jump to navigation

Ron Paul for President! januari 15, 2012

Posted by Kaj Grüssner in Kolumner.
trackback

Senaste kolumnen i ÅU, den första 2012. Publicerad 13.1.2012.

Som ekonomisk kolmunist kan man inte ignorera presidentvalet i USA som nu dragit igång på allvar i och med primärvalen i Iowa och New Hampshire. Den som är bekant med mina skriverier och dessutom gjort sig besväret att bekanta sig med de repbublikanska kanditaterna, torde inte bli överraskad av jag helhjärtat stöder den 76-årige läkaren från Texas, Ron Paul. I den här kolumnen ämnar jag berätta varför.

1. Ron Pauls utrikespolitik

Ron Paul är mot krig och mot våld. Han vill ta hem samtliga amerikanska trupper som är stationerade utomlands, inte bara från krigszonerna i Mellanöstern utan också från Europa, Japan och Sydkorea. USA har idag 700 baser (enligt vissa uppskattningar 900) i över 130 länder. Ron Paul vill stänga dessa baser och ta hem trupperna. Med andra ord vill han avskaffa det amerikanska imperiet och lägga ner det ändlösa ”kriget mot terrorismen”. I praktiken betyder slut på det ständiga mördandet av oskyldiga civila runtom i världen, slut på hoten om sanktioner och eventuella militära åtgärder mot Iran (och andra), slut på embargot mot Kuba. Han vill helt enkelt att USA ska sluta lägga sig i andra länders angelägenheter och i stället föra en öppen, vänlig dialog med dem. Samtidigt ska alla handelshinder avskaffas så att den internationella handeln kan löpa fritt. Det var det som USA:s grundare förespråkade. ”Talk and trade with everyone, entangling alliances with no one.

2. Ron Pauls ekonomiska politik

Ron Paul är liksom jag själv en anhängare av den österrikiska skolan. Han förespråkar en rent kapitalistisk ekonomi som bygger på fria marknader och frihandel, med så litet statlig intervention som möjligt. Inga bailouts och inga subventioner. Han vill också drastiskt skära ner de statliga utgifterna. 1000 miljarder dollar det första året och en balanserad budget innan första mandatperioden gått ut. Mycket av nedskärningarna kommer från Pentagons budget, men han vill också slopa flera federala departement. Några av dessa är utbildningsministeriet och handelsministeriet. Därtill vill han fasa ut Social Security och Medicare, vars ofinansierade förbindelser börjar närma sig 100,000 miljarder dollar.

Den ekonomiskpolitiska ståndpunkt som han kanske har fått mest uppmärksamhet för är dock hans vilja att först grundligt revidera och därefter helt avskaffa den amerikanska centralbanken, the Federal Reserve. Som ett led i detta vill han också tillåta konkurrerande valutor som marknaden, inte staten, producerar.

3. Ron Pauls inrikespolitik

Ron Pauls inrikespolitiska plattform utgår från den fria individens eget ansvar och skyddet av den personliga integriteten. Han har länge motsatt sig integritetskränkande lagar om PATRIOT Act och den ännu värre National Defense Authorization Act, som ger militären rätt att arrestera amerikanska medborgare inom USA:s gränser och hålla dem fångna utan rättegång. Han vill avkriminalisera samtliga droger och överföra regleringen av dessa till delstaterna, vilket skulle innebära slutet på det förödande War on Drugs. Detta krig har förstört miljontals amerikaners liv, inklusive tusentals människor som aldrig ens har sett en joint i hela sitt liv. Ron Paul vill överlag att delstaterna och de lokala distrikten ska bestämma i stället för byråkraterna i Washington DC, vilket också är vad den amerikanska grundlagen säger.

Jag skulle kunna skriva en smärre avhandling om varför jag hoppas att Ron Paul vinner, men hans utrikespolitik är egentligen det enda jag behöver. Kan ni ens föreställa er något sådant? En amerikansk president som vill låta världen sköta sina egna affärer i stället för att bomba allt och alla som har oturen att komma i vägen? Efter decennier av krigsgalningar som Bush och Obama vore det verkligen en välkommen omväxling!

Annonser

Kommentarer»

1. Anon. - januari 17, 2012

Jag har tidigare också kommenterat om privata valutorna. Hur skulle du Kaj se till att man inte får en oligopol/monopol i valutorna i ett givet land. Som du vet brukar ju ickereglerade markanderna/industrier med inträdeshinder dra sig mot oligopol eller monopol förr eller senare.

