jump to navigation

Ron Paul for President! januari 15, 2012

Posted by Kaj Grüssner in Kolumner.
8 comments

Senaste kolumnen i ÅU, den första 2012. Publicerad 13.1.2012.

Som ekonomisk kolmunist kan man inte ignorera presidentvalet i USA som nu dragit igång på allvar i och med primärvalen i Iowa och New Hampshire. Den som är bekant med mina skriverier och dessutom gjort sig besväret att bekanta sig med de repbublikanska kanditaterna, torde inte bli överraskad av jag helhjärtat stöder den 76-årige läkaren från Texas, Ron Paul. I den här kolumnen ämnar jag berätta varför.

1. Ron Pauls utrikespolitik

Ron Paul är mot krig och mot våld. Han vill ta hem samtliga amerikanska trupper som är stationerade utomlands, inte bara från krigszonerna i Mellanöstern utan också från Europa, Japan och Sydkorea. USA har idag 700 baser (enligt vissa uppskattningar 900) i över 130 länder. Ron Paul vill stänga dessa baser och ta hem trupperna. Med andra ord vill han avskaffa det amerikanska imperiet och lägga ner det ändlösa ”kriget mot terrorismen”. I praktiken betyder slut på det ständiga mördandet av oskyldiga civila runtom i världen, slut på hoten om sanktioner och eventuella militära åtgärder mot Iran (och andra), slut på embargot mot Kuba. Han vill helt enkelt att USA ska sluta lägga sig i andra länders angelägenheter och i stället föra en öppen, vänlig dialog med dem. Samtidigt ska alla handelshinder avskaffas så att den internationella handeln kan löpa fritt. Det var det som USA:s grundare förespråkade. ”Talk and trade with everyone, entangling alliances with no one.

2. Ron Pauls ekonomiska politik

Ron Paul är liksom jag själv en anhängare av den österrikiska skolan. Han förespråkar en rent kapitalistisk ekonomi som bygger på fria marknader och frihandel, med så litet statlig intervention som möjligt. Inga bailouts och inga subventioner. Han vill också drastiskt skära ner de statliga utgifterna. 1000 miljarder dollar det första året och en balanserad budget innan första mandatperioden gått ut. Mycket av nedskärningarna kommer från Pentagons budget, men han vill också slopa flera federala departement. Några av dessa är utbildningsministeriet och handelsministeriet. Därtill vill han fasa ut Social Security och Medicare, vars ofinansierade förbindelser börjar närma sig 100,000 miljarder dollar.

Den ekonomiskpolitiska ståndpunkt som han kanske har fått mest uppmärksamhet för är dock hans vilja att först grundligt revidera och därefter helt avskaffa den amerikanska centralbanken, the Federal Reserve. Som ett led i detta vill han också tillåta konkurrerande valutor som marknaden, inte staten, producerar.

3. Ron Pauls inrikespolitik

Ron Pauls inrikespolitiska plattform utgår från den fria individens eget ansvar och skyddet av den personliga integriteten. Han har länge motsatt sig integritetskränkande lagar om PATRIOT Act och den ännu värre National Defense Authorization Act, som ger militären rätt att arrestera amerikanska medborgare inom USA:s gränser och hålla dem fångna utan rättegång. Han vill avkriminalisera samtliga droger och överföra regleringen av dessa till delstaterna, vilket skulle innebära slutet på det förödande War on Drugs. Detta krig har förstört miljontals amerikaners liv, inklusive tusentals människor som aldrig ens har sett en joint i hela sitt liv. Ron Paul vill överlag att delstaterna och de lokala distrikten ska bestämma i stället för byråkraterna i Washington DC, vilket också är vad den amerikanska grundlagen säger.

Jag skulle kunna skriva en smärre avhandling om varför jag hoppas att Ron Paul vinner, men hans utrikespolitik är egentligen det enda jag behöver. Kan ni ens föreställa er något sådant? En amerikansk president som vill låta världen sköta sina egna affärer i stället för att bomba allt och alla som har oturen att komma i vägen? Efter decennier av krigsgalningar som Bush och Obama vore det verkligen en välkommen omväxling!