jump to navigation

Ni kan sluta spekulera nu juni 14, 2012

Posted by Kaj Grüssner in Kolumner.
add a comment

Kolumn nummer 6 år 2012. Publicerad i ÅU den 13.6.2012.

Den ekonomiska kris som pågått sedan 2008 har gjort spekulationer om framtiden till en av de mest älskade hobbyerna. Politiker, tjänstemän, akademiker, journalister, radiopratare, TV-värdar, företagsledare och helt vanliga människor tycks inte kunna motstå frestelsen att säga vad som kanske kan komma att hända om A gör X och B gör Y, förutsatt att Z inte händer. Alla är dessutom helt säkra på sin sak, trots att de helt uppenbarligen inte har den minsta aning om eller förståelse för de saker de pratar om. Personligen börjar jag bli ganska led på det.

Ekonomi handlar inte om att förutsäga framtiden, även om Keynes och hans efterföljare i sin förvirring tycks tro det. Ekonomi handlar om att förklara varför saker och ting sker, hur det ena påverkar det andra och, viktigast av allt, skilja mellan korrelation å ena sidan och kausalitet å den andra. Det är ofta väldigt svårt eftersom man i varje givet skede på sin höjd kan känna till en liten bråkdel av alla de faktorer som inverkar på ett givet händelseförlopp.

Ta eurons framtid. Trots alla gissningar och tvärsäkra uttalanden är det absolut ingen som kan ha den minsta aning om huruvida euron kommer att överleva eller vad som skulle hända om Grekland gick ut ur EMU. Varför inte? Jo, för att det beror på hur politikerna och byråkraterna i övriga EU och EMU, ECB, nationella centralbanker, internationella organisationer och andra länder reagerar. Hur marknadsaktörerna reagerar. Hur Grekland sköter sin exit. Och så vidare under flera års tid. Antalet rörliga delar och intressekonflikter är enormt och det fråga om aktörer som fattar beslut på de mest flimsiga grunder, beslut som kan rivas upp nästa dag och löften som aldrig var menade att hållas.

Det kan vara nyttigt att hålla det här i minnet nästa gång någon säger att vi måste ge 100 miljarder euro till Spaniens banker för annars går världen under.

Eftersom de inte är baserade på något annat än luft och propaganda så har dessa tvärsäkra uttalanden om framtiden en tendens att ändras över tid. Ni minns väl hur hela etablissemanget proklamerade samfällt att ett grekiskt utträde ur euron skulle innebära totalkollaps av hela världsekonomin? Det var faktiskt inte så många månader sedan det här var den officiella linjen. Men när ett grekiskt utträde inte bara började verka sannolikt utan också oundvikligt blev det annat ljud i skällan. Anders Borg konstaterade att en ”grexit” inte skulle påverka Sverige nästan alls och Katainen hade ganska samma uppfattning om des inverkan på den finska ekonomin. Till och med EU-kommissionens ordförande Barrosso sade att det kanske var lika bra att Grekland lämnade euron.

Så när det kommer till kritan är det enda man kan göra att försöka tänka logiskt. Ställa grundläggande frågor och försöka hitta svar på dem. Trots sin komplexitet handlar ekonomi i grunden om sunt förnuft. Verkar det förnuftigt att problem som uppstått pga för stor skuldsättning kan lösas med mer skuldsättning? Är det någon som vet var dessa 100 miljarder Spanien ber om ska komma ifrån? Kan dessa miljarder trollas fram utan konsekvenser?

Det förnuftiga svaret på dessa frågor är NEJ, men politiker och byråkrater och deras intressegrupper och hovekonomer hävdar att det är JA. Då blir nästa fråga följande:

Vad litar du mest på? Ditt eget sunda förnuft eller ovan nämnda kanaljers förnuftsvidriga propaganda? Kom ihåg att det är DU som är betalaren och DE är mottagaren i den här transaktionen. Jag vet mitt svar. Vad är ditt?