jump to navigation

Avskaffa bolagsskatten helt och hållet mars 17, 2013

Posted by Kaj Grüssner in Kolumner.
add a comment

Kolumn nummer 3 för år 2103, publicerad i ÅU 16.3.2013

Bolagsskatten är på tapeten igen. Sverige tänker sänka till 22 procent och Danmark har aviserat att de vill följa med. Det sätter förstås press på Finland också. Men precis som med alla andra skattsänkningar är det inte riktiga sänkningar det är fråga om.  Nej, som vanligt är det så att om det ena sänks så måste det andra höjas. Gud förbjude att vi skulle sänka utgifterna i motsvarande mån. Så vi gör skattelagstiftningen ännu lite mer komplicerad, petar på flera skattesatser och i slutändan kommer vi ingenstans. Själv förespråkar jag ett mycket enklare alternativ: Avskaffa bolagsskatten helt och hållet.

Fokuset på hur mycket företag betalar i bolagsskatt, eller kanske hur litet de betalar på grund av skatteplanering, är totalt malplacerat. Man har upphöjt företaget, som inte är något annat än en abstrakt juridisk konstruktion, till samma nivå som riktiga människor av kött och blod. Beskattningen av aktiebolaget som en separat person är ren hokuspokus. All skatt som bolaget betalar är bort antingen från utdelningen till ägarna, från lönerna till personalen eller läggs till priserna för konsumenterna. Det är alltid riktiga människor som faktiskt betalar skatten, på ett eller annat sätt.

Som det är nu betalar finska företag 24,5 procent av sin beskattningsbara vinst i bolagsskatt. Eventuell utdelning till aktieägarna kan också vara skattepliktig, helt eller delvis, beroende på vem som är mottagare. Det medför risk för dubbelbeskattning, en risk som väldigt ofta realiseras då privata aktiebolag delar ut dividend till fysiska personer. Det sporrar till skatteplanering i både stora och små bolag. Det kan dessutom vara väldigt svårt att räkna ut vad den skattepliktiga inkomsten är på bolagsnivå, än svårare på aktieägarnivå. Det leder till att en hel del resurser och pengar sätts på att först reda ut vad den skattepliktiga inkomsten är och sedan på att försöka planera bort den i längsta möjligaste lån. Värre slöseri med resurser kan man knappast tänka sig, men tyvärr är det en nödvändighet i dagens läge.

Genom att avskaffa bolagsskatten skulle man slippa allt det. Om bolagen inte betalar någon skatt överhuvudtaget behöver man inte öda resurser på att reda ut vad den skattepliktiga inkomsten är eller hur man kan minska den på bästa sätt. I stället skulle man lägga hela skattebördan på dividendutdelningen. Eftersom man inte behöver bekymra sig om dubbelbeskattningen kan man strunta i allt manipulerande med delvis skattefria kapitalinkomstdividender, delvis skattefria förvärvsinkomstdividender, procenter av nettoförmögenheter och maximala skattefria belopp. I stället har man en skattesats i ett inkomstslag som är samma för alla i alla situationer.

Detta väldigt enkla system skulle inte bara eliminera behovet av skatteplanering och därmed minska konsultkostnaderna, det skulle också väsentligt minska risken för tvister med skatteförvaltningen. I ett väldigt enkelt system uppstår ju väldigt få tolkningsfrågor, vilket innebär att skattmasen har mycket mindre att invända emot. Så det är inte bara företagarna som skulle spara pengar och resurser, både skatteförvaltningen och domstolsväsendet skulle slippa en enorm mängd arbete. En klar vinst för staten också, med andra ord.

En sådan här lösning skulle innebära en verklig och framför allt meningsfull förenkling av skattelagstiftningen. Det skulle helt säkert sporra till mer företagande, liksom till ökade utländska investeringar i Finland. Allas liv skulle bli enklare, inklusive skattmasens. De enda som på riktigt skulle lida av det är skattekonsulter som jag. Men tro mig, vi är så duktiga gossar och töser att vi klarar oss nog. Oss behöver ni inte oroa er för!