Jag menar bara att i en oligopol/monopol-situation kan ju ”ägaren” till valutan/-orna själv bestämma priset på att använda just den valutan. Detta skulle ju i ett aktieägarens-nytta-maximerande värld leda till enroma kostnader för alla andra än de som äger valuta.

2. Kaj Grüssner - januari 20, 2012

Hej Anon,

för det första så är ”ickereglerade marknader/industrier MED inträdeshinder” en motsägelse. Inträdeshinder förutsätter regleringar, tämligen stränga sådana dessutom. Våra arbetsmarknader i Väst är bra exempel.

För det andra så kan jag inte komma på exempel på ickereglerade marknader, än mindre ickereglerade marknader som dragit sig mot monopol/oligopol. Kanske du kan ge några exempel?

För det tredje är det inget problem med ”naturliga” monopol/oligopol. Om det skulle visa sig att visa valutor åtnjöt större fortroende än andra och således användes mycket mera, så betyder det bara att valutorna i fråga tjänar konsumenterna. Det finns aboslut inga skäl till att med våld diversifiera utbudet på någonting.

En monopolist/oligopolist kan enbart ”bestämma” priset på sina varor/tjänster om konsumenterna är TVUNGNA att köpa från honom. På en fri marknad har han inte denna möjlighet. Om han försöker så öppnar han sig genast upp för konkurrens. Det fina med den fria marknaden är att man alltid är i en konkurrenssiutation, även om man är den enda på banan, eftersom någon närsomhelst kan starta upp ett bolag och ta dina kunder ifrån dig om du missköter dig.

Vad gäller aktieägarvärde. Till skillnad från vad många tycks tro så ligger det varken i bolagets eller dess ägares intresse att lura och bedra sina kunder. Det är genom att tjäna sina kunder man blir rik på den fria marknaden. Den principen gäller universellt.

Ta dig själv som exempel. Hur bra skulle det gå för dig på jobbet, i näringslivet, det sociala umgänget eller med din familj om du hela tiden betedde dig så illa du alls kunde? Kom för sent, var ohövlig mot dina kunder, ljög och bedrog dina vänner och slog dina barn? Skulle det göra ditt liv bättre? Göra dig mer framgångsrik? Knappast, eller hur? Så varför skulle det vara annorlunda för denna mytiska monopolist?

Anon. - februari 8, 2012

Hej Kaj,

Tack för ditt svar. Måste tyvärr korrigera dig i ett antal fel. Du tycks sanka kunskap om vissa grundläggande regler vad som gäller oligopol/monopol marknader.
Du skriver

”för det första så är ”ickereglerade marknader/industrier MED inträdeshinder” en motsägelse. Inträdeshinder förutsätter regleringar, tämligen stränga sådana dessutom. Våra arbetsmarknader i Väst är bra exempel.”

Det finns massor med inträdeshinder som har inget med regelring och göra. T.ex. skulle du kunna grunda Kaj Airlines i morgon? Nej. Du, varken jag, har kompetens för att inte tala om några miljarder kapital för att starta ett flygbolag direkt för att börja konkurera. Jag vet att ingen skulle annors heller göra det för att markanden lider av överkapacitet etc. Men du förstår poängen med inträdeshinder. Det gäller så gott som alla industrier: för att börja konkurera behöver man kapital samt kunskap, och brist på dessa skapar ett stort hinder som i sin tur orsakar att konkurrensen blir svagare desto större marknadsaktörerna är.

”För det andra så kan jag inte komma på exempel på ickereglerade marknader, än mindre ickereglerade marknader som dragit sig mot monopol/oligopol. Kanske du kan ge några exempel?”

Det finns inga ickereglerade marknader mera, men en marknad med duopol är flygplansindustrin, med Airbus och Boeing. Utan reglering skulle Airbus och Boeing har börjat samarbeta för länge sedan, och därmed skapat så gott som en monopol på den marknaden.

”En monopolist/oligopolist kan enbart ”bestämma” priset på sina varor/tjänster om konsumenterna är TVUNGNA att köpa från honom. På en fri marknad har han inte denna möjlighet. Om han försöker så öppnar han sig genast upp för konkurrens. Det fina med den fria marknaden är att man alltid är i en konkurrenssiutation, även om man är den enda på banan, eftersom någon närsomhelst kan starta upp ett bolag och ta dina kunder ifrån dig om du missköter dig.”

