det börjar visa sig att dagens finska pensionssystem inte är i mycket bättre skick än det redan bankrutta amerikanska systemet. Från regeringshåll har det aviserats både förhöjd pensionsålder och schablonmässiga minskningar av intjänande pensioner. Sådana små justeringar gör förstås ingenting för att lösa de verkliga problemen. I stället för sådant verkningslöst strunt borde man ta tillfället i akt och göra om hela systemet på ett sätt som är alla till gagn och som dessutom skulle gynna företagandet i vårt land.

Det nuvarande systemet bygger på lagstadgad ”pensionsförsäkring”. Varje arbetsgivare och arbetstagare är skyldiga att betala in en viss procent av lönen i pensionsavgift till ett pensionsförsäkringsbolag. Procentsatserna varierar, men de brukar röra sig kring 17 procent för arbetsgivaren och 4 procent för arbetstagaren, alltså totalt 21 procent. För varje 100 euro du får i lön skall 21 euro betalas i pensionsavgift.  Det innebär en icke oansenlig extra kostnad för arbetsgivaren. Jag föreslår att vi slopar det lagstadgade pensionsförsäkringssystemet och övergår till ett helt privat system. Övergången skulle kunna gå till på följande sätt:

Alla som fortfarande förvärvsarbetar ges möjlighet att gå ut ur systemet och få ut alla de försäkringspremier som de har betalat in under sin karriär. Den som har varit med i systemet i t.ex. 20 år skulle alltså få lösa ut sig själv.  Men han får bara arbetstagarens, alltså sin egen del av premierna. De premier som arbetsgivaren har betalat in för hans räkning blir kvar i pensionsbolaget. Den klumpsumma han får i handen kan han sedan fritt spendera eller investera efter eget val.

De som har löst ut sig och de som kommer in i arbetslivet som nya arbetstagare får om de vill teckna frivilliga pensionsförsäkringar. Till skillnad från de lagstadgade pensionsförsäkringarna så fonderas de frivilliga försäkringarna åt förmånstagaren, de blandas inte ut med alla andras. Vid händelse av att pensionstagaren dör, ärver familjen den avlidnes försäkring. Det ökar den kvarvarande partnerns och deras barns ekonomiska trygghet.

I och med att fler och fler kommer att gå ut ur systemet blir pensionsbolagens framtida förbindelser färre. Eftersom arbetsgivarens redan inbetalda premiebetalningar, som alltså är mycket större än arbetstagarens, blir kvar i pensionsbolagen så blir nettoeffekten att pensionsbolagets solvens ökar. Det garanterar att de kan betala ut dagens pensionärers pensioner utan nedjusteringar. Pensionsåldern behöver heller inte höjas. Reformen skulle också upphäva pensionsbolagens förbud mot att idka annan verksamhet än lagstadgad pensionsförsäkring. Med tanke på den samlade kunskap och erfarenhet som finns i pensionsbolagen, torde de kunna konkurrera mycket effektivt på försäkrings- och förmögenhetsförvaltningsmarknaden.

I och med att den lagstadgade pensionsförsäkringen slopas slipper också staten den kroniska huvudvärk som detta åtagande orsakar. Slopandet torde också möjliggöra kännbara nedskärningar inom de myndigheter som existerar enbart för att övervaka pensionsbolagen och pensionsförsäkringssystemet. Sänkta utgifter för staten, alltså. Dessutom blir pensionsbolagen av med sin faktiska skattefrihet, vilket torde innebära ansenliga skatteintäkter för staten.

Sist men sannerligen inte minst så skulle arbetsgivarens kostnader för att anställa folk minska väsentligt, både i reda pengar och i minskad byråkrati som den lagstadgade pensionsförsäkringen ofrånkomligen vållar företagen. De minskade utgifterna lösgör pengar till investeringar, nyanställningar och/eller löneförhöjningar. Arbetstagarna får mer pengar i handen och kan förfoga över sitt pensionsskydd på ett sätt som garanterar högre avkastning och större ekonomisk trygghet, både för arbetstagaren själv och dess familj.

Jag utmanar var och en att hitta en part som inte skulle vinna på denna briljanta reform.

Kommentarer»

1. Patrik - mars 15, 2010

Tja, att staten får in mer pengar i skatteintäkter ser jag som ett argument mot ditt förslag 😉 Det är den sista aktören jag vill ge mer pengar! Men ditt förslag verkar bra trots detta.

2. Kaj Grüssner - mars 16, 2010

Hehe, kanske man kan se det som en beklaglig bieffekt 🙂


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: