jump to navigation

När vuxna blir barn maj 22, 2012

Posted by Kaj Grüssner in Kolumner.
add a comment

Kolumn nummer 5 år 2012. Publicerad i ÅU tisdagen 15.5.2012.

Ett av den österrikiska skolans främsta bidrag till nationalekonomin är deras kapitalteori och förklaring på vad ränta egentligen är. Till och med akademiska ekonomer tar ränta som något givet, något som bara finns, utan att reflektera över det desto mera. I den allmänna debatten blir ränta ofta jämställt med ocker och girighet. För österrikarna däremot är räntan ett uttryck för en av de viktigaste faktorerna bakom människors beteende och agerande: tidspreferenser.

Med tidspreferenser menas individers vilja eller förmåga att skjuta upp gratifikation, att avstå från konsumtion. Personer med väldigt höga tidspreferenser klarar inte av det. De vill inte vänta på efterrätten, de vill ha den direkt. De är också väldigt dåliga på att spara, de vill spendera alla pengarna så fort de får dem. De värderar 100 euro idag mycket mer än 100 euro om ett år, så pass mycket att de är villiga att betala mycket mer än 100 euro om ett år för att få 100 euro idag. Det är det som är räntan. Hur mycket man är villig att betala för att få något direkt i stället för någon gång i framtiden.

Hans-Hermann Hoppe skriver i sin bok ”Democracy – The God That Failed” om välfärdsstatens inverkan på människors tidspreferenser. Förr i tiden var det till exempel mycket vanligt att man sparade ihop ett ganska stort belopp innan man köpte bostad. Man sparade i flera år, till och med decennier, innan man köpte bostaden och betalade då kanske bara hälften av priset med lån. Resten betalades med egna pengar. Idag är det dock mer regel än undantag att hela bostaden betalas med lån, något som stater världen över aktivt uppmuntrar till.

Det där med att man ska få allt man vill ha direkt utan att själv måsta göra något blir mer och mer kännetecknande för välfärdsstatens medborgare. Ingen ska behöva betala för något och absolut inte spara. Det spelar ingen roll hur mycket skuldsättningen ökar. Högre utbildning, till exempel, ska inte bara vara avgiftsfri, man ska få betalt för att studera. Man ska inte behöva jobba heller. På sommaren ska man få vara ledig från det tunga studerandet. De som är dumma nog att jobba under studietiden bestraffas med att få sitt studiestöd indraget och blir krävda på återbetalning med en ränta som vanliga banker bara kan drömma om.

Denna infantilisering av vuxna människor leder till allvarliga problem, varav ett av de allvarligaste är att förmågan att ta ansvar för sig själv blir allt sämre. När man får lära sig att man i egenskap av människa och medborgare har rätt till en massa saker har man mindre incentiv att jobba för det. På motsvarande sätt känner man sig kränkt om någon ifrågasätter dessa rättigheter. Inte heller funderar man på var alla dessa rättigheter kommer ifrån och hur de finansieras, eller om det ens är bra att de finns. Varför är avgiftsfri utbildning och offentlig sjukvård bra? Fungerar det faktiskt? Vad händer om staten inte längre har råd att upprätthålla dessa rättigheter och allt det andra vi tar för givet? Grekerna vet svaret på dessa frågor.

När tidspreferenserna höjs överlag leder det till att sparandet minskar. Det i sin tur minskar tillgången på det kapital som behövs för investeringar. I stället för att spara så spenderar vi. I stället för att öka förmögenheten blir vi fattigare då vi blir allt mer skuldsatta, både på individuell och på nationell nivå. Och ju mer tidspreferenserna höjs, desto svårare blir det anpassa sig till en ny verklighet i vilken allt inte bara ramlar ner från himlen. Det är då vi drar ut på gatorna och slåss och skriker och förstör när våra ”rättigheter” tas ifrån oss. Precis som barn när föräldrarna tar bort godispåsen och stänger av teven.