Texten är som direkt ur kursboken till Introduktion till Nationalekonomi, och ganska bristfällig. Du skriver att ”någon närsomhelst kan start upp ett bolag och ta dina kunder ifrån dig”. Vi fortsätter med flygplansindustrin. Anta att Boeing och Airbus samarbetar och gör bra pengar på att sälja flygplan. Skulle du kunna grunda Kaj Airplanes och ta imorgon emot en beställning på 200 flygplan till ett värde på 15 mrd EUR? Knappast, eftersom det finns inträdeshinder till marknaden. Man även konstatera att i detta fall är det regleringen som skapar konkurrens och inte tvärtom. Även om skulle kunna starta ett bolag som tillverkar flygplan, antar jag att Airbus&Boeing koncernen skulle vara så pass mycket starkare och åtnjuta så mycket större ”economics of scale” att de skulle kunna sälja flygplan till ett pris under dina kostnader och därmed förstöra ditt företag. Efter detta skulle de igen kunna höja priserna.

”Vad gäller aktieägarvärde. Till skillnad från vad många tycks tro så ligger det varken i bolagets eller dess ägares intresse att lura och bedra sina kunder. Det är genom att tjäna sina kunder man blir rik på den fria marknaden. Den principen gäller universellt.”

Det finns oligopol inom energimarknaden i Finland, i.e. energibolagen ”lurar” kunder(titta vad Fortum betalar i dividend). Men ingen har ännu sagt att de slutar köpa el.

Gällande privatlivet, jag kan ju inte betee mig dåligt eftersom jag inte har monopol. Om jag började lura alla mina vänner och komma sent till jobbet skulle ja förlora kompisarna och få sparken. Så enkelt är det.

När det nu gäller valutorna, skulle vi ju ganska sanbbt se en situation var flera valutor skulle ändras till kanske en/två valutor. De dominerande valutorna skulle kunna göra alla smutsiga tricks ifall konkurerande valutor uppkom. De skulle kunna sänka på priserna för att använda valutan, priserna för att betala med kort t.ex. Men JAG skulle vilja vara aktieägare i ett dylikt förtag!

Kaj Grüssner - februari 10, 2012

Anon, vänligen avhåll dig från svepande och ogrundade påståenden som ”du saknar kunskap” etc. Det torde vara uppenbart att jag inte saknar kunskap om det jag skriver.

Vad gäller handelshinder. Nej, jag kan inte grunda Kaj Airlines bara sådär. Kan du ens föreställa dig hur många olika sorters tillstånd du måste ha för att få starta ett flygbolag och börja bedriva flygtrafik? Flygindustrin är mycket reglerad och flygledarverksamheten är helt förstatligad. Avsaknad av kapital och kompetens är inte inträdeshinder eller handelshinder. Sådana karaktäriseras av att någon medelst olika åtgärder de facto hindrar dig från att börja idka en viss verksamhet eller viss handel.

Import/exportkvoter och tullar är typiska exempel på hinder, liksom statliga monopol. För att få bygga ett kärnkraftverk måste du få tillstånd av riksdagen. Det är vad som menas med hinder.

Utan enorma statliga subventioner och direkta stödköp skulle Boing och Airbus ha gått i konkurs för länge sedan. Du tycks bygga mycket av din argumentation på dessa två, ändå har du lyckats förbise denna elefant i porslinsbutiken. Det finns inte ett enda exempel på ett företag som framgångsrikt har idkat så kallad predatory pricing. Kanske du borde ta dig en funderare på varför det är så.

Historien är full med exempel på bolag som med stor marknadsandel som gått i konkurs, av olika orsaker. De enorma, statssubventionerade järnvägsbolagen i USA, till exempel. Vartenda ett av dem gick omkull under krisen 1893, medan det helt privata Great Northern gick med vinst.

Elmarknaden är också hårt reglerad, framför allt vad gäller produktionssidan. Dessutom förstår jag inte hur Fortums dividender är ett bevis på att bolaget lurar, bedrar och stjäl från sina kunder. Är dividend per definition bedrägeri mot kunderna?

