jump to navigation

Är gratis export bra för tillväxten? mars 8, 2012

Posted by Kaj Grüssner in Kolumner.
1 comment so far

Kolumn nummer 3 år 2012. Publicerad i ÅU torsdagen 8.3.2012.

En av äldsta och mest upprepade ekonomiska villfarelserna är att sjunkande valuta är positivt eftersom det stimulerar exporten. Det har återigen varit på tapeten nu när skuldkrisen sänker värdet på euron. Mellan all klagolåt är det alltid någon ekonom, journalist, byråkrat eller politiker som påminner oss om den välsignelse som sänkt euro egentligen är.

Grunden för resonemanget är att ju billigare det är att köpa från europeiska producenter, desto fler köpare kommer att finnas och desto mer kommer de att köpa. Nå, om det är volym som är det centrala och höga volymer kan åstadkommas med låga priser, varför ger bara inte exportföretagen sina varor gratis till alla och envar som vill ha? Tänk vilka omsättningssiffror det skulle leda till! Skulle vi inte alla bli rika då?

Om det faktiskt vore bra med lågt värde på euron, varför trycker inte ECB upp flera tusen miljarder till och låter sedlarna regna över världen? Euron skulle störtdyka, vilket enligt den här förvillade logiken borde leda till att den europeiska exportindustrin skulle explodera med fantastisk ekonomisk tillväxt som följd. Så varför är inte hyperinflation varenda centralbanks standardstrategi? Fundera på det en stund.

Men låt oss glömma exporterarna för en stund och tänka på importerarna. Vem är de egentligen? Det är alla konsumenter, det vill säga varendaste person, fysisk och juridisk, som bor inom euroområdet och använder euro varje dag. Det inkluderar också exportföretagen, eftersom de ofta importerar råvaror och fabrikat och använder inhemsk arbetskraft. Vad innebär sänkt värde på euron för de som importerar?

Om sänkt euro innebär att det blir billigare för utlänningar att köpa våra varor, borde inte myntets andra sida vara att det blir dyrare för oss at köpa utlänningarnas varor? Och om det är så, vilket ter sig logiskt, vad innebär det? Låt mig komma med några gissningar:

Dyrare import höjer konsumentpriserna (tänk olja och bensin). Vår köpkraft minskar eftersom vi måste ge fler euron för samma mängd varor. Det leder till krav på högre löner för att kunna bibehålla levnadsstandarden. Det ökar produktionskostnaderna vilket pressar alla bolags marginaler, även exportföretagens.

Sjunkande värde på valutan du använder är inte bra. Aldrig. Inte under några som helst omständigheter. Att prisnivån hela tiden stiger är inte bra, oavsett om det är 1 procent på 100 år eller 100 procent på 1 år. Sjunkande värde innebär att du hela tiden blir fattigare, att dina besparingar urvattnas, att din lön hela tiden blir mindre. Det finns ingenting positivt med det och de som påstår annat har helt enkelt fel.