jump to navigation

Finland är importberoende augusti 25, 2013

Posted by Kaj Grüssner in Kolumner.
add a comment

Kolumn i ÅU, publicerad 23.8.2013.

Nu i budgetmanglingstider talas det igenom om hur ”exportberoende” Finland är, hur hårt den globala krisen drabbar en exportbaserad ekonomi som Finlands. Just den här termen har länge varit ett favorituttryck för både politiker och ekonomer. Ju fler gånger man lyckas få in det där ordet, desto klokare är man. Men vad betyder det egentligen? Svaret är enkelt: det betyder att Finland är importberoende.

Tänk på alla konsumentvaror som vi använder här hemma. Varifrån kommer det? Var tillverkas de? I de flesta fall är det någon annanstans än Finland. Vad gäller den tunga industrin är det inte så hemskt mycket bättre. Inte ens våra egna flaggskepp verkar vara så villiga att göra de massiva investeringar som krävs för att hålla industrin igång. Det tillverkas helt enkelt väldigt litet saker i Finland.

Att länder är importberoende beror på samma skäl som varför individer är det. En enskild individ i dagens värld är oerhört importberoende eftersom det är så få saker som den kan göra själv. Vem av oss skulle kunna föda oss själva, till exempel? Vem skulle kunna göra alla kläder själv eller bygga ett hus? För att inte tala om att bygga sin egen TV, dator, telefon, internetmodem etc. Väldigt få och deras levnadsstandard skulle vara katastrofalt låg.

Varje individ importerar allt det som den inte gör själv och finansierar denna import med det den exporterar. Jag själv är skattekonsult. Jag säljer (eller snarare hyr) min tid och min kunskap till min arbetsgivare som i sin tur säljer den vidare till kunderna. Dessa betalar arbetsgivaren och arbetsgivaren betalar mig. Min tid och min kunskap är min exportvara. Betalningen jag får (min lön) använder jag sedan till att importera mat, husrum, kläder, internet och allt det andra jag konsumerar. I likhet med de flesta andra exporterar jag alltså bara en sak, men importerar en stor mängd andra saker.

Kontrastera det mot en eremit som är helt självförsörjande. Han bor i en koja han har byggt själv med sina bara händer och med verktyg han har tillverkat själv. Han äter det jakten, fisket och naturen ger honom. Samma gäller hans kläder. Han träffar aldrig någon annan människa. Han exporterar ingenting, men han importerar ingenting heller.

Så även här fungerar länder på samma sätt som individer. Eftersom det är så litet som tillverkas i Finland måste de som bor i Finland importera det de vill ha från andra länder. För att kunna göra det måste vi exportera något som andra vill ha. Ju mer saker vi vill ha men som vi av olika orsaker inte tillverkar själva, desto mer importberoende är vi.  Och ju mer importberoende vi är, desto mer beroende är vi att av någon annan vill köpa det som vi tillverkar. Om vi tillverkade allt vi ville ha själva så skulle vi inte behöva sälja någonting till utlandet, och då skulle vi heller inte vara exportberoende.

Det finns förstås en mängd saker som det vore rena vansinnet att producera i Finland, såsom tropiska frukter till exempel, men vi har under de senaste decennierna förlorat produktion på grund av att vi själva har gjort det för svårt och dyrt. Enligt BCG kommer Finland att förlora 42,000 arbetsplatser inom tillverkningsindustrin innan 2020. När man är importberoende bör man sträva till att ha så bred exportrepertoar som möjligt, eller så ser man till att de få saker man säljer är av så fantastisk kvalité att ingen annan kan mäta sig med en. Annars kan man plötsligt finna sig i en situation där ingen vill ha det man säljer och då kan man inte köpa något heller. Tyvärr verkar vi vara på väg åt just det här hållet, mer och mer för varje år som går.