Du har helt rätt gällande privatlivet. Det samma gäller alla aktörer. Vilket var precis det jag sade.

Det är mycket möjligt att flera konkurrerande valutor till slut skulle minska till en eller två. Det är inget som helst problem med det, förutsatt att det är följden av marknadens val. Dessa skulle dock inte bli långvariga om de började med ”smutsiga trick” vad tusan du nu menar med det.

Som sagt ska du vara försiktig med att marginalisera andras kunskap. Blir så trött på folk som tror att de kan tillrättavisa andra, när varenda ”tillrättavisning” är helt åt skogen fel. Fråga om du inte förstår, utgå inte från att du vet bättre, för det gör du inte.

3. Stina - februari 4, 2012

Hej Kaj,
Jag hittade din blogg via Ludvig von Mises institutet och vill bara tacka dig för ditt enastående arbete. Jag växte upp i Sverige med svenska föräldrar men bor numer permanent i USA där jag studerar juridik. Jag blev amerikansk medborgare förra året och kommer definitivt att rösta på Ron Paul.
Om du inte har något emot det så skulle jag gärna vilja länka din blogg till min.
Kom gärna in och ta en titt på vad jag skriver när tiden tillåter.

Keep up the good work!

MVH

Stina

Kaj Grüssner - februari 10, 2012

Hej Stina!

Tack för ditt inlägg och ledsen att jag inte svarat tidigare. Jag kollar faktiskt inte bloggen så ofta 🙂

Du får mer än gärna länka min blogg till din, det vore kul!

Kaj

4. Anon. - mars 1, 2012

Hej Kaj,

Vad jag försöker säga är att totalt fria marknader och konkurrens fungerar inte som du tror. Du skriver ”eftersom någon närsomhelst kan starta upp ett bolag och ta dina kunder”, vilket baserar sig på teorin om perfekt konkurrens. Som sagt det är endast en teori, vilket du tycks blint tro på. Fortum har konkurrenter, och enligt teorin om perfekt konkurrens, som du alltså tycks fullt tycks tro på, borde inte företagen utsatta för konkurrens göra vinst. Eller vad? Varför betalar Fortum då ut dividender?

Flygindustrin är ett intressant case. Tänk om all regelring etc. skulle avksaffas, all service som flygbolagen behöver (flygplats, flygledning, certificat etc.) skulle vara privatägda. I en sådan situation skulle inte vem som helst när som helst kunna grunda ett flygbolag eftersom det behövs kapital, vilket alla inte har. Därmed utgör massiva kapitalbehovet ett, kanske inte direkt hinder, men åtminstone något som begränsar uppkomsten av konkurrenter. Ingen skulle inte heller kunna bygga ett konkurrerande flygplats ifall existerande flygplatsen höhde priserna, eller vad? En annan sak som jag började fundera är luftutrymmet. Om det privatiseras, alternativt ägs av ett privat företag, skulle uppkomsten av konkurrerande luftutrymmen vara väl begränsat?

Airbus och Boeing har räddats flere gånger av deras ägare (staterns), men du måste komma ihåg att orsaken varför de behövde räddas var också staterna: dessa företag gjorde investeringar vilka dikterades av politikerna. Ingen överraskning att det inte gick bra. Airbus är ett bra exemple: A380 jumbon är ett politiskt laddat projekt, vilket har orsakat att den tillverkas icke-effektivt, den måste sysselsätta människor i Frankrike, Tyksland, England etc. Om det skulle vara icke-politiskt skulle allt vara mycket, mycket effektivare. Airbus A400M är ett annat politiskt laddat projekt: istället för att köpa en motor direkt från Rolls-Royce eller GE etc. skulle det utvecklas, planeras byggas etc. från scratch en ny motor. Boeing bygger plan till militären, som kostar otroliga summor, men utan statens inbladning, skulle de inte nångs ha ens funderat på dessa planer. Ifall politikerna inte sku ha varit med, skulle planet inte ha kört så hårt på minus och över tidplanerna. Mao. jo, dessa företag har fått massiva stöd från staten, men orsaken till att det har behövats har varit också staternas fel.

Det är ganska intressant att tänka på predatory pricing, karteller etc. i ett total icke-reglerat företagsklimat. Varför börja konkurrera när man direkt komma överens om marknadsandelar, pricer, volymer osv helt öppet? Inom vissa industrier skulle detta skapa vinster då konkurrenterna inte kan komma in på marknaden helt hur som helst, må det då vara stroa investeringar, kunskapsbrist eller något annat.

