jump to navigation

Vad följer efter hyperinflation? december 19, 2010

Posted by Kaj Grüssner in Nationalekonomi.
1 comment so far

Att hyperinflation i USA har blivit ett seriöst samtalsämne och reellt alternativ är en mycket positiv sak. Folk i gemen har överhuvudtaget börja tappa förtroende för de vanliga fiatvalutorna, vilket illustreras av guldets och silvrets ständiga prisrekord. Vanliga människor har börjat köpa ädelmetaller i allt större omfattning. Men varför just guld och silver? Är det pengar? Och vad gör du med det om det blir hyperinflation i dollar, euro eller båda? Det är inte en helt enkel fråga. Till och med ekonomer som utbildats i Finlands bästa handelshögskola har svårt att greppa den.

Först måste man reda ut vad pengar är. I sin enklaste enkelhet är pengar ett bytesmedium, något du ger för att få något annat. Det var uppfinningen av pengar som gjorde att vi kom bort från direkt byteshandel till indirekt byteshandel. Det kanske inte låter så revolutionerande, men det var en av de viktigaste vattendelarna i mänsklighetens historia.

Tidigare måste en timmerman som ville ha ägg hitta en hönsuppfödare som behövde ved för att kunna få sina ägg (the coincidence of wants). Det spelade ingen roll om grannen hade tonvis med ägg, om denne inte ville ha ved så fick timmermannen inga ägg. En dag hade han dock tur, för det visade sig att bagaren behövde ved och den hönsuppfödande grannen ville ha bröd. Genom att byta sin ved mot bröd fick timmermannen något som hönsuppfödaren ville ha, varefter han gav brödet till denne och fick sina ägg. Han idkade indirekt byteshandel.

Det är det här som är pengarnas ursprung. Folk byter till sig saker som de själva inte vill ha, men som de vet att andra vill ha och som har det de själva vill ha. Enkelt, eller hur? Med tiden var det vissa varor som började användas oftare och oftare för att underlätta handel. Det var nyttigheter som hade ett värde i sig själva men också värderades för att de kunde användas som bytesmedium. Pengar är en sådan nyttighet som blivit ett allmänt accepterat bytesmedium, dvs något som alla eller nästan alla accepterar som betalningsmedel för varor, tjänster och skulder.

Många saker har använts som pengar. Salt, vete och järn, till exempel, men som allting annat utvecklades också pengarna mot det som var bäst lämpat. Det finns en rad egenskaper en nyttighet måste ha för att bli bra pengar. Det måste vara värderat för något annat än sin funktion som bytesmedel, det ska gärna ha högt värde per enhet så att kan transporteras, det ska vara hållbart och det ska vara delbart.

Orsaken till att guld och silver blev så allmänt använda är att mer än något annat besitter alla dessa kvalitéer och det gör de fortfarande. Även om man under sen medeltid började använda banksedlar i handeln så var det inte sedlarna i sig som var pengar, vilket många felkatigt tror, de var bara penningsubstitut. Pengar var fortfarande det som sedlarna berättigade till; guld och silver. Sedlarna i sig själva hade inget värde, det var det bakomliggande guldet och silvret som hade ett värde.

Men vad gör man med guld och silver om det blir hyperinflation? Hyperinflation betyder bara att det betalningsmedel som för tillfället används blir värdelöst och inte längre kan användas i handel. All verklig egendom och yrkeskunskap finns fortfarande kvar, liksom människors behov av handel. Vad som behövs är ett nytt betalningsmedel. Vad som skulle ersätta euron och dollarn är svårt att säga, men med tanke på att marknaden de senaste 6,000 åren eller så valt guld och silver så känns det som en bra satsning.

Man ska alltså inte förknippa hyperinflation med allmänt kaos som många gör och tro att alla måste blir självförsörjande bönder. Det kan vi inte och om vi skulle försöka skulle miljontals människor dö av svält. Vi skulle helt enkelt måsta hitta ett nytt betalningsmedel, helst något som inte är lika benäget till inflation och manipulation som fiat papperspengar.

Med det vill jag inte säga att det vore i vägen att äga land, jordbruksprodukter och olja. Det är det sällan, hyperinflation eller ej. Vad som sägs är att det är viktigare att äga något som du kan handla med (bytesmedium) än något du kan äta, eftersom du med bytesmediet kan byta till dig både mat och annat du behöver. Viktigast är förstås att du kan producera något som folk behöver och är beredda att betala för. Bank- eller konsulteringstjänster, till exempel, eller vad som helst annat nyttigt.