Gällande perfekt konkurrens kan jag ännu nämna att valutamarknaden är det närmaste man kommer till ”perfekt konkurrens” i riktiga livet: du har flera aktörer, produkten är exakt lika (euro är euro, oberoende vem du köper den av), du har eletroniskt tillgång till en marknad där alla försäljare är lika när dig.

Ett exmple var regleringen har varit gynnsam för konsumenterna är telebolagen i Finland: 2005 öppnades markande så att nätverksägarna var tvugna att hur ut kapacitet åt konkurrenterna till samma pris som de själv betalade. Slutsatsen var att priserna sjönk så mycket att hela Finland hade deflation under 2005. Utan reglering skulle detta inte har skett. I nuläget har stora spelarna köpt bort alla små bolag och priserna hår gått upp igen, sakta men säkert. Teliasonera äger TeleFinland, Elisa äger Kolumbus och Saunalahti. Mao. markanden tar sig igen mot en oligopol.

Och nej, jag är inte alls övertygad att du har bättre kunskaper vad som gäller konkurrensanalys av industrier än vad jag har. Du må veta mycket vad som hände med USAs järnvägar på 1800-talet och bra så. Men försök titta framåt i tiden.

Kaj Grüssner - mars 2, 2012

Anon.

Inget av det jag skriver har någonting med teorier om perfekt X och perfekt Y. Sådant sysslar jag inte med. Så du kan sluta göra antaganden om vad jag tror och inte tror.

Det handlade om att definiera begrepp. En fri marknad betyder en marknad på vilken det inte existerar några artificiella hinder för inträde och handel. Med andra ord får de som vill starta upp de företag de vill och börja producera de tjänster och varor de vill. Behov av kapital och kompetens är förutsättningar, inte hinder. Det är viktigt att hålla isär begreppen.

Jag förstår inte överhuvudtaget vad det är du försöker säga om Fortum. Dividender har betalats ut för att aktieägarna har velat få ta del av vinsten. Konkurrens betyder inget annat än att två eller flera aktörer tävlar med varandra om konsumenternas gunst. Brett tolkat kan alla företag anses konkurrera med varandra, även om de är verksamma inom helt skilda branscher och geografiska områden. Mer strikt brukar man avse företag som säljer samma eller liknande produkter. De som är bra brukar göra vinst, de som är sämre brukar förr eller senare att försvinna från marknaden.

Vad gäller flygbolagen så är jag glad att du själv erkänner att bristen/behovet av kapital i sig självt inte är ett hinder. Naturligtvis kan konkurrerande flygplatser byggas, precis som hamnar. De senare har konkurrerat med varandra i århundraden och flygplatserna gör det samma.

Jag har ingenting att invända mot det du säger om Airbus och Boeing, men förstår inte riktigt varför du upprepar min poäng i ditt inlägg.

Ett av de flertaliga problemen med karteller är att antingen dyker det upp en ny aktör eller, vilket är vanligare, är det någon som bryter kartellavtalet. Inte ens OPEC har lyckats hålla ihop särskilt väl över åren. Ett annat problem är att människor ganska snabbt hittar på substitut, framför allt då priset på en given vara höjs på artificiell väg. Sedan har vi problemet med svarta marknader. Så det där med att hålla ihop en kartell utan hjälp av statens våldsapparat är faktiskt väldigt svårt.

Vad gäller telemarknaden är det ett tämligt dåligt exempel. Grundnätet byggdes rätt långt med offentliga medel länge var det förbjudet att verka på den förutom för vissa få utvalda. Du kommer väl ihåg vem det var som ägde Sonera? Det verkliga prisraset kom faktiskt då marknaden avreglerades så att fler aktörer tilläts använda nätet.

Dina övertygelser är mig tämligen egala. Vad du har visat är att du inte kan skilja på neoklassicismens ”perfekt konkurrens” och österrikarnas ”dynamiska rivalitet”. Det diskvalificerar dig som konkurrensanalytiker direkt. Vad gäller dina kunskaper om olika industrier så har du i mina ögon gjort föga mer än visat din brist på förståelse, både vad gäller hamnar, flyplatser, flygbolag, elbolag och teleoperatörer.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: